| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Hans Larsen f. 1780 og Mette Marie Bentsdatter f. 1768 sin familie

 

 

 

Hans Larsen, f. 1780 i Østre Porsgrunn,[1] døpt 08.10.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[2] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[3] død 19.09.1836 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.09.1836 i Østre Porsgrunn.[4]

Han var sønn av Lars Hansen og Åse Andersdatter i Østre Porsgrunn.

 

Døbt Lars Hansen og Aase Andersdatters barn Hans.

Test: Ane Margrethe Jensdatter, pigen Maren Andersdatter, Peder Erlansen, Jacob Hansen, Erich Halvorsen.

 

Han er nevnt som 11 år under skifte etter moren søster Sissel Andersdatter 1791.

 

Konfirmert som "Conf. 2. Hans Larsen".

 

Han giftet seg i 1800.

 

Porsgrunn Cop. 20/5-1800 Efter Kongeø. bev hiemme i Huuset.

Uk. Hans Larsen og p. Mette Maria Bentzsd.

Cav: Lars Hansen Hovholt, Even Jacobsen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 85

Hans Larsen - Huusejer – 23 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

Mette Maria Bentsdtr - Hans kone - 33 aar - Begge i 1ste ægteskab

Anne Maria - Deres barn - 1 aar

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.126

Avskrift 1

Hugger Hans Hovholdt 34 aar

Konen Mette Marie 46 aar

Datter Aase Marie 14 aar

Datter Anne Marie 11 aar

Datter Gunnild 8 aar

Pige Jørgine Christensdatter 26 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Hans Larsen 34 aar

Konen Mette Maria Bentsdatter 46 aar

Datter Aase Marie Hansdatter 15 aar

Datter Anne Marie Hansdatter 12 aar

Datter Gunnil Larine Hansdatter 9 aar

Tjenestepige Giørgine Christensdatter 27 aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 106

Hans Hougholt - 45 aar - Hugger

Mette Bentsdatter - 57 aar - Konen

Trine Møller - 40 aar - Logerende Jomfr.

Anne Jonsdatter - 63 aar - Logerende

 

Gravlagt som "Biælkehugger Hans Larsen Hovoldt, 53 aar, østre Porsgrund".

 

 

Gift 20.05.1800 i Porsgrunn,[5] med Mette Marie Bentsdatter, f. 1768 i Vestre Porsgrunn (datter av Bent Bentsen og Anne Marie Jacobsdatter Pihl), døpt 13.08.1768 i Vestre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

 

Mette:

døbt Bent Bensen Skræders og Ane Marie Jacobsdatters barn Mette Maria.

Test: Cancellieraad Løvenschiold, Tolder Christian Rasch, Monsr. Nicolai Aall, Jomfr. Rasch, Jomfr. Fransischa Aall.

 

Konfirmert som "11. Methe Maria Bentsdatter 16 aar".

 

Hennes foreldre nevnes i Vestre Porsgrunn. Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

Nevnt i skifte etter faren Bent Bentsen Lasted 29. august 1795 på Vestsida, Porsgrunn: Mette Bentsdatter 27 år tjener hos Nicolai Benjamin Aal.

 

 

 

I.    Åse Maria Hansdatter, født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 24.08.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 21.04.1816 i Østre Porsgrunn,[9] død 31.05.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.06.1819 i Østre Porsgrunn.[10]

      

       Hans Larsen og Mette Maria Bentsdatters barn Aase Maria.

       Faddere: Halvor Nielsens kone Else Jensdatter, pigen Marthe Maria Pedersdatter, Jacob Bentsen, Hans Nielsen, Niels Johnsen, Engelbreth Sørensen.

      

       Konfirmert som "Anne Maria Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Larsen og Mette Maria Bentsdatter østre Porsgrund, døbt 24.08.1800 østre Porsgrund". (Her skulle det stått Åse Maria.)

      

       Gravlagt som "Aase Maria Hansdatter, gift med Skoemager Hans Andersen Knapp af Haandverksclassen i østre Porsgrund, 19 aar".

 

      

       Gift 11.02.1819 i Østre Porsgrunn,[11],[12] med Hans Andersen Knap, født 1796 på Gjemsø i Solum (sønn av Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatter), døpt 12.05.1796 i Solum,6 død 09.05.1852 i Østre Porsgrunn.11,[13]

      

       Hans:

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Anders Hansen Knap Klosteret og Abigail Gundersdatter.

       Faddere: Karen Gundersdatter, Dorthe Thygesdatter, Halvor Johannesen, Michel Olsen, Hans Olsen.

      

       F.C. Knudsen:

       Han ble skomager slik som faren.

      

       Han giftet seg 1. gang i 1819.

 

       Østre Porsgrunn viet 11.02.1819

       Skomager Hans Andersen Knap 22 aar østre Porsgrund,

       og Pige Aase Maria Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 20 aar.

       Forlovere Jacob Andersen og Hans Glose.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1819.

      

       Østre Porsgrunn viet 21.03.1822:

       Enkemand og Skoemager Hans Andersen Knap 26 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Cathrine Christensdatter 28 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund.

       Forlovere Hans Hovoldt og Gjert Gjertsen.

      

       Se mer om dette andre ekteskapet under hans foreldre.

 

 

      

II.   Anne Maria Hansdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 05.06.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Hans Larsen Hovholt og Mette Maria Bentsdatters barn Anne Maria.

       Faddere: Bent Bentsens kone Anne Johnsdatter, pigen Maria Clausdatter, Lars Hansen Hovholt, Niels Jacobsen paa Øen, Even Jacobsen, Johan Pedersen Schau.

      

       Østre Porsgrunn viet 21.05.1826:

       Tjenestekarl og Ungkarl Gunder Olsen 29 aar af Osebakken,

       og Pige Anne Marie Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 23 aar.

       Forlovere Hugger Jacob Andersen og Do. Engelbreth Sørensen.

 

      

       Gift 21.05.1826 i Østre Porsgrunn,12 med Gunder Olsen, født ca 1797.

 

       Gunder:

       Han kom fra Osbakken da de giftet seg.

 

 

 

       Barn før 1828:

 

      

        A.    Aase Maria Gundersdatter, født 17.06.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 06.08.1826 i Østre Porsgrunn.[15]

              

               Født 17.06.1826 – døpt 06.08.1826: Aase Maria – Dagarbeider Gunder Olsen og Hustrue Anne Maria Hansd. af Ø.P., faddere: Hugger Hans Hovolts Kone Mette Maria Bentsd. fra østre Porsgr., Pige Karen Engelbrethsd. fra Osebakken, Dagarbeider Engelbreth Sørensen, Oldermand Jacob Andersen, Snedkersvend Lars Olsen, Matros Nils Abrahamsen, Alle fra østre Porsgr., Tjenestekarl Christen Larsen Bakken fra vestre Porsgr.

              

 

 

        B.    Jacob Gundersen, født 14.08.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 02.11.1828 i Østre Porsgrunn.15

              

               Født 14.08.1828 – hjemmedøpt 17.08.1828 – bekreftet i kirken 02.11.1828: Jacob Gundersen – Dagarbeider Gunder Olsen og Hustrue Anne Maria Hansdatter af østre Porsgr., faddere: Daglønner Engelbret Sørensens K. Inger Hansd. fra østre Porsgr., P. Helvig Arnesdatt. fra Osebakken, Maler Ole Andersen Harpa, Tømmermand John Flaaten, Daglønner Anders Jensen fra østre Porsgr., Snedker Lars Olsen fra Osebakken.

 

 

              

 

III. Gunild Laurine Hansdatter, født 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 16.02.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 07.10.1821 i Østre Porsgrunn.9

      

       Hans Larsen Hovholt og Mette Maria Bentsdatters barn Gunild Laurine.

       Faddere: Jacob Andersens kone Gurine Olsdatter, pigen Guri Evensdatter, Hans Nielsen, Knud Jensen, Ole Jensen, Rasmus Larsen.

      

       Konfirmert som "Gunild Laurine Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Larsen Hovoldt og hustru Mette Marie Bentsdatter østre Porsgrund, døbt 09.02.1806 østre Porsgrund".

 

       Østre Porsgrunn viet 07.10.1826:

       Ungkarl og Matros Niels Abrahamsen 27 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Gunild Laurine Hansdatter 21 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Høker Niels Jacobsen og Oldermand Jacob Andersen.

 

 

       Gift 07.10.1826 i Østre Porsgrunn,12 med Nils Abrahamsen, født 1800 i Østre Porsgrunn (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter), døpt 19.01.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 21.04.1816 i Østre Porsgrunn.9

      

       Nils:

       Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Niels.

       Faddere: Mads Giermundsens kone Marthe Nielsdatter, pigen Guri Olsdatter, Ingebreth Olsen, Christen Olsen, Jørgen Haraldsen.

      

       Konfirmert som "Niels Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Nielsen og Aase Olsdatter østre Porsgrund, døbt 19.01.1800 østre Porsgrund".

      

       Han nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.150

       Avskrift 1

       Grosserer U F v Cappelen 43 aar

       Sønn Nicolay Benjamin 18 aar

       Sønn Ulrik Friderik 17 aar

       Sønn Vittus Juell 15 aar

       Sønn Jørgen Wright 9 aar

       Kudsk Mads Eriksen 34 aar

       Tienestedreng Nils Jacobsen 24 aar

       Tienstedreng Ole Mathiasen 22 aar

       Tienestedreng Nils Abrahamsen 15 aar

       Datter Dideriche Petronelle 19 aar

       Datter Amborg Fransiska 13 aar

       Datter Benedicte Henriette 10 aar

       Datter Catharine 2 aar

       Jomfrue Lovise Staib? 22 aar

       Jomfrue Birgite Wiborg 19 aar

       Tienestepige Margrethe Corneliusdatter 29 aar

       Tienestepige Groe Nilsdatter 22 aar

       Tienestepige Anne Andersdatter 19 aar

       Tienestepige Gunnild Knudsdatter 25 aar

       Tienestepige Marthe Christensdatter 20 aar

      

       Det er nok han som nevnes som matros og som bodde i denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 154

       Jacob Sørensen Saga - 33 aar - Matros

       Maren Chatrine Saga - 28 aar - Konen

       Guner Jacobsen - 4 aar - Sønnen

       Karen Maria Jacobsdatter - 2 aar - Datteren

       Nils Abrahamsen - 26 aar - Logerende Matros

 

       Han giftet seg i 1826.      

 

 

       Barn før 1829:

 

      

        A.    Aase Maria Nilsdatter, født 06.07.1827 i Østre Porsgrunn.15

              

               Født 06.07.1827 – Ingen dåp nevnt: Aase Maria – Matros Niels Abrahamsen og Hustrue Gunild Hansd. i østre Porsgrund, faddere: Hugger Hans Hovolds Kone Mette Bentsdatter, Pige Gurine Hansd., Matros Ole Abrahamsen, Do Engelbret Kittilsen, Do Søren Engelbretsen, Daglønner Gunder Olsen, Alle af østre Porsgrund.

              

 

 

IV. Bent Hansen, født 02.11.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 27.11.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[18] død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.08.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Hans Larsen Hovholdt og Mette Maria Bentsdatters barn Bent født 2d Nov.

       Faddere: Pigen Karen Hansdatter, pigen Karen Andersdatter, Lars Hansen, Even Jacobsen, Jacob Andersen, Ole Jensen.

      

       Gravlagt som "Hans Hovholdts søn Bent ¾ aar".

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter morens søster Sissel Andersdatter 1791.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[4]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Solumslekt

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 252-253.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[12]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[13]  gamlegjerpen.no.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 262-263.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 274-275.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 250-251.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 284-285.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.