| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUGRØNNINGEN BNR.25 u/MOHOLT ETTER 1814 

 


 

 

 

Maren Gulliksdatter f. 1826 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Knut Tomassen f. 1820 og 2. gang med Hans Halvorsen f. 1821.

 

 

 

Maren Gulliksdatter, født 19.02.1826 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[1] døpt 12.03.1826 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[2]

Hun var datter av Gullik Larsen og Kirsten Jacobsdatter på Naphaugrønningen før 1814.

 

Maren giftet seg 1. gang i 1848. Hun kom fra Naphaugrønningen og de ble bosatt der. Hennes 1. mann døde der i 1850.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1851 og de bodde videre på Naphaugrønningen. Hennes nye mann overtok som husmann der.

 

Siljan 1865 - Naphaugrødningen

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Hans Halvorsen m g Husfader Husmand med Jord 46 (alder) Hedrum Prgj.

Maren Gulleksdatter k g hans Kone 40 (alder) Slemdal Prgj.

Knud Knudsen m ug hendes Søn 16 (alder) Slemdal Prgj.

Gullek Hansen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe K. Hansdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

Maren H. Hansdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1869 ble plassen utskilt som eget bruk som Moholt/Naphaugrønningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10. Hans og Maren ble da ikke husmenn lenger men leilendinger. De nevnes som det i tellingen i 1875

Siljan 1875 - Naphaugrønningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c

Hans Halvorsen f. 1820 i Qvelle i Hedrum - husfader - leilending, skovarbeider

Maren Gulleksdatter f. 1827 - kone

Gullek f. 1855 - sønn - skomager

Maren f. 1864 - datter

Hanna f.- 1868 - datter

Karen M f. 1871 - datter

Fraværende:

Knud Knudsen f. 1850 - bosatt i Kristiansand - ugift - soldat i flere aar.

 

Det kom nye festere på Naphaugrønningen i 1895.

 

 

(1) Gift 20.08.1848 i Siljan kirke TE.,[3] med Knut Tomassen, født 28.02.1820 i Moholt verk Siljan TE.,[4] (sønn av Tomas Jonsen og Maren Knutsdatter), døpt 28.05.1820 i Siljan kirke TE.,4 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[5] død 15.07.1850 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[6] gravlagt 28.07.1850 i Siljan kirkegård TE.6

 

Knut:

Han kom fra Moholt verk og døde på Naphaugrønningen i 1850.

 

 

(2) Gift 18.10.1851 i Siljan kirke TE.,[7] med Hans Halvorsen,[8] født 06.02.1821 i Kjønnene u/Ragnhildrød Hedrum VE.,[9] (sønn av Halvor Hansen og Berte Arnesdatter), døpt 13.02.1821 i Hedrum VE.[10]

 

Hans:

Han kom fra Ragnhildrød i Hedrum.

 

Hans flyttet til Eidanger i 1847 og hadde Eidanger som bosted da han giftet seg i Siljan i 1851.

 

 

 

 

 

I.    Knut Knutsen, (sønn av Knut Tomassen og Maren Gulliksdatter) født 12.10.1850 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[11] døpt 26.12.1850 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Bosatt i Kristiansand i 1900.

 

      

       Han giftet seg med Anne Sofie Isachsdatter, født 1848 i Liknes.[13]

            

 

 

II.   Halvor Hansen, (sønn av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 07.09.1852 i Naphaug Siljan TE.,[14] døpt 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,14 død 07.07.1854 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[15] gravlagt 16.07.1854 i Siljan kirkegård TE.15

 

 

 

III. Gullik Hansen, (sønn av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 19.12.1855 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[16] døpt 13.01.1856 i Siljan kirke TE.,16 yrke Skomaker.,[17] konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[18] død 1935 i Neperønningen u/Kjendalen i Eidanger.[19]

      

       Han flyttet til Eidanger i 1880 og giftet seg der i 1881.

      

       De ble selveiere på Neperønningen Bnr.5 under Kjendalen i Eidanger. Se Eidanger bind 2

      

 

       Gift 18.01.1881 i Eidanger kirke,[20] med Anne Sophie Pedersdatter, født 1860 på Kjendalen Eidanger TE.,[21] (datter av Peder Jacobsen og Gunnild Marie Iversdatter), død 1954.21

      

 

       En sønn giftet seg med ei fra Siljan:

 

 

        A.    Jacob Kjendalen,[22] født 1895 på Kjendalen Eidanger TE.20

              

               De var bosatt i Oklungen.

              

 

               Gift 1922,20 med Petra Jacobsdatter,22 født 17.05.1893 i Hogstad Siljan TE.,[23] (datter av Jacob Olsen og Gunhild Marie Hansdatter), døpt 10.09.1893.

              

 

 

IV. Berte Kirstine Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 13.02.1859 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[24] døpt 20.03.1859 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.[25]

      

 

       Gift 30.05.1882 i Siljan kirke TE., med Karl Tramsholt Karlsen, født 15.12.1856 i Jerbo Sogn Sverige.,[26] yrke Jernbanearbeider.

      

       Karl:

       Ved vielsen hadde han oppholdssted Eidanger.

      

 

 

V.   Maren Helene Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 23.09.1864 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[27] døpt 16.10.1864 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[28] død 1941 i Kålerød Gjerpen TE.[29]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1890 og giftet seg der. De bodde på Kolrød i Gjerpen i 1900.

 

      

       Gift 21.03.1890 i Gjerpen kirke TE.,29 med Anders Isaksen, født 07.11.1857 i Nygård Gjerpen TE.,29 (sønn av Isak Trondsen og Kirsten Andersdatter), død 29.08.1906 i Kålerød Gjerpen TE.29

      

 

 

VI. Hanna Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 02.02.1867 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[30] døpt 14.04.1867 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Hun flyttet til Porsgrunn i 1893. Hun giftet seg samme året i Gjerpen.

      

       De bodde ifølge gamlegjerpen.no i Storg. 211 på Osebakken.

      

       De skrev seg som Åltvedt og bodde i Bratsbergsgaden i Porsgrunn i 1900.

 

      

       Gift 29.10.1893 i Gjerpen kirke TE.,[32] med Carl Olsen, født 27.04.1867 i Åltvedt Gjerpen TE.,29 (sønn av Ole Christensen Aaltvedt og Kirsten Marie Christensdatter), død 1945,29 yrke Vognmann.

      

       Carl:

       Han kom fra Åltvedt i Gjerpen og drev som vognmann.

      

       Se gamlegjerpen.no (Åltvedt 2 - Åltvedt nedre).

      

 

 

VII. Karen Maria Hansdatter,[33] (datter av Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter) født 24.11.1870 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[34] døpt 15.01.1871 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[35] død 1954.29

      

       Hun flyttet til Porsgrunn i 1893.

      

       De bodde på Søndre Mæla i 1900. Karen drev syforretning.

      

 

       Gift 21.04.1897 i Gjerpen kirke TE.,29 med Søren Olsen, født 26.02.1873 i Åsterød Gjerpen TE. (sønn av Ole Sørensen og Marte Marie Nilsdatter).

      

       Søren:

       Søren var skomaker.

      

      Se gamlegjerpen.no (Mæla 1900 - fam.16)

      

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 223.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 64.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 225.

[8]  Hedrum bygdebok bind 3. side 881.

[9]  Siljan bygdebok. side 25.

[10]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 98-99.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[13]  1900 tellingen.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 49.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 286.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 227.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[19]  Eidanger bygdehistorie bind 2, side 280.

[20]  Eidanger bygdehistorie bind 2, side 204.

[21]  Eidanger bygdehistorie bind 2, side 274.

[22]  Siljan bygdebok. side 588.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[25]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 73.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[29]  Gamle Gjerpen.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 111.

[32]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 199.

[33]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 225.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.