| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Jon Jensen Kiil f. 1774 og Maren Christina Bruun f. 1784 sin familie

 

 

 

Job Jensen Kiil, f. 1774 i Gjerpen, døpt 15.04.1774 i Gjerpen,[1] d. 22.01.1836 på Osebakken i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Jens Kiil Arveschoug.

 

Jens Kiils drengebarn Job.

Test: Giert Langes kone, Rasmus Helleses datter, Henrich Berggreen, Christen Lange, Clemet Jynge.

 

Borgerbrev 21. desember 1799 i Skien:

Job Kiill av Ø. Porsgrunn. Sønn av kjøpmann til Skien Jens Kiill. Borgerbrev som kjøpmann 21.12.1799. Borgerbrevet innlevert 08.02.1836.

 

Han ble nevnt under Borgestad i 1801.

 

Han giftet seg i 1802.

 

Porsgrunn Cop. 25/12-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

Kiøbmand, Hr. Job Kiil med Jomfr. Maren Christiana Bruun.

Forl: Jens Kiil, Søren Rasch.

 

I 1804 fikk han skjøte på 1 hud og 5 skinn i gården Bjørketvet i Eidanger for 2400 rdl. Selgeren var enken etter Lucas Norss, Anne Rosine Norss. Dette var jordgods hennes mann hadde kjøpt i 1795 en mad. Knudsen. De brukte nok delen av gården Bjørketvet som avlsgård eller lystgård uten at de bodde der fast.

 

Torkil Lier skriver:

Job Kiil fikk 20.okt.1806 skjøte fra faren på Storgt.176 med sjøbod, lasteplass og urtehage for 1500 rdlr. Året etter var taksten 2500 rdlr., og eiendommen beskrives slik: en etasje 37x 17 alen m.8 værelser og 6 kakkelovner, uthus og 2 sjøboder. Den 21.mars 1836 solgte Maren Christiana Bruun og svigersønnen Krohn gården for 2500 spdlr. til Peter Bøyesen. Senere var Job Kiils enke bosatt i sin eiende gård, Storgt.197, som ved branntakst 1843 ble målt til 30 x 11 alen og taksert til 650 spdlr.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

Gift 25.12.1802 i Porsgrunn,[3] med Maren Christina Bruun, f. 1784 i Østre Porsgrunn (datter av Henrik Bruun og Constance Rasch), døpt 21.09.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[4] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 26.03.1863.

 

Maren:

Døbt Skipper Henrich Bruun og Constance Rasches barn Maren Christiana.

Test: Cancellieraad Løvenskiolds kiere Edel Margrethe Rasch, Jeppe Andersens kone Else Wright, Jomfr. Ane Dorthea Rasch, Justiceraad ogg Tolder Rasch, Nicolai Benj. Aall, Ditlev Rasch, Jørgen Wright, Søren Rasch.

 

Konfirmert som "fra ØP 4. Maren Christiana Bruun 15 aar".

 

 

 

I.    Marie Kiil, født 20.08.1809 i Gjerpen,2 død 1878.[6]

      

       F.C. Knudsen:

       Marie, blev g. m. postmester Jørgen Christian Krohn i Skien, der igjen havde sønnen cand. Christian Krohn, f. 1838 d. 1904, g. m. Marie Bugge, f. 1844. Krohn eiede L.m.no. 234 paa Osebakken.

      

       Gjerpen - viet 9/8-1832

       Jørgen Christian Krohn, Porsgrund, Postmester, uk., 34. F: Major "Br.ster" Johan Jørgen Krohn.

       Marie Kiil, Oseb., Jfr., 23. F: Kjøbmand Job Kiil.

       Forlovere: Toldkasserer J. Rasch Porsgrund, Kjøbmand C. Bruun Oseb.

      

      

       Gift 09.08.1832 i Gjerpen,[7],[8] med Jørgen Christian Krohn, født 1797 på Krohnberg i Land,[9] (sønn av Johan Jørgen Krohn), død 1850.8

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 82.

[7]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[8]  gamlegjerpen.no.

[9]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.