| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Hans Henrichsen Glose f. 1782 og Inger Christine Gundersdatter f. 1783 sin familie

 

 

 

Hans Henrichsen Glose, født 1782 i Egersund i Rogaland,[1] døpt 21.09.1782 i Egersund kirke,[2] død 30.04.1850 i Østre Porsgrunn,[3] gravlagt 05.05.1850 i Østre Porsgrunn.[4]

Han var sønn av sønn av Henrik Hansen Glose og Birte Rasmusdatter Wallendorph.

 

Konfirmert 20. april 1800 i Vestre Porsgrunn.

 

Bosatt hos onkelen Lars Hansen Glose i Østre Porsgrunn i 1801 " Hans Henrichsen Glose, En broder søn, 19 aar, Ugivt, I snedker lære".

 

Hos onkelen Lars Glose i Østre Porsgrunn i 1801 bodde også ei " Henrica Glose, En broder datter, 10 aar". Kan være datter av en annen bror?

 

Han giftet seg i 1805.

 

Skien Trol. 15/11-1805. Cop. Samme Dato:

Uk. Hans Henrichsen Gloese og Pigen Inger Chistine Gundersd.

Cav.: Halvor Arnesen, Anders Tygesen.

 

F.C. Knudsen:

Tordenskjoldsgade 3, L.matr.no. 175. Peder Fjærestads hus

Han var snekker.

I 1826 fik snedker Hans Glose af Didrik v. Cappelen grundbrev paa denne tomt.

I 1829 solgte Glose huset til Madame Zuschlag.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.66

Avskrift 1

Snedker Hans Glose 32 aar

Sønn Henrik Glose 4 ½ aar

Konen Inger Gundersdatter 32 aar

Datteren Karen Elisabeth ¾ aar

 

Avskrift 2

Husejer Snedkersvend Hans Glose 34 aar

Kone Inger Kirstine Gundersdatter 32 aar

Sønn Henrich Hansen 5 aar

Datter Børthe Gurine 10 aar

Logerende

Kirsten Henrika Hansdatter 23 aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus E (49 er stryket over. Så er det ført inn en E.)

Hans Hendrich Glose - 46 aar - Snedker

Inger Glose – 43 aar

Hendrich Glose - 15 aar - Søn*

Gunder Glose* - 5 aar - Søn*

Hans Glose* - 2 aar - Søn*

Gurine Glose* - 10 aar - Datter*

Abigel Glose - 7 aar - Datter*.

 

 

Gift 15.11.1805 i Skien,[5] med Inger Christine Gundersdatter, født 1783 i Skien (datter av Gunder Tevesen og Anne Andersdatter), døpt 19.09.1783 i Skien,[6] død 01.03.1855 i Østre Porsgrunn,2 gravlagt 07.03.1855 i Østre Porsgrunn.[7]

 

Inger:

Gunder Tævesøns datter Inger Kistine.

Faddere: Inger Paus, Mette Kaas, Peder Aabye, Just Tofte, Isaak Mæla.

 

Hennes far var tømmerfogd i Skien. Se gamleskien.no

 

 

 

 

I.    Berthe Gurine Hansdatter Glose, født 1806 i Skien, døpt 09.03.1806 i Skien, konfirmert 14.04.1822 i Østre Porsgrunn,[8] død 12.09.1839 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1839 i Østre Porsgrunn.[9]

      

       Konfirmert som "Berthe Gurine Hansdatter Glose østre Porsgrund, foreldre Hans Glose og hustru Inger Kirstine Gundersdatter østre Porsgrund, døbt 09.03.1806 Skien".

 

      

       Gift 19.12.1828 i Østre Porsgrunn,8 med Anders Abrahamsen, født 1802 i Østre Porsgrunn (sønn av Abraham Nilsen og Åse Olsdatter), døpt 28.03.1802 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 21.04.1817 i Østre Porsgrunn.7

      

       Anders: Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Anders.

       Faddere: pigen Guri Olsdatter, pigen Anne Maria Christensdatter, Ovald Halvorsen, Ole Østensen, Johan Christensen.

      

       Konfirmert som "Anders Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Nielsen og Aase Olsdatter østre Porsgrund, døbt 28.03.1802 østre Porsgrund".

      

       Han nevnes som logerende i denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 123

       Jon Abrahamsen - 49 aar - Tømmermand

       Karen Tollefsdatter - 36 aar - Konen

       Abraham Jonsen - 17 aar - Sønnen

       Tollev Jonsen - 2 aar - Sønnen

       Anne Charine Jonsdatter - 15 aar - Datteren

       Allev Christine Jonsdatter - 11 aar - Datteren

       Johane Turine Jonsdatter - 5 aar - Datteren

       Karen Olsdatter - 77 aar

       Anders Abrahamsen - 22 aar - Logerende Matros.

 

      

 

II.   Anne Elisabeth Hansdatter Glose, født 1808 i Østre Porsgrunn, døpt 06.03.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[11] død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.08.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Hans Henrich Glose og Inger Christine Gundersdatters barn Anne Elisabeth.

       Faddere: Else Maria Olsdatter, pigen Henricha Glose, Ole Johansen, Lorentz Glose.

      

       Gravlagt som "Hans Gloses barn Anne Elisabeth 1½ aar".

      

 

 

III. Henrich Hansen Glose, født 25.06.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 08.07.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 02.04.1826 i Østre Porsgrunn.7

      

       Bekræftet Hans Glose og Inger Christine Gloses hjemmedøbte barn Henrich født 25de Juni.

       Faddere: Anders Knaps kone Abigael Gundersdatter, pigen Karen Gundersdatter, Niels Lund, Lorents Glose, Anders Andersen, Sivert Halvorsen, Johannes Olsen.

      

       Konfirmert som "Henrich Hansen Glose østre Porsgrund, foreldre Snedker Hans Glose og hustru Inger Christine Glose østre Porsgrund, døbt 08.07.1810 østre Porsgrund".

      

 

 

IV. Karen Elisabeth Hansdatter Glose, født 22.09.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 24.10.1813 i Østre Porsgrunn,[14] død 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.09.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Bekræftet Hans Glose og Inger Gundersdatters hjemmedøbte barn Karen Elisabeth født 22de f.m.

       Faddere: Christen Berges kone Anne Nicolaisdatter, pigen Anne Soffia Knap, Anders Knap, Lorents Glose, Sivert Halvorsen.

      

       Gravlagt som "Hans Gloses barn Karen Elisabet ¾ aar".

      

 

 

V.   Larine Cathrine Hansdatter Glose, født 28.08.1815 i Østre Porsgrunn,[16] døpt 17.09.1815 i Østre Porsgrunn,[17] konfirmert 10.04.1831 i Porsgrunn.[18]

      

       Født 28.08.1815 – hjemmedøpt 03.09.1815 – bekreftet i kirken 17.09.1815: Larine Cathrine – Hans Glose Snedker af almuestanden og Hustrue Inger Gundersdatter i østre Porsgrund, faddere: Bager Søren Jacobsens Kone Kirsten Jacobsdatter, Pige Dorthe Thygesdatter, begge af almuestanden, den første fra Porsgrund, den andre fra Skien, Saugmester Hans Abrahamsen fra Skien, Lorents Glose Snedker, Styrmand Johannes Olsen, Skomager Anders Knap og Høker Iver Kiostolsen, alle fra østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "20. Laurine Cathrine Glose, døbt 17.09.1815, fødested østre Porsgrund, foreldre Snedker Hans Glose og hustru Inger Christine Gundersdatter".

 

 

       Gift 1841,10 med Lorentz Larsen Glose, f. 1789 i London,1,10 (sønn av Lars Hansen Glose og Cathrine Farron), konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Lorentz:

       Konfirmert som "Loretnz Glose 15".

      

       F C Knudsen:

       Lorentz var ogsaa snedker og fik borgerskab i 1837. Han er øiensynlig flyttet fra byen efterat have solgt huset i 1849, da hverken han eller husfruen senere træffes i kirkebøgerne.

      

 

 

VI. Anne Abigael Hansdatter Glose, født 05.08.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 06.09.1818 i Østre Porsgrunn,16 konfirmert 05.10.1834 i Porsgrunn,[20] død 08.02.1839 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.02.1839 i Østre Porsgrunn.[21]

      

       Født 05.08.1818 – hjemmedøpt 05.08.1818 – bekreftet i kirken 06.09.1818: Anne AbigaelSnedkermester Hans Henrichsen Glose og Hustrue Inger Kirstine Gundersdatter i østre Porsgrund, faddere: Pige Anne Sophie Knapp, Do Aase Marie Hansdatter, begge fra østre Porsgrund, Bager Søren Jacobsen, Malermester Ole Andersen, Matros Anund Petter Kittilsen, Tienestkar Lars Jacobsen, alle fra østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "13. Anne Abigael Glose, døbt 06.09.1818, fødested østre Porsgrund, foreldre Snedker Hans Glose og hustru Inger Kirstine Gundersdatter".

      

       Gravlagt som "Pige Abigael Glose, Datter af Snedker Hans Glose og hustrue Inger Gurine Gundersdatter, 21 aar, østre Porsgrund".

      

 

 

VII. Gunder Tøvesen Hansen Glose, født 08.11.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1820 i Østre Porsgrunn,16 konfirmert 26.04.1835 i Porsgrunn.[22]

      

       Født 08.11.1820 – hjemmedøpt 10.11.1820 – bekreftet i kirken 26.12.1820: Gunder TøvesenPolitiebud og Snedker Hans Glose og Hustrue Inger Christine Gundersdatter fra østre Porsgr., faddere: Enke efter Saugmester Hans Abrahamsen Karen Gundersdatter, Pige Maren Sophie Isachsdatter af Tyendeclassen, Begge fra Skien, Skoemagermester Hans Knapp, Garver N Ruth, Røyert Aslach Engelbretsen, Alle fra østre Porsgr.

      

       Konfirmert som "6. Gunder Tøvesen Glose, døbt 26.12.1820, fødested østre Porsgrund, foreldre Snedker Hans Glose og hustru Inger Christine Gundersdatter".

      

 

 

VIII. Hans Hansen Glose, født 18.02.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 09.05.1824 i Østre Porsgrunn,16 konfirmert 07.10.1838 i Porsgrunn.[23]

      

       Født 18.02.1824 – hjemmedøpt 20.02.1824 – bekreftet i kirken 09.05.1824: Hans Hansen – Snedker Hans Glose og Hustru Inger Kirstine Gundersd., af østre Porsgr., faddere: Skomager Hans Andersen Knaps Kone Anne Kathrine Christensd., Pige Gunild Hansd., Høker Iver Kjostelsen, Skræddermester Jens Rosenberg, Tjenestekarl Gjert Gjertsen, Styrmand Thomas Gundersen, Matros Bærulf Larsen, Skomager Erik Guldbrandsen Heier, Alle fra østre Porsgr.

      

       Konfirmert som "4. Hans Hansen Glose, døbt 09.05.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Snedker Hans Glose og hustru Inger Kirstine Gundersdatter".

      

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Egersund, Ministerialbok A4 /1 (1776-1789), skannet av digitalarkivet, side 36.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

.

[4]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 06 1841-1856, skannet av digitalarkivet, side 370.

[5]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  Solumslekt.

[7]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 06 1841-1856, skannet av digitalarkivet, side 391.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 258-259.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 282-283.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 290-291.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 230-231.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 324-325.

[16]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 138.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 128.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[20]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 137.

[21]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 190.

[22]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 139.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 271.