| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Sørbø Gnr.18

 

Landskyld (2 huder i 1664)

 

Eier i 1762: Slemdal kirke

 

 

 

Litt fakta som Sørbø

 

 

(Med plassene Hagen og Rønningen)

 

 

 

De tidlige manntallene på Sørbø:

 

Det ble skattet av 1 hud i Sørbø i 1575. Ingen navn ble da nevnt.

 

OLUF nevnes som bruker på Sørbø i saltverkskatten i 1613-14. Han nevnes da også som skysskaffer. Han skattet også av gården under landskatten i 1620.

 

I 1640 nevnes LAURITZ (VETLESEN) på Sørbø. Han nevnes der også i 1640,1647 og 1650. Vi ser i 1647 at skylden er på 2 huder og at Slemdal kirke eide gården. Kirken nevnes også som eier av gården fremover i manntallene. Vi ser i 1664 at Lauritz Vetlesen var bruker av gården. Her får vi da hans patronymikon. Presten har skrevet at han var 55 år og fogden at han var 36 år. Presten nevner sønnen Amund på 12 år og fogden nevner Erich på 13 år. Vi finner Laurits/Lars som bruker frem til og med 1677. I 1678 og 1679 var det enken, MARI, som brukte gården.

 

Fra 1680 til 1686 var det ROLLEF som brukte gården.

 

I 1688 hadde en OLE overtatt. Han nevnes til 1693 og nevnes i en rettsak i Skien.

 

Fra 1695 nevnes CHRISTEN MICHELSEN som bruker av de 2 hudene på Sørbø. I 1711 nevnes Christen Michelsen som oppsitter med kvinne og 3 barn og han nevnes fortsatt i matrikkelen i 1723. (Han døde på Sørbø i 1738.) I 1723 nevnes Slemdal kirke fortsatt som eier av Sørbø.

 

Slemdal kirke var eier av gården Sørbø. Angående hvordan Løvenskiold ble eier av Sørbø, se under Prestegården før 1814 og ”Eierskapet til kirke”.  

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1640 til 1677 (Mari til 1680)

 

Lars Vetlesen f. omkring 1620 var gift med Mari f. omkring 1620. Lars nevnes som bruker på Sørbø fra rundt 1640 til 1677. Enken Mari nevnes som bruker i 1678 og 1679.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1695 til 1738

 

Christen Mikkelsen f. ca 1666 giftet seg i 1694 med Karen Jensdatter f. omkring 1670. De ble trolovet i Gjerpen. Vi finner Christen som bruker av hele Sørbø fra 1695. I 1711 nevnes Christen Michelsen som oppsitter med kvinne og 3 barn og han nevnes fortsatt i matrikkelen i 1723. Karen nevnes under skifte etter søsteren Margrethe i 1712 i Skien som gift med Christen Sørbø. Christen døde på Sørbø i 1738.

 

Barn:

Jens Christensen f. omkring 1690

Inger Christensdatter f. ca 1700 d. 1772

Tone Christensdatter f. omkring 1705

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1722 til 1743

 

Jens Christensen f. omkring 1690 var sønn av overnevnte Christen Mikkelsen. Jens bodde på Sørbø da han giftet seg i 1722 med Ingeborg Solvesdatter f. omkring 1690 fra Øverbø. De døpte et barn bosatt på Sørbø i 1725 og det var skifte etter Ingeborg der i 1743. Hun var da død.

 

Barn:

Margrethe Jensdatter f. 1725 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1730

 

Anders Jonsen f. omkring 1700 var soldat og i tjenste på Sørbø da han ble far til et uekte barn i 1729. Barnet mor var Tone Christensdatter f. omkring 1705 fra Sørbø, datter av Christen Mikkelsen. Anders og Tone giftet seg i 1732. De døpte barn i Siljan i 1732, uten at noe stedsnavn ble nevnt. De døpte så et barn bosatt på Høgset i 1734, men etter dette har jeg ikke funnet mer om dem i Siljan.

 

Barn:

Christense Andersdatter f. 1729

Jon Andersen f. 1732 d. før 1801

Maren Andersdatter f. 1734

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1730 til 1771 (Inger til 1772)

 

Christopher Jørgensen Waxmuth f. ca 1700 var militær og sersjant da han i 1730 giftet seg med Inger Christensdatter f. ca 1700, datter av overnevnte Christen Mikkelsen Sørbø. Han kom igjennom dette giftemålet til Sørbø. Han drev en tid sammen med sin svoger Jens Christensen og i 1762 drev han sammen med sin sønn Jørgen. Christopher døde på Sørbø i 1771 og Inger døde der i 1772.

 

Barn:

Jørgen Christophersen f. 1733 d. 1734

Maria Christophersdatter f. 1734 d. 1770

Jørgen Christophersen f. 1737 d. 1799

Christen Christophersen f. 1739 d. 1783

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1747

 

Christen Evensen f. 1721 på Holte døde på Sørbø 1747. Han kan ha vært i tjeneste der.

 

Se under hans far Even Amundsen Holte

 

 

 

Bosatt her fra 1762 til 1799 (Kari til 1801)

 

Jørgen Christophersen f. 1737 fra Sørbø giftet seg i 1762 med Kari Jacobsdatter f. 1741 fra Øverbø. De ble bosatt på Sørbø og Jørgen nevnes i 1762 som bruker der sammen med sin far. Jørgen døde på Sørbø i 1799 og Kari døde der i 1801.

 

Barn:

NN Jørgensen f. 1763 d. 1763

Karen Jørgensdatter f. 1763 d. 1763

Mari Jørgensdatter f. 1764 d. 1813

Jens Jørgensen f. 1765 d. 1779

Lars Jørgensen f. 1768 d. 1830

Lisbeth Jørgensdatter f. 1770 d. 1795

Christopher Jørgensen f. 1774 d. 1837

Jacob Jørgensen f. 1777 d. 1797

Inger Jørgensdatter f. 1780 d. 1819

Jens Jørgensen f. 1784 d. 1784

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til ca 1770

 

Jacob Torsen f. 1735 fra Saga u/Tveitan giftet seg 1. gang i 1764 med datteren da Sørbø, Maria Christophersdatter f. 1734. De ble bosatt på Sørbø og Maria døde der i 1770. Jacob giftet seg siden 2. gang med Karen Jonsdatter f. 1753 fra Svartangen i Kvelde og ble bruker der fra 1774. Jacob døde på Svartangen i 1778. Karen giftet seg på nytt og bodde der videre.

 

Jacob Torsen og Maria Christophersdatter sine barn:

NN Jacobsen f. 1764

Karen Jacobsdatter f. 1765

Christopher Jacobsen f. ca 1768 d. 1770

 

Jacob Torsen og Karen Jonsdatter sine barn:

Maria Jacobsdatter f. 1777 d. 1855

Åsmund Jacobsen f. 1778

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til 1786

 

Christen Christophersen f. 1739 fra Sørbø giftet seg i Gjerpen i 1769 med Ingeborg Nilsdatter f. 1745 fra Glenna i Gjerpen. De ble bosatt på Sørbø og Christen døde der i 1783. Ingeborg giftet seg på nytt i 1786 med Sven Bentsen f. 1761 og ble bosatt på Hagen u/Sørbø.

 

Christen Christophersen og Ingeborg Nilsdatter sine barn:

Maria Christensdatter f. 1770 d. 1839

Christopher Christensen f. 1772 d. 1772

Guri Christensdatter f. 1773 d. 1809

Christopher Christensen f. 1777 d. 1777

Inger Christensdatter f. 1777 d. 1777

Ingeborg Christensdatter f. 1778

Karen Christensdatter f. 1782 d. 1784

 

Famileiark

 

 

Nevnt her i 1782

 

Den Lars Øverbø som nevnes som bruker på en av brukerpartene på Sørbæ i 1782 kan ha vært Lars Jacobsen f. 1744 som var bruker på Øverbø. Den andre delen på Sørbø brukte jo hans søster Kari og hennes mann i 1782.

 

 

 

 

Børge Torsen Øverbø f. 1762 fikk i 1788 festebrev på en del av Sørbø. (Det var nok hans kones tidligere ektemann Lars Jacobsen som hadde brukt denne delen på Sørbø før han):

Festebrev fra Løvenskiold på ½ huud av Sørbø til Borger Thorsen for levertid. Datert 11.04.1788, tingl. 16.06.1788

 

 

 

I 1801 nevnes det ikke brukere på Sørbø bare to husmannsfamilier. Den ene familien bodde da trolig på den plassen som siden ble kaldt Rønningen og den andre på plassen som ble kaldt Hagen. Det er noe usikker når den siste brukeren bodde på Sørbø, men den siste bofaste brukeren var trolig Jørgen Christophersen som døde der i 1799.

 

 

Gården er nå ubebodd og jordveien ble delt mellom brukerne på Øverbø. Det kom ikke folk dit igjen før etter 1900.

 

 

 

Se Sørbø etter 1814

 

 

 

Husmansplasser:

 

Rønningen

 

Hagen