| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Jacob Nilsen f. 1887 og Inga Andersdatter f. 1886 sin familie.

 

 

 

Jacob Nilsen,[1] født 15.07.1887 i Island Siljan TE.,[2] døpt 28.08.1887 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.08.1972 i Island Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Hansen og Kirsten Jacobsdatter på Island.

 

Det var nok han som i 1900 var tjenestegutt hos Peder Jacobsen på Sølland søndre.

 

Jacob giftet seg i 1928. Han overtok en brukerpart på Island etter sin bror, Hans Nilsen, da han døde i 1939.

 

Arvinger etter Hans Nilsen var søsknene hans, Maren Elise Nilsdatter Kikkut, Jacob Nilsen Island, Inga Marie Nilsdatter og Karl Sigvart Nilsen Island. (Grunnbokshjemmel dat. 08.11.1939)

 

Jacob Nilsen Island kjøpte Island Bnr.17 av sine medarvinger for 18 000 kr., pluss 3000 kr for innbo. (dat. 30.11.1939)

 

Jacob nevnes i Norske Gårdsbruk 1955 som eier og bruker på Island Bnr.17.

 

Han solgte Island Bnr.17 til sin nevø Nils Olsen i 1964.

 

Jacob døde der i 1972. De fikk ingen barn.

 

 

Gift 14.07.1928 i Siljan kirke TE.,[5] med Inga Andersdatter,[6] født 19.09.1886 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[7] (datter av Anders Jonsen og Kirsten Jansdatter), døpt 14.11.1886 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[8] død 01.12.1963 i Island Siljan TE.4

 

Inga:

Hun kom fra Hogstad.

 

I 1900 bodde hun hos Hans Jonsen på Kåsene nordre. Hun reiste til Amerika sammen med sin søster Julie i 1908, men de må ha kommet tilbake.

 

Inga døde i 1963.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 553 og 588.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 12.

[6]  Siljan bygdebok. side 346 og 588.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 54.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.