| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Henrik Bergreen f. ca 1725 og Margrethe Fredrikke Bergh f. ca 1734 sin familie

 

 

 

Henrik Bergreen, f. ca 1725,[1] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.03.1789 i Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Johan Bergreen.

 

Han giftet seg i 1755.

 

Copul. 3/7-1755 hiemme i Huuset:

Monsr. Hendrich Berggreen og Jomfr. Margrethe Friderica Berg.

Caut: Conroleur Biener og Søren Nielsen.

Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 82

Mand og hustru: Handrik Bergreen og kone

Drenger over 12 aar: Christen Ellevsen

Piiger over 12 aar: Jøran Olsdatter

Andre hos sig havende folk: Johan Bergreen. Datter Maria Bergreen

 

F.C. Knudsen:

Storgaden no. 150 og 152, L.matr.no. 166. Helgesens søbod

Ditlef Rasch solgt moderens gaard til Henrich Berggreen, som i 1761 sees at være eier.

Han var kjøbmand og kirkeværge.

 

Gravlagt som "Henrich Bergreen 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 13a

Skifte 1. mars 1789 i Østre Porsgrund

Henrich Berggreen, død -

Barn:

1. Frantz Berggreen, myndig

2. Constanse Berggreen gift med forvalter Gartner ved Ulefoss

3. Elenora Berggreen gift med Hr. Henrich Green i Langesund

4. Karen Ancher Bergreen gift med Hr. Friderich Feilberg i Skien

5. Ulricha Berggreen, ugift.

 

 

Gift 03.07.1755 i Eidanger,[3],[4] med Margrethe Fredrikke Bergh, f. ca 1734,3 (datter av Frants Johannes Bergh), d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.03.1772 i Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Margrethe:

F.C. Knudsen:

Hun var datter af skipper Nicolai Bergh, men opfostret hos Søfren Nielsen sammen med sin søster, Constance, der blev g. m. Ditlef Rasch.

 

Her har Knudsen blandet litt. Nicolai Bergh var hennes farfar.

 

Nicolai var, ifølge F.C. Knudsen, lagman i Fredrikstad og Tønsberg lagdømme 1699, assesor i Overhoffretten i 1710 og bodde i Moss. Han var meget formuende. Han var 1. gang gift med Constanse Hauch d. 1718 i Moss (mor til Frants Johan Bergh) og 2. gang med Ellen Arentsdatter, enken etter fogden på Moss Hans Knudsen Holch (d. 1715). Jeg har også en kilden (Genealogen nr. 2 - 2011, side 52).

 

Margrethe Fredrikke sin far nevnes i skifte etter hans søster, Constance Bergh, i 1780:

Broderen Frantz Johannes Bergs 2 børn, Margrethe Friderica Berg og Constance Berg

    1. Margrethe Friderica Berghs børn:

        a) Frantz Johannes Berggreen.

        b) Constance Berggreen.

        c) Elenora Benedicte Berggreen.

        d) Ulricha Dorthea Berggren.

        e) Karen? Ancher Berggreen

    2. Constance Bergs børn:

        a) Søren Rasch.

        b) Jomfru Anne Dorthea Rasch.

        c) Jomfru Constance Rasch.

 

Hennes far hadde også en søster, Benedicte Henrikke Bergh.

  

Gravlagt som "Margrethe Fridericha Berg, Henrich Bergreens kone 38 aar".

 

 

 

I.    Constance Henriksdatter Bergreen, født 1755 i Eidanger,[6] døpt 27.08.1755 i Eidanger kirke,6 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[7] død 1808 i Holla, gravlagt 02.01.1808 i Holla.[8] .

      

       Hendrich Bergrens barn navnl. Constance                                 

       Faddere: baaren af Madame Aal, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: Visiteur Holm, Søren Nielsen, Lars Bovman.

      

       Konfirmert som "14. Constance Bergreen 15 aar".

      

       Østre Porsgrunn 31.12.1775:

       Cop. forvalter Lars Gartner med madselle Constance Bergreen.

      

       Cop. 31/12-1775 hiemme i Huuset.

       Enkem. Sr. Lars Gartner med Jomfr. Constance Bergreen.

       Cav: Niels Aall, Henrich Bergreen.

      

       Folketelling 1801 på Ulefoss sagbruk, Holla: Her er den 46 år gamle Constance Gartner ført som første gangs enke "efter den forrige forvalter ved bruuget, pensionist og gaardbruger".

      

       Gravlagt som "Den værdigste Kone, Madame Constance Gartner, 52 Aar."

 

      

       Gift 31.12.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[9],[10] med Lars Gartner, født 1734 på Kongsberg i Buskerud,1 (sønn av Christopher Gartner og Maria Nilsdatter Spæren), døpt 06.03.1734 på Kongsberg i Buskerud,8 død 1800 på Ulefoss sagbruk i Holla, gravlagt 29.10.1800 på Romnes Kirkegård i Holla.[11]

      

       Lars:

       Han var forvalter på «Ulefos saugbrug» fra 1776. Rundt denne tiden kjøpte familien Aal sagbruket. (Hans første kone var jo undernevnte Kirsten Nilsdatter Aal.)

      

       Lars nevnes i skifte etter sin bror Jørgen i Porsgrunn i 1798 som "Broder Lars Garthner ved Uhlefoss".

      

       Gravlagt som "Forvalter Lars Gartner, ved Romnæs, 66 Aar 33 Uger 6 Dage".

 

 

       Lars Gartner hadde vært gift 1. gang 20.03.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[12] med Kirsten Nilsdatter Aal, f. 1734 i Eidanger,[13] (datter av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten), døpt 26.11.1734 i Eidanger kirke,5 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[14] d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.02.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Kirsten:

       Niels Jacobsen Aal og Madame Margrethe Nielsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Madam Anthonetta Smidt, Stina Borse, mandfadderer: Hr. Justitsraad Herman Leopoldus, Mons. Hans Kierulf, Mons Holter Studiosus, Mons Søeren Leopoldus.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Kirsten Aal Porsgrund".

 

       Gravlagt som "Madame Kirsten Aall Gartners 31 aar".

 

       Har ikke funnet noen barn etter Lars Gartner og Kirsten Nilsdatter Aal.

 

 

       Constance Henriksdatter Bergreen og Lars Gartner sine barn:

 

 

        A.    Christopher Gartner, født 1776 i Holla, døpt 21.12.1776 i Holla,8 død 1780 i Holla, gravlagt 10.09.1780 i Holla.8

              

               Forvalter Lars Gartner og Madame Constance Bærgreens Christopher

               Faddere: Hr. Kammerraad Rougtved, Niels Aall i Porsgrund, Segnior Hendrich Bærgreen, Madame Holm, Jomfrue Anna Dorotha Rasch.

              

               Gravlagt som "Christopher Gartner, Romnæs, 3 Aar 39 Uger."

              

 

 

        B.    Kirsten Gartner, født 1778 i Holla, døpt 11.02.1778 i Holla,8 død 1825 i Holla, gravlagt 08.04.1825 i Holla.8

              

               Forvalter Lars Gartner og Madame Constanze Bergreens Kirsten

               Faddere: Hr. Kammerraad Løwenschiold, Segnior Nicolaj Jacob Aall, Segnior Bergreen, Madam Hagerup, Jomfrue Rasch

              

               Gravlagt som ""Kirsten Poppe født Gartner Forvalter Poppes Kone Bøe, 47 aar 2 maaneder."

 

              

               Gift 07.08.1799 i Holla,8 med Christopher Ludvig Poppe, født 27.01.1764 i Kongsberg,11,8 (sønn av Frederik Wilhelm Poppe og Karen Aarhuus), død 1830 i Holla, gravlagt 23.02.1830 i Holla.8

              

               Christopher:

               Han var enkemann etter undernevnte Uldricha Dorthea Henriksdatter Bergreen som døde i Holla i 1795. Uldricha Dorthea var søster til hans andre kone Kirsten Gartner sin mor, Constance Henriksdatter Bergreen, og han var dermed hennes inngiftede onkel.

              

               Folketelling 1801 på Ulefoss Jernverk, Holla: Her er den 37 år gamle Christopher Ludvig Poppe ført som forvalter i annet ekteskap med Kirsten Gartner

              

               Gravlagt som "Ludevig Christopher Poppe forrige Forvalter paa Verket nu Proprietair Bøe Gaard, 66 Aar."

 

 

               Barn:

 

              

               1.     Constance Gartner Gartner Poppe, født 1800 i Holla, døpt 17.12.1800 i Holla, død 26.09.1841.

                      

                       Hr. Forvalter Poppe ved Wrk. og Kirsten Gartners Constance

                       Faddere: Hr. Niels Aall, Søren Rasch, Morthen Bresdorff, Bertel Bomhoff, Madame Gartner, Jomfrue Inger Aall.

 

                      

                       Gift 26.02.1820 i Holla,8 med Lars Feilberg, født 1797 i Skien (sønn av Friderich Feilberg og Karen Anker Henriksdatter Bergreen), døpt 09.11.1797 i Skien,[16] død 06.05.1854.

                      

                       Lars:

                       Faddere var Mad. A. M. Jonsøns, Jfr. Kirstine Wølner og Schjeldrup, Gr. Forbæk, Frideric Jonsøn, Søren Berg, Laers Bagge.

 

                       Ps. Lars var fetter til sin kones mor Kirsten Gartner.

                      

                       Lars nevnes som Lars Gartner Feilberg og som skipsfører. De døpte barn i Holla i 1820 og 1821. Fra 1824 døpte de barn bosatt i Langesund.

                      

                       Lars G. Feilberg var siste gang oppført som fadder i Holla i november 1821. De har trolig flytta til Langesund på den tiden. Ikke oppført i kirkebokas inn- eller utflyttingslister.

                      

 

 

               2.     Ulrich Kirstinius Gartner Poppe, født 1804 i Holla, døpt 23.05.1804 i Holla.8

                      

                       Forwalter Poppe og Hustrue Kirsten Gartners Ulric Kirstinus

                       Faddere: Fogden Thornsohn, Hr. Hollen, Hr. Reinholth, Madame Green, Jomfrue Gartner.

                      

                       Konfirmert i Holla i 1819.

                      

 

 

               3.     Karen Gartner Poppe, født 1806 i Holla, døpt 26.05.1806 i Holla.8

                      

                       Hr. Forwalter Poppe og Hustrue Kirsten Gartners Karen

                       Faddere: Madame Bomhoff, Jomfrue Bøkman, Hr. Cont. Raaberg, Hr. Svendsen, Hr. Poppe.

                      

 

 

               4.     Lars Gartner Poppe, født 1808 i Holla, døpt 03.08.1808 i Holla,8 død 1834.8

                      

                       Forwalter Poppe og Kones Lars Gartner

                       Faddere: Poppe og Kone, Broder, Bomhoff og Kone.

                      

                       Han døde ugift i desember 1834. Gravlagt som "Styrmand Lars Gartner Poppe, Bøe. Druknede paa i Nordsjøe uden at Liget kunne gjenfindes."

                      

 

 

               5.     Lars Mathias Gartner Poppe, født 1811 i Holla, døpt 05.01.1811 i Holla,8 død 1814 i Holla, gravlagt 12.10.1814 i Holla.8

                      

                       Hr. Forwalter Poppe og Madame Poppes Ludvig Mathias

                       Faddere: Hr. Justizraad Kløker, Procurator Brangstrup, Hr. Procurator Munthe, Madame Bredsdorff og Jomfrue Poppe

                      

                       Gravlagt som "Ludvig Mathias Poppe, 3 Aar 9 Mnd. 6 Dage."

                      

 

 

               6.     Amborg Ludviga Maria Gartner Poppe, født 1814 i Holla, døpt 20.10.1814 i Holla.8

                      

                       Forwalter Poppe og Kirsten Gartners Ambor Ludeviche Maria

                       Faddere: Madame Poppe, Madame Zimmermann, Jomfru Poppe, Major Grønvold, Øvre, Bomhoff, Krohn og F. Poppe

                      

                       Konfirmert i Solum 1830.

                      

 

 

               7.     Ludvig Mathias Gartner Poppe, født 1817 i Holla, døpt 29.01.1817 i Holla.8

                      

                       Forwalter Poppe og Kirsten Gartners Ludvig Mathias

                       Faddere: Madame A. Ca. Blom, Jomfrue J. Juell, K..... A. Wernskiold, Niels Hoell og Herman Hoell.

                      

                       Registrert utflytta til Christiania den 30/6-1834, 17 år gammel.

 

 

 

       

        C.    Margaretha Fridericha Gartner, født 1779 i Holla, døpt 11.07.1779 i Holla,8 død 1780 i Holla, gravlagt 04.09.1780 i Holla.8

              

               Hr. Forvalter Gartners Margaretha Fridericha

               Faddere: Frue Rougtved, Frøken Budde, Hr. Guardein Berggraw, Hr. Forvalter Møldrup, Hr. Henrich Berggreen, Frans Berggreen.

              

               Gravlagt som "Margaretha Fredericha Gartner, Romenæs, 1 Aar 7 Uger 6 Dage."

              

 

 

        D.    Niels Gartner, født 1781 i Holla, døpt 20.12.1781 i Holla,8 død 1783 i Holla, gravlagt 15.04.1783 i Holla.8

              

               Forvalter Gartners Niels

               Faddere: Hr. Fændrik Bomhof, Hr. Guardein Berggraw, Mæster Jon Poulsen, Madame Thornsohn, Jomfrue Eleonora Berggreen.

              

               Gravlagt som ""Niels Gartner, ved Romenæs, 1 Aar 16 Uger 5 Dage."

              

 

 

        E.    Amborg Margrethe Gartner, født 1785, døpt 07.05.1785.

              

               Forvalter Gartners Ambor Margrethe

               Faddere: Hr. foged Thornsohn, Segnior Raaberg, Monsieur Barth, min kone, Jomfrue Ulrica Berggreen.

              

 

               Gift8 med Bertel Bomhoff.

 

 

      

II.   Uldrica Kirstine Henriksdatter Bergreen, f. 1758 i Eidanger,[17] døpt 31.10.1758 i Eidanger kirke,11 d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.08.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Mons. Henrik Bergreens barn navnl. Ulrica Kistine                                          

       Faddere: baaren af Mad. Lars Bovmans, Jomfrue Kisten Aal, mandfaddere: Controleur Biener, Niels Aal Senior, Jens Nielsen.

      

       Gravlagt som "Ulricha Eleonora Bergreen 9 aar".

 

 

 

III. Frans Johannes Henriksen Bergreen, f. 1763 i Porsgrund,[19] konfirmert 11.04.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. før 1822.[21]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Mad. Bergreen" etter å ha fått et barn.

      

       Dette var etter å ha fått sønnen Frans.    

 

       Han ble konfirmert som "1. Frans Johannis Bergreen 16 aar".

 

       Han giftet seg i 1789.

      

       Østre Porgsrunn 25.09.1789:

       Cop. hiæmme i huuset tiendeskriver Frantz Johannes Bergreen med jomf. Ane Margrethe Luth.

      

       Under folketelling i 1801 i Vestre Porsgrunn var den 37 år gamle Frantz Johan Berggreen ført som huseier og «Contoir Betient ved Toldboden», i første ekteskap med Anne Margretha Ditlevsdatter Luth 37 år.

      

       F.C. Knudsen:

       Frantz Johannes Berggreen var toldskriver og boede paa Vestsiden i L.m.no. 16.

 

      

       Gift 25.09.1789 i Østre Porsgrunn,[22] med Anne Margrethe Ditlevsdatter Luth, f. ca 1764,[23] d. 1822.15

 

 

      

IV. Elenora Benedicta Henriksdatter Bergreen, f. 1764 i Østre Porsgrunn, døpt 28.07.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.12.1764 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Døbt Mons. Henrich Bergreen og Margrethe Bergs datter Eleonora Benedicta.

       Test: Mons. Barthold Jobsøn, M. Jacob Aall, Mons. Gustavus Nording, Skoleholder Jens Ancher Bloch, Madame Hemberg, Jomf. Dorothea Hellena Dahl.

      

       Gravlagt som "Mons. Henrich Bergreens datter Eleonora Benedicta 4 maaneder".

 

 

 

V.   Elenora Benedicta Henriksdatter Bergreen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 14.01.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[26] konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke.[27]

      

       Døbt Mons. Henrich Bergreen og Mad. Margrethe Bergs barn Eleonora Benedicta.

       Test. prem. Lieutenant Heide, Mons. Berthel Jobsen, Mons. Anders Høeg, Mons. Jens Kiel, Mad. Bloch, Madselle Constance Aall.

      

       Konfirmert som "8. Eleonora Benedicta Bergreen 16 aar".

      

       Bosatt i Langesund ved skifte etter faren.

      

       Ved folketelling i Langesund i 1801 var Eleonora Bendicta Berggren, 36 år, i første ekteskap med Henrich Green. Her er den 40 år gamle Henrich Green ført som borger til Skien og krambodhandler

 

      

       (1) Gift 23.02.1783 i Vestre Porsgrunn,[28],15,10 med Henrich Pedersen Green, f. 1761 i Langesund (sønn av Peder Henrichsen Green og Sissel Andersdatter Baar), døpt 30.04.1761 i Bamble,10 d. 1801 i Langesund, gravlagt 05.11.1801 i Bamble.10

      

       Henrich:

       Peder Hendrichsen Green i Langesund og Zedsel Andersdatter Baars søn kaldet Hendrich.

       Faddere: Mad. Maren Baar fra Poschegrund, Margrethe Maria Baar ibid, Peder Baar ibid, postmester Jacob Pristæd, Niels Zachariasen fra Scheen

      

       F.C. Knudsen:

       Familien Green har boet i Skien, men Henrich Green sees i 1793 at være kjøbmand i Langesund.

      

       Borgerskap i Skien:

       Henrich Green av Langesund. Han var sønn av avd. Peder Green som hadde drevet krambodhandel i Langesund.

       B. som kjøpmann og krambodhandler 6/2 1781.

      

       Gravlagt som "Kiøbmand Henrich Green i Langesund 40 aar".

 

      

       (2) Gift 18.05.1805 i Holla,10 med Amandus Paulsen Paus, f. ca 1778.

      

       Amandus:

       Borgerskap i Skien:

       Amandus Paus. Borgerbrev som skipper 01.10.1804. Etter å ha oppgitt sjøen fikk han borgerbrev som kjøpmann 02.05.1816.

 

 

       Barn:

      

       A.   Paul Henrik Paus, (sønn av Amandus Paulsen Paus og Elenora Benedicta Henriksdatter Bergreen) f. 1810 i Langesund, døpt 17.03.1810 i Bamble,10 d. 1810 i Langesund, gravlagt 04.05.1810 i Bamble.10

            

             Pauel Henrich, foreldre kiøbmand hr. Amandus Paus i Langesund og hustrue mad. Elenore B. Paus født Bergreen.

             Faddere: Hr. Capt. Peter Nicolai v. Zernichovs frue Maria Zernichov, hr. Hans Andreas Pauses kiæreste Bergithe Dorthea Paus, jomfr. Pernille Blom, jomfr. Sophie Fejlberg, hr. Capt. Peter Nicolai v. Zernichov. hr. Leut. Hans Paus, hr. Friderich Fejlberg, hr. Simon Wrigth, hr. forvalter Johan Thrane

            

             Gravlagt som "Kiøbmand hr. Amandus Pauses barn i Langesund Pauel Henrich 14 uger".

 

 

      

VI. Uldricha Dorthea Henriksdatter Bergreen, født 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 13.02.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[29] død 08.06.1795 på Ulefoss Jernverk i Holla, gravlagt 18.06.1795 i Holla.11

      

       Døbt Henrich Bergreen og Margrethe Bergs datter Ulricha Dorthea.

       Test: Jomfr. Eleonora Rasch, Jomfr. Stokmand, Commendeur Krog, Capitain Biørnsen, Nils Aal, Tolder Christian Rasch, Mons. Schioldborg.

      

       Gravlagt som "Romenæs: Mad. Ulrica Dorothea Poppe 28 aar".

 

      

       Gift 13.12.1793 i Holla,11 med Christopher Ludvig Poppe, født 27.01.1764 i Kongsberg,11,8 (sønn av Frederik Wilhelm Poppe og Karen Aarhuus), død 1830 i Holla, gravlagt 23.02.1830 i Holla.8

      

       Christopher:

       Kilde (fra gamleholla.no):

       Artikkel i Holla-minner 2008, side 114 etter Gerhard Hedlund (red. Per Bernt Tufte).

       Christopher Ludvig Poppe var sønn av bergmester og assessor i Bergamtet, Frederik Wilhelm Poppe og Karen Aarhuus. Christopher L. Poppe kondisjonerte fra 1781 dels hos fogden og dels hos sorenskriveren i Nedre Telemark fogderi. Han ble examinatus juris med karakteren "bekvem" i april 1792 og tok den praktiske prøve med karakteren "vel" i mai 1792. Den 3/8-1792 fikk han kongelig bevilling som prokurator.

       Han begynte som forvalter ved "Holden Jernværk" i 1799 og ble værende til han sa opp sin stilling mot slutten av april 1815. Han var, i sin tid som forvalter, en sterk pådriver, sammen med sogneprest Lauritz Lange Bremer, for innføring av potetdyrking i Holla.

      

       En prokurator måtte etter lov av 1735 avlegge juridisk eksamen for å kunne stå fram i retten som prossessfullmektig. Han måtte dessuten være beskikket av amt-mannen.

      

       Han giftet seg 2. gang med sin 1. kones niese, overnevnte Kirsten Gartner.

 

       Folketelling 1801 på Ulefoss Jernverk, Holla: Her er den 37 år gamle Christopher Ludvig Poppe ført som forvalter i annet ekteskap med Kirsten Gartner

      

       Gravlagt som "Ludevig Christopher Poppe forrige Forvalter paa Verket nu Proprietair Bøe Gaard, 66 Aar."

 

 

 

VII. Karen Anker Henriksdatter Bergreen, født 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 09.07.1769 i Østre Porsgrunn kirke.[30] .

      

       Døbt Henrich Bergreen og Margrethe Bergs datter Karen Ancher.

       Test: Frue Capitain Rasches, frøken Løvenschiold, Cancellieraad Deichmand, Tolder Rasch i steden for Lars Wright, Mons. Schneel.

      

       Bosatt i Skien ved skifte etter faren.

 

      

       Gift24 med Fredrich Feilberg, født 1755,[31] død 1835.

      

       Fredrich:

       Han nevnes som farver i Skien. Feilbergfamilien kom fra Flensburg. Hans bror Jacob Feilberg var også farver og bosatt i Tønsberg i 1801. Hans bror Jacob Feilberg flyttet senere til Trondheim og døde i 1816. Jacob sin sønn, Peter Fredrik Feilberg f. 1800, kom som ung til sin onkel Fredrich Feilberg i Skien i farvelære. Han giftet seg senere med Fredrich sin datter Henrikke Fransiska.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Hans Henrik Feilberg, født 1788 i Skien, døpt 24.01.1788 i Skien,12 død 1788 i Skien, gravlagt 08.03.1788 i Skien.12

              

               Faddere var Mad. Gartner, Jf. Bergreen, Ditlev Rask, Henric Brun, Henric og Frans Bergreen.

              

 

 

        B.    Anne Magdalena Feilberg, født 1789 i Skien, døpt 21.08.1789 i Skien.12

              

               Faddere var Mad. Sør. Rasch, Jfr. B. Aal, Knud Plesner, Alb. Blom, Petter Pettersøn.

              

 

               Gift 10.11.1811 i Skien,12 med Jørgen Christian Thomasen.

              

               Jørgen:

               Han var tobakkspinner.

 

 

              

        C.    Constantinus Benedict Ulric Feilberg, født 1791 i Skien, døpt 31.08.1791 i Skien,12 død 1804 i Skien, gravlagt 13.08.1804 i Skien.12

              

               Faddere var Madame Green, jomfru Blok, Laers Gartner, Christoppher Blom, Rasmus Bagge, Winther.

              

 

 

        D.    Hans Feilberg, født 1793 i Skien, døpt 19.04.1793 i Skien,12 død 1793 i Skien, gravlagt 27.06.1793 i Skien.12

              

               Faddere var Mad. Iversøn, jfr. Magrete Wølner, jfr. Inger Maria Aamodt, P. Lieungh, H. J. Blom, Forvalter Høch

              

 

 

        E.    Sophia Frederichs Feilberg, født 1795 i Skien, døpt 26.06.1795 i Skien.12

              

               Faddere var Mad. H. Abrahamsøn, Jomf. Lasson og Wettergreen, Hans Ørn, Realf P. Ording, Nicolai Plesner.

              

 

 

        F.    Lars Feilberg, født 1797 i Skien, døpt 09.11.1797 i Skien,12 død 06.05.1854.

              

               Faddere var Mad. A. M. Jonsøns, Jfr. Kirstine Wølner og Schjeldrup, Gr. Forbæk, Frideric Jonsøn, Søren Berg, Laers Bagge.

              

               Lars nevnes som Lars Gartner Feilberg og som skipsfører. De døpte barn i Holla i 1820 og 18221. Fra 1824 døpte de barn bosatt i Langesund.

              

               Lars G. Feilberg var siste gang oppført som fadder i Holla i november 1821. De har trolig flytta til Langesund på den tiden. Ikke oppført i kirkebokas inn- eller utflyttingslister.

 

              

               Gift 26.02.1820 i Holla,8 med Constance Gartner Gartner Poppe, født 1800 i Holla (datter av Christopher Ludvig Poppe og Kirsten Gartner), døpt 17.12.1800 i Holla, død 26.09.1841.

              

               Constance:

               Hr. Forvalter Poppe ved Wrk. og Kirsten Gartners Constance

               Faddere: Hr. Niels Aall, Søren Rasch, Morthen Bresdorff, Bertel Bomhoff, Madame Gartner, Jomfrue Inger Aall.

 

 

               Barn i Holla:

              

1.         Fredrich Ludvig Gartner Feilberg, født 27.09.1820 i Holla.8

 

 

               2.     Lars Gartner Feilberg, født 21.09.1821 i Holla,8 død 21.09.1821 i Holla.8

                      

                       Gravlagt som "Lars Feilberg, Skibsførers Søn, Bøe, 1 Time."

                      

 

 

        G.    Henrikke Fransiska Feilberg, født 1800 i Skien, døpt 11.07.1800 i Skien,12 død 1872.

              

               Faddere var Jfr. Hedevig Hyll, Jomfru Else Abrahamsen, hr. Anders Tygesen, hr. Wettergreen, hr. Ellef Hansen.

 

              

               Gift 12.10.1824 i Skien,[32] med Peter Fredrik Feilberg, født 07.04.1800 i Tønsberg i Vestfold (sønn av Jacob Feilberg og Anna Granberg), død 05.08.1863.

              

               Peter:

               Peter Fredrik var født i Tønsberg. Hans far var farver i Tønsberg, men kom siden til Trondheim der han døde i 1816. Peter kom som ung til sin onkel, fars bror Frederich Feilberg, i Skien i farvelære og vokste opp der. Han giftet seg siden med hans datter, og da sitt søskenbarn. De hadde 9 barn

              

               Viet i Skien 12/10-1824

               Farversvend, Petter Feilberg, 25.

               Jomfr. Henricha Francisca Feilberg, 24.

               Forl: Farver Fridr. Feilberg, Kiøbm. Jørgen Thomesen.

              

               Peter Fredrik ble den første boktrykkeren i Skien og utgiver av "Ugeblad for Skien og Omegn" i 1830. Han var med å stifte Skiens Sparebank., og var også Borgerkaptein, underfogd, veier og måler.

 

 

              

        H.    Constance Feilberg, født 1801 i Skien, døpt 01.10.1801 i Skien.12

              

               Faddere var Mdme Mette Maria Wettergreen, Jfr. Else Bøysen, hr. G. Myhre, hr. Claus Clausen, hr. Ole Hougen og hr. John Erichstrup

              

               Viet 8/4-1830 i Skien:

               Farver Haagen Nielsen, 30.

               Jfr. Constance Gartner Feilberg, 29.

               Forl: Jørgen Christian Thorsen, Fredrik Feilberg.

              

               De var bosatt i Larvik og døpte barn der, blant annet, i 1831.

 

              

               Gift 08.04.1830 i Skien,28 med Haagen Nilsen, født ca 1800.

              

               Haagen:

               Han var farvemester.

 

 

              

        I.     Jacobine Lucie Feilberg, født 1813 i Skien, døpt 10.07.1813 i Skien.12

              

               Faddere var Mdme A.M. Thomesen, Jfrue Sophie F. Fejlberg, hr Amandus Paus, hr Jørgen Chistine Thomesen og Laers Gertner Fejlberg.

              

               Viet i Skien 23/9-1834

               Uk. Bogtrykker Jacob Christian Olufsen, 28 fra Christiania.

               Jfr. Jacobine Feilberg, 22 i Skien.

               Forl: Bogtrykker P. Feilberg og Farver Olsen.

 

              

               Gift 23.09.1834 i Skien,28 med Jacob Christian Olufsen, født ca 1806.

 

 

      

VIII. Kirstine Henriksdatter Bergreen, f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 26.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[33] d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.05.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[34]

      

       Døbt Henrich Bergreen og Constance Bergs barn Kirstine.

       Test: Madame Nicolai B. Aals, Madselle Benedicta Aall, Mons. Hans Kemler Leth, Tolder Yberwasser, Mons. Gartner, Mons. Rasch.

      

       Gravlagt som "Henrich Bergreens datter Kirstine 1 aar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 146-147.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 109.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 42-43.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 38-39.

[8]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 64-65.

[10]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[11]  Solumslekt, Solumslekt.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 1.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 14-15.

[16]  gamleskien.org.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 22-23.

[19]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 80-81.

[21]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 152-153.

[23]  1801 tellingen.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 4-5.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet,side 6-7.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 14-15.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 94-95.

[28]  Skifte etter hennes far.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 24-25.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 32-33.

[31]  Stipulert, Stipulert.

[32]  gamlegjerpen.no.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 40-41.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 44-45.