| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Anders Hansen f. 1800 og Dorthe Hansdatter f. ca 1788 sin familie

 

 

 

Anders Hansen, født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 29.06.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 05.10.1817 i Østre Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter.

 

Hans Hansen og Maria Jacobsdatters barn Anders.

Faddere: Anders Jacobsens kone Ingeborg Jensdatter, pigen Karen Thomasdatter, Søren Knudsen, Anders Rejersen, Peder Andersen, Erich Nielsen.

 

Konfirmert som "Anders Hansen østre Porsgrund, foreldre Hans Hansen og Marie Jacobsdatter østre Porsgrund, døbt 29.06.1800 østre Porsgrund".

 

Østre Porsgrunn viet 26.11.1823:

Ungkarl og Dagarbeider Anders Hansen Aaltvedt 23 aar af østre Porsgrund,

og Pige Dorthe Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

Forlovere Erich Hejer og Gjert Gjertsen.

 

De nevnes her i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 131

Jacob Hansen - 28 aar - Garversven

Gunnil Johanesdatter - 29 aar - Konen

Hans Jacobsen - 3 aar - Sønnen

Johanes Jacobsen - 1 aar - Sønnen

Samuel Johan - 1/12 aar - Foster Barn

Anders Hansen - 24 aar - Logerende Hugger

Dorthe Hansdatter - 37 aar - Konen

Hanne Elise Maria Andersdatter* - 1 aar - Datteren

Anne Maline Andersdatter* - 3 Uger - Datteren.

 

 

Gift 26.11.1823 i Østre Porsgrunn,[3] med Dorthe Hansdatter, født ca 1788.

 

 

 

 

I.    Hanna Marie Elise Andersdatter, født 24.02.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 16.05.1824 i Østre Porsgrunn,[4] konfirmert 21.04.1839 i Porsgrunn.[5]

      

       Født 24.02.1824 – hjemmedøpt 26.02.1824 – bekreftet i kirken 16.05.1824: Hanna Marie Elise – Dagarbeider Anders Hansen Aatvedt og Hustrue Dorthe Hansdatter fra østre Porsgrund, faddere: Pige Andrea Johnsdatter Omholdt, Do Ingeborg Evensdatter, Skibstømmermand Ole Taraldsen, Tjenestkarl Lars Amundsen, Daglønner Jacob Hansen Aaltvedt.

      

       Konfirmert som "25. Hanna Marie Eline, døbt 16.05.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Anders Hansen og hustru Daarthe Hansdatter".

      

 

 

II.   Anne Malene Andersdatter, født 24.11.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 15.01.1826 i Østre Porsgrunn,4 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[6]

      

       Født 24.11.1825 – hjemmedøpt 06.12.1825 – bekreftet i kirken 15.01.1826: Anne Malene – Dagarbeider Anders Hansen og Hustrue Dorthe Hansd. i Ø.P., faddere: Hugger Ole Olsens Kone Ingeborg Hansd., Pige Elen Olsd., Rorskarl Thomas Olsen, Do Peder Andersen, Huustømmermand Ole Taraldsen, Alle fra Ø.P.

      

       Konfirmert som "24. Anne Malene, døbt 15.06.1826, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Anders Hansen og hustru Dorthe Hansdatter".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 252-253.

[2]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[5]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 275.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 234.