| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Anders Hansen Knap f. 1766 og Abigael Gundersdatter f. 1768 sin familie

 

 

 

Anders Hansen Knap, f. 1766 i Skien,[1] døpt 07.11.1766 i Skien,[2] død 07.07.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.07.1817 i Østre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Hans Larsen Knap og Sophie Rasmusdatter i Skien.

 

Hans Larsøn Knaps søn Anders.

Faddere: Lars Knaps kone, Elen Rasmusdatter, Lars Knap, Rasmus Thomæsøn, Jacob Jacobsøn.

 

Hans far var skomakermester i Skien. Anders ble skomaker og flere av hans barn, så her har vi en ekte skomakerfamilie.

 

Anders giftet seg i 1791.

 

Skien Trol. 18/11-1791. Cop. (samme):

Uk. Anders Knap og Pigen Abigael Gundersd.

Med Kongelig Tilladelse.

Cav: Gunder Tevessøn (sign.), Niels Madsøn (sign.).

 

Ifølge gamleskien.no:

De bor i 1801 på Øen, hus nr 248. Anders Knap er skomaker, 36 år og i første ekteskap. Kona Abigael er 32 år. De har barna Anne 8 år og Hans 5 år.

Anløv Andersdatter, 66 år, ugift og lever av å spinne, er losjerende i huset.

Det samme er Kirsten Pedersdatter, 50 år og enke etter første ekteskap, med datteren Anne Tygesdatter på 14 år. Kirsten lever også av å spinne.

Skiftet etter ham og hans andre kone ble holdt i Porsgrunn fra 16 aug 1817 til 21 des 1818, da det ble sluttet som fallit.

 

Anders var skomaker og de nevnes i Østre Porsgrunn fra 1804.

 

F.C. Knudsen:

Tordenskjoldsgade 15, L.matr.no. 65. Johan Andersens hus

I 1814 eies det af skomager Anders Knap.

I 1817 eies det af Anders Knaps bo og er takseret for 50 Spd.

I 1837 eies det af Hans Andersen Knap.

Anders Knap var skomager, og er antagelig kommet fra Skien, hvor Lars Andersen Knap var skomager i 1743.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.65

Avskrift 1

Skomager Anders Knap 50 aar

Sønn Hans Knap 17 aar

Sønn Ingebreth Theves 11 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemand Skomagersvend Anders Knap 50 aar

Sønn Matros Hans Andersen 18 aar

Sønn Tæves Andersen 13 aar

Datter Anne Sofie Andersdatter 23 aar

 

Gravlagt som "Anders Hansen Knap, Skoemagermester af Haandværksstanden i østre Porsgrund, 49 aar".

 

 

Gift 18.11.1791 i Skien,[4] med Abigael Gundersdatter, f. 1768 i Skien,[5] (datter av Gunder Tevesen og Anne Andersdatter), døpt 13.11.1768 i Skien,2 d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.01.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Abigael:

Gunder Tævesøns datter Abigael.

Faddere: Giertrud Andersdatter, Magrethe Andersdatter, Isach Sørensøn, Lyder Hansøn, Morten Jansøn.

 

Hennes far nevnes som tømermerker/tømmerfogd.

 

Gravlagt som "Anders Knaps kone Abigael Gundersdatter 46 aar".

 

 

 

I.    Hans Andersen Knap, f. 1792 på Gjemsø i Solum, døpt 03.05.1792 i Solum,2 d. 1792 på Gjemsø i Solum, gravlagt 25.05.1792 i Solum.2

      

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Anders Hansen Knap ved Klostret og Abigael Gundersdatter.

       Faddere: Amborg Asbiørnsdatter, Ane Johane Knap, Niels Madsen, Jørgen Meyer, Anders Tygesen, Hans Tomesen.

      

       Gravlagt som "Hans Andersen Knap 3 uger".

 

 

 

II.   Anne Sophie Andersdatter Knap, f. 1793 på Gjemsø i Solum, døpt 05.04.1793 i Solum.2

      

       Et Pigebarn kaldet Ane Sophie, foreldre Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatter.

       Faddere: Ane Sophie Nielsdatter, Grete Jacobsdatter, Halvor Arnesen, Jørgen Jac: Hoffenberg, Knudt Torgiersen Smed, Jon Jensen Hougene.

 

       Ved skiftet etter faren 16 aug 1817 opplyses det at hun tjener hos tollkasserer Rasch.

      

 

 

III. Hans Andersen Knap, f. 1795 på Gjemsø i Solum, døpt 31.01.1795 i Solum,2 d. 1795 på Gjemsø i Solum, gravlagt 13.06.1795 i Solum.2

      

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatter.

       Faddere: Ane Laersdatter, Kisti Lydersdatter, Halvor Arnesen, Peder Holm, Gunul Thygesen, Asbiørn Gundersen.

      

       Gravlagt som "Hans Andersen Knap 16 uger".

 

 

 

IV. Hans Andersen Knap, (sønn av Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatter) født 1796 på Gjemsø i Solum, døpt 12.05.1796 i Solum,2 død 09.05.1852 i Østre Porsgrunn.[7],[8]

      

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Anders Hansen Knap Klosteret og Abigail Gundersdatter.

       Faddere: Karen Gundersdatter, Dorthe Thygesdatter, Halvor Johannesen, Michel Olsen, Hans Olsen.

      

       F.C. Knudsen:

       Han ble skomager slik som faren.

      

       Østre Porsgrunn viet 11.02.1819

       Skomager Hans Andersen Knap 22 aar østre Porsgrund,

       og Pige Aase Maria Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 20 aar.

       Forlovere Jacob Andersen og Hans Glose.

      

       Østre Porsgrunn viet 21.03.1822:

       Enkemand og Skoemager Hans Andersen Knap 26 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Cathrine Christensdatter 28 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund.

       Forlovere Hans Hovoldt og Gjert Gjertsen.

      

       Hans bror Teves var bosatt hos dem i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 65

       Hans Knap - 28 aar - Mæster Skomager

       Anne Katrine Christensdatter - 31           aar - Konen

       Anders Hansen Knap - 2 aar - Søn

       Tæves Andersen Knap - 24 aar - Skomager Dreng.

 

      

       (1) Gift 11.02.1819 i Østre Porsgrunn,8,[9] med Åse Maria Hansdatter, født 1800 i Østre Porsgrunn (datter av Hans Larsen og Mette Marie Bentsdatter), døpt 24.08.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 21.04.1816 i Østre Porsgrunn,[11] død 31.05.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.06.1819 i Østre Porsgrunn.3

      

       Åse:

       Hans Larsen og Mette Maria Bentsdatters barn Aase Maria.

       Faddere: Halvor Nielsens kone Else Jensdatter, pigen Marthe Maria Pedersdatter, Jacob Bentsen, Hans Nielsen, Niels Johnsen, Engelbreth Sørensen.

      

       Konfirmert som "Anne Maria Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Larsen og Mette Maria Bentsdatter østre Porsgrund, døbt 24.08.1800 østre Porsgrund". (Navnet er nok Aase Maria. LBK)

      

       Gravlagt som "Aase Maria Hansdatter, gift med Skoemager Hans Andersen Knapp af Haandverksclassen i østre Porsgrund, 19 aar".

 

      

       (2) Gift 21.03.1822 i Østre Porsgrunn,10 med Anne Cathrine Christensdatter, født ca 1794.[12]

 

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Anders Hansen, (sønn av Hans Andersen Knap og Anne Cathrine Christensdatter) født 1822 i Østre Porsgrunn, død 22.10.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.10.1822 i Østre Porsgrunn.3

              

               Gravlagt som "Anders Hansen, Søn af Skoemager Hans Andersen Knap og hustrue Cathrine Christensdatter af østre Porsgrund, 5 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

              

 

 

        B.    Anders Hansen, (sønn av Hans Andersen Knap og Anne Cathrine Christensdatter) født 10.11.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 14.03.1824 i Østre Porsgrunn,[13] konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[14]

              

               Født 10.11.1823 – hjemmedøpt 12.11.1823 – bekreftet i kirken 14.03.1824: Anders Hansen – Skomager Hans Andersen Knap og Hustrue Cathrine Nilsdatter fra østre Porsgrund, faddere: Skomager Gunder Schrøders Kone Oline Nilsdatter, Pige Gunild Laurine Hansd., hiin fra østre denne fra vestre Porsgr., Rorskarl Aslak Engelbretsen, Hugger Hans Hovolt, Skomager Erich Hejer, Snedkersvend Fred. Tribler, Tjenestdreng Gjert Gjertsen, Alle fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "13. Anders, døbt 14.03.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Skomager Hans Andersen Knap og hustru Cathrine Nielsdatter".

              

 

 

        C.    Aase Maria Hansdatter, (datter av Hans Andersen Knap og Anne Cathrine Christensdatter) født 04.02.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 28.05.1826 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 04.02.1826 – hjemmedøpt 15.02.1826 – bekreftet i kirken 28.05.1826: Aase Maria – Skomagermester Hans Andersen Knap og Hustrue Cathrine Christensd. i Ø.P., faddere: Bjekehugger Hans Larsen Hovolts Kone Mette Larsd., Pige Christiane Hansd., Mestersnedker Arne Berg, Garver Amund Paulsen, (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Qvindekjøn») Mestersmed Kittil Jensen Baar, Tobakspinder Mathias Elias Torstensen, Rorskarl Aslak Engelbrethsen, Snedkersvend Hans Nilsen, Alle fra Ø.P.

              

               Konfirmert som "16. Aase Marie Hansdatter, 14¼ aar, fødested østre Porsgrund, foreldre Hans Andersen Knap og Cathrine Christensdatter".

 

 

      

V.   Amborg Gurine Andersdatter Knap, f. 1799 på Gjemsø i Solum, døpt 20.05.1799 i Solum,2 d. 1800 i Skien, gravlagt 06.05.1800 i Skien.2

      

       Et Pigebarn kaldet Ambor Gurine, foreldre Anders Hansen Knap Klosterjordet og Abigail Gundersdatter.

       Faddere: Ingeborg Gurine Christophersdatter, Inger Gundersdatter, Anders Jensen, Knud Torgiersen, Ole Olsen.

      

       Gravlagt som "Anders Knappes barn 1 aar".

 

 

 

VI. Teves Andersen Knap, (sønn av Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatter) født 1801 i Skien, døpt 01.09.1801 i Skien,2 konfirmert 05.10.1817 i Østre Porsgrunn,12 død 27.11.1880 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.12.1880 i Østre Porsgrunn.7

      

       Anders Hansen Knaps søn Tøves.

       Faddere: Maren Friderichsdatter, Inger Gundersdatter, Ole Pedersen, John Hansen, Ole Olsen, Peder Nielsen.

      

       Konfirmert som "Tøves Andersen Knap østre Porsgrund, foreldre Anders Hansen Knap og hustru Abigael Gundersdatter østre Porsgrund, døbt 13.09.1801 Skien".

      

       Han nevnes hos sin bror Hans i 1825. Han ble også skomakermester.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 65

       Hans Knap - 28 aar - Mæster Skomager

       Anne Katrine Christensdatter – 31 aar - Konen

       Anders Hansen Knap - 2 aar - Søn

       Tæves Andersen Knap - 24 aar - Skomager Dreng

 

      

       Gift 05.11.1830 i Østre Porsgrunn,7 med Anne Birgitha Larsdatter, født 1800 i Østre Porsgrunn (datter av Lars Nilsen og Gunild Jonsdatter), døpt 05.10.1800 i Østre Porsgrunn kirke,11 konfirmert 01.10.1815 i Vestre Porsgrunn,12 død 23.05.1882 i Østre Porsgrunn.

      

       Anne:

       Lars Nielsen og Gunild Johnsdatters barn Anne Birgitha.

       Faddere: pigen Ragnild Johnsdatter, pigen Anne Maria Nielsdatter, Ole Johannesen, Christen Hovholt, Sivert Halvorsen, Hans Olsen Lillie.

      

       Konfirmert som "Anne Birgitte Larsdatter vestre Porsgrund, foreldre Lars Nielsen og Gunild Johnsdatter vestre Porsgrund, døbt 05.10.1800 østre Porsgrund".

      

       Ifølge gamleskien.no var hun blind fra ca 1852.

 

 

 

VII. Anne Gurine Andersdatter Knap, f. 1803 i Skien,5 døpt 28.12.1803 i Skien,2 d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.05.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Anders Hansen Knaps datter Anne Gurine.

       Faddere: Chisten Lydersdatter, Dorthe Thyggesdatter, Asbjørn Gundersen, Peter Nielsen, John Hansen

      

       Gravlagt som "Anders Knaps barn Anne Gurine 4 maaneder".

 

 

 

VIII. Gunder Andersen Knap, f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 03.06.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.01.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Bekræftet Anders Knap og Abigael Gundersdatters hiemmedøbte barn Gunder.

       Faddere: Else Maria Olsdatter, pigen Inger Kirstine Gundersdatter, Niels Lund, John Omholt, Ole Johannesen, Hans Glose, Peder Olsen.

      

       Gravlagt som "Anders Knaps barn Gunder 1 aar 9 maaneder".

 

 

 

IX. Amborg Gurine Andersdatter Knap, f. 25.10.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 13.11.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.01.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Anders Hansen Knap og Abigael Gundersdatters barn Amborg Gurine født 25te Oct.

       Faddere: Hans Gloses kone Inger Gundersdatter, pigen Henrika Henrichsdatter Glose, Jens Peter Rosenberg, John Jemter?, Hans Nielsen Lie.

      

       Gravlagt som "Anders Knaps datter Amborg Gurine 13 uger".

 

 

 

X.   Anne Gurine Andersdatter Knap, f. 1811 i Østre Porsgrunn, d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.08.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Gravlagt som "Anders Knaps barn Anne Gurine hjemmedøbt 1 maaned".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Solumslekt

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[7]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[8]  gamlegjerpen.no.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 252-253.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Alder ved vielsen.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 238.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 284-285.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.