| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/SIKANE BNR.20 ETTER 1814

 


 

 

 

 

Hans Hansen f. 1890

 

 

 

Hans Hansen,[1] født 08.05.1890 i Flaatene Sauherad TE.,[2] døpt 08.06.1890 i Sauherad TE.,2 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.11.1959 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Hans Pedersen og Anne Halvorsdatter på Tangen u/Sortedal.

 

Det var nok han som i 1900 var tjenestegutt hos Karl Martin Martisen i Løkka. Ved konfirmasjonen bodde han på Kjølnes.

 

Han nevnes under sine foreldre i 1910 med trolig oppholdsted Luksefjeld.

 

Hans overtok som leilending på Sikane Bnr.20 i 1912.

 

Hans søster, Ingeborg Hansdatter f. 1896, og hennes mann døpte et barn bosatt hos han på Sikane i 1917.

 

Svogeren, Peder Ingvald Stendalen, overtok som leilending etter han der i 1950.

 

Hans døde i Siljan i 1959.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 97.

[2]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 17.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[4]  Siljan kirkegård.