| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Jens Kiil Arveschoug f. 1743 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maria Christophersdatter Mannal f. 1742 og 2. gang med Constance Rasch f. 1761)

 

 

 

Jens Kiil Arveschoug, f. 1743 i Eidanger,[1] døpt 23.10.1743 i Eidanger kirke,1 død 19.09.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.09.1817 i Østre Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Halvor Jobsen Arveschoug og Anne Jensdatter Kiil i Østre Porsgrunn.

 

Halvor Jobsens og Anne Kiils ægte søn Nom. - Jens Kiil                                         

Faddere: baaren af Madame H. Jens Kiil, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Ole Holmen, Christian Jobsen, Anders Rasmusen Schougsgaard.

 

Han nevnes hos Lar BowmannBjørntsvedt i Eidanger i 1762:

Jens Kiil Arvescoug Skriverkarl

 

Borgerskap i Skien:

Jens Kiil av Porsgrunn. B. som kjøpmann 8/7 1768. Oppsagt 3/1 1817.

 

Han giftet seg i Holla i 1771.

 

Holla Gift 03.02.1771:

Efter Kongelig Majestets Allernaad. dispentation

uden foregaaende Trolovelse og lysning av Prædikestolen copulered hiemme i huuset

Monsieur Jens Kiill af Porsgrund og Jomfrue Maria Mannall.

 

Han nevnes på Søndre Rød i Eidanger i matrikulen av 1774:

Eiere: brukeren Jens Kiil 1 skinn, Lars Aachesen 2 huder 11 skinn.

Oppsittere: Kiøbmand Jens Kiil og Lars

 

Dette var noe jordgods fra hans svigerfar Mannal.

 

Han nevnes også i matrikulen fra 1774 på Søndre Ås i Eidanger:

Søndre Aas - Oppsittere Javob, Niels og Sr. Jens Kiil kiøbmand

 

Han ble nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

morbrorsønn Jens Kiill Arveschoug østre Porsgrund borger og kjøpmann sønn av Halvor Jobsen Arveschoug

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 32

Jens Kull – Huusejer – 57 aar - Begge i 2det ægteskab - Borger og handelsbetient

Constance Rasch - Hans kone - 40 aar - Begge i 2det ægteskab

Engel Maria - Hans datter – 29 aar - Ugivt

Maren Christiana Bruun - Hendes børn - 17 aar - Ugivt

Ditlev Severin - Hendes børn – 12 aar

Anne Elisa Dorthea - Hendes børn - 11 aar

Anne JacobsdtrTienestefolk – 26 aar - Ugivt

Stoe - Engelbrethsen - Tienestefolk - 20 aarUgivt

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.26

Avskrift 1

Kiøbmand Jens Kiil 71 aar

Karl Hans Hansen 24 aar

Madame Constance Kiil 53 aar

Datter Inger Marie Kiil 40 aar

Stedatter Anne Elise Brun 24 aar

Datter Henriette Kiil 13 aar

Tienestepige Helvig Arnesdatter 26 aar

Tienestepige Karen Olsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier og Kiøbmand Jens Kiill 72 aar

Madame Constance Kiill 54 aar

Jomfue Inger Marie Kiill 42 aar

Jomfrue Anne Lise Brunn 24 aar

Jomfrue Henriete Kiill 14 aar

Drengen Hans Hansen 28 aar

Pige Helvig Arnesdatter 25 aar

Pige Karen Olsdatter 21 aar

Pige Ragnild Kittilsdatter 17 aar

Logerende hos Jens Kiill (Ført i slutten av avskriften)

Jeger Olsen Nilsen 24 aar

Jeger Gunder Tollefsen 23 aar

 

Torkil Lier skriver:

Han fikk skippersertifikat 1766, og førte året etter ”Haabet”(35 kl.), hjemmehørende i Langesund. Han eide Kiil- gården på Osebakken, som i 1802 ble taksert til 2400 rdlr. Sammen med Jens Aalborg var han fullmektig for Nic. Benj. Aall på Bjørntvedt og i mange år overformynder i Skien, samt forlikskommisær. Han eide for øvrig store jordarealer under Borge gård, og kjøpte i 1803 1 hud 5 skinn i Bjerketvedt av Madame Anne Rosine Norss for 1800 rdlr.

Skiftet etter Jens Kiil ble sluttet 23.mars 1819 med en netto på 3769 spdlr. til deling mellom hans enke og 3 gjenlevende barn.

Enkemadame Constance Kiil kjøpte i 1818 (skjøte 8.mai) Storgt.197 av Hans Thuesen for 400 spdlr. Ved skifte etter henne 23.apr.1829 gikk eiendommen til hennes datter Maren Christiana og Job Kiil

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 110, L.matr.no. 34. Bendixens gaard - Aktiebageriet

Den 29de oktober 1775 er der auktion over Halvor Jobsen Arweschougs gaard paa Bjørntvedt gaards grund. Den sælges til sønnen, Jens Kiill, for 200 Rdl. Samtidig sælges engløkken under Borge til Jens Kiill for 200 Rdl. Gaarden sælges straks videre til Thomas Jørgensen for 298 Rdl.

 

L.matr.no. 26. Morgenstierne-gaarden

I 1798 kjøber Jens Kiil gården, og beholder den til sin død

 

Jens Kiill var skipper og boede under sit første ægteskab paa Osebakken, hvor han eiede en gaard, som var takseret for 2,400 Rdl. Han tog skipperborgerskab i 1768, og i 1769 førte han «Haabet», 35 c.l., hjemmehørende i Langesund. Desuden eiede han store jordeiendomme under Borge (se kartet af 1817 over Osebakken). Fra 1778 var han taksationsmand og kasserer for Brandkassen. Sammen med Jens Aalborg var han fuldmægtig for Nicolai Benj. Aall jr. paa Bjørntvedt.

 

Gravlagt som "Jens Kiil, Forligelses-Commisar? og Kiøbmand i østre Porsgrund, 74 aar".

 

 

(1) Gift 03.02.1771 i Holla,[3],[4] med Maria Christophersdatter Mannal, f. 1742 i Brevik (datter av Christopher Gregersen Mannal og Inger Engebrethsdatter Bomhoff), døpt 11.03.1742 i Brevik kirke,[5] d. 1790 i Gjerpen, gravlagt 17.08.1790 i Gjerpen.4

 

Maria:

Christopher Manals Pigebr. Maria

baaren af Bent Iversens K., Mad'selle Hofgaard, mandfaddere: Peder Rasmusen, Simon Johansen, Iver Bentzen

 

Gravlagt som "Jens Kiills kone 48 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6031 - 29.10.1784 - 1789-1794 - Skifteprotokoller 9b - 499b

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Maria Manal, Porsgrund, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Jens Kiill, Porsgrund, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

 

6159 - 11.11.1797 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 231b

Dette er et samfrendeskifte

arvelater Maria Manael Porsgrund, død for 'een 7 Aars tiid siiden'

Arvinger:

ektefelle Jens Kiill kjøpmann, han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. bevilling dat. 29.10.1794

sønn Job Kiill 23 år

datter Engel Maria Kiill, ugift

datter Anne Helene Kiill, ugift.

 

 

(2) Gift 27.11.1797 i Porsgrunn,[6] med Constance Rasch, f. 1761 i Porsgrund,[7] (datter av Ditlev Rasch og Constance Bergh), konfirmert 09.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1828.3

 

Constance:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Ditlev Raskes kone" etter å ha fått et barn.

 

Det var hun som ble konfirmert som "9. Constance Rasch 16 aar".

 

Hun var enke etter Henrik Bruun Østre Porsgrunn da hun giftet seg 2. gang i 1797.

 

 

 

 

I.    Engel Maria Jensdatter Kiil, (datter av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1772 i Gjerpen,[9],3 døpt 10.02.1772 i Gjerpen,2 d. 05.03.1837 på Osebakken i Gjerpen.3,2

      

       Jens Kiils pb. Engel Maria.

       Faddere: Halvor Jobsens kone, Guri Arveschoug, Ole Vindholmen, Povel Schioldborg, Jacob Manal.

      

       Hun var ugift.

 

 

 

II.   Hans Nicolai Kiil, (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1773 i Gjerpen,3 døpt 08.04.1773 i Gjerpen,2 d. 1776 i Gjerpen, gravlagt 01.11.1776 i Gjerpen.2

      

       Jens Kiils db. Hans Nicolaj.

       Faddere: Rasmus Hellesses kone, Berthe Manal, Halvor Jobsen, Giert Lange, Peder Baar

      

       Han nevnes ikke i skifte etter moren i 1797.

 

 

 

III. Job Jensen Kiil, (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1774 i Gjerpen, døpt 15.04.1774 i Gjerpen,[10] d. 22.01.1836 på Osebakken i Gjerpen.[11]

      

       Jens Kiils drengebarn Job.

       Test: Giert Langes kone, Rasmus Helleses datter, Henrich Berggreen, Christen Lange, Clemet Jynge.

      

      

       Gift 25.12.1802 i Porsgrunn,6 med Maren Christina Bruun, f. 1784 i Østre Porsgrunn (datter av Henrik Bruun og Constance Rasch), døpt 21.09.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 26.03.1863.

 

       Se Bjerketvet i Eidanger

 

 

      

IV. Christopher Mannel, (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1775 i Gjerpen,3 døpt 23.07.1775 i Gjerpen,2 d. 1775 i Gjerpen,3 gravlagt 19.09.1775 i Gjerpen.2

 

       Jens Kiils db. Christopher Manal.

       Test: Madame Nicolaj Aals, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Jacob Aal, Peder Baar.

 

       Gravlagt som ” Jens Kiils s. Christopher Manal 8 uger”.

 

 

 

V.   Anne Helene Jensdatter Kiil, (datter av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1776 i Gjerpen, døpt 30.08.1776 i Gjerpen,10 d. 24.05.1851 på Gyltesø i Sande.2

      

       Jens Kiils pigebarn Anne Helene.

       Test: David Langes kone, Inger Bomhof, sorenskriver Lange, inspecteur Qvislin, Folnman.

 

       Hun giftet seg i 1806.      

 

       Cop. 19/10-1806. Ø. Porsgr. Efter Kongl. Bev hiemme i Huuset.

       Skibskapitain Hr. Zacharias Winther og Jomfr. Anne Helena Kiil.

       Forl: Jens Kiil, Boye Winter.

 

      

       Gift 19.10.1806 i Østre Porsgrunn kirke,6 med Zacharias Winter, f. 1771 i Skien (sønn av Elias Hansen Winter og Marthe Fransdatter Cudrio), døpt 21.01.1771 i Skien,2 d. 05.02.1852 i Gyltesø i Sande.2

      

       Zacharias:

       Borgerskap i Skien:

       Zacharias Winther. Sønn av forrige kjøpmann Elias Winther, Skien.

       B. 8/12 1800 som skipper og med rett til å drive som kjøpmann når han hadde holdt opp å fare.

      

       F.C. Knudsen:

       Lilleelvgaden 1, L.matr.no.6 Porsgrunds Handelsstandsforenings gaard

       I 1807 eies det af kaptein Zacharias Winther.

       Han var skipskaptein. Han var søn af rektor Winther i Skien, og førte bl. a. i 1806 «Fire Brødre» for Jørgen Aall, og er antagelig i 1817 fraflyttet byen.

      

       Torkil Lier skriver:

       Ektefellene flyttet fra Porsgrunn rundt 1815 og bosatte seg i Sande, hvor Winther var oppsitter på Gyltesø.

       Ekteskapet barnløst.

 

 

      

VI. Inger Kirstine Kiil, (datter av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1778 i Gjerpen, døpt 12.06.1778 i Gjerpen,2 d. 1779 i Gjerpen, gravlagt 01.07.1779 i Gjerpen.2

 

       Jens Kiils pb. Inger Christine.

       Test: Folchmans kone, Barbara Monrad, lieutenant Krag, taxadeur Borch, Christen Berg, Wang.

 

       Gravlagt som ”Jens Kiils d. Inger Christine 1 aar”.

 

 

 

VII. Christopher Mannal Kiil, (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1779 i Gjerpen, døpt 12.09.1779 i Gjerpen,2 d. 1779 i Gjerpen, gravlagt 17.11.1779 i Gjerpen.

 

       Jens Kiils db. Christopher Manal.

       Test: Madame Jeppe Andersens, Gurine Helles, Henrich Berggren, Jens Fischer, Jacob Larsen, Giert Jynge.

 

       Gravlagt som ”Jens Kiils s. Christopher Manal 8 uger”.

 

 

 

VIII. Christipher Mannal Kiil, (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal) f. 1780 i Gjerpen, døpt 28.11.1780 i Gjerpen.2

 

       Jens Kiils db. Christopher.

       Test: Madame Fischer, Elsebeth Møller, Redisch, Kruse, Bent Schuds, Stochman

 

 

 

IX. Maren Henricha Jensdatter Kiil, (datter av Jens Kiil Arveschoug og Constance Rasch) f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1798 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.06.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       hr. Jens Kiill og Constance Rasches barn Maria Henrica

       Faddere: frue Wejer, forvalter Jynges kone Inger Manall, jomf. Anne Helena Kiill, Rasmus Helletz, Ditlev Rasch, Job Arveschoug, Job Kiill, Christian Bruun.

      

       Gravlagt som "Jens Kiils barn Maria Henricha? (alder uleselig)".

 

 

 

X.   Maria Henriette Constance Jessine Kiil, (datter av Jens Kiil Arveschoug og Constance Rasch) født 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 05.07.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 21.04.1817 i Østre Porsgrunn,[17] død 09.06.1818 i Østre Porsgrunn,3,10 gravlagt 14.06.1818 i Østre Porsgrunn.2

      

       kiøbmand Jens Kiill og Constance Raschs barn Maria Henriette Constance Jessine.

       Faddere: mad. Amborg Aall fød Jørgensen, Jørgen Aalls kone Birgithe Weyer, jomf. Maren Christiana Bruun, kammerherre v. Løvenskiold, justiceraad Ejler Hagerup, Jacob Aall senior, Søren Rasch, Niels Aall, Sivert Bache.

      

       Konfirmert som "Marie Henriete Kiill østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand hr. Jens Kiill hustrue Mad. Constance Kiill østre Porsgrund, døbt 05.07.1801 østre Porsgrund".

      

       Gravlagt som "Marie Henriette Kiill, Datter af ligeledes afgangne Kiøbmand og Forligelsescommisar Jens Kiill og med end levende Constance Kiill fød Rasch i østre Porsgrund, 17 aar".

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[2]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Solumslekt

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 254-255.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.