| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Birthe Kistine Andersdatter f. 1756 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Nils Jensen Juul f. 1744 og 2. gang med Abraham Christensen f. 1755)

 

 

 

Birthe Kistine Andersdatter, f. 1756 i Porsgrund,[1] døpt 11.04.1756 i Eidanger kirke,1 d. 1812 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 03.06.1812 i Gjerpen.[2]

Hun var datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter i Østre Porsgrunn.

 

Anders Gundersens barn fra Porsgrund Birthe Kistine                                             

Faddere: baaren af Halvor Smeds kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Jens Juul, Rasmus Nielsen Smeds dreng, Ole Hank hos Capt. Rask

 

Hun giftet seg 1. gang i 1778.

 

Cop. 4/1-1778 hiemme i Huuset.

Matros og uk. Niels Jensen Juul med p. Birthe Christine Andersd.

Cav: Jens Ulrichsen, Jens Juell.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1782.

 

Østre Porsgrunn Trol. 5/2-1782.

Matros og uk. Abraham Christensen med Enken after afg. Niels Jensen Juul, Birthe Kirstine Andersd.

Cav: Rasmus Biørnsen, Ole Andersen.

 

Østre Porsgrunn 24.11.1782:

Cop. ungkarl Abraham Christensen med enken Birthe Kirstine Andersdatter.

 

Gravlagt som "Abraham Christenssøns kone Birthe Kirstine Andersdtr. f. Aasebn, sagt at være 56 1/6 aar".

 

 

(1) Gift 04.01.1778 i Porsgrunn,[3] med Nils Jensen Juul, f. 1744 i Eidanger,[4] (sønn av Jens Nilsen Juul og Marta Anunsdatter), døpt 29.09.1744 i Eidanger kirke,4 d. ca 1779 i Østre Porsgrunn.[5]

 

Nils:

Jens Juul og Martha Anundsdatters søn Niels                                               

Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrine Henrichsdatter, Maren Anundsdatter Tveten, mandfaddere: Andreas Thorsen, Niels Olsen Smedsvenn hos Hans Christian.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 50a

Skifte 31. mai 1779 i Porsgrund østre under Eidanger Præstegield

Nils Jensen Juel, død - enke Berthe Christine Andersdatter

Barn:

1. Anders Nilsen, 18 dager.

[IK. Fornavn uleselig i hovedoppstillingen men framgår av arvedelingen]

Verge for enken Berthe Christine Andersdatter ble hennes broder Ole Andersen.

Til formynder for sønnen ble innsatt Jens Juel.

Brutto: 43-1-20

Netto. 2-1-14

Sterboehuuset, takst 30 rdlr.

 

 

(2) Forlovet 05.02.1782 i Østre Porsgrunn,[6] gift 24.11.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[7] med Abraham Christensen, f. 1755 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Christen Larsen og Anne Gundersdatter), døpt 19.01.1755 i Gjerpen,2 d. 27.11.1814 på Osebakken i Gjerpen.2

 

Abraham:

Bosatt i Ligaden 2 på Osebakken i Gjerpen i 1801.

 

Se gamlegjerpen.no (Hans foreldre som fam. 14)

 

 

 

 

I.?   Abraham Christensen, (sønn av Nils Jensen Juul og Birthe Kistine Andersdatter) født ca 1776,[8] død 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.07.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Her har trolig Nils Jensen Juul til far? Christensen var jo navnet til han som enken etter Nils giftet seg med. Kan han ha vært en uekte sønn?

      

       Gravlagt som "Niels Juuls søn Abraham Christensen, drukned i vandet 19 aar".

      

 

 

II.   Anders Nilsen, (sønn av Nils Jensen Juul og Birthe Kistine Andersdatter) født 1779 i Porsgrunn, døpt 31.01.1779 i Vestre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt i vestre kirke Niels Jensen Juull og Birthe Kirstine Andersdatters barn Anders.

       Test: Dorthe Juull, pigen Else Jensdatter, Jens Jull, Ole Andersen, Ole Christophersen

      

 

 

III. Nils Juul Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 30.03.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[11] død 1790 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.09.1790 i Gjerpen.2

      

       Døbt Abraham Christensen og Birthe Kirstine Andersdatters barn Niels Juell.

       Test: Karen Christensdatter, pigen Elen Maria Gundersdatter, Ole Johannisen, Rasmus Biørnsen, Christopher Abrahamsen.

      

       Gravlagt som "Abraham Christenssøns s. Nils Juell 7 aar".

      

 

 

IV. Christian Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1785 i Østre Porsgrunn,[12] døpt 11.09.1785 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Abraham Christensen og Birthe Kirstine Andersdatters barn Christen.

       Test: Gunder Jacobsens kone Elen Abrahamsdatter, pigen Elen Maria Gundersdatter, Ole Andersen, Lars Lorentsen, Knud Svendsen.

      

       Han kom fra Gjerpen ved vielsen, og dette var nok denne Christian.

 

       Han overtok huset i Ligaden 2 på Osebakken sammen sin bror Hans Andreas.

      

       De nevnes i Østre Porsgrunn i 1825. Sønnen Bent Christian som nevnes her ble døpt i Brunlanes i 1813.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 125

       Christen Abrahamsen - 40 aar - Styrmand

       Maren Berentsdatter - 52 aar - Konen

       Bærent Christian Abrahamsen - 12 aar - Sønnen

       Søren Abrahamsen - 22   aar - Sønnen

       Ole Poulsen - 60 aar - Logerende

       Maline Jacobsdatter - 66 aar - Konen.

 

      

       Gift 04.03.1809 i Brunlanes,[14],[15] med Marte Berntsdatter, født ca 1773,[16],12 (datter av Bernt Jørgensen og Ragne Olsdatter).

      

       Marte:

       Hun kom fra Anvik da de giftet seg. Hennes fars søster, Karen Jørgensdatter, var gift med Reier Nilsen fra Døvik og nevnes i Brevik 1762.

      

 

       Barn:

      

        A.    Søren Berntsen, født ca 1803.12

 

 

        B.    Bernt Christian Abrahamsen, født 1813 i Brunlanes,12 døpt 14.11.1813 i Berg kirke i Brunlanes.[17]

 

 

 

V.   Agathe Abrahamsdatter, (datter av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 19.10.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[18] død 1790 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.09.1790 i Gjerpen.2

      

       Døbt Abraham Christensen og Birthe Kirstine Andersdatters barn Agetha.

       Test: Solve Bærufsens kone Elen Maria Gundersdatter, pigen Guri Larsdatter, Ole Anundsen, Herman Larsen, Niels Larsen, Lorentz Larsen.

      

       Gravlagt sammen med sin bror "og hans dtr. Agathe 3 aar".

      

 

 

VI. Anne Karine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1789 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.10.1789 i Gjerpen.2

      

       Abraham Christensens pb. Anne Karine fra Osebachen

       Faddere: Ole Amundsens kone, Else Jensdtr., Ole Andersen, Solve Berulfsen.

 

       Gjerpen – viet 19/4-1813

       u.k. Ole Andersen f. Ødegaarden og p. Anne Clarine (Carine?) Abrahamsdtr.

       Forlovere: Jacob Jonsen, Jacob Andersen.

 

       De nevnes i Østre Borge i 1835. (Ligaden 2) Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 19.04.1813 i Gjerpen,2 med Ole Andersen, født 1785 på Ødegården i Gjerpen (sønn av Anders Hansen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 16.10.1785 i Gjerpen kirke.2

      

       Ole:

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1831.

 

       10/12/1831     ANDERS HANSSEN BRATSBERGHAGEN         Skifte 1231

       Bratsberg-     Arvinger:                             Pro.k. *)

       hagen under    Enka Anne Rasmusdatter og barna:

       Østre Borge    1. Jacob Anderssen

               2. Ole Anderssen

               3. Rasmus Anderssen

               4. Hans Anderssen

               5. Anne Andersdtr. Verge broren Jacob.

               6. Live Andersdtr.

               7. Ingeborg Andersdtr.

               8. Anne Kirstine Andersdtr.

               Enkas laugverge Gunder Christenssen.

       Brt: 314 - 48

       Net: 284 - 81

       *) A: BS 17 s.203-401.

 

      

 

 

VII. Nils Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1792 på Osebakken i Gjerpen, døpt 04.03.1792 i Gjerpen,2 død 1792 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.05.1792 i Gjerpen.2

      

       Abraham Christenssøns db. Nils fra Aasebakken

       Faddere: Karen Gundersdtr., Ellen Rasmusdatter, Solve Beruldssøn, Ole Anderssøn, Ole Amundssøn.

      

       Gravlagt som "Abraham Christenssøns db. Nils f. Aasebakken 12 uger".

      

 

 

VIII. Nils Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1793 på Osebakken i Gjerpen, død 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 14.07.1793 i Gjerpen.2

      

       Gravlagt som "Abraham Christenssøns hj.db. db. Nils f. Aasebakken 6 dage".

      

 

 

IX. Anders Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1795 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.09.1795 i Gjerpen,2 død 1795 i Osebakken i Gjerpen, gravlagt 05.10.1795 i Gjerpen.[19]

      

       Abraham Christenssøns db. Anders fra Aasebakken

       Faddere: Karen Knudsdtr., Ellen Rasmusdtr., Hans Hanssøn, Ole Amundssøn, Ole Anderssøn

      

       Gravlagt som "Abraham Christenssøns db. Anders f. Aasebakken, 2 uger".

      

 

 

X.   Hans Andreas Abrahamsen, (sønn av Abraham Christensen og Birthe Kistine Andersdatter) født 1797 på Osebakken i Gjerpen, døpt 29.01.1797 i Gjerpen.2

      

       Abraham Christenssøns db. Hans Andreas f. Aasebakken

       Faddere: Ingebor Olesdtr., Gunnil Maria Rasmusdatter, Ole Amundssøn, Hans Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

 

       Han overtok huset i Ligaden 2 på Osebakken sammen sin bror Christian.

      

   

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 103.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 194-195.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 80-81.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 102-103.

[12]  1825 tellingen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 116-117.

[14]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 456.

[15]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 415.

[16]  Skifte etter Nils Reiersen i Brevik i 1790.

[17]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 93.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 134-135.

[19]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.