| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Vierød – Gnr.28 Bnr.2

 

 

Se Vierød før 1814

 

Vierød var fra ca 1780 er husmannsplass under Gonsholt Søndre.

 

Det var tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre i 1838:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

 

Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b – senere Bnr.2 ble i 1872 utskilt som eget bruk fra Gonsholt Søndre - løpenummer 550:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550 den 10.07.1872, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b og Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c. Tinglyst 01.08.1872

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.2 – Vierød – eier/bruker F M Treschow

 

 

Treschow skilte i 1949 ut Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 til Einar Gustavsen fra Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 den 27.07.1949, hvorved utskilt til Einar Gustavsen eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.2 – Virød - 0 mark 88 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1804 til rundt 1840

 

Nils Michelsen f. 1779 var sønn av Michel Nilsen på Vierød. Nils giftet seg i 1804 med Anne Olsdatter f. 1771 fra Kjølnes u/Gurholt. De ble bosatt på Vierød. Nils overtok der som husmann etter sin far. En annen hadde overtatt som husmann på 1840 tallet. Nils døde på Øverbø i 1863.

 

Se Vierød u/Gonsholt Søndre før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1831 til ca 1840

 

Ole Nilsen f. 1810 var sønn av overnevnte Nils Michelsen. Ole giftet seg i 1831 med Helge Knutsdatter f. 1801 fra Gonsholt. De ble bosatt på Vierød der Oles far var husmann og døpte et barn bosatt der i 1834. Ole døde der i 1839. Helga flyttet nok da fra Vierød og nevnes på en plass på Prestejordet med sønnen Nils i 1846. Dette var nok bare et hus. Hun bodde i 1865 hos sønnen Nils på Kjølnes u/Gurholt. Helga døde i 1883 på Skautvedt.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1840 til 1843

 

Ole Jonsen f. 1816 fra Killemyr giftet seg i 1840 med Jøran Nilsdatter f. 1812. Hun var datter av overnevnte Nils Michelsen. De døpte barn bosatt på Vierød til og med 1843.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1840

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1843

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1844 til 1880

 

Ole Kristoffersen f. 1806 fra Lardal giftet seg i Lardal i 1831 med Oline Ellefsdatter f. 1812. Hun kom også fra Lardal. De døpte barn bosatt i Lardal til 1843. Familien kom til Siljan i 1844 og fikk bygsel på Vierød. Ole døde på Vierød i 1880. Oline døde hos sønnen Martin på Bøle i Gjerpen i 1895.

 

Barn:

Jørgen Andreas Olsen f. 1832

Berte Marie Olsdatter f. 1834 d. 1899

Maren Kristine Olsdatter f. 1836 d. 1845

Ellen Andrine Olsdatter f. 1839 d. 1913

Kristoffer Olsen f. 1843 d. 1850

Berte Oline Olsdatter f. 1845 d. 1850

Martin Olsen f. 1847 d. 1925

Anne Kirstine Olsdatter f. 1849

Kristoffer Olsen f. 1851 d. 1883

Maren Olsdatter f. 1853

Karen Olsdatter f. 1855 d. 1855

Olette Olsdatter f. 1857

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1872 til 1889

 

Martin Olsen f. 1847 var sønn av overnevnte Ole Kristoffersen. Martin nevnes hjemme på Vierød i 1865 som skomaker, 19 år gammel. Han giftet seg i 1872 med Dortea Larsdatter f. 1852 fra Haugen u/Høiseth. De ble bosatt på Vierød. Treschow skilte i 1872 ut Vierød som et eget bruk, Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2, og dermed var det ikke husmenn der lenger, men leilendinger. Hans far døde i 1880, så Martin overtok nok som leilending der etter han og bodde der med familien og sin mor. Familien flyttet til Bøle i Gjerpen i 1889 sammen med hans mor. Dorthe sin far besøkte dem i 1891 på Bøle. Han var da husmann i Eidanger ifølge 1891 tellingen. De skrev seg som Wierød. Ole døde på Bøle i 1925. Dortrea døde der i 1938.

 

Barn:

Ole Martinsen f. 1872 d. 1936

Lars Martinsen f. 1874 d. 1876

Olava Lovise Martinsdatter f. 1876 d. 1895

Ingeborg Marie Martinsdatter f. 1879 d. 1895

Lars Martinsen f. 1881 d. 1959

Karoline Othilia Martinsdatter f. 1884

Magna Dortea Martinsdatter f. 1886

Anna Martinsdatter f. 1889

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1889 til 1900

 

Ole Martin Olsen f. 1860 fra Stranda u/Austad giftet seg i 1884 med Karen Petrea Olsdatter f. 1855 fra Moene u/Moholt. De døpte barn på Moholt frem til 1888. Ole Martin fikk bygselen på Vierød i 1888 og nevnes som leilending der til ca 1900. I 1900 og 1910 nevnes de på Torsholtsaga. Ole Martin var da formann for tømmer og fløtningsarbeidet. Han kjøpte i 1917 eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 av Treschow og flyttet dit. Han døde der i 1932. Karen og arvingene solgte etter hans død eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 til sønnen Nils. Karen døde i 1939.

 

Barn:

Olaf Martinius Olsen f. 1885

Anton Olsen f. 1886 d. 1887

Anton Olsen f. 1888

Nils Olsen f. 1890 d. 1981

Karoline Otilie Olsdatter f. 1895 d. 1895

Karoline Otilie Olsdatter f. 1897

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1900 til 1956 (Anne Gurine døde i 1964)

 

Borger Kristian Hansen f. 1867 fra Lardal giftet seg i Svarstad i Lardal i 1891 med Anne Gurine Jacobsdatter f. 1869 fra Smukkestad i Lardal. De døpte barn bosatt på Smukkestad samme året. Borger Kristian skrev seg bare som Kristian. Familien kom til Siljan og var forpaktere på Teie u/Kiste fra 1893 til 1900. I 1900 overtok Kristian som leilending på Vierød. Svigersønnen Arne Hagen overtok som leilending etter dem i 1943. Kristian døde i 1956 og Anne Gurine i 1964.

 

Barn:

Berta Sofie Kristiansen f. 1891 d. 1982

Hanna Josefine Kristiansen f. 1894 d. 1920

Ingeborg Kristiansen f. 1896 d. 1967

Kirsten Amalie Kristiansen f. 1898 d. 1993

Mathilde Vierød f. 1902 d. 1989

Harald Vierød f. 1904 d. 1994

Gudrun Vierød f. 1907 d. 2005

Klara Vierød f. 1910 d. 2002

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1913

 

Johan Rikard Adolfson f. 1876 i Sverige giftet seg i 1910 i Larvik byfogdkontor med Marie Sørensdatter f. 1883 fra Kodal. Ved vielsen bodde de begge på Bergan i Hedrum. De døpte barn bosatt der i 1910. De døpte barn i Siljan i fra 1913. De bodde da på Vierød. I 1914 døpte de et barn bosatt på Gonsholt og i 1915 døpte de et barn i Siljan uten at noe stedsnavn ble skrevet. Videre nevnes deres neste barn i Siljan i 1925. Da bodde de på Høiseth. Johan Rikard nevnes som anleggsarbeider i Siljan.

 

Barn:

Georg Alexi Adolfsen f. 1910 d. 1992

Fridtjof Adolfsen f. 1911

Margit Johanne Adolfsen f. 1913

Rut Adolfsen f. 1914

Lovise Helene Adolfsen f. 1915

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1943

 

Arne Hagen f. 1910 fra Hagen u/Høiseth giftet seg i 1943 med Klara Vierød f. 1910. Hun var datter av overnevnte Borger Kristian Hansen. De overtok samme året gården Vierød etter hennes far. Arne døde i 1998 og Klara døde i 2002.

 

Barn:

Ole Kristian Hagen f. 1945

 

Familieark