| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FINSRØD BNR.4 u/AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Paul Jacobsen f. 1848 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Berte Andrea Sørensdatter f. 1840 og 2. gang med Margrete Olsdatter f. 1857.

 

 

 

Paul Jacobsen,[1] født 04.10.1848 i Sandsvær BU., døpt 17.06.1849 i Sandsvær BU.[2]

Han var sønn av Jacob Paulsen og Anne Karine Hansdatter i Sandsvær.

 

Paul kom til Serkland for å tjene i 1871.

 

Han giftet seg 1. gang i Hedrum i 1875.

 

De nevnes på Stegerønningen (nordre/østre) løpenummer 565e som losjerende i 1875.

 

Siljan 1875 - Skogsrødningen løpenummer 565e
Paul Jacobsen f. 1849 i Sandsvær - husfader - losjerende - skovarbeider
Berte A Sørensdatter f. 1840 Qvelle i Hedrum - hans kone

 

De ble bosatt på Moholt verk og døpte barn bosatt der frem til 1886.

 

I 1891 ble Paul leilending på Finsrud. Paul ble enkemann i 1896 og giftet seg på nytt i Siljan i 1897.

 

I 1900 og 1910 ser vi at han var skogsarbeider ved siden av gårdsdriften på Finsrud.

 

Siljan 1900 - Austad/Finsrud Gnr.29 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Paul Jakobs. Finsrud m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1848 Sansvær (Heidenstad) Bu n s

Grete Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1857 Slemdal herred* n s

Petra Paulsd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 - Austad/Finsrud Gnr.29 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Paul Jakobsen m g b hf Leiledning og skovarbeider 02.10.1848 Sansver n s

Magrete Olsen k g b hm Leiledningskone 27.03.1857 Slemdal n s

Ole Paulsen m ug b s Barn 23.05.1901 Slemdal n s

Petra Paulsen k ug b d Barn 21.10.1897 Slemdal n s.

 

Paul ble enkemann på nytt da hans 2. kone døde på Finsrud i 1911.

 

Paul forpaktet gården på Finsrud frem til 1913.

 

 

(1) Gift 14.10.1875 i Hedrum kirke VE.,[3] med Berte Andrea Sørensdatter,1 født 20.04.1840 på Farmenmoen Hedrum VE. (datter av Søren Abrahamsen og Lene Jensdatter), døpt 09.05.1840 i Hedrum VE.,[4] død 15.01.1896 i Finsrud Siljan TE., gravlagt 22.01.1896 i Siljan kirkegård TE.[5]

 

Berte Andrea:

Hun kom fra Farmenmoen i Hedrum og døde på Finsrud i 1896.

 

 

(2) Gift 08.06.1897 i Siljan kirke TE., med Margrete Olsdatter, født 27.03.1857 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[6] (datter av Ole Andersen og Marte Kirstine Andersdatter), døpt 24.05.1857 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.,[7] død 08.11.1911 i Finsrud Siljan TE.,[8] gravlagt 15.11.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

Margrete:

Hun kom fra Stranda u/Austad. Margrete fikk et uekte barn før hun giftet seg med Paul Jacobsen i 1880.

 

Margrete døde på Finsrud i 1911.

 

 

 

I.    Anne Lovise Paulsdatter, (datter av Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter) født 13.01.1876 i Moholt verk Siljan TE.,1 døpt 27.02.1876 i Siljan kirke TE., død 10.03.1884 i Moholt verk Siljan TE.,[9] gravlagt 16.03.1884 i Siljan kirkegård TE.9

 

 

 

II.   Jacob Paulsen,[10] (sønn av Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter) født 23.11.1878 i Moholt verk Siljan TE.,[11] døpt 19.01.1879 i Siljan kirke TE.

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1893. I 1900 bodde han på Århus i Gjerpen og var telefonarbeider.

      

 

 

III. Severin Paulsen, (sønn av Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter) født 23.11.1878 i Moholt verk Siljan TE.,11 døpt 19.01.1879 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.[12]

 

 

 

IV. Thorvald Paulsen, (sønn av Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter) født 18.03.1884 i Moholt verk Siljan TE.,[13] døpt 02.06.1884 i Siljan kirke TE.

 

     Han var gårdsgutt på gården Århus i Gjerpen i 1900.

 

 

V.   Anna Lovise Paulsdatter, (datter av Paul Jacobsen og Berte Andrea Sørensdatter) født 06.01.1886 i Moholt verk Siljan TE.,[14] døpt 07.03.1886 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[15] død 11.11.1949 i Siljan TE.[16]

 

 

 

VI. Petra Maria Paulsdatter, (datter av Paul Jacobsen og Margrete Olsdatter) født 02.10.1897 i Finsrud Siljan TE.,[17] døpt 02.11.1897 i Siljan kirke TE., død 18.05.1911 i Finsrud Siljan TE.,[18] gravlagt 24.05.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Ole Paulsen, (sønn av Paul Jacobsen og Margrete Olsdatter) født 23.05.1901 i Finsrud Siljan TE.,[19] døpt 14.07.1901 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[20] død 14.08.1923 i Killemyr Siljan TE.[21]

 

        Ole døde på Killemyr i 1923 som ugift skogsarbeider.

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[2]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 158-159.

[3]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 272.

[4]  Hedrum ministerialbok 1835-1848. side 49.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[7]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 247.

[10]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 31.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 47.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 53.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[16]  Siljan kirkegård.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 83.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.