| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Abraham Nilsen f. 1768 giftet seg 1. gang med Åse Olsdatter f. ca 1768, 2. gang med Guri Knudsdatter f. ca 1784 og 3. gang med Anne Hansdatter f. ca 1803

 

 

 

Abraham Nilsen, f. 1768 på Hegna u/Veholt i Solum, døpt 19.10.1768 i Solum, død 29.03.1855 på Bjørntvetkaasa u/Bjørntvet søndre i Solum, gravlagt 05.04.1855 i Solum.[1]

Han var sønn av Nils Jonsen og Inger Andersdatter i Solum.

 

Abraham, foreldre Niels Jonsen og Inger Andersdatter Veholt plads.

Faddere: Marthe Andersdatter Biørntved, Ingeborg Halvorsdatter Grøtevig, Ole Tollevsen Siøtved, Hans Veholt, Ole Vraaldsen Siøtved.

 

Solum forlovet 28.01.1793

Abraham Nielsen Hegna, ungk. og soldat, og Aase Olsdatter, pige.

(Her mangler både forlovere og vielsesdato)

 

De døpte et barn i Vestre Porsgrunn før de flyttet til en plass under Søli i Gjerpen. Fra 1800 døpte de barn bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 118

Abraham Nielsen - Huusejer - 33 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

Aase Olsdtr - Hans kone - 34 aar - Begge i 1ste ægteskab

Ole - Deres børn - 7 aar

Niels - Deres børn - 2 aar

 

De nevnes her i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.154

Avskrift 1

Hugger Abraham Nilsen 48 aar

Sønn Ole Abrahamsen 20 aar

Sønn Anders Abrahamsen 11 aar

Sønn Hans Abrahamsen 9 aar

Konen Aase Olsdatter 49 aar

Pige Anne Marie Christensdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Ægtemand Dagarbeider Abraham Nilsen 48 aar

Sønn Nils Abrahamsen 15 aar

Sønn Anders Abrahamsen 13 aar

Sønn Hans Abrahamsen 10 aar

Logerende

Anne Christensdatter 50 aar

 

Han giftet seg på nytt i Solum 2. ganger.

 

Solum - viet 28.12.1822

Abraham Nilsen Porsgrund enkemand, og Guri Knudsdatter enke Bjørntvedeiet.

Forlovere Jon O. Bogten og Hans Olsen Bogten.

 

Solum - viet 23.11.1832

Abraham Nielsen Kaasa u. Bjørntvet Enkem. 62 aar og Anne Hansdatter Kaasa Pige 29 aar.

Forlovere Anders Andersen Kaasa og John Hansen u. Bjørntvet.

 

Gravlagt som "Abraham Nielsen Fattiglem 94 aar, Kaasa - Bjørntved, født Weholdt".

 

 

(1) Forlovet 28.01.1793 i Solum,[2] gift 1793 i Solum, med Åse Olsdatter, født ca 1768,[3] død 29.01.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.02.1822 i Østre Porsgrunn.[4]

 

Åse:

Trolig konfirmert 3. oktober 1784 i Vestre Porsgrunn som "confirmeret (14) Aase Olsdatter 16 aar".

 

Gravlagt som "Aase Olsdatter, gift med Bielkehugger Abraham Nielsen i østre Porsgrund, 56 aar".

 

 

(2) Gift 13.08.1817 i Solum,1 med Guri Knudsdatter, født ca 1784, død 02.01.1832 på Kaasa u/Klyve østre i Solum, gravlagt 10.01.1832 i Solum.1

 

 

(3) Gift 23.11.1832 i Solum,1 med Anne Hansdatter, født ca 1803.

 

 

 

I.    Nils Abrahamsen, f. 1793 i Vestre Porsgrunn, døpt 28.04.1793 i Solum,1 d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.06.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       døbt Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Niels.

       Test: Anders Nielsens kone Sara Reiersdatter, pigen Marthe Andersdatter, Anders Nielsen, Mass Giermunsen, Søren Olsen.)

      

       Gravlagt som "Niels Abramsen? 5 uger".

 

 

 

II.   Ole Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter) født 1794 på en plass under Nordre Søli i Gjerpen, døpt 25.05.1794 i Gjerpen,[6] konfirmert 20.05.1810 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Abraham Nielssøns drengebarn Ole u/N. Sølie.

       Test: Guri Olesdatter, Tone Olsdatter, Jon Jenssøn, Jørgen Haraldssøn, Christen Hanssøn.

      

       Konfirmert som "Ole Abrahamsen - Døpt 21. mai 1794 i Gjerpen".

      

       Han giftet seg i 1821.

      

       Porsgrunn viet 22.11.1821:

       Ungkarl og Matros Ole Abrahamsen 25 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Karine Hansdatter 27 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Niels Jacobsen og Engelbreth Isachsen.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 157

       Ole Abrahamsen - 32 aar - Matros

       Karine Hansdatter - 31 aar - Konen

       Hans Olsen - 3 aar - Sønn

       Aase Olsdatter - 1 aar - Datteren

       Gunnil Ambrosdatter - 36 aar – Logerende

 

      

       Gift 22.11.1821 i Porsgrunn,1 med Anne Carine Hansdatter, født 1793 på Gråten i Solum,[8] (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 19.11.1793 i Solum,1 konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.7

      

       Anne:

       Et Pigebarn kaldet Ane Karine, foreldre Hans Olsen Bøhle og Karen Pedersdatter.

       Faddere: Ane Margethe Nielsdatter Graadten, Kisti Olsdatter, Jørgen Madsen, Tosten Hansen, Gunder Windahlen, Jørgen Offenberg.

      

       Konfirmert som "Anne Carine Hansdatter 14 ½ aar - Døpt i Solum den 19. nov 1794".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Hans Olsen, født 04.08.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 27.10.1822 i Østre Porsgrunn,[9] konfirmert 29.04.1838 i Porsgrunn.[10]

              

               Født 04.08.1822 – hjemmedøpt 04.08.1822 – bekreftet i kirken 27.10.1822: Hans Olsen – Matros Ole Abrahamsen og Hustrue Karine Hansdatter af østre Porsgrund, faddere: Matros Jacob Sørensens Kone Maren Cathrine Gundersdatter, Pige Anne Marie Hansdatter, Biælkehugger Abraham Nielsen, Matros Niels Abrahamsen, Do Hans Engelbretsen, Do Gunder Engelbretsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "6. Hans Olsen, døbt 27.10.1822, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Ole Abrahamsen og hustru Karine Hansdatter".

              

 

        B.    Aase Olsdatter, født 24.10.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1824 i Østre Porsgrunn,9 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[11]

              

                Født 24.10.1824 – døpt 14.11.1824: Aase Olsd. – Matros Ole Abramsen og Hustru Karine Hansd. i østre Porsgrund, faddere: Matros Halvor Tollefsens Kone Anne Marie Andersd., Pige Mette Engebrethsd., hiin fra vestre denne fra østre Porsgr., Styrmand Gunder Nordborg fra vestre Porsgr., Matros Jacob Sørensen, Do Gunder Engelbrethsen, Do Anders Abrahamsen, Alle fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "41. Aase Marie, døbt 14.11.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Ole Abrahamsen og hustru Karen Hansdatter".

              

 

        C.    Karen Gurine Elisabeth Olsdatter, født 20.07.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 17.09.1826 i Østre Porsgrunn,9 konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[12]

              

               Født 20.07.1826 – døpt 17.09.1826: Karen Gurine Elisabeth – Matros Ole Abrahamsen og Hustrue Karine Hansd. af Ø.P., faddere: Hugger Hans Hovolts Kone Mette Marie Bentsd., Pige Gurine Hansd., Begge fra østre Porsgr., Hugger Abraham Nilsen, Do John Tovesen, Begge fra Solum, (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Qvindekjøn») Matros Christen Grothnæs, Do Hans Abrahamsen, Begge fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "14. Karen Gurine Elisabeth Olsdatter, 14¼ aar, fødested østre Porsgrund, foreldre Ole Abrahamsen og Karine Hansdatter".

              

 

        D.    Peter Olsen, født 25.09.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 07.12.1828 i Østre Porsgrunn.1

              

               Peter, foreldre Matros Ole Abrahamsen og kone Karine Hansdatter af Porsgrund.

               Faddere: Maren Gundersdatter og Pige Anne Kirstine Sivertsdatter, John Hermandsen, Niels Abrahamsen, Hans Abrahamsen.

              

 

        E.    Maria Olsdatter, født 30.05.1831 i Østre Porsgrunn, døpt 17.07.1831 i Østre Porsgrunn.1

              

               Maria Olsdatter, foreldre Matros Ole Abrrahamsen og hustrue Karine Hansdatter.

               Faddere: Kone Maren Cathrine Gundersdatter, Pige Anne Margrethe Andersdatter, Hans Hansen? fra Tangen, John Hermansen, Ole Hansen Ørevig.

              

              

 

        F.    Ole Olsen, født 16.01.1834 i Østre Porsgrunn, døpt 16.02.1834 i Østre Porsgrunn.1

              

               Ole, foreldre Matros Ole Abrahamsen og hustrue Karine Hansdatter.

               Faddere: Kone Maren Cathrine Bærulfsdatter, Pige Margrethe Hansdatter, Hans Halvorsen Tangen, Niels Abrahamsen, Hans Abrahamsen.

 

 

 

III. Inger Maria Abrahamsdatter, f. 1797 på en plass under Nordre Søli i Gjerpen, døpt 29.01.1797 i Gjerpen,4 d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Abraham Nilssøns pb. Inger Maria u/øvre Søelie

       Faddere: Anders Ødegaardens k., Live Matthiæsdtr., Daniel Gunderssøn, Gunder Matthiæsøn, Halvor Havoldssøn

      

       Gravlagt som "Abraham Nielsens barn Inger Maria 2½ aar".

 

 

 

IV. Nils Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter) født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 19.01.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[14] konfirmert 21.04.1816 i Østre Porsgrunn.[15]

      

       Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Niels.

       Faddere: Mads Giermundsens kone Marthe Nielsdatter, pigen Guri Olsdatter, Ingebreth Olsen, Christen Olsen, Jørgen Haraldsen.

      

       Konfirmert som "Niels Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Nielsen og Aase Olsdatter østre Porsgrund, døbt 19.01.1800 østre Porsgrund".

      

       Han nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.150

       Avskrift 1

       Grosserer U F v Cappelen 43 aar

       Sønn Nicolay Benjamin 18 aar

       Sønn Ulrik Friderik 17 aar

       Sønn Vittus Juell 15 aar

       Sønn Jørgen Wright 9 aar

       Kudsk Mads Eriksen 34 aar

       Tienestedreng Nils Jacobsen 24 aar

       Tienstedreng Ole Mathiasen 22 aar

       Tienestedreng Nils Abrahamsen 15 aar

       Datter Dideriche Petronelle 19 aar

       Datter Amborg Fransiska 13 aar

       Datter Benedicte Henriette 10 aar

       Datter Catharine 2 aar

       Jomfrue Lovise Staib? 22 aar

       Jomfrue Birgite Wiborg 19 aar

       Tienestepige Margrethe Corneliusdatter 29 aar

       Tienestepige Groe Nilsdatter 22 aar

       Tienestepige Anne Andersdatter 19 aar

       Tienestepige Gunnild Knudsdatter 25 aar

       Tienestepige Marthe Christensdatter 20 aar

      

       Han nevnes som matros og som bodde i denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 154

       Jacob Sørensen Saga - 33 aar - Matros

       Maren Chatrine Saga - 28 aar - Konen

       Guner Jacobsen - 4 aar - Sønnen

       Karen Maria Jacobsdatter - 2 aar - Datteren

       Nils Abrahamsen - 26 aar - Logerende Matros

      

       Nils giftet seg i 1826.

 

       Østre Porsgrunn viet 07.10.1826:

       Ungkarl og Matros Niels Abrahamsen 27 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Gunild Laurine Hansdatter 21 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Høker Niels Jacobsen og Oldermand Jacob Andersen

 

      

       Gift 07.10.1826 i Østre Porsgrunn,[16] med Gunild Laurine Hansdatter, født 1806 i Østre Porsgrunn (datter av Hans Larsen og Mette Marie Bentsdatter), døpt 16.02.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 07.10.1821 i Østre Porsgrunn.15

      

       Gunild:

       Hans Larsen Hovholt og Mette Maria Bentsdatters barn Gunild Laurine.

       Faddere: Jacob Andersens kone Gurine Olsdatter, pigen Guri Evensdatter, Hans Nielsen, Knud Jensen, Ole Jensen, Rasmus Larsen.

      

       Konfirmert som "Gunild Laurine Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Larsen Hovoldt og hustru Mette Marie Bentsdatter østre Porsgrund, døbt 09.02.1806 østre Porsgrund".

 

 

       Barn før 1829:

      

        A.    Aase Maria Nilsdatter, født 06.07.1827 i Østre Porsgrunn.9

              

               Født 06.07.1827 – Ingen dåp nevnt: Aase Maria – Matros Niels Abrahamsen og Hustrue Gunild Hansd. i østre Porsgrund, faddere: Hugger Hans Hovolds Kone Mette Bentsdatter, Pige Gurine Hansd., Matros Ole Abrahamsen, Do Engelbret Kittilsen, Do Søren Engelbretsen, Daglønner Gunder Olsen, Alle af østre Porsgrund.

       

       

 

V.   Anders Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter) født 1802 i Østre Porsgrunn, døpt 28.03.1802 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 21.04.1817 i Østre Porsgrunn.15

      

       Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Anders.

       Faddere: pigen Guri Olsdatter, pigen Anne Maria Christensdatter, Ovald Halvorsen, Ole Østensen, Johan Christensen.

      

       Konfirmert som "Anders Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Nielsen og Aase Olsdatter østre Porsgrund, døbt 28.03.1802 østre Porsgrund".

      

       Han nevnes som logerende i denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 123

       Jon Abrahamsen - 49 aar - Tømmermand

       Karen Tollefsdatter - 36 aar - Konen

       Abraham Jonsen - 17 aar - Sønnen

       Tollev Jonsen - 2 aar - Sønnen

       Anne Charine Jonsdatter - 15 aar - Datteren

       Allev Christine Jonsdatter - 11 aar - Datteren

       Johane Turine Jonsdatter - 5 aar - Datteren

       Karen Olsdatter - 77 aar

       Anders Abrahamsen - 22 aar - Logerende Matros

 

       Han giftet seg i 1828.

 

      

       Gift 19.12.1828 i Østre Porsgrunn,1 med Berthe Gurine Hansdatter Glose, født 1806 i Skien (datter av Hans Henrichsen Glose og Inger Christine Gundersdatter), døpt 09.03.1806 i Skien, konfirmert 14.04.1822 i Østre Porsgrunn,15 død 12.09.1839 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1839 i Østre Porsgrunn.1

      

       Berthe:

       Konfirmert som "Berthe Gurine Hansdatter Glose østre Porsgrund, foreldre Hans Glose og hustru Inger Kirstine Gundersdatter østre Porsgrund, døbt 09.03.1806 Skien".

 

 

      

VI. Hans Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter) født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 05.05.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[19] konfirmert 29.04.1821 i Østre Porsgrunn.15

      

       Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Hans.

       Faddere: pigen Guri Olsdatter, pigen Karen Knudsdatter, Engelbreth Matiesen, Ole Andersen, Gunder Larsen.

      

       Konfirmert som "Hans Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Nielsen og hustru Aase Olsdatter østre Porsgrund, døbt 03.05.1805 østre Porsgrund".

      

 

 

VII. Inger Maria Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter) født 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 29.11.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[20] død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.10.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Inger Maria.

       Faddere: Pigen Guri Olsdatter, pigen Inger Ovoldsdatter, Ovold Halvorsen, Ole Ovoldsen, Knud Johnsen.

      

       Gravlagt som "Abraham Nielsens barn Inger Maria 2 aar".

      

 

 

VIII. Knud Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Guri Knudsdatter) født 26.02.1825 på Kaasa u/Klyve østre i Solum, døpt 02.04.1825 i Solum.1

      

       Knud, foreldre Abraham Nilsen og Guri Knudsdatter Ø. Klyvveiet.

       Faddere: Anne Hansdatter Bjørntvedeiet, Ambor Andersdatter Rugla, Gunner Kittilsen, Erik Pedersen Rødmyr, Jon Tofsen Knardalstrand.

      

 

 

IX. Aase Gurine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Guri Knudsdatter) født 01.09.1828 i Kaasa u/Klyve østre i Solum, døpt 09.11.1828 i Solum.1

      

       Aase Gurine, foreldre Abraham Nilsen og Guri Knudsdatter Bjørntvedtejet.

       Faddere: Moderen selv, Gunnild Olsdatter Bjørntvedt, Kittil Evensen Riple, Erik Nilsen Klyve, Torsten Abrahamsen.

      

 

 

X.   Abraham Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Anne Hansdatter) født 25.04.1834 på Kaasa u/Klyve østre i Solum, døpt 13.07.1834 i Solum.1

      

       Abraham, foreldre Abraham Nielsen og Anne Hansdatter Kaasen under Østre Klyve, Huusmand.

       Faddere: Marthe? Johnsdatter Kaasen, Ingeborg Maria Hansdatter Svads, Niels Halvorsen Hegnen, Anders Johnsen Wiig, Anders Andersen Kaasen.

      

 

 

 

 

 [1]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[2]  Solumslekt

[3]  1801 tellingen.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 300-301.

[8]  Alder ved vielsen.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 270.

[11]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 279.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 237.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 315.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 250-251.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 274-275.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 258-259.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 270-271.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 282-283.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.