| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAKKHAUG u/GRORUD ETTER 1814


 

Manntall Hakkhaug

 

 

 

 

1846

 

Grorud

Mtr.No 159 Løbe.No. 492

  

 

4. Pladsen Hakhaug

 

Huusmand med jord Lars Abrahamsen 37 aar

Hans kone Kari Olsd. 46 aar

Deres børn:

Ole 10 ¾ aar

Føderaads Enke Merjet Larsd. 70 aar

 

Udsæden:

¼ tn Bygg

¼ tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

3 Kuer

4 faar

3 Geiter

 

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0034 001 øvre Hakhaug (plads) 3

Merknad: (S/L: 242/13)

Eigar: Husmand med Jord Ole Larsen Utsæd: by3/8 po2 , kreaturhald: he1 ku3 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Larsen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Slemdal Prgj.

002 Kisti Pedersdatter k g hans Kone 34 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ingeborg Maria Christophersdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Gjerpen Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

Hakhaug – løpenummer 492e

Ole Larsen f. 1835 – husfader - leilending og skogsarbeider

Kirsti Pedersdatter f. 1833 – kone

Theodor Torstensen f. 1848 i Hedenstad i Sandsvær – tjenestegutt

Trine Lovise Larsdatter f. 1860 i Efterlød i Sandsvær – tjenestepike

Karen Sofie Olsdatter f. 1866 i Gjerpen – fosterdatter

Ole Olsen f. 1833 i Kongsberg – gift - tilreisende svigerbroder fra Kvelle i Hedrum – bygdevægter

 

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0006 001 Hakhaug 5 5 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Johan Ols. m g b hf Gårdbr leilænd. skogbrugsarb 1856 Sandsvær Bu n s

002 Maren Anders. k g b hm Kone - budeie m m 1856 Sandsvær Bu n s

003 Anna Johans. k ug b d Datter - ved huset 1884 Sandsvær Bu n s

004 Anders Johans. m ug b s Søn 1889 Sandsvær Bu n s

005 Inga Johans. k ug b d Datter 1892 Slemdal herred* n s

006 Karl Johans. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

007 Laura Johans. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

008 Martin Johans. m ug b s Søn 09.09.1899 Slemdal herred* n s

 

 

 

Matrikkelen 1901

 

Grorud Gnr. 5

Bnr.5 – Hakhaugen – eier/bruker Treschow

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0005 001 Grorød Hakhaugen 5 5 44 4

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 August Danielsen m g b hf Gaardb. Leilænding og skogsarb. 06.04.1885 Slemdal n s Merknad: Hovedbygningen

002 Anna Johansen k g b hm Leilændingskone 05.12.1884 Sandsværn s

003 Dagny Augustsen k ug b d barn 29.04.1908 Slemdal n s

004 Johannes Augustsen m ug b s barn 22.05.1910 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Grorud Gnr.5 

 

Bnr. 5 – Hakhaugen - 0 mark 48 øre - F. M. Treschow