| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Henrik Bruun f. ca 1753 og Constance Rasch f. 1761 sin familie

 

 

 

Henrik Bruun, f. ca 1753,[1] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.11.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Christian Bruun og Maren Henrichsdatter Wright.

 

Angående denne Bruun slekten fra Larvik se Slektshistoriewiki.

 

Borgerskap i Skien:

Henrich Bruun. Hadde noen år tilbake hatt borgerskap i Larvik, men aktet nå å nedsette seg under Skiens jurisdiksjon. Borgerbrev som skipper og kjøpmann 14.02.1782.

 

Porsgrunn 01.02.1783 at copuleres 02.02.1783 i huuset:

SkibsCapitain Henrich Bruun med Jomfrue Constance Rasch. Forlovere Christian Bruun Senior og Eilert Bruun.

 

Han hadde eid plassen Grønli u/Bjørntvedt i Eidanger.

 

Anno 20.06.1795 - Aflyst Henrich Bruuns obl. til Bamble overformynderi stor 300 rd mod 1. prior pant i pladsen Grønlie (dat. 26.03.1793)

 

Anno 29.06.1795 - Aflyst Hr. Hendrich Bruuns obl. til Karen Jonsdatter Grønlie stor 399 rd, hvorfor var pantsat mod 1. ste prior i Pls. Grønlie dat. 23.06.1793, afqvitt 16.06.1795.

 

F. C. Knudsen:

L.matr.no. 26. Morgenstierne-gaarden

I 1781 kjøbes gaarden af kaptein Henrich Bruun.

Han var søn af skibsfører Christian Bruun i Larvik. Hustruen var datter af Ditlef Rasch. Bruun førte skibe for Nicolai Benj. Aall, i 1790 skibet «Porsgrund» og ser ud til at have staaet i venskabsforhold til Aalls, idet Nicolai Benj. Aall 1797 i ef brev til sin søn, Niels, nævner: «Madame Bruun har faaet alle hendes børn paa de to pigebørn nær til seminariet ved Trolleberg, dog saaledes at Fru Schubart betaler for den ældste søn, Søren Rasch for den anden, Kammerherre Løvenskiold giver 20 Rdl. aarligt til den 3die, og Madame Bruun selv bekoster den 4de».

 

Gravlagt som "skibscapitain Henrich Bruun 43 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6135 - 5.5.1792 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 164a

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Hendrich Bruun, Porsgrund, kjøpmann og skipper. Dette er kun en felles kongel. uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Constance Rasch, Porsgrund. Dette er kun en felles kongel. uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

 

6160 - 11.11.1797 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 233a

Dette er et samfrendeskifte

arvelater Hendrich Bruun Porsgrund, koffardistyrmann, død

Arvinger og andre:

ektefelle Constance ?, hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge kongel. Bevilling dat. 05.05.1792

sønn Christian Ejlert Bruun 6 år

andre Ditlev Rasch Porsgrund, samfrendeskiftebehandler, og således trolig nær slekt

formynder svoger Søren Rasch, megler enkens bror

datter Maren Christiana Bruun

sønn Ditleuv Severin Bruun 9 år

datter Anne Elisa Dorthea Bruun

 

 

 

Gift 02.02.1783 i Porsgrunn,[3] med Constance Rasch, f. 1761 i Porsgrund,[4] (datter av Ditlev Rasch og Constance Bergh), konfirmert 09.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 1828.[6]

 

Constance:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Ditlev Raskes kone" etter å ha fått et barn.

 

Hun ble konfirmert som "9. Constance Rasch 16 aar".

 

Hun solgte i 1797 plassen Grønli u/Bjørntvedt i Eidanger.

Anno 16.01.1798 – Madam Bruuns skiøde til Amund Jacobsen paa pladsen Grøvlie imot bet. 550 rd. (dat. 22.07.1797)

 

Hun giftet seg på nytt i 1797 med Jens Kiil Arveschoug Østre Porsgrunn.

 

 

 

 

I.    Maren Christina Bruun, f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 21.09.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[7] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 26.03.1863.

      

       Døbt Skipper Henrich Bruun og Constance Rasches barn Maren Christiana.

       Test: Cancellieraad Løvenskiolds kiere Edel Margrethe Rasch, Jeppe Andersens kone Else Wright, Jomfr. Ane Dorthea Rasch, Justiceraad ogg Tolder Rasch, Nicolai Benj. Aall, Ditlev Rasch, Jørgen Wright, Søren Rasch.

      

       Konfirmert som "fra ØP 4. Maren Christiana Bruun 15 aar".

 

       Hun giftet seg i 1802.

 

       Porsgrunn Cop. 25/12-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

       Kiøbmand, Hr. Job Kiil med Jomfr. Maren Christiana Bruun.

       Forl: Jens Kiil, Søren Rasch.

 

 

       Gift 25.12.1802 i Porsgrunn,[9] med Job Jensen Kiil, f. 1774 i Gjerpen (sønn av Jens Kiil Arveschoug og Maria Christophersdatter Mannal), døpt 15.04.1774 i Gjerpen,[10] d. 22.01.1836 på Osebakken i Gjerpen.[11]

      

       Job:

       Jens Kiils drengebarn Job.

       Test: Giert Langes kone, Rasmus Helleses datter, Henrich Berggreen, Christen Lange, Clemet Jynge.

      

       Borgerbrev 21. desember 1799 i Skien:

       Job Kiill av Ø. Porsgrunn. Sønn av kjøpmann til Skien Jens Kiill. Borgerbrev som kjøpmann 21.12.1799.

       Borgerbrevet innlevert 08.02.1836.

      

       Han ble nevnt under Borgestad i 1801.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

       I 1804 fikk han skjøte på 1 hud og 5 skinn i gården Bjørketvet i Eidanger for 2400 rdl. Selgesen var enken etter Lucas Norss, Anne Rosine Norss. Dette var jordgods hennes mann hadde kjøpt i 1795.

      

       Torkil Lier skriver:

       Job Kiil fikk 20.okt.1806 skjøte fra faren på Storgt.176 med sjøbod, lasteplass og urtehage for 1500 rdlr. Året etter var taksten 2500 rdlr., og eiendommen beskrives slik: en etasje 37x 17 alen m.8 værelser og 6 kakkelovner, uthus og 2 sjøboder. Den 21.mars 1836 solgte Maren Christiana Bruun og svigersønnen Krohn gården for 2500 spdlr. til Peter Bøyesen. Senere var Job Kiils enke bosatt i sin eiende gård, Storgt.197, som ved branntakst 1843 ble målt til 30 x 11 alen og taksert til 650 spdlr.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Marie Kiil, født 20.08.1809 i Gjerpen,11 død 1878.[12]

              

               F.C. Knudsen:

               Marie, blev g. m. postmester Jørgen Christian Krohn i Skien, der igjen havde sønnen cand. Christian Krohn, f. 1838 d. 1904, g. m. Marie Bugge, f. 1844. Krohn eiede L.m.no. 234 paa Osebakken.

              

               Gjerpen - viet 9/8-1832

               Jørgen Christian Krohn, Porsgrund, Postmester, uk., 34. F: Major "Br.ster" Johan Jørgen Krohn.

               Marie Kiil, Oseb., Jfr., 23. F: Kjøbmand Job Kiil.

               Forlovere: Toldkasserer J. Rasch Porsgrund, Kjøbmand C. Bruun Oseb.

              

               Bosatt i Skien.

 

              

               Gift 09.08.1832 i Gjerpen,6,[13] med Jørgen Christian Krohn, født 1797 på Krohnberg i Land,[14] (sønn av Johan Jørgen Krohn og Boel Maria Magelsen), død 1850 i Skien,13 gravlagt 13.01.1850 i Skien.[15]

              

               Jørgen:

               Hans bror ble konfirmert bosatt hos han i Porsgrunn 10.04.1831 som "1. Ludolph Krohn, i Huset hos Broderen hr. Postmester Jørgen Krohn i Porsgrund, døpt 21.07.1830 [sic!] i Nordrehaug Kirke, født Ringerige, foreldre Major Johan Jørgen Krohn og frue Anne Maria Krohn".

              

               Ifølge gamleskien.no var han postmester i Skien.

 

               Gamleskien.no skriver dette om hans far fra folketellingen i 1801:

                Kaptein Johan Jørgen Krohn pg kone bor i 1801 på gården Krohnberg i Land prestegjeld.

               Han er i første og kona Boel Marie Magelsen er i sitt 2dre ekteskap.

               De har 4 barn barn sammen. Hun har tidligere vært gift med en Mejnich og har 2 barn boende hos seg, Hans Thomas på 16 og Jens Christian på 14 år.

               Familien har en stor mengde tjenestefolk, almisselemmer og husmenn hos seg.

              

               Dette kan leses da han gravlegges: "dræbte sig selv med Skud, efter i længere Tid at have lidt af en suær Sindsygdom".

 

 

      

II.   Constance Bruun, f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 25.01.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[16] d. 1786 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.02.1786 på Østre Porsgrunn kirkegård.12

      

       Døbt skip. Henrich Bruun og Constance Raschs barn Constance.

       Test: Doct. Møølers frue Eleonora Rasch, skip. Lars Iversens kone inger Wright, jomfr. Inger Manall, cancelliraad Bartholomeus Løvenskiold, Ditlef Rasch, Folkman Frich, Jacob Aall, Christian Bruun, Henrich Wright.

      

       Gravlagt som "Henrich Bruuns datter Constance 15 dage".

 

 

 

III. Ditlev Severin Bruun, f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 22.11.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.04.1788 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Døbt skibscapit. Henrich Bruun og Constance Rasches barn Ditlev Severin.

       Test: justiceraad Rasches frue Andelheit Maria Paulsen, mad. Elisabeth Helletz Wright, jomfrue Benedicta Henricha Aall, kammerjunker Jacob Løvenskiold, sorenskriver Lucas Norss, Ditlef Rasch, Jepe Andersen, Frantz Bergreen, tilligemed mig.

      

       Gravlagt som "hr. Henrich Bruuns søn Ditlev Severin 18 uger".

 

 

 

IV. Ditlev Severin Bruun, f. 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 29.03.1789 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt skibscapitain Henrich Bruun og Constance Raschs barn Ditlev Severin.

       Test: Madame Nicol. B. Aalls kone Ambor Jørgensdatter, Jacob Aalls kone Margrethe Løvenskiold, frøken Charlotte Løvenskiold, kammerherre Søren Løvenskiold, doctor Hans Møller, forvalter Las Gartner, Søren Rasch.

 

 

 

V.   Anne Elisa Dorthe Bruun, f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 05.10.1790 i Østre Porsgrunn kirke.[20]

      

       Døbt skibscapitain Henrich Bruun og Constance Raschs barn Ane Elisa Dorthea.

       Test: Søren Raschs kone Magdalena Charlotta Hedevig Løvenskiold, Henrich Wrights kone Dorthea Christie, jomf. Mariana Møller, justiceraad Anthon Jacob Coucheron, Jens Kiil, Folkman Freck, Niels Aall.

 

 

 

VI. Christan Eilert Bruun, f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 21.02.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[21] d. 1800 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.08.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.[22]

      

       Døbt skibscapit. Henrich Bruun og Constance Raschs barn Christian Erlen.

       Faddere: kammerherrinde Benedicta Henrica Løvenskiold, frøken Deichman, jomf. Inger Aall, kammerherre Herman Løvenskiold, generalkrigscommisaire Bartholomeus Rasch, Kirstinus? Bruun, Jacob Wilhelm Rasch.

 

       Gravlegges som "Jens Kiils søn Christian Ejlert 8 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6213 - 14.1.1801 - 1800-1807  Skifteprotokoller 10b  439b

       arvelater Christian Eilert Bruun, Østre Porsgrund, død 12.08.1800

       Arvinger og andre:

       søster Maren Christiana Bruun

       andre Jens Kiill borger til Scheen og kjøpmann g.m. enken Constance Rahm

       andre morbror Søren Rasch

       søster Anne Ellisa Dorthea Bruun

       bror Ditlev Severin Bruun 12 år

       mor Constance Rasch, nå g.m. Jens Kiill

       far Hendrich Bruun død. Samfrendeskifte avholdt 11.11.1797.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[3]  Solumslekt

[4]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[6]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 82.

[13]  gamlegjerpen.no.

[14]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[15]  gamleskien.no.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 136-137.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 140-141.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 148-149.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.