| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |       


 

Her følger en oversikt over enkeltpersoner som ble nevnt i Østre Porsgrunn før 1814, men som jeg ikke har kunnet plassere inn i en familiekonteks. Her er også familier som døpte barn i Østre Porsgrunn før 1814, men som ikke bodde der.

 

1710-20

1. Anne Andersdatter f. ca 1633 ble gravlagt i Eidanger 01.01.1713.

Gravlagt som "en gammel qvinde af Porsgrunden N. Anne Andersdatter, begrafuen i de fattiges jord foruden klocker 80 aar 7 maaneder".

 

2. Dorthe Zachariasdatter f. ca 1657 ble gravlagt i Eidanger 19.03.1713.

Gravlagt som " Dorothe Zachariasdatter 56 aar".

 

3. Jens Christiansen f. ca 1675 ble gravlagt i Eidanger 25.07.1714.

Gravlagt som " Jens Christensøn tiente hos mig for avildskarl fød i Jylland 39 aar".

 

4. Ellen Knudsdatter f. ca 1642 ble gravlagt i Eidanger 05.08.1714.

Gravlagt som " Elen Knudsdatter 72 aar".

 

5. Helge Hansdatter f. ca 1640 ble gravlagt i Eidanger 10.03.1715.

Gravlagt som " Helje Hansdatter 75 aar".

 

6. Maren Svendsdatter f. ca 1628 ble gravlagt i Eidanger 18.04.1715.

Gravlagt som " Maren Svendsdatter 87 aar 5 uger 4 dager".

 

7. Karen Thorsdatter f. ca 1640 ble gravlagt i Eidanger 02.08.1716.

Gravlagt som " Karen Thorsdatter Braatten 76 aar".

 

8. Iver Haagensen f. ca 1646 ble gravlagt i Eidanger 25.06.1719.

Gravlagt som " Iver Haachensøn, Smed 73 aar".

 

9. Jon Christensen f. 1717 var sønn av Christen Jensen og Eli Eilertsdatter på Berget under Bolvik i Solum. Han ble gravlagt i Eidanger 20.08.1719.

Gravlagt som " Christen Jensøn og Elli Ellertsdatters lille søn Jacob 2 aar 12 uger".

 

 

1720-30

 

10. Karen Jonsdatter f. ca 1656 ble gravlagt i Eidanger 17.03.1720.

Gravlagt som " Karen Jonsdatter 64 aar".

 

11a. Maren Tollefsdatter f. ca 1645 ble gravlagt i Eidanger 01.03.1722.

Gravlagt som " Maren Tollefsdatter, en fattig enche 77 aar".

 

11b. Jørgen Smed f. ca 1655 ble gravlagt i Eidanger 27.11.1722.

Gravlagt som "Jørgen Smeedt, betaler klocher og jorden 67 aar".

 

11c. Catrine Christophersdatter f. omkring 1700 døpte sin datter Ingeborg Chatrine i Eidanger 18.06.1723.

Barnet ble gravlagt i Eidanger 07.08.1723.

Døpt som "Eet barn ved nafn Ingeborg Chatrina, moder Catrina Christophersdatter Brønd.? - Ingeborg Chatrina 
Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Ingeborg Margrethe Christophersdatter .........?, Bendt Laersen Ødevald, Knud Andersen Traaholt, Jens Andersen Døvig".

Gravlagt som "Catrine Christophersdatter Greners lille datter Ingeborg Chatrine, betaler jorden (ingen alder)".

 

12. Ole Olsen f. ca 1653 fra Finmark ble gravlagt i Eidanger 27.07.1723.

Gravlagt som " end fremmed mand fra Finmarken Ole Olsøn Kaarsvold, betaler jorden og den store klochen 70 aar".

 

13. Torger Olsen f. ca 1638 ble gravlagt i Eidanger 16.09.1723.

Gravlagt som " Thorger Olsøn fra Thangen i fattig jord 85 aar".

 

14. Anne Rejersdatter f. ca 1710 fra Bergen ble gravlagt i Eidanger 27.12.1723.

Gravlagt som " End fremmend liden pige fra Bergen Anna Rejersdatter, betaler jorden 13 aar 2 maaneder".

 

15a. Nils Torstensen f. ca 1648 ble gravlagt i Eidanger 05.12.1723.

Gravlagt som " Niels Thorstensøn, end fattig mand i dend fattige jord 75 aar".

 

15b. Margrethe Christensdatter f. ca 1641 ble gravlagt i Eidanger 11.05.1724.

Gravlagt som "Margrethe Christensdatter Smeds betaler jorden 83 aar". 

(Trolig da konen eller enken til en smed. Det hadde trolig stått enke dersom hennes mann var død og da er jo Andlof Smed som gravlegges i 1727 en mulig kandidat til hennes mann.)

 

16. Anne Andersdatter f. omkring 1700 gravla en uekte sønn Peder i Eidanger 27.07.1724.

Gravlagt som " og samme dag et u-ægte barn, moderen Anna Andersdatter tiener Controliur Rodhde, barnets nafn Peder, betaler jorden".

 

17. Margrethe Ingebretsdatter Bomhof f. ca 1651 ble gravlagt i Eidanger 21.01.1727.

Gravlagt som " Margrette Ingebretsdatter Bomhofs 76 aar 3 uger 15 dager".

 

18a. Helge Østensdatter f. ca 1641 ble gravlagt i Eidanger 23.03.1727.

Gravlagt som " i de fattiges jord, Hellie Østensdatter 86 aar".

 

18b. Andlof Smed f. ca 1640 ble gravlagt i Eidanger 05.10.1727.

Gravlagt som "Andlof Smed, betaler jorden 87 aar".

 

19. Else Christiansdatter f. ca 1648 ble gravlagt i Eidanger 23.10.1727.

Gravlagt som " nedsatt i de fattiges jord, Else Christiansdatter Hverven 79 aar". 

 

20. Sophie Helvig Jansdatter f. ca 1654 ble gravlagt i Eidanger 17.04.1728.

Gravlagt som " Sophie Hellvig Jahnsdatter Tofte, betaler jorden og klocher 74 aar 9 uger 29 dager".

 

21. Jon Jensen f. omkring 1690 ble gravlagt i Eidanger 18.03.1729.

Gravlagt som "Joen Jensøn Søemand, jorden og dend ene klochen".

 

22. Astrid Olsdatter f. ca 1633 ble gravlagt i Eidanger 28.08.1729.

Gravlagt som " i dend fattiges jord, gl. Astridee Olsdatter 96 aar".

 

 

1730-40

 

23. Jacob Pallemonsen f. ca 1698 ble gravlagt i Eidanger 08.08.1730.

Gravlagt som " Jacob Pallemonsen Trog? 32 aar 6 maaneder 2 uger 13 dage". 

 

24. Simon Thomasen f. ca 1716 ble gravlagt i Eidanger 25.02.1734.

Gravlagt som "Seign. Hans Jensøn Kiærulfs tiener (?) Simon Thomasen 18 aar 6 maaneder". 

 

25. Inger Hansdatter f. omkring 1710 gravla en uekte sønn Anders Olsen f. 1733 i Eidanger 04.04.1734.

Gravlagt som " Inger Hansdatters uægte barn Anders Olsen 1 aar 6 uger".

 

26. Anne Olsdatter f. ca 1715 ble gravlagt i Eidanger 10.01.1735.

Gravlagt som " Thomas Buggis pige Anne Olsdatter 20 ½ aar".

 

27a. Margretha Aal f. ca 1719 ble gravlagt i Eidanger 11.02.1736.

Gravlagt som " Demoielle Magaaretha Aal 17 aar". Hun må ha vært i familie med Nils Aal.

 

27b. Gregorius Johannesen f. omkring 1700 gravla 31.03.1726 sin datter Johanne Gregoriusdatter f. 1726 i Eidanger.

Gravlagt som "En Gevorven Soldats barn, Gregorius Johannisøns lille datter Johanne, i den fattiges jord nedsath 5 dager".

 

28a. Sara Jensdatter f. ca 1724 ble gravlagt i Eidanger 03.05.1736.

Gravlagt som " Sara Jensdatter 12 aar".

 

28b. Skomaker Jens Hoff gravla sin datter Helena Jensdatter f. ca 1733 i Eidanger 06.04.1736.

Gravlagt som "Skomager Jens Hoffis datter Helena 3 aar".

 

29a. Ole Brynhildsen , født ca 1706 på Namløs Store i Holla,[i] (sønn av Brynhild Olsen og Anne Rasmusdatter ), død 1736 i Eidanger,[ii] gravlagt 06.05.1736 på Eidanger kirkegård.2

 

Han gravlegges i Eidanger i 1736 som "Ole Brynildsøn 30 aar".

 

Det er nok han som levde i 1711 under skifte etter hans farmor. Alderen er rett, og han nevnes ikke mer i Holla.

 

Skifte 1711 på Vipeto nedre, Holla:

Frivillig skifte mellom enka Maren Gundersdatter og hennes barn som «alle ere myndige, undtagen eldste Søn Sven Olsen, som er svag og ei vel forvaret». Barn: Anders Olsen Hjelset, Nils Namløs, Peder Haatvedt, døde Brynild Olsens sønn: Olle Brynilsen, 4 år; Gunder Tvedt, Ole Wibetoe, Anders Wibetoe, Anne Olsdatter gift med Daniel Klokker og Lisbet Olsdatter gift med Jens Tvedt. (NTS 1709-16 116a-120a)

 

Ole Brynhildsen fra Holla hadde søskenbarn i Porsgrunn. (Jacob og Brynild Andersen, sønner av hans fars bror Anders Olsen). Se Østre Porsgrunn i 1762

 

Vi ser at Brynild bruker en Olle Brønnindsen som fadder til sitt barn ned dåpen i februar 1736. Dette er nok denne Ole Brynhildsen.


Hadde denne Ole Brynhildsen som en "løs person" uten familie. Her er han nok koblet til en familie.

 


[i]  Alder ved død.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

 

 

29b. Nils Schytte sin sønn Anders Nilsen Schytte ble døpt i Eidanger 17.05.1736. Han ble gravlagt i Skien 16.03.1737.

Døpt som "Niels Schyttes ægte søn Nomine Anders - Faddere: baaren af Madame Wejer, Kirstine Pedersdatter, mandfaddere: Søfren Halvorsen i Schien, Studiosus Ludvig Suchov".

Gravlagt som "Nils Schytt Schole holder hans lille Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar".

Nils Schytte f. ca 1712 ble gravlagt i Skien 04.12.1738.

Gravlagt som "Nils Schytt været Schole holder udj dend for 8te Aar siden op Rættede fattig Scholen, begr. med 3 Klocher som tillige med Kirchens Jord blef ham sampt vokslysene friitt saa som han tillige var Hospitals Læser, gl. 26 Aar og 2 Moneder".

 

32. Hans Tipja f. 1639 ble gravlagt i Eidanger 07.09.1739.

Gravlagt som " fattig jord begravet Hans Tipja 99 aar".

 

33. Margrete Andersdatter f. omkring 1710 fra Fredrikshald døpte og gravla en uekte datter, Kirsten, i Eidanger. Døpt 21.09.1738 og gravlagt 06.10.1738.

Døpt som "Margrete Andersdatters uægte barn fra Frederichshald Nom. Kirsten - Faddere: baaren af Pige Anne Cathrine Jacobsdatter i Porsgrund, Karen Pedersdatter hos Bugge, mandfaddere: Anders Andersen paa Cammeret i Porsgrund, Klocheren Christen Bøe".

Gravlagt som "Same tid med Hanem nesat Margrethe Andersdatters uægte barn fra Frederikshald med nafn Kirsten 14 dager".

 

34. Jøran Jonsdatter f. ca 1707 fra Tinn ble gravlagt i Eidanger 23.12.1738.

Gravlagt som " Giøran Jonsdatters fra Tind 31 aar".

 

 

1740-50

 

35a. Stener Sandulfsens hustru, Gunhild Asbjørnsdatter f. ca 1700, ble gravlagt i Eidanger 28.09.1740.

Gravlagt som "fattig jord begravet Stener Sandufsøns afdøde hustru Gunild Asbiørnsdatter fra Vinge Sougn 40 ½ aar

 

35b. Maren Christensdatter f. ca 1671 ble gravlagt i Eidanger 09.04.1741.

Gravlagt som "Maren Christensdatter 70 aar".

 

36. Ole Andersen f. ca 1663 ble gravlagt i Eidanger 28.05.1741.

Gravlagt som "de fattiges jord nedsat Ole Andersøn Ramsdalen 78 aar".

 

37. Hans Torkildsen f. ca 1688 fra Kragerø ble gravlagt i Eidanger 30.05.1741.

Gravlagt som "i Eidangers kirkes fattigjord en Skibsmand fra Cragerø ved nafn Hans Torkildsøn 53 aar".

 

38. Berte Evensdatter f. ca 1659 fra Skien ble gravlagt i Eidanger 31.05.1741.

Gravlagt som "i Eidangers kirkes fattigjord Berte Evensdatter fra Schien 82 aar".

 

39a. Ole Andersen f. ca 1702 ble gravlagt i Eidanger 21.12.1741.

Gravlagt som "Job Christensøns tienistdreng Ole Andersøn 39 aar".

 

39b. Sissel Augustinusdatter Høst ca. 1716 ble gravlagt i Eidanger 27.01.1752.

Gravlagt som "CamerRaad Kierulfs pige Sidsel Augustini datter Høst  26 aar".

Hun hadde en bror, Anders Høst f. ca 1705, som var gift og bosatt i Brevik.

 

40. Ole Olsen f. ca 1662 ble gravlagt i Eidanger 08.06.1742.

Gravlagt som " begrafet i Eidanger Kirchis fattig Jord Olle Olsøn Kull 80 aar".

 

41a. Anne Myren f. ca 1718 ble gravlagt i Eidanger 19.09.1742.

Gravlagt som " begravet i Eidanger kirkes fattigiord efter H. CammerRaad Kierulfs Tilladelse et fattig og vanvitig Qvinde Meniske ved Nafn Anne Myren 24 aar".

 

41b. Anders Andersen f. omkring 1710 og Eli Andersdatter f. omkring 1710 gravla sønnen Anders Andersen f. 1742 i Eidanger 28.10.1742.

Gravlagt som "begravet i Eid. kirkets fattigiord Anders Andersøns og Eli Andersdatters ægte søn fra Porsgr. som af Jordmoderen var bleven hiemmedøbt og kaldet Anders 3 dager".

 

42. Arne Pedersen f. ca 1704 fra Skien ble gravlagt i Eidanger 25.02.1744.

Gravlagt som "Controleur Biners Skrive Karl ved nafn Arne Pedersøn fra Schien 40 aar".

 

43. Else Maria Rohde f. ca 1692 ble gravlagt i Eidanger 04.06.1745.

Gravlagt som "Pigen Else Maria Rohde 53 aar".

 

44. Else Andersdatter f. omkring 1720 fra Skien døpte en uekte sønn David i Eidanger 27.06.1744.

Døpt som "et u-ægte drengebarn Nom. David tilhørende Else Andersdatter fra Schien som efter sigelse skal være Systerdatter til Skorstensfeyer enkens i Schien Naufnly Margrete Hansdatter, hendes første mand - Faddere: Lars Bentsens kone Kirsten Thorsdatter i Porsgrund, som bar det, Ashist: Kirstine Nielsdatter Jyde, mandfaddere: Ole Svendsen Valler, Søfren Nielsen Rørerøe".

 

45. Ole Tormosen f. ca 1697 ble gravlagt i Eidanger 24.12.1747.

Gravlagt som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Ole Tormosøn, som ellers kaltes Rør Ole 50 aar".

 

46. Elen Olsdatter f. omkring 1720 fra Solum sogn gravla ei uekte datter, Marthe Christophersdatter f. 1748, i Eidanger 13.10.1748.

Gravlagt som " Elen Olsdatter fra Solum Herred, hendes uægte Datter Marthe Christophersdatter, som blev lagt i fattigiorden, og døde hos Evert Jyde i Porsgrund 4 maaneder".

Barnet var døpte i Solum 16.06.1748: (Fra Solumslekt)

U=Ægte Barn Marthe. Moderen Elen Olsdatter Schiøtt, faderen Anders Larsøn, Skomager i Eidangers Porsgrund. Faddere: Ole Rugstad, Isaac Schilbred, Jakob Lerche, Kisten Andersdatter Rugstad. Den 4. juli (se nederst på samme side) endrer Elen Olsdatter forklaring, og «udlagde til Barne=fader Christopher Engebrethsøn Døl, Ektemand og gevorben soldat ved Obriste-Lieutenant Holboes Compagnie. Overværende ved Bekiendelsen og forandringerne Cap. Gotzen, Ole Rugstad, og Claus Schilbred».

 

 

1750-60

 

47. Anders Larsen f. ca 1696 ble gravlagt i Eidanger 14.02.1750.

Gravlagt som "i fattigiorden nedlagt Anders Larsøn Mand. 54 aar".

 

48a. Frantz Mathisen Buch f. ca 1721 fra Ålborg i Danmark ble gravlagt i Eidanger 07.08.1750.

Gravlagt som "Skipper Frantz Mathisøn Buch, Kiøbmand paa Lars Herøens Fahrtøy, fød i Aalborg i Jylland 29 aar".

 

48b. Gjertrud Nilsdatter , f. ca 1732 fra Kragerø ble konfirmert i Eidanger 16.04.1752.

Hun ble konfirmert som "Giertrud Nielsdatter Porsgrund fra Kragerøe 20 aar". Det var trolig hun som gravla en datter, Berthe, i Porsgrunn 16.10.1760. Hun var da Amme hos familien Bowmann.

Barnet ble gravlagt som "Giertrud Nielsd., Amme hos Bovman, hendes barn Birthe 10 uger".

 

49. Per Nilsen var en omreisende tigger som ble gravlagt i Eidanger 17.03.1755.

Gravlagt som "En omløbende betler, naml. Per Nielen som ingen kjente (ingen alder J.O.)".

 

50. Den engelske Capitain Hombery døpte datteren Constance Hombery i Eidanger 01.10.1755.

Døpt som "den Engelske Capitain Homberys barn navnl. Constance - Faddere: baaren af Madame Aal, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: CancellieRaad Deichman, Controleur Biener, Søren Nielsen".

 

51. Et fremmet pikebarn ble døpt Antideus i Eidanger 05.06.1757.

Døpt som " ehn fremmed Piigebarn, navnl. Antodeus ½ aar".

 

52. Ingeborg Lunne f. omkring 1730 gravla en sønn, Aslak, i Eidanger 11.06.1758.

Gravlagt som " Ingeborg Lunnes barn hos Lars Bovman".

 

53. Vilhelm Frederik Reek f. omkring 1730 døpte en sønn, Christian Gotfred Vilhelmsen, i Eidanger 09.09.1759.

Døpt som " Vilhelm Friderik Reek barn navnl. Christian Gotfried - Faddere: baaren af Christen Jaensens kone, Rasmus Davidsens kone, Hendrik Varborg, Erich Valløe, Jens Boham i Scheen".

 

 

 

1760-70

 

54. Maren Nilsdatter f. ca 1733 ble gravlagt i Eidanger 27.04.1760.

Gravlagt som "Maren Nielsd. fra Simen Persens i Porsgr. 27 aar".

 

55. Ole Knudsen f. omkring 1730 sin kone ble introdusert i Eidanger 20.07.1760 etter å ha fått et barn.

Introdusert som "Ole Knudsens kone".

 

56. Carl Andersen f. 1760 var et uekte barn som ble gravlagt i Eidanger 31.08.1760.

Gravlagt som "et uægte barn, navnl. Carl Andersen 16 uger".

 

57. Torkild Sagmester f. omkring 1730 må ha fått barn i Eidanger i 1760 da en finner hans kone ble introdusert 13.06.1762.

Introdusert som "Torkild Savmesters kone".

 

58. Christen f. ca 1712 ble gravlagt i Eidanger 07.11.1762.

Gravlagt som "een fattig mand vester fra navnl. Christen omtrænt 50 aar".

 

58b. David Rasmussen f. ca 1761 d. 1763

Gravlagt som "Rasmus Muuremesters b. Daniel 3 aar". Han var da sønn av en Rasmus som var muremester.

 

59. David Hansen f. omkring 1730 fra Skien gravla sønnen Hans Davidsen i Eidanger 22.06.1763.

Gravlagt som "I samme grav et lidet fremmed barn, rc: David Hansen fra Scheen, navnl. Hans 10 uge".

Dette var sønnen av messingsmed David Hansen og Sibille Olsdatter som ble født i 1763 på Løkka under Tinholt i Helgen. (De hadde flere barn.)

Døpt som "David Hansens og Sibilla Olsdatters Hans. Faddere: Niels Huve, Thor Tinholt, Aslou Huuset, Ingebor Huve".

 

60a. Hesteskjærer Petter Andersen f. omkring 1730 gravla sønnen Hans Pettersen f. ca 1762 i Eidanger 06.11.1763.

Gravlagt som "Petter Andersens Hesteskiærers D.b. Hans 1 aar".

 

60b. Enken Mari Jacobsdatter f. omkring 1735 døpte et uekte barn, Ole Andersen, i Østre Porsgrunn 01.09.1765.

Døpt som ” Døbt - og Mariæ Jacobsdatters uægte barn Ole. - Test: Knud Toldskoven, Knud Olsen, Christen Elefsen, Ole Solvesens kone paa Osebacken Guri Nilsdatter, pigen Ane Larsdatter”.

Østre Porsgrund 16.06.1765: Publ. Abs. enken Maren Jacobsdatter ob pecc 5tum præcept.

Østre Porsgrunn 27.10.1765: Publ. Abs. Marie Jacobsdatter for Leiermaal med Soldat Ole Andersen.

Kan denne og den under her egentlig være en mor og tvillinger?

 

60c. Ei Margith Jonsdatter f. omkring 1735 og en Ole Andersen f. omkring 1735 døpte en uekte datter, Margrethe Olsdatter, i Østre Porsgrunn 29.09.1765. Hun ble trolig gravlagt 27.10.1765 i Østre Porsgrunn.

Døpt som ” Døbt Ole Andersen og Margite Jonsdatters uægte barn Margrethe. - Test: Christian Christensen, Peder Hansen, Brønill Andersen, Christian Christensens kone Ane Clausdatter, Peder Hansens kone Boel Jørgensdatter”.

Det kan være dette barnet som ble gravlegt som "Anne Margrethe 1 maaned"? Har ingen andre som passer.

 

61a. Capitaine Ackeleye f. omkring 1730 døpte sønnen Gabriel Sigward Ackeleye i Eidanger 11.12.1766.

Døpt som "Hr. Capitaine Ackeleye og frue Gabriel Sigward - Faddere: 1. Fru von Adeler 2. Jfr. Constance Aal 3. Hr. Cammer-Junker og Amtmand? von Adeler 4. Hr. Major Deichman 5. Hr. Nils Aal senior".

 

61b. Isach Hansen f. omkring 1730 og Anne Pedersdatter f. omkring 1730 døpte sønnen Paul i Østre Porsgrunn 09.06.1767. Anne ble introdusert som Anne Olsdatter, det er usikkert hva som var hennes navn.

Døpt somDøbt Isaach Hansen og Ane Pedersdatters barn Povel.  - Test: Halvor Larsen, Jørgen Simonsen, Christen Asbiørnsen, Clemment Nilsens kone Alette Solvesdatter, pigen Ane Nilsdatter”.

Introdusert i Østre Porsgrunn 19.07.1767: Intr. Isaach Hansens kone Ane Olsdatter.

 

61c. Erich Andersen f. 1747 og Anne Larsdatter f. omkring 1735 døpte et uekte barn, Marit Erichsdatter,  i Østre Porsgrunn 14.10.1767.

Dette Erich Andersen var nok sønn av Anders Knudsen Lanner. Fadderen Ole Eriksen var bror til hans mor.

Døpt somDøbt Ane Larsdatters uægte barn hvortil opgiven fader Erich Andersen, kaldet Marithe. - Test: Kloker Christen Bøe, Knud Knudsen, Ole Erichsen Kistes kone Karen Nilsdatter, pigen Marie Jacobsdatter”.

Denne Marit Erichsdatter ble trolig konfirmert i Østre Porsgrunn 14.10.1767 som "11. Mari Erichsdatter 17 aar".

 

61d. Israel Noring f. omkring 1735 og Else Dorthe Henriette f. omkring 1735 døpte datteren Louse Israelsdatter Noring i Østre Porsgrunn 10.12.1768.

Døpt somDøbt Israel Noring og Else Dorothea Henriettes barn Lovise. - Test: Capitain Biørnsen, Ditlev Rasch, Mons. Schioldborg, frue Capitain Rasches, Jomfr. Fransischa Aall”.

Introdusert i Østre Porsgrunn 08.01.1769: Intr. Isaach Norings kone Henriette Else Dorothea.

 

 

1770-80

 

62. Peder Larsen f. ca 1731 fra Sverige ble gravlagt i Eidanger 20.05.1770.

Gravlagt som "Peder Larson fra Sverrig 39 aar".

 

64. Christian Hofmann f. omkring 1745 og Maren Qværnheim f. omkring 1745 døpte en uekte sønn, Samuel Christian Hofmann, i Østre Porsgrunn 23.03.1775.

Døpt som "Døbt Skildener? Christian Hoffmans og Maren Qværnheims uægte barn Samuel Christian. - Test: Sr. Jens Fischers? kone Antonette, Jomfr. Constance Bergreen, Rasmus Malling, Peder Baar, Bent Schultz". Introduksjonen til moren 12.05.1775: "Intr. Christian Hofmands kieriste Maren Qværnheim".

 

65. Georg C Stochmann f. ca 1735 ble gravlagt i Eidanger 01.04.1775.

Gravlagt som "George C Stochman 40 aar".

Han ble nevnt hos Captein Rask i 1762. Han ble der feilaktiv nevnt som pike (Jomfru).

Østre Porsgrund 1762:

Nr 58

Mand og hustru: Capitain Rask og frue, Proprietair til Fosum Jernværk

Tjenestefolk: Søren Østerbye Informator, Tiener: Gunder Engebrethsen, Kudsk: Ole Olsen

Drenger over 12 aar: Per Persen

Piiger over 12 aar: Jomfr. George Stochman, Anne Nielsdatter, Lene Zachariasdatter, Maria Jacobsdatter

De uformuende: Maria Asbiørnsdatter, fattig med smaa børn

 

66. Christopher Olsen f. ca 1739 og Åvet Gjertsdatter f. 1751 fra Bamble døpte en datter, Maren Margrethe Christophersdatter, i Østre Porsgrunn 17.11.1776,

Døpt som " Døbt Røyert Christopher Olsen og Ovet Giertsdatters barn Maren Margrethe. - Test: Inger Olsdatter, pigen Marthe Larsdatter, Anund Anundsen, Carsten Boe, Gunder Jacobsen, Niels Andersen".

De flyttet siden til Stathelle.

 

67. Christen Nilsen f. omkring 1750 og Gunild Kjørulfsdatter f. omkring 1750 døpte sønnen Nils Christensen i Østre Porsgrunn 22.12.1776.

Døpt som "Døbt Christen Nielsen og Gunnild Kiærulfsdatters barn Niels. - Test: Ane Clausdatter, pigen Mari Andersdatter, Jacob Davidsen, Christian Johannisen, Peder Halvorsen".

 

68. Lars Hansen f. 1751 og Helvig Halvorsdatter f. 1751 døpte datteren Karen Sybilla Larsdatter i Østre Porsgrunn 21.11.1779.

Døpt som " Døbt underofficier Lars Hansen af Herum Sogn og Helvig Halvorsdatters barn Karen Sybilla. -Test: Bodel Christophersdatter, pigen Karen Christensdatter, Hans Larsen, Peder Simonsen, Hans Knudsen".

Lars var fra Hedrum og var husmann m/jord på Briskemoen u/Mo fra 1793 til 1827 (Hedrum bygdebok bind 3 side 764)

Se Porsgrunn etter 1801 

 

69. Anna Thomina Meldal f. ca 1773 ble gravlagt 22.09.1779 i Eidanger.

Gravlagt som " Anne Thomina Meldal 6 aar 14 uger".

 

 

1780-90

 

70. Jacob Jonsen f. omkring 1750 fra Øvre Telemark gravla sønnen Jon Jacobsen f. 1780 i Eidanger 18.06.1780.

Gravlagt som " Jacob Jons. af øvre Tellemarken hans hiemmedøb. D.B. Jon 7 dage".

 

71. Ei tigger enke fra Holmestrand døpte datteren Oline i Eidanger 04.01.1782.

Døpt som " En Betler Enke fra Holmestr., henis navn og Faders navn Fadderne ikke vidste, Hendes pigebarn Oline hiemmedøbt af Elen Olsdatter Landgangen - Faddere: Berthe Olsdtr. Kiendahlen, Anne Marie Stenersdtr. ibid, Peder Andersen ibid, Svenche Olsen ibid, Peder Isachsen Solie".

 

72. Karen Fredrichsdatter f. omkring 1755 fra Kragerø døpte 25.02.1781 datteren Berthe Carine Rasmusdatter i Eidanger 25.02.1781. Barnefaderen var Rasmus Nilsen f. omkring 1755 fra Kragerø.

Døpt som "Døbt Karen Friderichsdatter af Kragerøe hendes uægte barn, hvortil fader opgaves Rasmus Nielsen af Kragerøe, kaldet Berthe Carine. - Test: Siri Andersdatter, pigen Ane Friderichsdatter, Stephen Danielsen".

 

73. Svend Rasmussen f. omkring 1750 og Marie Justsdatter f. omkring 1750 fra Drammen døpte ei uekte datter, Anne Kirstine Svendsdatter, i Østre Porsgrunn 23.06.1781.

Døpt som "Døbt Maria Justdatters uægte barn hvortil faderen opgaves skriverkarl Svend Rasmusen, begge fra Dramen, kaldet Ane Kirstine. - Test: Thore Christensdatter, pigen Johanne Maria Wærner, Peruqvemager Colling, Lars Glose, Søren Hoffman, Christen Aas, Niels Lund".

 

74. Peder Kullbrenner f. omkring 1755 og Aase Larsdatter f. ca 1746 døpte ei en uekte sønn, Lars Pedersen, i Østre Porsgrunn 28.08.1782.

Døpt som " Døbt Aase Larsdatters uægte barn Lars, hvortil fader opgaves en af Tønsberg, og hendede? sig ved Herre, ved navn Peder Kullebrænder. - Fadderne dertil vare Hans Andersens kone Olene, pigen Ragnille Davidsdatter, Lars Hansen, Claus Andersen, Niels Andersen".

Det var nok moren Aase Larsdatter som ble gravlagt i Østre Porsgrunn 25.10.1789.

Gravlagt som " pigen Aase Larsdatter 43 aar".

 

75. Ole Larsen Hegestad f. ca 1723 ble gravlagt i Eidanger 23.01.1785.

Gravlagt som " Ole Lars. Hegestad 62 aar".

 

76. Gunild Rap f. ca 1723 ble gravlagt i Eidanger 20.03.1785.

Gravlagt som " Gunil Rap 62 aar".

 

77. Claus Børresen f. omkring 1760 gravla sønnen Børre Clausen f. 1789 i Østre Porsgrunn 04.10.1789.

Gravlagt som "Claus Børresens hiæmmedøbte søn Børre 2 dage".

 

 

 

1790-1800

 

78. Ole Olsen f. omkring 1765 fra Fredriksvern og Gunild Lorentsdatter f. omkring 1765 døpte en uekte sønn, Ole Olsen, i Østre Porsgrunn 15.08.1790.

Døpt som "Døbt Gunille Lorentzdatters uægte barn Ole, hvortil faderen opgaves matros Ole Olsen paa Friderichsværn. - Test: Halvor Christophersens kone Oline Hansdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Gunder Jacobsen, Lars Simonsen".

 

79. Johannes Hansen f. omkring 1760 fra Telemarken og Karen Olsdatter f. omkring 1760 døpte datteren Karen Johannesdatter 06.02.1791 i Østre Porsgrunn.

Døpt som "Døbt Johannis Hansen af Tellemarken og Karen Olsdatters barn Karen. - Test: pigen Inger Isaachsdatter, pigen Maria Amundsdatter, Laurantz Hansen, Lars Tollefsen, Ole Olsen".

 

80. Iver Hansen Høychen f. omkring 1765 og Elisabeth Maria Jansdatter f. omkring 1765 fra Eger sogn døpte en uekte sønn, Jan Henrich Iversen, i Vestre Porsgrunn 02.06.1791.

Døpt som "Døbt i vestre kirke Elisabeth Maria Jahnsdatters af Eger Sogn uægte barn Jahn Henrich, hvortil faderen opgaves underofficier Iver Hansen Høychen. - Test: Jahn Olsens kone af Herre Kari Erichsdatter, pigen Elisabeth Maria Hansdatter, Thor Johannis Pedersen, Svennung Olsen, Ole Gutormsen".

 

81. Halvor Halvorsen f. ca 1775 ble konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn. Han druktet i 1794 og ble gravlagt 15.06.1794 i Eidanger.

Konfirmert som "9. Halvor Halvorsen 16 aar" og gravlagt som "Halvor Halvors. af vestre Porsgrund, drugnet i Elven 19 aar".

 

82. Hans Larsen f. omkring 1770 fra Drangedal og Lisbeth Maria Rasmusdatter f. omkring 1770 døpte ei uekte datter, Larine Marie Hansdatter, i Eidanger 07.06.1796.

Døpt som " i Eid. Præstegd. hiemmedøbt et uægte Pb. kaldt Larine Maria - modern kaldte sig Lisbeth Maria Rasmusdtr., hun bragte self Barnet. Beklagende hun ej havde faae døbt det i Brevig, hvor det d. 1. hafedet fød, paa hendes Reise til Barnets fader, Hans Lars. af Drangedal, gevorben i Frerichsværn. Sit ophold i Tieneste angiver hun paa Rørholt i Bamble, hvorfore hun fik med sig Attest for hiemmedaaben til Hr. Vahl.

 

83. Smeden Sivert Aslesen f. ca 1737 fra Gjerpen ble gravlagt i Eidanger 23.04.1797.

Gravlagt som "Sivert Aslesøn Smed fra Gierpen Sougn 60 aar".

 

84. Ole Tomsen f. ca 1758 fra Bratsbergkleven i Gjerpen ble gravlagt i Eidanger 07.10.1798.

Gravlagt som "En Bøtker fra Bradsberg kleven navl. Ole Tomsen? 40 aar".

 

85a. Ole Olsen f. omkring 1765 og Anne Margrethe Rasmusdatter f. omkring 1765 døpte sønnen Rasmus Olsen i Østre Porsgrunn 01.04.1798.

Døpt som "Ole Olsen og Anne Margrethe Rasmusdatters barn Rasmus - Faddere: pigen Anne Maria Knudsdatter, pigen Helje Erichsdatter, Gunder Ovoldsen, Thor Christensen, Ole Andersen. Forældrene fremmede og uden for meenigheden".

 

85b. Enken Anne Gundersdatter f. omkring 1770 døpte et uekte barn i Eidanger 18.11.1798. Barnet ble gravlagt 25.11.1798.

Døpt som "Anna Gundersdtr. uægte Dbr. Christian Pigen har hiem enten i Solum eller Scheen. Barnefader skal hvert? Ole Vestlænding
Faddere: Anna Elisabet Johannesdtr. Gundeklev, Gunild Pedersdtr. Herøen, Ingebret Isachsen ibid, Gunder Jacob Larsen Klevstrand".

Gravlagt som " Enke Anne Gundersd. uægte Db. Christian 2 uger".

 

 

1800-1814

 

86. Karen Pedersdatter f. ca 1752 fra Bratsbergkleven i Gjerpen ble gravlagt i Eidanger 27.01.1802.

Gravlagt som "S.L. Karen Pedersd. fra Bradsb. Kleven 50 aar"

 

87. Anne Enigheten f. omkring 1770 gravla datteren Petronelle f. ca 1802 i Eidanger 08.05.1803.

Gravlagt som "Anne Enigheds. P.barn Petronelle 1 aar".

 

88. Lars Johannesen f. ca 1725 ble gravlagt 26.02.1804 i Eidanger.

Gravlagt som " Lars Johannesen Rokkemager? 79 aar".

 

89. Knud f. ca 1737 fra Andebu ble gravlagt 04.03.1804 i Eidanger.

Gravlagt som "en arbeidsmand Knud fra Anneboe Præstegield 67 aar".

 

90. Lachmann Wamberg f. omkring 1775 og Mallene Christensdatter f. omkring 1775 døpte ei uekte datter, Anne Wamberg, i Brevik 08.06.1804.

Døpt som "døbt i Brevig fra Ejdang: Malene Christensdtr. uægte Pb. Anne fra Sanne Herred, som Barnefader blev angivet Capit. Lachmann Wamberg - Faddere: Hans Olsens Enke Anne Jacobsdtr., Aase Nilsdtr., Søren Frantzen, Tollef Olsen".

 

91. En tigger fra Hedrum, Christopher Larsen, ble gravlagt i Eidanger 17.03.1805.

Gravlagt som "En betler fra Hedrum, Christopher Larsen inc: æta?".

 

92. Gulich Torstensen f. omkring 1775 gravla datteren Anne Maria Gullichsdatter f. ca 1791 i Østre Porsgrunn 07.07.1805.

Gravlagt som "Gullich Tostensens barn Anne Maria 14½ aar".

 

93. Omreisende blikkenslager Anders Jacobsen f. ca 1745 ble gravlagt i Eidanger 08.12.1805.

Gravlagt som "Anders Jacobsen en omløbende Blikkenslager 60 aar".

 

94. Et omreisende par fra Borre, Ole Nilsen f. omkring 1775 og Else Kirstine Olsdatter f. omkring 1775, døpte en sønn Hans Olsen i Eidanger 23.02.1806.

Døpt som "Ole Nilsen og Else Kirstine Olsdatter (omløbende fra Borre sogn) - Hans - Faddere: Karen Pedersdtr. Kiølnæs, Gunbiør Olsdtr. Hagen, Ole Pedersen ibid, John Pedersen Surdalen".

 

95. Et omreisende par, trolig fra Gjerstad, Ole Michelsen f. omkring 1780 og Maria Henrichsdatter f. omkring 1780, døpte ei datter Kirsten Olsdatter i Eidanger 04.03.1807. Trolig den samme datteren som døde på Kiste i Siljan i 1812 og som ble gravlagt i Siljan 07.06.1812.

Døpt som "Omløbende Ole Michelsen og Maria Henrichsdatter, som saget sig at være fra Gierrestad, og gifte sammen, men uden beviis- deres P.b. Kirsten - Faddere: Marthe Christensdtr. Flogstad, Anne Rasmusdtr. Søndre Lunde".

Gravlagt som "Ola Mikkelsen Fisker og kona Maren, deres datter som døde paa Kiste. 4 aar".

 

96. Gias Halvorsen f. ca 1740 fra Bratsbergkleven i Gjerpen ble gravlagt i Eidanger 06.08.1809.

Gravlagt som "Gias Halvorsen Bradsberg Kleven af Gierpen Sogn 69 aar".

 

97. Presten Christoffer Bergan f. omkring 1785 fra Modum og Kirsten Marie Jensdatter f. omkring 1785 døpte sønnen Ole Bergan f. 01.03.1810 i Eidanger 11.03.1810.

Døpt som " Arnestads Presten Christoffer Bergan og Kirsten Marie Jensdatter af Motums Sogn, deres Dbn. Ole - Faddere: Thora Gutto, Anna Tveten, Johannes Andersen, Johannes Nielsen Tveten".

 

98. Gunhild Hansdatter f. ca 1760 fra Tinn ble gravlagt i Eidanger 22.05.1810.

Gravlagt som "Gunild Hansd. af Tind Præstegjeld 50 aar".

 

99. Jon Olsen f. omkring 1785 og Kirsten Nilsdatter f. omkring 1785 fra Fredriksvern gravla sønnen Jon Jonsen f. ca 1812 i Eidanger 26.04.1812.

Gravlagt som "Jon Olsen og Kirsten Nielsd. Uægte Barn Jon, Foreldrene fra Fredriksvern, 8 uger".

 

100. Aaste Gundersdatter f. ca 1812 fra Sauherad ble gravlagt i Eidanger 25.10.1812.

Gravlagt som "Aaste Gundersd. af Saufde Præstegield 35 uger".

 

101. Greger Knudsen f. omkring 1785 fra Fredriksvern og Anne Pernille Olsdatter fra Neset f. omkring 1785 døpte sitt uekte barn Ole Gregersen f. 28.03.1813 i Eidanger 02.05.1813.

Døpt som "Anne Olsdtr. fra Næset hendes uægte Barn Ole - udlagt Barnefader Greger Knudsen Soldat fra Frederiksværn - Faddere: Boel Grønsholt, Anne Qvæstad, Jacob Kaasen, Niels Døvig".

Neset betyr da at hun kom fra Brunlanes i Vestfold. De ble siden gift 25.09.1814 i Brunlanes. Hun kom fra Aske i Brunlanes da hun giftet seg. Greger nevnes som soldat fra Bøe kompagnie.

De kom til en plass under Foldvik Vestre. (Brunlanes bind 3 del 1 side 194)

 

102. Isak Knudsen f. ca 1788 fra Bamble ble gravlagt 07.04.1813 i Eidanger.

Gravlagt som "Isak Knudsen af Bamble sogn 25 aar".

 

103. Mari Olsdatter f. ca 1765 ble gravlagt i Eidanger 23.10.1813.

Gravlagt som "Mari Olsd. Lægdlem 48 aar".

 

104. Lars Isachsen f. omkring 1785 og Christine Hansdatter f. omkring 1785 døpte sønnen Ole Larsen f. 1814 i Østre Porsgrunn 18.06.1814.

Gravlagt som "Lars Isachsen og Christine Hansdatters barn Ole 2 timer".

 

105. Anne Laurine Sørensdatter f. 1814 ble gravlagt i Eidanger 18.12.1814.

Gravlagt som "Anne Laurine Sørensdtr. 2 uger".