| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Johan Rosensted f. ca 1767 og Ellen Kirstine Hansdatter f. 1790 sin familie

 

 

 

 

Johan Rosensted, født ca 1767,[1] død 06.10.1836 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.10.1836 i Østre Porsgrunn.[2]

 

Bosatt hos Hans Hansen i Østre Porsgrunn i 1801 "Johan Rosenstedtr., Logerende, 34 aar, Ugivt, Sadelmager".

 

Han fikk to uekte barn i 1813 med to forskjellige jenter. Et i mars 1813 som var dødfødt og et i oktober 1813. Han giftet seg siden med moren til barnet som ble født i oktober.

 

Viet 08.02.1815:

Johan Rosenstedt 47 aar Sadelmager østre Porsgrund, og Elen Kirstine Hansdatter 27 aar Tjenestepige.

Forlovere: Jacob Nyegaard, Jacob Andersen.

 

Han var salmaker og nevnes i Østre Porsgrunn i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.92

Avskrift 1

Sadelmager Johan Rosensted 45 aar

Konen Elen Hansdatter 24 aar

Datter Inger Marie ¾ aar

Tienestepige Anne Byrnhildsdatter 19 aar

 

Avskrift 2

Husejer Sadelmager Johan Rosensted 47 aar

Konen Elen Kirstine Hansdatter 25 aar

Datter Inger Maria Johannesdatter 1 ½ aar

Datter Hanne Lauren Johannesdatter ¼ aar

 

De var logerende i dette huset i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus.93 (Her er 63 stryket over og det er skrevet 99 under)

Lars Petersen - 45 aar - Matros

Ingeborg Guldbrandsdatter* - 43 aar - Konen

Christian Larsen - 15 aar - Søn*

Guldbrand Larsen* - 10 aar - Søn

Ole Larsen* - 2 aar - Søn*

Johan Rosensted - 58 aar - Logerende Saldelmager

Samuel Rosensted - 1 aar - Søn

Hanne Rosensted* - 11 aar - Datter

Inger Rosensted* - 4 aar - Datter*

Sara Andersdatter - 45 - Logerende, Fattig.

 

Gravlagt som "Almisselemmet forrige Sadelmager Johan Rosenstedt, 64 aar, østre Porsgrund".

 

 

(1) Gift 08.02.1815 i Østre Porsgrunn,[3] med Ellen Kirstine Hansdatter, født 1790 i Østre Porsgrunn (datter av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter), døpt 07.11.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[4] konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[5] død 05.06.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.06.1825 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Ellen:

Døbt Hans Hansen Aaltved og Maria Jacobsdatters barn Elen Kirstine.

Test: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Ane Maria Jensdatter, Tollef Rasmusen, Ole Larsen, Niels Nielsen, Sivert Jørgensen.

 

Konfirmert som "Ellen Kirstine Hansdatter 15 ½".

 

Hun fikk et uekte barn i 1813 og giftet seg i 1815 med barnets far.

 

Gravlagt som "Elen Kirstine Hansdatter, gift med Saddelmager Johan Rosenstedt i østre Porsgrund, 36 aar".

 

 

Forhold til Gunhild Pedersdatter, født omkring 1785.

 

Gunhild:

Hun fikk et dødfødt, uekte barn i 1813.

 

 

 

 

I.    Inger Maria Johannesdatter Rosensted, (datter av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 31.10.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 05.12.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[7] død 25.05.1815 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.06.1815 i Østre Porsgrunn.6

      

       Bekræftet sadelmager Johan Rosensted og Elen Kirstine Hansdatters uægte barn Inger Maria født 31 Oct.

       Faddere: Jacob Nygaards kone Live Larsdatter, pigen Marthe Engebretsdatter, Christen Hansen Arveskou, Niels Jacobsen, Niels Sivertsen, Michel Halvorsen.

      

       Gravlagt som "Inger Maria Datter af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Kirstine Hansdatter i østre Porsgrund 1½ aar".

      

 

 

II.   Hanna Laurentse Johansdatter Rosensted, (datter av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 19.12.1814 i Østre Porsgrunn, døpt 08.02.1815 i Østre Porsgrunn,[8] død 26.04.1827 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.05.1827 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 19.12.1814 – hjemmedøpt 26.12.1814 – bekreftet i kirken 08.02.1815: Hanne Laurense – Johan Rosenstedt Saddelmager og Hustrue Elen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, faddere: Karen Andersdatter Ballestad, Groe Nielsdatter Tjenestepige, begge i østre Porsgrund, Jacob Andersen, Jacob Nyegaard af Arbeidsstanden, Johannes Olsen Styrmand, alle af østre Porsgrund

      

       Gravlagt som "Hanne Laurentse, Datter af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, 12 aar".

      

 

 

III. Inger Maria Johansdatter Rosensted, (datter av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 19.01.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 18.02.1816 i Østre Porsgrunn,8 død 15.03.1820 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1820 i Vestre Porsgrunn.6

      

       Født 19.01.1816 – døpt 18.02.1816: Inger Maria – Saddelmager Johan Rosensted og Kone Elen Kirstine Hansdatter i østre Porsgrund, faddere: Hugger Ole Meens Kone Maren Helvig, Pige Kirsten Thorine Nielsdatter begge fra østre Porsgrund, Toldbetjent Stener Knudsen, Hugger Jacob Ballestad, Skomagermester Gunder Schrøder

      

       Gravlagt som "Kirsten Maria Willumsen fød Arøe, gift med Skipper Søren Willumsen i vestre Porsgrund, 40 aar."

      

 

 

IV. Anne Kirstine Johansdatter Rosensted, (datter av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 14.02.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 26.08.1819 i Østre Porsgrunn,8 død 11.11.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.11.1820 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 14.02.1819 – hjemmedøpt 20.02.1819 – bekreftet i kirken 26.08.1819: Anne Kirstine – Sadelmager Johan Rosenstedt og Hustrue Edel Kirstine Hansdatter i østre Porsgr., faddere: Snedker Niels Kildals Kone Elen Johanne Halvorsdatter fra Osebakken, Pige Birgitte Jørgine Johnsen fra østre Porsgr., Høker Niels Jacobsen, Styrmand Sivert Halvorsen, Baadsmand Anders Evensen, Alle sammensteds fra

      

       Gravlagt som "Anne Kirstine, Datter af Sadelmager Johan Rosensted og hustrue Elen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, 1½ aar".

      

 

 

V.   Inger Cathrine Johansdatter Rosensted, (datter av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 17.04.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 25.08.1822 i Østre Porsgrunn,8 konfirmert 16.04.1837 i Porsgrunn.[9]

      

       Født 17.04.1822 – hjemmedøpt 25.04.1822 – bekreftet i kirken 25.08.1822: Inger Cathrine – Sadelmager Johan Rosenstedt Hustru Elen Kirstine Hansdatter, af østre Porsgrund, faddere: Huustømmermand Torsten Jacobsens Kone Anne Kirstine Monsdatter, Pige Gurine Glose, Begge fra østre Porsgr., Garver Jacob Bommen fra Osebakken, Skoemager Gunder Schrøder, Daglønner Ole Olsen, begge fra østre Porsgr.

      

       Konfirmert som "19. Inger Cathrine Rosenstedt, døbt 28.08.1822, fødested østre Porsgrund, foreldre Sadelmager Johan Rosenstedt og hustru Else Christine Hansdatter".

      

 

 

VI. Samuel Johannesen Rosensted, (sønn av Johan Rosensted og Ellen Kirstine Hansdatter) født 16.05.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 12.06.1825 i Østre Porsgrunn,8 død 28.05.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.06.1826 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 16.05.1825 – hjemmedøpt 20.05.1825 – bekreftet i kirken 12.06.1825: Samuel Johannesen – Sadelmager Johan Rosenstedt og Hustrue Elen Kirstine Hansd. i Ø.P., faddere: Huustømmermand Torsten Jacobsens Kone Anne Kirstine Monsd., Pige Anne Jansd., Hugger Torjus Johnsen, Skomager Erik Guldbranden Heier, Alle fra Ø.P., Garvermester Jacob Bommen fra Osebakken.

      

       Han nevnes som fosterbarn her i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 131

       Jacob Hansen - 28 aar - Garversven

       Gunnil Johanesdatter - 29 aar - Konen

       Hans Jacobsen - 3 aar - Sønnen

       Johanes Jacobsen - 1 aar - Sønnen

       Samuel Johan - 1/12 aar - Foster Barn

       Anders Hansen - 24 aar - Logerende Hugger

       Dorthe Hansdatter - 37 aar - Konen

       Hanne Elise Maria Andersdatter* - 1 aar - Datteren

       Anne Maline Andersdatter* - 3 Uger - Datteren

      

       Han døde året etter.

 

       Gravlagt som "Samuel Rosenstedt, Søn af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Hansdatter i østre Porsgrund, 1 aar".

 

      

Hans 2. uekte barn i 1813:

 

 

VII. NN Rosensted, (sønn av Johan Rosensted og Gunild Pedersdatter) født 1813 i Østre Porsgrunn, død 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.03.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Gravlagt som "Gunild Pedersdatters dødfødte drengebarn, hans fader Johan Rosensted".

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 181.

[3]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 160-161.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 232-233.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 268.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 322-323.