| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Søren Nilsen f. ca 1715 og Constance Bergh f. ca 1702 sin familie

 

 

 

Søren Nilsen, f. ca 1715,[1] d. 1760 i Porsgrund,[2] gravlagt 18.08.1760 på Eidanger kirkegård.2

Han var datter av Nils Andersen Nes og Dorthe

 

Søren kom fra Næskilen ved Arendal.

 

Han giftet seg i Eidanger i 1743.

 

Copul. 22/2-1743 i Eid.

Monsr. Søfren Nielsøn, Skipper paa "Haabeth", til Jomfrue Caonstance Bergh.

Hafde Kongebrev og Consumpt. Sed. fra Lange.

 

Borgerskap i Skien:

Søtren Nielsen. B. 10/1 1737. Nevnes 1743 som skipper bosatt i Porsgrunn. 22/2 s. å. inngikk skipper på «Haabet», Søfren Nielsen og jomfru Constance Bergh

ekteskap i Eidanger. Sal. Søren Nielsens borgerskap, meddelt 10/1 1737, ble 11/5 1779 sagt opp av hans enke i Porsgrunn, da hun hadde mistet sitt skip«Constance», hvorved hun hadde hatt all sin borgerlige næring.

 

Hans søster, Guri Nilsdatter, var gift og bosatt i Arendal. Da hun døde i 1759 kon noen av hennes barn til Porsgrunn. To av dem ble nevnt hos hans kone i 1762, som da var enke. Søren døde i 1760.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden

 

Niels Aall giver selv grundseddelen saadan paategning: «At afstaaelsen paa Solve Andersens hustomt og derefter forestaaende grundseddel til bemeldte huus beliggende tomt til min svoger Søfren Nielsen af mig er bleven overladt, attesteres».

Det vides bestemt, at Søfren Nielsen var kjøbmand i Porsgrund fra 1743, og da han eiede tomter her, kan han have opført gaarden. Niels Aalls paategning paa grundbrevet af 1754 berører kun overdragelsen af Solve Andersens tomt, saa her er ikke noget, som direkte tyder paa, at Niels Aall, som traditionen hævder, har bygget Floodegaarden. I hvertfald er gaarden bygget omkring 1744.

Søren Nilsen var kaptein og kjøbmand. Han var fra Næskilen, østenfor Arendal, og kom hid til byen i 1743. Han var da kaptein paa skibet «Haabet» og opført med en formue paa 1,000 Rdl., og har «1 dreng, 1 pige, 1 hest og 1 cariol». Efter at have bygget gaarden, nedsatte han sig som kjøbmand, og drev korn- og krambodforretning. Han var en velstaaende mand, betalte saaledes i 1749 i «Princessestyr» 16 Rdl. Ved auktionen efter hustruen, som døde i 1780, blev der solgt indbo og krambodvarer for 2,308 Rdl.

Gjennem sin hustru blev Nielsen besvogret med Niels Aall, idet dennes anden hustru var Constance Berghs søster, Benedicte. Nielsen betitles som «Seigneur». Han har stiftet et legat paa 200 Rdl. til skolens vedligehold og 200 Rdl. til Østsidens kirke og er den første, som blev begravet paa østre Porsgrunds kirkegaard. De store jernplader over ham og hans hustru ligger udenfor væggen paa høire side af den nordre indgang til kirken.

Gravlagt som "Søren Nielsen 45 aar 9 maaneder".

 

 

Gift 22.02.1743 i Eidanger kirke,[3] med Constance Bergh, f. ca 1702,3,1 (datter av Nicolaus Bergh og Constanse Hauch), d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.02.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

 

Constance:

Hun var datter af lagmand Nicolai Bergh i Moss. Se mer under hennes niese, Margrethe Fredrikke Bergh, gift med Henrik Bergreen i Porsgrunn.

 

Hun nevnes i Østre Porsgrunn i 1762 som Mad. Nilsen.

Hun hadde noen av barna til sin manns søster, Guri Nilsdatter i Arendal, boende hos seg. Deres mor døde i 1759.

Constance fikk selv bare to barn som døde små.

 

Østre Porsgrunn 1762.

Nr 83

Mand og hustru: Mad. Nielsen

Børn over 12 aar: Dorthe Dahl, Constance Dahl

Drenger over 12 aar: Abraham Andersen

Piiger over 12 aar: Gunild Olsdatter, Aslou Torjersdatter

 

Gravlagt som "enken Madame Constance Nilsens 78 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 350a

Skifte 28. Januar 1780 efter afg. Madamme Constance sal. Nielsens udi Østre Porsgrund under Eidanger sogn. Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 21. December 1781.

Testamente af 5/9-1760

Arvinger ifølge delingen:

- Afdøde Søren Nilsens arvinger:

a) Broderen Sr. Hans Nilsen.

b) Broderen Sr. Jens Nilsen.

c) Søsteren Guri Nilsdatter, død og efterladte børn:

    1. Dorthe Hellene Dahl paa Fiærestranden.

    2. Constancid Benedicte Dahl.

    3. Anne Dahl.

    4. Mette Chatrine Dahl.

    5. Michael Andreas Smith.

    6. Hans Christian Smith.

d) Søsteren Dorthe Nilsdatter, sal. Jon Andersens enke. Børn:

    1. Nils Andreas Jonsen.

    2. Anders Jonsen.

    3. Dorthea Jonsdatter.

    4. Ingeborg Jonsdatter.

- Afdøde sal. mad. Constance Berg Nilsens arvinger:

a) Broderen Frantz Johannes Bergs 2 børn, Margrethe Friderica Berg og Constance Berg

    1. Margrethe Friderica Berghs børn:

        a) Frantz Johannes Berggreen.

        b) Constance Berggreen.

        c) Elenora Benedicte Berggreen.

        d) Ulricha Dorthea Berggren.

        e) Karen? Ancher Berggreen.

    2. Constance Bergs børn:

        a) Søren Rasch.

        b) Jomfru Anne Dorthea Rasch.

        c) Jomfru Constance Rasch.

b) Søsteren Benedicte Henricha Berghs 3 børn:

    1. Hr. Nicolai Benjamin Aall.

    2. Mad. Fransischa Aall, g.m. Hr. Hagerup.

   3. Afg. mad. Constance Raschs efterladte 2 sønner:

       a) Jacob Wilhelm Rasch.

       b) Constantinus Rasch.

Brutto: 11929-2-4

Netto: 9395-2-18.

 

 

 

I.    Dorothea Maria Sørensen, f. 1743 i Eidanger,[5] døpt 28.11.1743 i Eidanger kirke,5 d. 1748 i Eidanger,2 gravlagt 29.11.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Monsieur Søfren Nielsen og Constanse Bergs ægte datter Nom. - Dorothea Maria                              

       Faddere: baaren af Mons. Niels Aals kiæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Borse hos Cansellie Raad Løvenschiold, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biner, Mons. Niels Aal.

      

       Gravlegges som "Monsiør Søfren Nielsøns og Constance Berg liden Datter Dorthe Maria 5 aar".

      

 

II.   Constance Sørensdatter, f. 1746 i Eidanger,[6] døpt 08.02.1746 i Eidanger kirke,6 d. 1746 i Eidanger,2 gravlagt 22.03.1746 på Eidanger kirkegård.2

      

       Mons. Søfren Nielsen og Constance Bergs datter Constance                                        

       Faddere: baaren af Lieutenant Carstensens Enke Frue Charlotha Sophia Suchow, Jomfru Haneman, Lieutenant Davidsen, Controleur Biener, Mons. Niels Aal.

      

       Gravllegges som " Søfren Nielsøn og Constance Bergs ægte Datter Constance 7 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 109.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 86.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.