| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAKKHAUG u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Ole Olsen f. 1833 og Helvig Pedersdatter f. 1835 sin familie.

 

 

 

Ole Olsen,[1] født 07.05.1833 i Voldene Kongsberg BU.,[2],[3] død 27.02.1891 i Nordkveldmoen u/Nordkvelde Søndre Hedrum VE., gravlagt 03.03.1891 i Kvelde Hedrum VE.[4]

Han var sønn av Ole Olsen og Siri Knudsdatter i Kongsberg.

 

De bodde en tid på Økter i Luksefjell i Gjerpen.

 

De ble registrert utflyttet fra Gjerpen til Hedrum i juni 1868.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Bakken nevner at en Ole Olsen f. 1833 i Kvelle, som var gift med ei Helvig, brukte Hakkhaug u/Grorud fra 1875. Dette var nok da denne familien. Ole Larsen, som hadde drevet Hakkhaug fra 1857, var gift med Kirsti Pedersdatter f. 1832 fra Lystjern u/Island. Hun var søster til denne Helvig Pedersdatter som var gift med Ole Olsen. Ole Olsen kjøpte i 1878 Nordkvelde Søndre Bnr.3 (Nordkveldemoen) og flyttet trolig da dit. Ole og Kirsti flyttet til Gjerpen i 1890 og bodde trolig på Hakkhaug til de reiste. Dermed er det uvisst om Ole Olsen bare bodde hos Ole Larsen eller drev bruket noen år.

 

Ole nevnes hos Ole Larsen i 1875.

 

Siljan 1875 - Hakhaug løpenummer 492e

Ole Larsen f. 1835 – husfader - leilending og skogsarbeider

Kirsti Pedersdatter f. 1833 – kone

Theodor Torstensen f. 1848 i Hedenstad i Sandsvær – tjenestegutt

Trine Lovise Larsdatter f. 1860 i Efterlød i Sandsvær – tjenestepike

Karen Sofie Olsdatter f. 1866 i Gjerpen – fosterdatter

Ole Olsen f. 1833 i Kongsberg – gift - tilreisende svigerbroder fra Kvelle i Hedrum – bygdevægter

 

Ole Olsen døde på Nordkveldemoen i 1891.

 

 

Gift 27.12.1860 i Siljan kirke TE.,[5] med Helvig Pedersdatter,1 født 12.02.1835 i Lystjern u/Island Siljan TE.,[6] (datter av Peder Knutsen og Marte Marie Olsdatter), døpt 22.03.1835 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[7] død 04.06.1917 i Kvelde Hedrum VE., gravlagt 07.06.1917 i Kvelde Hedrum VE.[8]

 

Helvig:

Hun kom fra Lystjern u/Island.

 

I 1900 bodde Helvig som enke hos sønnen Martin på Norkveldemoen i Hedrum. Hun døde der i 1917.

 

 

 

I.    Martin Olsen, født 12.04.1861 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.,2 død 1951.

      

       Han ble bosatt på Nordkvelde søndre etter sin far og nevnes der i 1900. Da bodde også moren der.

 

 

       Han giftet seg med Karen Johanne Mikkelsdatter, født 1863 i Nordkvelde S. br. nr. 7, Hedrum VE.[9]

      

 

 

II.   Sofie Olsdatter, født 12.09.1862 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.2

 

 

 

III. Ole Olsen, født 08.01.1864 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.2

 

 

 

IV. Karen Sofie Olsdatter, født 17.01.1866 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.2

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 594.

[2]  Gamle Gjerpen.

[3]  Sandsværs historie bind 3. side 681.

[4]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 143.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 231.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[8]  side 130.

[9]  Hedrum bygdebok bind 3. side 696 og 698.