| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NORDTVEIT u/SØNTVEDT ETTER 1814

 


     

 

Olav Søntvedt f. 1915 og Anny Augusta Sæther f. 1919 sin familie.

 

 

 

Olav Søntvedt,[1] født 12.04.1915 i Søntvedt Siljan TE.,[2] døpt 26.09.1915 i Siljan kirke TE., død 13.02.1996 i Søntvedt Siljan TE.,[3] gravlagt 23.02.1996 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Anders Andersen og Anne Marie Aslaksdatter på Søntvedt,

 

Han nevnes i 1950 med en plass Nordtveit Bnr.8 under Søntvedt.

 

Matrikkelutkast 1950

Sundtvedt Gnr.10

Bnr.8 - Nordtveit - 0 mark 20 øre - Olav Søntvedt

 

Han døde i Siljan i 1996.

 

 

Gift 1945,[5] med Anny Augusta Sæther,[6] født 05.01.1919 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[7] (datter av Karl Johan Knutsen og Inga Hansdatter), døpt 30.03.1919 i Siljan kirke TE., død 16.07.2015 i Siljan TE., gravlagt 22.07.2015 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Anny Augusta:

Hun døde i Siljan i 2015.

 

 

 

I.    Arild Søntvedt,1 født 1946 i Søntvedt Siljan TE.

 

 

II.   Ingjerd Søntvedt,1 født 1947 i Søntvedt Siljan TE.

 

 

III. Sigrid Søntvedt,1 født 1952 i Søntvedt Siljan TE.

 

 

IV. Vidar Olav Søntvedt,1 født 1956 i Søntvedt Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 525.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 22.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Gravminner i Norge.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 32.

[6]  Siljan bygdebok. side 469 og 525,.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[8]  Telemarksavisa.