| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ASPELUND u/HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Ragnvald Martinsen Rød f. 1896

 

 

 

Ragnvald Martinsen Rød, født 19.12.1896 i Gjerpen TE.,[1],1 døpt 09.04.1911 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[2] død 15.08.1967 i Opdalen Siljan TE.[3] yrke Skogsarbeider.[4]

Han var sønn av Martin Andersen og Anne Olsdatter på Rød u/Sølland

 

Ragnvald bodde i Opdalen.

 

Ragnvald kjøpte i 1923 plassen Sølland/Elverhøi Gnr.1 Bnr.23 av sin bror Ole:

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Ole Martinsen Rød til Ragnvald Rød for kr. 6000. Tingl. 18.04.1923

 

Ragnvald kjøpte i 1940 Hogstad Øvre/Aspelund Bnr.6:

Plassen Aspelund ble utskilt fra Hogstad Vestre Bnr.3 i 1940 og gitt Bnr.6. (Skylldelingen datert 08.08.1940)

Skjøte fra Hjalmar Pedersen f. 05.10.1898 på Aspelund Bnr.6 til Ragnvald M. Rød 19.12.1896 for 400 kr. (datert 13.08.1940)

 

Ragnvald solgte i 1946 Sølland/Elverhøi Bnr.23 til Ivar Kjennbakken:

Skjøte på Sølland/Elverhøi Bnr.23 fra Ragnvald M Rød f. 19.12.1896 til Ivar Kjennbakken f. 27.11.1908 for kr. 7800. Datert 27.07.1946

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad øvre Gnr.7

Bnr.6 – Aspelund - Ragnvald M. Rød

 

Han var ugift og skogsarbeider. Snekkerverkstedet hans var samlingssted for ungdommen i bygda. Han var vel det vi i dag ville kalt en liten bygdeoriginal.

 

Ragnvald døde i 1967.

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Kirkebok for Siljan.