| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814 


 

 

Manntall Sorbø

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

 

Løpenummer 526 – Sørbø – skyld 1 huder - oppsitter Svend Olsen

Løpenummer 527a – Sørbø – skyld 6 skinn - oppsitter Peder Hansen

Løpenummer 527b – Sørbø – skyld 5 skinn - oppsitter Mikkel Mikkelsen

Løpenummer 527c – Et Skougstykke – skyld 1 skinn - oppsitter Fossums Jernverk

Løpenummer 528 – Pladsen Hagen - oppsitter Mathias Johnsen

 

 

 

 

1846

 

Sørbø

Mtr.No 172 Løbe.No. 526

 

Drives som underbrug af gårdm. selveier

Ole Svendsen Øverbøe.

 

Huusmand med jord Jens Larsen Rødningen           52 aar

Hans kone Ingeborg Hendriksd.                               54 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Hendrik                                                                     21 aar

Inger                                                                          11 aar

Jacob                                                                         4 aar

Lægsdlems Enke Kari Larsd.                                    72 aar

 

Udsæden:

3/8 tn Bygg

5 tn Havre

3 tn Poteter

 

Kreaturhold:

1 Hest

2 Kuer

3 Faar

 

 

Sørbøe

Mtr.No 172 Løbe.No. 527a

 

Drives som underbrug af gaardm. leilending

Peder Hansen Øverbøe.

 

Huusmand med jord Sigur Larsen Myhra                 49 aar

Hans kone Lisbet Larsd.                                           48 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Arne                                                                          24 ¾ aar

Ole                                                                             22 aar

 

Udsæden:

2 ½ tn Havre

1 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

3 Kuer

5 faar

 

 

 

Sørbø

Mtr.No 172 Løbe.No. 527b

 

Drives som underbrug Gd. lei. Enke

Marthe Mathiasd. Øverbøe.

 

Udsæden:

¼ tn Blankorn

1 tn Havre

 

 

Sørbøeskov

Mtr.No 172 Løbe.No. 527c

 

Drives F. Jernværks eier.

 

 

Pladsen Hagen

Mtr.No 172 Løbe.No. 528

 

Pladsmand. Leilending Mathias Johnsen                  54 aar

Hans kone Marthe Eriksd.                                        45 aar

 

Udsæden:

1 tn Havre

1 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Kuer

4 faar

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0082 001 øvre Sørbøe Rødningen 526a 5

Merknad: (S/L: 252/13)

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Eigar: Husmand med Jord Jens Larsen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 3/4 po1, kreaturhald: he1 ku2 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jens Larsen m g Husfader Husmand med Jord 74 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Hendriksdatter k g hans Kone 76 (alder) Slemdal Prgj.

003 Hendrik Jensen m g deres Søn hjælper Faderen med Pladsens Brug 42 (alder) Slemdal Prgj.

004 Andrea Johnsdatter k g hans Kone hjælper Moderen med Huusholdningen 40 (alder) Hederum Prgj.

005 Lars Hendriksen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0083 001 øvre Sørbøe 526b 0

Merknad: (S/L: 252/18) Et Jordstykke. Drives under LøbNo 530a Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbrg Selveier Ole Svendsen Utsæd: hv1/4 ha2, kreaturhald:

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0084 001 øvre Sørbøe - Myhra 527a1 7

Merknad: (S/L: 252/19)

Eigar: Husmand med Jord Daniel Olsen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha2 1/2 po2, kreaturhald:

he1 ku4 få8

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Daniel Olsen m g Husfader Husmand med Jord 38 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne Sigurdsdatter k g hans Kone 46 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maria Danielsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

004 Solve Danielsen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

005 Pettronelle Lovise Danielsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Gjerpen Prgj. 006 Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

006 Sigurd Larsen m g hendes Forældre Føderaadsfolk 69 (alder) Slemdal Prgj.

007 Lisbet Larsdatter k g hendes Forældre hans Kone Føderaadsfolk 68 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0085 001 øvre Sørbøe 527a2 0

Merknad: (S/L: 252/26) Et Jordstykke. Eier og Bruger Ole Hansen Øverbøe. Drives under LøbeNo 531 Ingen Folk

eller Fæ.

Eigar: Ole Hansen Øverbøe Utsæd: by1/2 ha1 1/2 , kreaturhald:

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0086 001 øvre Sørbøe 527b 0

Merknad: (S/L: 252/27) Et Jordstykke. Eier og Bruger Niels Mikkelsen Øverbøe. Drives under LøbNo 529a og

532a Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Niels Mikkelsen Øverbøe Utsæd: ha1 1/2 , kreaturhald:

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0087 001 øvre Sørbøe 527c 0

Merknad: (S/L: 252/28) Et Skovstykke.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0088 001 øvre Sørbøe, Hagen (plads) 528 2

Merknad: (S/L: 252/29)

Eigar: Husmand med Jord Mathias Johnsen Utsæd: ha1 1/2 po3/4 , kreaturhald: ku3 få6

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Mathias Johnsen m e Hsfader Husmand med Jord 73 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maren Helene Thorstensdatter k ug hans Fosterdatter bestyrer hans Huusholdning 21 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

 

Pladsen Rødningen – løpenummer 526a

 

Henrik Jensen f. 1824 – husfader – leilending, skogsarbeider

Berte Andrea Johnsdatter f. 1825 i Hvarnes i Hedrum – kone

 

 

Sørbø-et jordstykke – løpenummer 526b

 

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 530a af eieren Solve Olsen Øverbøe.

 

 

Sørmyren/et jordstykke – løpenummer 526c

Bostedet pladsen Myre – løpenummer 527a

(forenet til et brug)

 

Daniel Olsen f. 1825 – husfader – leilending, skogsarbeider

Anne Sigurdsdatter f. 1820 – kone

Marie f. 1849 – datter – hjelper foreldrene og sypige

Solve f. 1851 – sønn - hjelper foreldrene

Lovise f. 1856 i Gjerpen – datter - hjelper foreldrene

Elisabet Larsdatter f. 1786 - moder – forsørges av sin svigersønn

 

 

Sørbø – løpenummer 527b

 

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 529a af eieren Johan Mikkelsen Øverbøe.

 

 

Sørbø/skog – løpenummer 527c

 

ubeboet

 

 

Sørbø-et jordstykke – løpenummer 527d

 

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 531 af eieren Ole Hansen

 

 

Pladsen Hagen – løpenummer 528

 

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 531

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0036 003 Rydningen 18 1 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hagbart Solves. m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1859 Lardal Jarlsberg JL n s

002 Maren Sofie Johannesd. k g b hm Hus- og Kreaturstel 1853 Lardal Jarlsberg JL n s

003 Solve Hagbarts. m ug b s Skogarbeider 1882 Lardal Jarlsberg JL n s

004 Bredine Hagbartsd. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1885 Lardal Jarlsberg JL n s

005 Anna Hagbartsd. k ug b d Datter 1887 Lardal Jarlsberg JL n s

006 Magna Hagbartsd. k ug b d Datter 1889 Lardal Jarlsberg JL n s

007 Mathilde Hagbartsd. k ug b d Datter 1894 Lardal Jarlsberg JL n s

008 Helga Hagbartsd. k ug b d Datter 1897 Lardal Jarlsberg JL n s

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0037 003 Myren 18 4, 3 10 11

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Solve Daniels. m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1852 Slemdal herred* n s

002 Berthe Pedersd. k g b hm Husligt Arbeide 1853 Slemdal herred* n s

003 Petrea Solvesd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

004 Ingeborg Pedersd. k ug b tj Kreaturstel 1864 Gjerpen Brb n s

005 Hella Andrea Solberg k e b hm Pension. Husligt Arbeide 1859 Hedrum JL n s

006 Hilda Solberg k ug b d Datter 1887 Brunlaugnæs JL n s

007 Ingeborg Solberg k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

008 Hans Solberg m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s Merknad: E: Ført av teller i Erhverv og Livsstilling: Datter

009 Eilert Solberg m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

010 Borghild Solberg k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

011 Albert Joakim Solberg m ug f s Sjømand 1882 Andebo JL n s Sannsynleg opphaldstad: England

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0038 003 Hagen 18 8 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Peder Nils. Hagen m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1833 Slemdal herred* n s

002 Gunhild Gutormsd. k g b hm Leilændingskone 1847 Slemdal herred* n s

003 Anne Marie Nilsd. k ug b d Sypige 1879 Slemdal herred* n s

004 Nils Peders. m ug b s Skogarbeider 1884 Slemdal herred* n s

005 Petra Pedersd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

 

Bnr.1 – Rydningen – eier/bruker F W Treschow

Bnr.2 – Sørbø – eier/bruker Petter S Øverbø

Bnr.3 – Sørbø – eier/bruker Sigurd Larsen

Bnr.4 – Myren – eier/bruker F W Treschow

Bnr.5 – Sørbø – eier/bruker F W Treschow

Bnr.6 – Skog – eier/bruker F W Treschow

Bnr.7 – Sørbø – eier/bruker Petter Olsen

Bnr.8 – Hagen – eier/bruker F W Treschow

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0028 003 Midtbygden Rydningen 18 1 44 4

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Maren Sofie Salvesen k e b hm Leilændingsenke Hus- og kreaturstel 12.07.1853 Lardal Jarlsberg n s

002 Salve Hagbartsen m ug b s Jordbruk og skogarbeide 15.08.1882 Lardal Jarlsberg n s

003 Matilde Hagbartsen k ug b d Hus- og kreaturstel 11.02.1893 Lardal Jarlsberg n s

004 Helga Hagbartsen k ug b d Datter 22.11.1897Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0029 003 Midtbygden Myren 18 4 99 9

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Torjus Hansen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 09.05.1857 Bø, Telemark n s

002 Anne Kirstine Jørgensen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 01.01.1854 Drangedaln s

003 Andrea Hansen k ug b d Husligt arbeide 04.01.1888 Drangedaln s

004 Hans Torjusen m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 18.01.1892 Drangedaln s

005 Marie Torjusen k ug b d Datter 18.12.1897 Skien n s

006 Hella Andrea Solberg k e b hm Pensjon af godseier Treschow 31.01.1859 Hedrum n s

007 Hans E. Solberg m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 07.01.1892 Slemdal n s

008 Eilert E. Solberg m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 13.11.1893 Slemdal n s

009 Borghild E. Solberg k ug b Husligt arbeide 23.05.1895 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0030 003 Midtbygden Hagen 18 8 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Georg Danielsen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 02.11.1887 Slemdal n s

002 Signe Olsen k g b hm Hus- og kreaturstel 21.06.1874 Lunde n s

003 Anne Georgsen k ug b d Datter 12.01.1906 Slemdal n s

004 Agnes Otilie Georgsen k ug b d Datter 12.12.1908 Slemdal n s

005 !! Georgsen* m ug b s søn 21.11.1910 Slemdal n s Merknad: Udøpt gut

006 Gunar Hansen Hagen m ug b s til hm Søn til husmoren 18.06.1902 Lunde n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18    

Bnr.1 – Rydningen - 1 mark 16 øre - Ole A. Kamperhaug                                

Bnr.2 – Sørbø - 2 mark 44 øre - Solve P. Øverbø                                              

Bnr.3 – Sørbø - 0 mark 45 øre - Anton Hansen Sikane                                     

Bnr.4 – Myren - 1 mark 16 øre - Hans Solberg    

Bnr.5 – Sørbø - 1 mark 34 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø                    

Bnr.6 – Skog - 0 mark 91 øre - F. M. Treschow   

Bnr.7 – Sørbø - 1 mark 43 øre - Peder P. Nordbø                                             

Bnr.8 – Hagen - 0 mark 40 øre - Simon Torjusrød                                             

Bnr.9 – Myrvang - 0 mark 02 øre - Johannes D. Myrvang                                

Bnr.10 – Heimholt - 0 mark 30 øre - Simon Torjusrød                                      

Bnr.11 – Heimholt - 0 mark 03 øre - Simon Torjusrød                                      

Bnr.13 – Nordli - 0 mark 03 øre - Bjarne Foshaug                                            

Bnr.14 - Nordli II - 0 mark 02 øre - Bjarne Foshaug