| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Kirsten Andersdatter f. ca 1686 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Morten Nilsen f. omkring 1675 og 2. gang med Peder Eriksen f. ca 1676)

 

 

 

Kirsten Andersdatter, f. ca 1686,[1] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.01.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Hun var datter av Anders Andersen og Åse Hansdatter i Østre Porsgrunn.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1705.

 

Eidanger - 26/11-1705

Blef ved Osebacken i Anders Andersøns Huus trolofvet Maarten Nielsen og Anders Andersens daatter N. (nafnlig) Kirsten Andersdaatter.

Cav: Halvor Siljen(?) og Daniel Arveskoug.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1715.

 

Trol. 25/8-1715 i Eidanger Kirke. 8/12-1715.

Peder Erichsen Aboe |: Matros paa et Kongens Copfordèskib(?) Endrachten, hafde Attest af sin Skipper :| med Kirsten Andersd. ved Porsgrunden.

Caut: Daniel Christensen Arfveskouf, Hans Gundvaldsen i Porsgrunden.

Copulations Sæddel fra Apotecheren Mr. Wolf i Scheen paa M. Morlands veigne.

 

De bodde i Porsgrunn da de døpte Elen i 1716.

 

Bosatt u/Bjørntvedt i Østre Porsgrunn i 1725:

Peder Erichsøn bruger een liden Plads under bemelte Biørntvedt N. hvorpaa kand fødes 5 Sover, er inden Grind gl. 49 aar, tient for Matros, er gift med Kirsten Andersdatter gl. 39 aar, haver 2de Sønner Anders Mortensen gl. 19 aar, enroulered og Michel Hendrichsen gl. 14 aar, 2de døttre Maren Mortensdatter gl. 17 ½ aar og Anne Marie Pedersdatter gl. 9 aar.

 

Hun var i 1762 bosatt hos sin datter og svigersønn i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 67

Mand og hustru: Simen Persen og kone

Børn over 12 aar: Per Simensen

Piiger over 12 aar: Inger Joensdatter

Andre hos sig havende folk: 1. Per Erichsens Enke, 2. Sivert Sørensen

 

Gravlagt som "Peder Erichsens enke Kirsten Andersdatter 85 aar".

 

 

(1) Gift 1705,[3] med Morten Nilsen, f. omkring 1675.[4]

 

 

(2) Gift 08.12.1715 i Eidanger kirke,3 med Peder Eriksen, f. ca 1676 i Trondheim.1

 

Peder:

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Peder Erichsen Åboe 46 aar", født paa Boe i Trundhiems lehn, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

 

 

I.    Anders Mortensen, (sønn av Morten Nilsen og Kirsten Andersdatter) f. ca 1706.1

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Anders Mortensen Holm 16 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

 

 

II.   Maren Mortensdatter, (datter av Morten Nilsen og Kirsten Andersdatter) f. ca 1708,1 d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.11.1772 på Østre Porsgrunn kirke.[5]

      

      

       Gift 20.11.1731 i Eidanger kirke,3 med Hans Tobiasen, f. ca 1701,[6] d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.04.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

III. Michel Mortensen, (sønn av Morten Nilsen og Kirsten Andersdatter) f. ca 1711.1

 

 

 

IV. Elen Pedersdatter, (datter av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1716 i Porsgrunn,[8] døpt 30.08.1716 i Eidanger kirke,8 d. 1720 i Eidanger,[9] gravlagt 22.12.1720 på Eidanger kirkegård.9

      

       Peder Erichsen og Kirsten Andersdatter ved Porsgrunden - Elen

       Faddere: baaren af madame Bouman, assist: Madselle Anne Munch paa Toldboen, mandfaddere: Rasmus Malling, Johan Usler.

      

       Gravlagt som " Peder Erriichsøns og Kirsti Andersdatters lille datter Ellen 4 aar 13 uger".

 

 

 

V.   Erik Pedersen, (sønn av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1719 i Eidanger,[10] dåp 22.01.1719 i Eidanger kirke,10 d. 1719 på Osebakken i Eidanger,9 gravlagt 26.02.1719 på Eidanger kirkegård.9

      

       Peder Erichsen og Kirsten Andersdatter, hjemmedøbt - Erich

       Faddere: baaren af Lisbeth Bomhof, assist: Dorthe Kirstine Nilsdatter, mandfaddere: Halfvor Halfvorsen Eeg, Hans Halfvorsen Eeg, Even Rolfsen.

      

       Gravlagt som "Peder Erriiksøns og Kirsten Andersdatters fra Osebachen lille barn Errik 3 uger 5 dager".

      

 

 

VI. Morten Pedersen, (sønn av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1719 i Eidanger,9 d. 1719 i Eidanger,9 gravlagt 22.01.1719 på Eidanger kirkegård.9

      

       Gravlagt som "Peder Erriiksøns og Kirsten Andersdatter lille hiemmedøbte søn Morthen 2 dager".

      

 

 

VII. Anne Maria Pedersdatter, (datter av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1720 på Osebakken i Eidanger,1,[11] døpt 20.07.1720 i Eidanger kirke,11 d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.02.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Osebachen - Anna Maria

       Faddere: baaren af Madamme Malling, Mademeselle Sophie Jensdatter, Capitaien Øren, Even Rolfsen.

      

      

       (1) Gift 18.02.1739 i Eidanger kirke,3 med[13] Simen Pedersen, f. ca 1709,1 (sønn av Peder Nilsen og Birthe Olsdatter), d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.07.1766 i Østre Porsgrunn kirkegård.7

      

      

       (2) Gift 04.06.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[14],[15] med Martinius Christiansen, født 1736 på Osebakken i Gjerpen,[16] (sønn av Christian Andersen), døpt 04.03.1736 i Gjerpen.[17]

      

       Martinius:

       Christian Andersen fra Osebachens Martinus.

       Christen Anderssøns qde Margrete, Birte Ellingsdatter, Abraham, Stephen og Andreas Osebachen.

      

       Han bodde med sin mor som var enke i 1762.

 

       Østre Borge 1762:

       Mand og Kone: Søren Rollefsen og Kone. Børn over 12 aar: Else Kistine Sørensdatter.

       Andre hos sig havende Folch: Christian Andersens Enche, fattig, Søn: Martinius Christiansen.

 

        Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

VIII. Erik Pedersen, (sønn av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1722 på Osebakken i Eidanger,11 døpt 09.08.1722 i Eidanger kirke,11 d. 1724 på Osebakken i Eidanger,9 gravlagt 14.05.1724 på Eidanger kirkegård.9

      

       Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Ossebachen - Errich

       Faddere: baaren af Sirj Tollefsdatter, Inger Margrette Jahnsdatter, Laers Halfvorsen.

      

       Han gravlegges som "Peder Errichsøns lille søn Errich fra Osebachen, betaler jorden 2 aar 15 uger".

      

      

 

IX. Erik Pedersen, (sønn av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter) f. 1726 på Osebakken i Eidanger,11 døpt 30.06.1726 i Eidanger kirke,11 d. 1726 på Osebakken i Eidanger,9 gravlagt 13.10.1726 på Eidanger kirkegård.9

      

       Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Osebachen - Errich

       Faddere: Madamme Bowmans, Mademeselle Grette Josten, Contraliur de Rohde, Mons. Brandberg, Hans Kiæruull.

      

       Gravlegges som "Peder Errichsøn Aboes lille søn, Errich Pedersøn fra Osebachen 15 uger 11 dager".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 199.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[15]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839

registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[16]  Mannskapsrulller 1770.

[17]  Gjerpenavskrifter på gamlegjerpen.no.