| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NORHEIM Bnr.22 u/GURHOLT ETTER 1814 I

 


 

 

Edvard Norheim f. 1893 og Liva Sevaldsen f. 1909 sin familie.

 

 

 

Edvard Norheim,[1] født 11.12.1893 i Haugen Siljan TE.,[2] døpt 04.02.1894 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[3] død 24.11.1960 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Hans Jacob Eriksen og Ingeborg Marie Kristensdatter på Gurholt/Haugen.

 

Barna overtok hjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 etter hans foreldre i 1939 og solgte den til medarvingen Edvard:

Grunnbokhjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 innehas av Anna Norheim, Kristian Norheim, Peder H Norheim, Jacob H Norheim, Anna H Norheim og Edvard Hansen Norheim som eneste og myndige arvinger etter de avdøde ektefeller Ingeborg Eriksen Norheim og Hans Jacob Haugen Norheim. Datert 23.10.1939

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra de forannevnte grunnbokhjemlere til medarving Edvard Hansen Norheim f. 11.12.1893 for kr. 6570, hvorav for løsøre kr. 1570. Datert 13.10.1939

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.22 - Norheim - 0 mark 40 øre - Edvart Hansen Norheim

 

Edvard døde i Siljan i 1960.

 

 

Han giftet seg med Liva Sevaldsen, født 14.04.1909 i Hadsel,[5],[6],[7] (datter av Anders Sevaldsen og Anna Jørgine), død 12.09.2001 i Skien TE.,7 gravlagt 19.09.2001 på Nordre Gravlund Skien TE.7

 

Liva:

Hun nevnes med foreldrene på Falkum Bnr.54 i Gjerpen i 1910. De var da leieboere og hennes far var Agent/selger fra Trøndelag og hennes mor var fra Skåtøy. De bodde hos en familie Westby.

 

Se gamlegjerpen.no (Falkum 1910 - Familie 66)

 

Gjerpen 1910 - Falkum 

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke Bostatus

Anders Sevaldsen 21.01.1863 Værdalen hf g Agent b

Anna Jørgine Sevaldsen 01.08.1875 Skaatø hm g husmoder b

Karl Magnus Sevaldsen 20.01.1896 Bergen s ug fabrikarbeider b

Karen Sally Sevaldsen 01.09.1897 Holmestrand d ug b

Sara Linea Sevaldsen 08.11.1901 Moss d ug b

Lina Sevaldsen 14.04.1909 Hadsel d ug b

 

Edvard Hansen Norheim skilte i 1951 ut Gurholt/Fredheim Bnr.33 fra Gurholt/Norheim Bnr.22 og solgte den året etter til sin hustru som ble skrevet som Liva Nordheim Hjort (Uvisst hvorfor hun ble skrevet som Hjort?):

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Norheim Bnr.22 den 27.06.1951, hvorved utskilt Gurholt/Fredheim Bnr.33.

Skjøte på Gurholt/Fredheim Bnr.33 fra Edvard Hansen Nordheim f. 11.12.1893 til fru Liva Nordheim Hjort f. 14.04.1909 for kr. 500. Datert 08.09.1952

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.33 – Fredheim - 0 mark 02 øre - Liva Hjort 

 

Enken etter Edvard Nordheim, Liva Nordheim, solgte i 1964 Gurholt/Norheim Bnr.22 til Bernt Johannesen:

Edvard Hansen Nordheim's enke Liva Nordheim sitter i uskiftet bo i henhold til testementet av 08.02.1960

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Liva Nordheim f. 14.04.1909 til Bernt Johannesen f. 05.01.1930 for kr. 45 000. Datert 12.09.1964

 

Liva døde i 2001 og er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 257.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Gamle Gjerpen.

[6]  Grunnboka.

[7]  Gravstøtte.