| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Anders Gundersen f. 1721 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Agata Tygesdatter f. 1726 og 2. gang med Maren Cathrine Jensdatter f. 1730)

 

 

 

Anders Gundersen, f. 1721 på Mo i Gjerpen, døpt 12.01.1721 i Gjerpen,[1] d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Gunder Børresen og Inger Nilsdatter i Gjerpen.

 

Gunder Moejes søn Anders.

Test: Rasmus Møller, Per Eresrø, Even Nøglegaard, Anne Børgesdatter fra Scheen, og Birte Børgesdtr. ibid.

 

Hans foreldre nevnes på Århus i Gjerpen i 1762.

 

Han giftet seg 1. gang i 1748.

 

Trol. 11/1-1748 i Eidanger.

Matros, Anders Gunderssøn og Agatha Tygesd.

Caut: Jens Uldrichsøn og Jens Larsøn i Porsgrund.

 

Bosatt i Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 26

Mand og hustru: Anders Gundersen og kone

Børn over 12 aar: Ole Andersen

De uformuende: Trons Kari og 2de børn Tron og Gunder, virkelig arme

 

Han giftet seg 2. gang i 1768.

 

Trol. 13/12-1768.

Enkemand Anders Gundersen fra Østre side med enken Maren Catrine Jensd., afgagne Gunner Sovesen (Sørensen?).

Cav: Jens Juel, Knud Ulrichsen.

 

Østre Porsgrunn 30.12.1768

Cop. enkemand Anders Gunersen med enke Maren Catrine Jensdatter.

 

Østre Porsgrunn 1770:

18.

Anders Gundersen, 51 aar, født i Gierpen sogn, 1 sønn, farer med skipper Christian Bruun

Ole Andersen, 20 aar, født i Porsgrund

 

Dataene i dette manntallet fra 1770 må være tatt opp før desember 1768 da han giftet seg med Maren Jensdatter.

 

Han nevnes i sin søster Karens skifte i Skien i 1770 som "arving bror Anders Gundersen Porsgrund".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808 

5723 - 22.2.1770 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 609a 

Skiftet sluttet 09.07.1776. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 73a 

arvelater Karen Gundersdtr Schien død. Etterlot ingen livsarvinger 

Arvinger:

ektefelle Reyer Ellewsen   

bror Anders Gundersen Porsgrund   

far Gunder Børresen    

søsterdatter Martha Nielsdtr Giedebod i Holden Sogn gift. Datter av Giertrud Gundersdtr 

brordatter Maren Nielsdtr umyndig. Datter av Niels Gundersen. etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn 

brorsønn Christen Nielsen umyndig. Sønn av Niels Gundersen. Etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn 

bror Niels Gundersen død 

søsterdatter Karen Nielsdtr ugift. Datter av Giertrud Gundersdtr 

søsterdatter Inger Nielsdtr ugift. Datter av Giertrud Gundersdtr 

søster Giertrud Gundersdtr død 

søster Anne Gundersdtr Khaun tjenende hos Madme: Koljer ugift 

bror Børre Gunnersen Aarhus Eye i Gierpen Sogn   

bror Hans Gundersen Falchum Eye i Gierpen Sogn gift 

 

Gravlagt som "Anders Gunnersen 55 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 120a

Skifte 25. Februar og 22. Marty 1773 i Porgrund under Eidanger Sogn.

Anders Gundersen, død - enke Maren Catharine Jensdatter

Barn

Fra 1. ægteskab med Ageta Tugesdatter:

1. Ole Andersen, 23 aar. Formynder Hans Christian Arveschoug.

2. Berte Kirstine Andersdatter, 18 aar. Formynder Mons. H.G. Arveschoug.

Fra 2. ægteskab med enken Maren Catarine:

3. Gunder Andersen, 1½ aar.

Laugverge for enken og formynder for sønnen visiteur Tron Møller.

Brutto: 146-3-5

Netto: 71-0-1.

 

 

(1) Gift 1748,[3] med Agata Tygesdatter, f. 1726 på Osebakken i Eidanger,[4] (datter av Tyge Nilsen og Magnil Larsdatter), døpt 24.03.1726 i Eidanger kirke,4 d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.03.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Agata:

Tygge Nielsen og Magnille Laersdatter fra Osebachen - Agathe

Faddere: baaren af Anna Jensdatter, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juull, Jacob Nielsen Mølbach.

 

Gravlagt som "Anders Gunnersens kone Agatha Tygesdatter 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 640a

25.10.1766 - Porsgrund

Agetha Thygesdatter, død - g. Anders Gundersen

Barn:

1. Ole Andersen, 16 aar.

2. Berthe Kirstine Andersdatter, 10 aar.

Brutto: 137-3-7

Netto 63-0-4

Dessuten huset, takst 100 rdr.

 

 

(2) Gift 30.12.1768 i Østre Porsgrunn,[6] med Maren (Cathrine) Jensdatter, f. 1730 på Rød i Eidanger (datter av Jens Larsen og Maren Iversdatter), døpt 18.05.1730 i Eidanger kirke,4 d. 1779 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.08.1779 i Østre Porsgrunn.[7]

 

Maren:

Jens Laersen Røds og Maren Iversdatters første ægte barn ved nafn Maren

Faddere: baaren af Berthe Pedersdatter, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Hans Annundsen Røe, Olle Laersen Røe.

      

Det var nok hun som giftet seg i 1752 med Gunder Saavesen. Hun ble, ifølge kirkeboken, døpt Maren, men skrev seg senere som Maren Catrhine. Hun hadde en søster som ble døpt Else. Det var nok hun som var fadder for Maren sitt barn i Else Kirstine Jensdatter. Det virker som om hun også senere skrev seg med to fornavn. Inger Larsdatter som var fadder for hennes første barn var hennes tante, søster av hennes far. Fadderen Amund Ingebretsen var tantens sønn.

 

Hun var enke etter Gunder Saavesen Østre Porsgrunn da hun giftet seg 2. gang i 1768.

 

Østre Porsgrunn 1770:
43.
Gunder Sovesens enke, 1 sønn
Solve Gundersen, 14 aar, født i Porsgrund, tiener paa gaarden Stridskleven

 

Dataene i dette manntallet fra 1770 må være tatt opp før desember 1768 da hun giftet seg med Anders Gundersen.

 

Gravlagt som "Anders Gundersens enke Maren Jensdatter 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 63b

Skifte 16. September 1779 udi Porsgrund

Mari Jensdatter, død

Barn:

1. Solve Gunnersen, myndig.

2. Gunner Andersen, 8 aar.

3. Elen Maria Gunnersdatter, 20 aar.

Til formynder for sønnen Gunner ble innsatt og beskikket Ole Andersen i Porsgrund, og for datteren Elen ble Mons. Hartvig Bugge.

Brutto: 22-3-6

Netto: 13-0-18

[IK. Utført av bl.a. lensmann Anders Olsen Wold fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

 

I.    Tyge Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1748 i Eidanger,[8] døpt 27.10.1748 i Eidanger kirke,8 d. 1748 i Eidanger,[9] gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Gundersen og Agata Tygesdatters søn Tyge                                                      

       Faddere: baaren af Hans Christian Smeds kone Bethi Villumsdatter, Margrete Lisbeth Jacobsdatter, mandfaddere: Jens Uldrichsen, Andreas Thorsen Smedsvend, Johannes Vogn Smedsvend.

      

       Gravlegges som "Anders Gundersøns og Agatha Tygesdatter ægte søn Tyge 14 dager".

      

      

 

II.   Ole Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1749 i Eidanger,1 døpt 09.11.1749 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn,5 død 12.10.1823 på Stathelle i Bamble,[11] gravlagt 19.10.1823 i Bamble.

 

       Anders Gundersen og Agatha Tygesdatters søn Ole                                                      

       Faddere: baaren af Marthe Juel, Margrete Lisbeth Jacobsdatter, mandfaddere: Thor Johannisen Biørnemyr, Gunder Saavesen, Søfren Saavesen.

      

       Konfirmert som "1. Ole Andersen 19 aar".

      

      

       (1) Forlovet 24.09.1776 i Brevik,[12] gift 29.04.1777 i Brevik kirke,13 med Jacobine Jacobsdatter, f. 1752 i Brevik (datter av Jacob Erichsen og Anne Olsdatter), døpt 27.12.1752 i Brevik kirke,[13] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,[14] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.07.1792 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

      

       (2) Gift 21.11.1793 i Bamble,12 med Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1757 på Gjømle i Bamble (datter av Jørgen Isachsen og Inger Hansdatter), døpt 23.10.1757 i Bamble,12 død 29.07.1831 på Stathelle i Bamble,13 gravlagt 05.08.1831 i Bamble.

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

 

III. Berthe Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1752 i Porsgrund,[16] døpt 21.11.1752 i Eidanger kirke,11 d. 1754 i Porsgrund,9 gravlagt 22.09.1754 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Gundersens barn i Porsgrund, navnl. Berthe                                          

       Faddere: baaren af Madame Lange, Jomfrue Anne Bolette Rhode, mandfaddere: Søren Bovman, Hendrich Ybervasser, Hans T. Vejer.'

      

       Gravlagt som "Anders Gundersens barn fra Porsgrund, Birthe 1 aar".

 

 

 

IV. Birthe Kistine Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1756 i Porsgrund,[17] døpt 11.04.1756 i Eidanger kirke,12 d. 1812 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 03.06.1812 i Gjerpen.[18]

      

       Anders Gundersens barn fra Porsgrund Birthe Kistine                                      

       Faddere: baaren af Halvor Smeds kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Jens Juul, Rasmus Nielsen Smeds dreng, Ole Hank hos Capt. Rask

      

      

       (1) Gift 04.01.1778 i Porsgrunn,[19] med Nils Jensen Juul, f. 1744 i Eidanger,[20] (sønn av Jens Nilsen Juul og Marta Anunsdatter), døpt 29.09.1744 i Eidanger kirke,15 d. ca 1779 i Østre Porsgrunn.[21]

      

      

       (2) Gift 24.11.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[22] med Abraham Christensen, f. 1755 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Christen Larsen og Anne Gundersdatter), døpt 19.01.1755 i Gjerpen,13 d. 27.11.1814 på Osebakken i Gjerpen.13

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

V.   Inger Dorthea Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1759 i Porsgrund,[23] døpt 28.10.1759 i Eidanger kirke,18 d. 1759 i Porsgrund,9 gravlagt 02.12.1759 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Gundersens barn fra Porsgrund navnl. Inger Dorthea                           

       Faddere: baaren af Gunder Saavesens kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Jens Juul, Anders Jensen Snedker fra Scheen, Anders Børresen.

      

       Gravlagt som "Anders Gunnersens barn fra Porsgrund, Inger Dorthea 5 uger".

 

 

 

VI. Giertrud Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter) f. 1762 i Porsgrund,[24] d. 1762 i Porsgrund,[25] gravlagt 14.11.1762 på Eidanger kirkegård.20

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 7. november 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anders Gundersens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Anders Gundersens b. Giertrud 6 uger".

 

 

 

VII. Agatha Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Cathrine Jensdatter) f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 12.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[26] d. 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.12.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Døbt Anders Gunnersen og Maren Jensdatters Agetha.

       Test: Søren Saavesen, Clemet Nilsen, Thomas Jørgensen Hidel?, Jon Sørensens kone Johanne Christophersdatter, pigen Karen Andersdatter Schruberød.

      

       Gravlagt som "Agatha Andersdatter 4 uger".

 

 

 

VIII. Gunder Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Jensdatter) f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 13.09.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[28] d. før 1801.

      

       Døbt Anders Gunnersen og Maren Jensdatters barn Gunder.

       Test: Ole Trulsen, Torger Evensen, Anders Børresen, Jens Larsens kone Gunille Michelsdatter, pigen Ane Halvorsdatter.

 

      

       Forlovet 24.01.1793 i Østre Porsgrunn,[29] gift 16.08.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård,[30] med Karen Gundersdatter, f. 1768 i Holla (datter av Gunder Saamundsen og Gunhild Evensdatter), døpt 28.09.1768 i Holla.[31]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

      

 

 

 

 [1]  Gjerpenavskrifter på gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[11]  Solumslekt, Solumslekt.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), sskannet av digitalarkivet, side 174-175.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 103.

[21]  Skifte etter han.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[24]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[25]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 182-183.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[31]  Solumslekt