| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Guri Nilsdatter f. ca 1726 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Anders Larsen Dahl f. 1722 og 2. gang med Peder Christian Smith f. ca 1719)

 

 

 

Guri Nilsdatter, f. ca 1726,[1] d. 1759 i Arendal, gravlagt 30.04.1759 i Arendal.[2]

Hun var datter av Nils Andersen Nes og Dorthe

 

Hun var, ifølge "Opptegnelser om Slekten Dahl" af George Dahl, Peter F. Dahl og Olaf O. Dahl, udgitt 1959, side 65, kusine til sin mann. Det er da mulig at fedrene deres var søsken? (De het begge Andersen)

 

Hun og hennes søsken kom fra Neskilen ved Arendal.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1753.

 

Arendal - æteviet 08.11.1753

Hr. Postmester Peter Smith og Mad. Gurj Nilsdatter

 

Hun døde i Arendal i 1759. 

(Familien nevnes i "Arendals byes historie" av F. Foss på side 81-82)

 

Gravlagt som "Sal. Guri Nielsdatter, Postmest. Smittes 33 aar".

 

Guri hadde en bror, Søren Nilsen f. ca 1715 d. 1760, som var gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Da hun døde i 1759 kom noen av hennes barn til enken etter hennes bror i Porsgrunn. Vi finner to av henens døtre bosatt hos denne enken i 1762.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 83

Mand og hustru: Mad. Nielsen

Børn over 12 aar: Dorthe Dahl, Constance Dahl

Drenger over 12 aar: Abraham Andersen

Piiger over 12 aar: Gunild Olsdatter, Aslou Torjersdatter

 

Hun nevns i skifte etter sin bror Søren Nilsen f. ca 1708 sin kone, Constace Bergh, i 1780 i Østre Porsgrunn. Dette var barn fra to ekteskap.

c) Søsteren Guri Nilsdatter, død og efterladte børn:

    1. Dorthe Hellene Dahl paa Fiærestranden.

    2. Constancid Benedicte Dahl.

    3. Anne Dahl.

    4. Mette Chatrine Dahl.

    5. Michael Andreas Smith.

    6. Hans Christian Smith.

 

 

(1) Hun giftet seg med Anders Larsen Dahl, f. 1722 på Tromøya,[3] (sønn av Lars Andersen Dahl og Anne Olsdatter), d. 1751 i Arendal,[4] gravlagt 07.04.1751 i Arendal.

 

Anders:

Han var skipper i Arendal.

 

Gravlagt som "Sal. Anders Larsen Dahl 29 aar".

 

 

(2) Gift 08.11.1753 i Arendal i Aust Agder,[5] med Peder Christian Smith, f. ca 1719,3 d. 1770 i Arendal, gravlagt 14.06.1770 i Arendal.[6]

 

Peder:

Han stod ved vielsen i Arendal oppført som postmester.

 

Han skal ha giftet seg på nytt med Anne Susanne Larsdatter f. 1728. Hun var søster av hans 1. kones 1. ektemann, Anders Larsen Dahl.

 

Gravlagt som "Postmæster Peter Schmidt 51 aar".

 

 

 

I.    Nils Andersen Dahl, (sønn av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. 1745 i Arendal, døpt 31.07.1745 i Arendal.[7]

 

 

 

II.   Dorthe Helene Andersdatter Dahl, (datter av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. 1746 i Arendal, døpt 03.09.1746 i Arendal,[8] d. 1807 på Hella u/Hanes Nordre i Mælum, gravlagt 20.09.1807 i Solum.[9]

 

       Hun var i 1762 bosatt hos sin tante Constance Bergh i Østre Porsgrunn.

 

       Hun giftet seg i Porsgrunn som "Dorthe Helene Dahl". Hun ble nevnt med samme navnet i 1801 og i skifte etter henne står det Dorthe Helene Andersdatter.

      

       Solum 01.05.1766:

       copuleret Ungkarl Christen Thorsen med Madselle Dorthe Helene Dahl.

 

       Under folketellingen i 1801 på Hanes i Mælum nevnes Dorthe Hellene Dahl, 55 år, i sitt første ekteskap med Christen Thorsen 56 år.

 

       Gravlagt som "Dorthe Helene Andersdatter Hella 61 aar".

 

       Fra Solumslekt:

       Skifte 7. oktober 1807 på Hella under Hanes nordre, Mælum: Dorthe Helene Andersdatter død, enkemannen Kristen Tordsen og barna: 1. Gurine Andrea Kristensdatter, død i ekteskap med Søren Pedersen Tufte av Gjerpen. Barn:a) Peder Sørensen 17 år; b) Nils Sørensen 8 år; c) Kristen Sørensen 6 år; d) Anne Sørensdatter, gift med Erik Hellestvedt i Bamble; e) Kirsten Sørensdatter 18 år; f) Karen Sørensdatter 14 år. Alle disse umyndige barn er hos faren på Tufte i Gjerpen. 2. Ingeborg Kirstine Kristensdatter, 28 år, hjemme. Verge lensmannen Peder Isaksen Mælum. 3. Anne Dorthe Kristensdatter, gift med Mathias Pedersen Klyve. Fastgods: Enkemannen gjorde kjent at han eide gården Aadna nr. 32 - 11 skinn m.b. iflg. auksjonsskjøte av 16. juni 1779 og hjemlet han 1 hud i denne gården, men har i 1794 solgt 1 skinn herav, slik at ... (resten mangler her, men ser ut til å fortsette i nr. 693 hvor begynnelsen mangler): «... og at skifte etter hans far Thor Anundsen sl. for om lag 36 år tilbake, men dette festebrev veit ein ikke kor er, men meiner dette er riktig. På grunn herav vart eigedomen ½ hud utan byksel, og med husa verdsatt til 200 rdl.» Boets eie 6 skinn «laus skyll» i Hanes ble utlagt til samtlige arvinger etter avdøde. Dat. 29 aug 1809. Brt: 442-3-9 / Gjeld: 397-2-9.

 

      

       Gift 01.05.1766 i Porsgrunn,9 med Christen Torsen, f. 1746 på Hanes i Melum (sønn av Tord Anundsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 13.02.1746 i Solum.9

      

       Christen:

       Thor Hannæsis og Ingebor Larsdatters barn Christen. Faddere: Christen Klofholt, Torgius Melfald, Søfren Larsøn, Ingebor Aadna, Maren Svendsdatter.

 

       Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

     

      

      

III. Anne Andersdatter Dahl, (datter av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. 1747 i Arendal, døpt 14.10.1747 i Arendal.[10]

      

       Hun nevnes i skifte etter sin onkels kone i 1780.

 

 

 

IV. Constance Benedicta Dahl, (datter av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. 1748 i Arendal,[11] døpt 18.11.1748 i Arendal,[12] konfirmert 22.07.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Hun var i 1762 bosatt hos sin tante Constance Bergh i Østre Porsgrunn.

 

       Konfirmert i Porsgrunn som "7. Mad.selle Constance Dahl 16 aar".

 

 

 

V. Netten Dorthea Andersdatter Dahl, (datter av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. 1750 i Arendal,1 døpt 30.11.1750 i Arendal,12 d. 1750 i Arendal, gravlagt 23.12.1750 i Arendal.4

 

 

 

VI. Mette Cathrine Andersdatter Dahl, (datter av Anders Larsen Dahl og Guri Nilsdatter) f. omkring 1750.1

      

       Hun nevnes i skifte etter sin onkels kone i 1780. (Dette er trolig feil. Dette var nok den undernevnte datter av Peder Smith?)

 

 

 

VII. Mette Carine Pedersdatter Smith, (datter av Peder Christian Smith og Guri Nilsdatter) f. 1754, døpt 19.07.1754 i Arendal.

      

       Hun nevnes ikke med dette navnet i skifte etter sin onkels kone i 1780. Jeg tror det er en sammenblanding og at dette er barnet over her.

       Hun nevnes i "Aredals byes historie" som gifte med apoteker Johan Fredrich Eckhoff

 

 

 

VIII. Marthe Dorthea Pedersdatter Smith, (datter av Peder Christian Smith og Guri Nilsdatter) f. 1755, døpt 24.10.1755 i Arendal.

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter sin onkels kone i 1780.

 

 

 

IX. Michel Andreas Smith, (datter av Peder Christian Smith og Guri Nilsdatter) f. 1757, døpt 23.06.1757 i Arendal.

      

       Han nevnes i skifte etter sin onkels kone i 1780.

 

 

 

X.   Hans Christian Smith, (sønn av Peder Christian Smith og Guri Nilsdatter) f. 1759, døpt 07.03.1759 i Arendal.

      

       Han nevnes i skifte etter sin onkels kone i 1780. Dette kan være han som fikk borgerskap. 

 

       Borgerskap i Skien:

       Hans Mathias Smith av Porsgrunn.

       B. som skipper 4/8 1800.

 

       Det var trolig han som giftet seg i Skien i 1777?

      

       Trol. 22/8-1777. Cop. (samme dag).

       Monsr. Hans Christian Smith og Madame Helene, Shumans Enke.

       Med Kongelig Tilladelse.

       Cav: Bent Wettegreen (sign), Jens Eschou (sign.).

 

      

       Gift 1777, med Helene Gregersdatter Schults, f. omkring 1740,1 (datter av Gregers Schults).

      

       Se Brevik 1782 -1801

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 427.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 422.

[5]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 360.

[6]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 435.

[7]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 196.

[8]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 198.

[9]  Solumslekt, Solumslekt.

[10]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 200.

[11]  Alder ved konfirmasjonen.

[12]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 202.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.