| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SANDBREKKENE u/ØVERBØ ETTER 1814 I

 


 

 

 

Ellef Ellefsen f. 1797 og Anne Evensdatter f. 1802 sin familie.

 

 

 

 

Ellef Ellefsen,[1] født 1797 i Omlieie Sigdal BU.,[2] døpt 21.05.1797 i Sigdal BU.,[3] død 29.10.1866 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 04.11.1866 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ellef Narvesen og Siri Nilsdatter i Sigdal.

 

Han nevnes i 1800 på Engen Øvre i Eggedal sammen med sin mor som da var enke og inderst (leieboer).

 

1800 - Sigdal - Eggedal - Engen Øvre

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Ingebor Ellingsdatter 56 Huusmoder Enke 1ste gang Bruger gaarden

Guri Olsdatter 16 Datter Ugift

Jon Gullichsen 30 Mand Gift 1ste gang Arbeider paa gaarden med enken for betaling

Anne Olsdatter 25 Sidstes kone Gift 1ste gang

Christj Jonsdatter 4 Datter

Niels Nielsen 30 Inderste mand Gift 1ste gang Arbeider for dagløn

Signj Asbiørnsdatter 34 Kone Gift 1ste gang

Sirj Nielsdatter 52 Inderste Enke 1ste gang Betler

Karen Ellevsdatter 8 Inderstens datter

Ellev Ellevsen 4 Søn af indersten

 

De bodde begge på Frogner eie da de giftet seg i Lier i 1828. De døpte et barn der i 1828 og 1831.

 

I 1834 døpte de et barn bosatt i Lardal. De kom så fra Lardal til Sandbrekkene og døpte barn der fra 1837.

 

De nevnes på Sanbrekkene i 1846 og 1865.

 

Siljan 1846

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 529a

3. Sandbrekke

Huusmand med jord Ellef Ellefsen 50 aar

Hans kone Anne Evensd. 44 aar

Deres hj. barn:

Ellef 17 aar

Anne Syrine 12 aar

Ellen Mathelle 5 ½ aar

Olavus  1 ¾ aar

 

Siljan 1865 – Øverbø - Sandbrækka (plads)

Eigar: Husmand med Jord Ellef Ellefsen

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ellef Ellefsen m g Hsfader Husmand med Jord 70 (alder) Sigdal Prgj.

Anne Evensdatter k g hans Kone 65 (alder) Slemdal Prgj.

Olaus Ellefsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Pladsens Brug 22 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Helene Ellefsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ellef døde på Sandbrekkene u/Øverbø i 1866.

 

 

Gift 12.10.1828 i Lier BU.,[5] med Anne Evensdatter,1 født 1802 i Gjetrang eie Lardal VE.,2 (datter av Even Larsen og Ingeborg Jensdatter), døpt 18.10.1802 i Lardal VE.[6]

 

Anne:

Hun var født i Lardal, men hennes foreldre bodde en tid på Grorud og nevnes på Grorud før 1814.

 

Hun dro som enke til USA i 1867. Hun står som utflyttet i kirkeboken dette året: «oppgiven dato 13/4 - Enke Anne Ellefs. Sandbrekka 58 år til Nord Amerika, attest 1/4 1867».

 

 

 

I.    Ellef Ellefsen,[7] født 19.09.1828 i Lier BU.,[8] døpt 12.10.1828 i Lier BU., konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Ellef giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1858.

 

       Gjerpen - viet 16/3-1858

       Ellef Ellefsen, Kjær, uk., 29. F: Ellef Ellefsen Sandbrækka i Slemdal.

       Marthe Halvorsd., Røsager, p., 28. F: Halvor Andersen Sneltvedt

 

       Ellef nevnes som enkemann på Kjær Søndre med tre barn i Gjerpen i 1865:
Ellef Ellefsen 36 aar Slemdal - Husfdr e Dagarbeider 
Elise Ellefsdatter 8 aar Gjerpen - hans Datter ug - 
Anne Ellefsdatter 4 aar Gjerpen - hans Datter ug - 
Martine Ellefsdatter 1 aar Gjerpen - hans Datter ug - 
Inger Johannesdatter 52 aar Holden - ug Tjenestepige 

 

       Han nevnes som enkemann da han giftet seg i Siljan i 1866.

 

       De står som utflyttet fra Gjerpen til Amerika i 1867.

 

       2/4-1867
Selveier Ellef Ellefsen Kjær, 38.
Hustru Ingeborg Olsdatter, 38.
Deres børn:
Elise Ellefsdatter, 9.
Anne Ellefsdatter, 4 1/2.
Martine Ellefsdatter, 1 1/2.
Til Amerika.

      

       (1) Gift 16.03.1858 i Gjerpen kirke TE.,[10] med Marthe Halvorsdatter, født 26.10.1829 på Sneltvedt Gjerpen TE. (datter av Halvor Andersen og Ellen Larsdatter), døpt 13.12.1829 i Gjerpen kirke TE.,[11] død 25.10.1865 i Kjerra Gjerpen TE.10

      

 

       (2) Gift 26.08.1866 i Siljan kirke TE.,[12] med Ingeborg Olsdatter,[13] født 01.11.1828 i Modalen u/Kiste Siljan TE.,[14] (datter av Ole Olsen og Berte Marie Sørensdatter), døpt 18.01.1829 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Ingeborg:

       Hun bodde med foreldrene på Modalen i 1865.

      

 

 

II.   Inger Lovise Ellefsdatter,7 født 23.08.1831 i Lier BU.,[16] døpt 25.09.1831 i Lier BU.,14 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[17]

      

 

       Hun fikk et barn med Daniel Danielsen, født 05.08.1833 i Saude TE.,[18] (sønn av Daniel Olsen og Åste Torsteinsdatter), døpt 11.08.1833 i Saude TE.

      

       Daniel:

       Han kom til Siljan i 1850. Foreldrene var ugift da han ble født. Han ble i 1857 gift med Maren Jacobsdatter f. 1836 fra Sølland.

 

 

       Deres uekte barn:

 

      

        A.    Anne Dortea Danielsdatter, født 05.10.1854 i Sandbrekkene Siljan TE.,[19] døpt 22.10.1854 i Siljan kirke TE.17

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født. I 1865 var hun tjenestejente hos Nils Mikkelsen på Øverbø.

 

               Hun giftet seg i 1877 og bodde med familien på Kleven i Gjerpen i 1900.

 

              

               Gift 20.04.1877 i Gjerpen kirke TE.,[20] med Nils Nilsen, født 03.05.1850 i Smedsøya Sauherad TE.18

              

               Nils:

               Han bodde på Tufte i Gjerpen.

              

 

 

III. Anne Severine Ellefsdatter,[21] født 16.01.1834 i Lardal VE.,[22] døpt 26.01.1834 i Lardal VE.,20 konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.,[23] død 1918 i Askersrud Lardal VE.[24]

      

       Hun var tjenestepike på Røsholt i Lardal i 1865.

      

      

       Gift 24.11.1868 i Lardal VE.,[25] med Jacob Kristoffersen, født 1846 i Stigen u/Helgeland Lardal VE.[26],[27]

      

       Jacob:

       I Lardal bygdebok bind 2, side 480, står det mannen til Anne Severine heter Jacob Jacobsen og i bind 3, side 980 står det at han heter Jacob Kristoffersen. I følge kirkeboken ved giftemålet var Kristoffersen riktig.

      

 

 

IV. Even Ellefsen, født 29.09.1837 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[28] døpt 22.10.1837 i Siljan kirke TE.,26 død 02.07.1839 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 07.07.1839 i Siljan kirkegård TE.[29]

 

 

 

V.   Ellen Matea Ellefsdatter, født 09.06.1840 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[30] døpt 14.06.1840 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.[31]

      

      

       Gift 15.11.1863 i Siljan kirke TE., med Jacob Nilsen, født 01.08.1842 i Kløverødhagen Siljan TE.,[32] (sønn av Nils Jonsen og Live Marie Tollefsdatter), døpt 21.08.1842 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[33] død 03.11.1877 i Svarverplass u/Mo Gjerpen TE.18

      

       Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

 

VI. Olaus Ellefsen,19 født 14.02.1844 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[34] døpt 10.03.1844 i Siljan kirke TE.,45 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[35]

      

       Han giftet seg 1. gang i 1866 og døpte et barn på Rønningene u/Øverbø samme året.

      

      

       (1) Gift 18.06.1866 i Siljan kirke TE., med Anne Marie Tovsdatter, født 03.05.1833 i Nordre Steinsholt Lardal VE.,10 (datter av Tov Torstensen og Marte Hansdatter), døpt 12.05.1833 i Lardal VE.,[36] død 24.07.1872 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[37] gravlagt 30.07.1872 i Siljan kirkegård TE.48

      

      

       (2) Gift 08.10.1874 i Gjerpen kirke TE.,[38] med Maren Andrea Olsdatter, født 17.03.1847 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[39] (datter av Ole Nilsen og Anne Pernille Jansdatter), døpt 06.06.1847 i Siljan kirke TE.,50 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[40]

      

       Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

VII. Maren Helene Ellefsdatter,19 født 16.07.1847 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,50 døpt 29.08.1847 i Siljan kirke TE.50

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Siljan bygdebok. side 358 og 457.

[2]  Folketelling for Slemdal 1865. side 91.

[3]  Sigdal ministerialbok 1793-1811. side 49-50.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[5]  Lier ministerialbok 1827-1843. side 278.

[6]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 805-806.

[7]  Siljan bygdebok. side 457.

[8]  Lier ministerialbok 1827-1843. side 9.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1829-1834. side 3.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 236.

[13]  Siljan bygdebok. side 106.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[16]  Lier ministerialbok 1827-1843. side 39.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[18]  Sauherad ministerialbok 1827-1850. side 41.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 53.

[20]  Gamle Gjerpen.

[21]  Siljan bygdebok. side 358.

[22]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 260-261.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[24]  Lardal bygdebok bind 3. side 980.

[25]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 254.

[26]  Lardal bygdebok bind 2. side 480.

[27]  Lardal bygdebok bind 3.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 26.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[36]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 250-251.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[38]  Gamle Gjerpen.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.