| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Halvorsen f. 1866 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Kristiansdatter f. 1879 og 2. gang med Inger Jensdatter f. 1866.

 

 

 

Ole Halvorsen,[1] født 09.07.1866 i Moen u/Island Siljan TE.,[2] døpt 26.08.1866 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[3] død 1956.

Han var sønn av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1899.

 

Ole Halvorsen Vaneboden kjøpte Island Bnr.13 i 1901 av Ole Andersen Island for 4000 kr. (dat. 04.05.1901, thingl. 08.06.1901)

 

I 1900 og 1910 bodde familien som selveiere på denne brukerparten (Gnr.4 Bnr.13) på Island.

 

Siljan 1900 - Island Gnr.4 Bnr.13:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Ole Halvors. m g b hf Gaardbruger - selveier - Sysselsat med skogdrift i andres tjeneste 1866 Slemdal herred* n s

Maren Kristiansd. k g b hm Gaardmandskone 1879 Vatsaas, Hof Jarlsberg JL n s

Ole Anders. m e b Husfarens onkel Arbeider for og har livsophold hos husfaren 1836 Slemdal herred* n s

Ida Johansd. k ug b tj Udfører husgjerning og kreaturstel 1886 Slemdal herred* n s

Martin Hanss. m ug b tj Gjæter 1888 Vivestad Jarlsberg JL n s

 !! Olsd.* k ug b d Datter 01.10.1900 Slemdal herred* n s Merknad: Udøbt pige

 

Matrikkelen 1901 - Island Gnr 4

Bnr.13 – Island vestre– eier/bruker Ole Halvorsen Vanboden

 

Siljan 1910 - Island Gnr.4 Bnr.13:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Island m g b hf Gaardbruker - selveier 09.07.1866 Slemdal n s

Maren Kristiansdatter k g b hm Gaardmandskone 30.06.1879 Hof n s

Gunda Olsdatter k ug b d Datter 10.01.1900 Slemdal n s

Hilda Olsdatter k ug b d Datter 28.08.1902 Slemdal n s

Halvor Olsen m ug b s Søn 10.07.1904 Slemdal n s

Ole Andersen m ug b tj Tjenestegut - Skog og jordbruksarbeider 25.10.1892 Gjerpen n s

Aslaug Hansdatter k ug b tj Tjenestep. Husgjerning og kreaturstel 29.09.1890 Slemdal n s

Anders Alvsen m e b el fv. Skogarbeider, Nu fattigunderst. 10.12.1831 Slemdal n s.

 

Haugland Bnr.25 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1920.

 

Skreistad Bnr.24 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1920.

 

Plassen Skreistad ble solgt av Ole Halvorsen Island til Anton Limi for 1800 kr. (dat. 25.10.1920, thingl. 30.10.1920)

 

Plassen Haugland ble solgt av Ole Halvorsen Island til Jonas Larsen i 1928 for 1000 kr. (Dat. 04.07.1928, thingl. 16.07.1928)

 

Ole solgte i 1928 gården Island Bnr.13 til sin svigersønn, Knut Olsen, mot at han og hans kone fikk husvære på gården. (dat. 09.07.1928)

 

Ole døde i 1956.

 

 

(1) Gift 16.10.1899 i Siljan kirke TE.,[4] med Maren Kristiansdatter,[5] født 30.06.1879 i Aasgaarden i Hof VE.,4 (datter av Kristian Hansen og Grethe Marie Larsdatter), døpt 13.07.1879 i Vasås i Hof VE.,[6] død 04.07.1911 i Island Siljan TE.,[7] gravlagt 10.07.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

Maren:

Hun står som Maren Kristiansdatter Aasgården f. 1879 i Vassås i Hoff, tjenestepike på Sølland, med far jordbruker og selveier Kristian Hansen Aasgaarden da hun giftet seg.

 

Maren døde på Island i 1911.

 

 

(2) Han giftet seg med Inger Jensdatter,5 født 15.05.1866 i Langedal u/Gåserud Lardal VE.,[8] (datter av Jens Arvesen og Inger Marie Larsdatter), døpt 08.07.1866 i Lardal VE., død 12.02.1936 i Island Siljan TE., gravlagt 20.02.1936 i Siljan kirkegård TE.,[9] konfirmert 1880 i Lardal VE.

 

Inger:

Hun kom fra Lardal. (Se Lardal bygdebok, bind 3, side 657.)

 

I 1900 var hun tjenestejente hos Peder Jacobsen på Sølland søndre.

 

Inger døde på Island i 1936.

 

 

 

 

I.    Gunda Anette Island,5 (datter av Ole Halvorsen og Maren Kristiansdatter) født 01.10.1900 i Island vestre Siljan TE.,[10] døpt 01.01.1901 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[11]

 

 

 

II.   Hilda Island,5 (datter av Ole Halvorsen og Maren Kristiansdatter) født 28.08.1902 i Island vestre Siljan TE.,[12] døpt 18.01.1903 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[13] død 24.06.1960 i Island Siljan TE.[14]

      

 

       Gift 09.05.1921 i Siljan kirke TE.,[15] med Knut Olsen,5 født 12.07.1888 i Moseter Kilebygda Solum TE.,[16] (sønn av Ole Torjussen og Kari Kristine Knutsdatter), døpt 16.09.1888 i Kilebygda kirke Solum TE.,15 konfirmert 27.09.1903 i Solum TE.,[17] død 07.08.1978 i Island Siljan TE.13

      

       Se Island denne gården

 

 

 

III. Halvor Island,5 (sønn av Ole Halvorsen og Maren Kristiansdatter) født 10.07.1904 i Island vestre Siljan TE.,[18] døpt 25.09.1904 i Siljan kirke TE., død 06.10.1911 i Island vestre Siljan TE.,[19] gravlagt 12.10.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Kristian Island,5 (sønn av Ole Halvorsen og Maren Kristiansdatter) født 10.07.1904 i Island vestre Siljan TE.,17 døpt 25.09.1904 i Siljan kirke TE., død 06.10.1904 i Island vestre Siljan TE.,[20] gravlagt 11.10.1904 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 556 og 602.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[5]  Siljan bygdebok. side 556.

[6]  Vassås i Hoff, Mini. 1878-1907, side 1.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[8]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 35.

[9]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 183.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 97.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[14]  Siljan kirkegård.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[16]  Solum Kilebygda ministerialbok 1877-1891. side 34.

[17]  Solum Kilebygda ministerialbok 1892-1906. side 60.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.