| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Grorud/Hakkhaug Gnr.5 Bnr.5

 

Hakkhaug var en plass under Grorud og eid av Treschow i 1814.

 

 

Grorud/Hakkhaug Bnr.5 – løpenummer 492e ble skilt ut fra Grorud Bnr.1 - løpenummer 492 i 1869:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

 

Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11 ble skilt ut fra flere bruksnummer på Grorud, blant annet Bnr.5, i 1920:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.5 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

 

 

Manntall for Hakkhaug

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1835 til 1859

 

Lars Abrahamsen f. 1809 fra Lystjern u/Island giftet seg i Gjerpen i 1831 med Karen Helene Olsdatter f. 1799. Hennes far var husmann på plassen Drengen u/Bø i Luksefjeld. Lars og Karen Helene kom til Siljan der Lars ble husmann på plassen Hakkhaug u/Grorud i Siljan. De nevnes på Rønningen i Siljan i 1831 og 1833, men fra 1835 nevnes på Hakkhaug. De nevnes der i 1846 og da ser vi også hans mor bosatt hos dem. Hun døde i 1857. Karen Helene døde også i 1857. Lars døde i 1859.

 

Barn:

Abraham Larsen f. 1832 d. 1833

Ole Larsen f. 1835 d. 1902

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1857 til 1890

 

Ole Larsen f. 1835 var sønn av overnevnte Lars Abrahamsen Hakkhaug. Ole giftet seg i 1857 med Kirsti Pedersdatter f. 1832 fra Lystjern u/Island. De ble bosatt på Hakkhaug og nevnes der som husmenn i 1865. De flyttet til Sætre under Rising i Gjerpen i 1890. Ole ble der selveier. Han døde der i 1902. Kirsti bodde videre på plassen og var i 1910 bosatt der hos sønnen Lars Petter og hans familie. Hun bodde der på føderådskontrakt, og skrev seg som Kirsti Sætre. Hun døde i 1916.

 

Barn:

Abraham Olsen f. 1859 d. 1865

Karen Olsdatter f. 1860 d. 1860

Lars Petter Olsen f. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1875 til ca 1878

 

Ole Olsen f. 1833 fra Voldene i Kongsberg giftet seg i Siljan i 1860 med Helvig Pedersdatter f. 1835 fra Lystjern u/Island. De bodde en tid på Økter i Luksefjell i Gjerpen. De ble registrert utflyttet fra Gjerpen til Hedrum i juni 1868. Bakken nevner at en Ole Olsen f. 1833 i Kvelle, som var gift med ei Helvig, brukte Hakkhaug u/Grorud fra 1875. Dette var nok denne familien. Ole Larsen, som hadde drevet Hakkhaug fra 1857, var gift med Kirsti Pedersdatter f. 1832 fra Lystjern u/Island. Hun var søster til Helvig Pedersdatter som var gift med denne Ole Olsen. Ole Olsen kjøpte i 1878 Nordkvelde Søndre Bnr.3 (Nordkveldemoen) og flyttet trolig da dit. Ole og Kirsti flyttet til Gjerpen i 1890 og bodde trolig på Hakkhaug til de reiste. Dermed er det uvisst om Ole Olsen bare bodde hos Ole Larsen eller stod som bruker av plassen noen år. Ole Olsen døde på Nordkveldemoen i 1891. Helvig døde der i 1917.

 

Barn:

Martin Olsen f. 1861 d. 1951

Sofie Olsdatter f. 1862

Ole Olsen f. 1864

Karen Sofie Olsdatter f. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1891 til 1903

 

Johan Kristian Olsen f. 1856 fra Ekenesrønningen i Sandsvær giftet seg i Efteløt kirke i Sandsvær i 1884 med Maren Olette Andersdatter f. 1856 fra Janshaug i Sandsvær. De døpte barn bosatt i Sandsvær frem til de kom til Hakkhaug u/Grorud i 1891 som leilendinger. Familien flyttet til Stendalen u/Grorud i 1903. De døde begge i 1927.

 

Barn:

Anna Margrete Johansdatter f. 1884 d. 1954

Ole Kristian Johansen f. 1887 d. 1968

Anders Sigvart Stendalen f. 1889 d. 1969

Inga Marie Stendalen f. 1892

Karl Gustav Stendalen f. 1894 d. 1980

Laura Mathilde Stendalen f. 1897 d. 1974

Martin Ingvald Stendalen f. 1899 d. 1969

Olaf Ludvig Stendalen f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1908 til ca 1914

 

August Danielsen f. 1885 giftet seg i Siljan i 1908 med Anna Margrete Johansdatter f. 1884. De ble bosatt på Hakkhaug u/Groud og nevnes der i 1910 tellingen. De kom til Bjørndalen u/Island og døpte barn der fra 1914. Anne Margrete døde i 1954. August døde i 1967.

 

Se Bjørndalen u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1915 til 1953

 

Hans Martinius Antonsen Borge f. 1893 fra Sandsvær var tjenstegutt da han giftet seg i Solum sogn i 1915 med Gunda Katrine Olsdatter f. 1891 på Skåtøy. Hans Borge overtok plassen Hakkhaug u/Grorud i Siljan i 1915. De flyttet til Gjerpen i 1953.

 

Barn:

Astrid Dortea Borge f. 1915 d. 2007

Marie Pauline Borge f. 1916

Solveig Borge f. 1918 d. 1935

Dordi Borge f. 1919

Ester Borge f. 1921 d. 2003

Anton Borge f. 1923

Arthur Borge f. 1924

Lilly Borge f. 1926

Harda Borge f. 1928

Anny Borge f. 1930 d. 1943

Peder Borge f. 1933

 

Familieark

 

 

 

Ifølge Bakken ble boligen nå noen år brukt som skogsassistentbolig. Senere bodde Alf og Klara Bjørndalen der. De var barn av overnevnte August Danielsen Bjørndalen.