| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Martha Gundersdatter f. ca 1684 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med en Gjert f. omkring 1660 og 2. gang med Solve Andersen f. ca 1676)

 

 

 

Martha Gundersdatter, f. ca 1684,[1] d. 1741 i Porsgrunn,[2] gravlagt 28.05.1741 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun hadde var gift med en Gjert da hun i 1714 giftet seg 2. gang.

 

Trol. 2/4-1714. Copul. 27/5-1714.

I Eidanger: Solve Andersen og Marthe Gundersd.

Caut: Lars Isaksen Rød og Lars Sigursøn paa Osebachen.

Copulations Sæddel fra M: Morland.

 

Bosatt under Bjørntvedt i Østre Porsgrunn i 1725:

Solve Andersøn gl. 49 aar iche tient Kongen er Frisk, gift med Marte Gundersdatter gl. 41 aar, haver 2 Sønne, Giert Solvesen gl. 10 aar, Gunder Solvesen gl. 7 aar. er hieme hos Forældrene og 2de døttre, Giørel Giertsdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Due og Anne Catrine Giertsdatter gl. 14 aar er hieme hos Forældrene. Er ellers tilhuuse hos dem, deris gl værmodere Ragnild Jørgensdatter gl. 79 aar og Barbara Andersdatter iligemaade een enchekone gl. 64 aar, noch Een Matros Jens Iversen ba..., gl. 54 aar.

Bemelte Solve Andersøn bruger ogsaa en liden Plads under bemelte Biørntvedt N. som kand føde 1 Koe og 2 Sover paa.

 

Vi leser i 1725:

Er ellers tilhuuse hos dem, deris gl værmodere Ragnild Jørgensdatter gl. 79 aar og Barbara Andersdatter iligemaade een enchekone gl. 64 aar

 

Ut fra dette var ei av dem var mor til Martha Gundersdatter og ei av dem mor til Solve Andersen. Vi finner jo Ragnhild som navn til et av barna.

 

Ragnild ble gravlagt i Eidanger 10.08.1727 som Ragnille Jørgensdatter fra Ossebachen, betaler jorden og begge klochene 85 aar 5 uger 9 dager”.

 

Martha gravlegges som "Solve Andersøns enke fra Porsgr. ved nafn Marte Gundersdatter 56 aar".

 

 

(1) Hun giftet seg med Gjert, f. omkring 1660,[3] d. før 1714.

 

 

(2) Gift 27.05.1714 i Eidanger kirke,[4] med Solve Andersen, f. ca 1676 på Osebakken i Eidanger,1,[5] d. 1741 i Porsgrunn,2 gravlagt 22.05.1741 på Eidanger kirkegård.2

 

Solve:

Det er trolig han som ble nevnt på Prestegården i Eidanger i sjølegden i 1706 som "Salve Andersen Tienestedreng 20 fød paa Aasebacken ved Porsgrund, ung Karl, ej enroulleret".

 

Han gravlegges som "Solve Andersøn fra Porsgrund 70 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 65a           

10.6.1741    Bjørntvet i Eidangen, et hus

       Solve Andersen død, o.h. Marthe Gundersdr. død, g.1. Giert, død.

       Barn:

1.    Giert Solvesen, myndig.

2.    Gunder Solvesen.

       Hustruens barn av første ektesk.:

1.    Giørol Giertsdr. g.m. Arne Lougersen.

2.    Anne Giertsdr. trolovet med Lars Olsen.

Brutto 37-3-11.

Netto 15-3-7. Hvori medregnet huset på Bjørntvet grund på østre side Porsgrund.

 

 

 

I.    Giørel Gjertsdatter, (datter av Gjert og Martha Gundersdatter) f. ca 1708,1 d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.05.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

      

       Gift 22.09.1736 i Eidanger kirke,4 med Arne Laugesen, f. ca 1707,1 (sønn av Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter), d. 1763 i Porsgrund,[7] gravlagt 04.05.1763 i Eidanger.7

      

       Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

II.   Anne Cathrine Gjerstdatter, (datter av Gjert og Martha Gundersdatter) f. ca 1711.1

 

       Hun giftet seg i 1741.

 

       Trol. 6/3-1741, en Mandag i Porsgrund. Copul. 30/10-1741.

       Lars Olsøn Sadelmager og Anne Giertsd. fra Porsgrund.

       Caut: Solve Andersøn, Arne Laugesøn.

 

      

       Gift 30.10.1741 i Eidanger kirke,4 med Lars Olsen, f. omkring 1710.3

      

       Lars:

       Han var salmaker men jeg er usikker på hvem han var.

 

 

       Barn:

 

       A.   Marte Margrete Larsdatter, f. 1742 i Eidanger,[8] døpt 28.10.1742 i Eidanger kirke,13 d. 1742 i Eidanger,2 gravlagt 13.01.1742 på Eidanger kirkegård.2

            

             Lars Olsen Sadelmagers og Anne Giertsdatters ægte datter Marte Margrete                                  

             Faddere: baaren af Giert Solvesens enke Maria Petersdatter, Berte Kirstine Joensdatter, mandfaddere: Knud Laugesen, Gunder Saavesen.

            

             Gravlagt som "Lars Olsøn Sadelmagers og Anne Giertsdatters ægte datter Marte Margrethe 12 uger".

 

 

       B.   Gunhild Larsdatter, f. 1744 i Eidanger,[9] døpt 19.07.1744 i Eidanger kirke,14 d. 1744 i Eidanger,2 gravlagt 09.08.1744 på Eidanger kirkegård.2

            

             Lars Olsen Sadelmager og Anna Giertsdsdatters datter Gunild                                          

             Faddere: baaren af Johanne Christophersdatter Borrestad, Elen Hansdatter i Porsgrund, mandfaddere: Arne Laugesen, Stephen Pedersen i Porsgrund.

            

             Gravlagt som "Lars Olsøn Sadelmagers og Anne Giertsdatters ægte datter Gunild 14 dager".

 

 

       C.   NN Larsen, f. 1749 i Eidanger,2 d. 1749 i Eidanger,2 gravlagt 26.10.1749 på Eidanger kirkegård.2

            

             Gravlagt som "Lars Olsøn Sadelmagers og Anne Giertsdatters et dødfødt drengebarn".

 

 

 

      

III. Giert Solvesen, (sønn av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1715 i Eidanger,[10] dåp 28.07.1715 i Eidanger kirke,8 d. 1742 i Porsgrunn,2 gravlagt 04.01.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

       Solve Andersen og Marthe Gundersdatter - Giert

       Faddere: baaren af Mr Boumans kiæriste Else Brinch, assist: Tore Gundersdatter Buer, mandfaddere: Rasmus Malling, Gerhart Heggemand.

      

      

       Gift 06.02.1739 i Eidanger kirke,4 med Maria Pedersdatter, f. omkring 1715.3

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

IV. Gunder Solvesen, (sønn av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1718 på Osebakken i Eidanger,1 døpt 07.08.1718 i Eidanger kirke.[11]

      

       Solfve Andersen og Martha Gundersdatter fra Osebachen - Gunder

       Faddere: baaren af Mad. Vischer, assist: Birthe Malling, mandfaddere: Niels Børgesen, Peder Erichsen Osebachen.

      

      

 

V.   Anders Solvesen, (sønn av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1721 på Osebakken i Eidanger,[12] døpt 17.10.1721 i Eidanger kirke,10 d. 1723 på Osebakken i Eidanger,[13] gravlagt 06.02.1723 på Eidanger kirkegård.11

      

       Solfve Andersen fra Ossebachen og Martha Gundersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Madamme Malling, Karen Jensdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Hendrich Rolfsen.

      

       Han gravlegges som "Solfve Andersøn fra Osebachens lille søn Anders, betaler jorden".

 

 

 

VI. Anders Solvesen, (sønn av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1724 på Osebakken i Eidanger,10 døpt 14.05.1724 i Eidanger kirke,10 d. 1725 på Osebakken i Eidanger,11 gravlagt 16.09.1725 på Eidanger kirkegård.11

      

       Solfve Andersen og Martha Gundersdatter fra Osabachen - Anders

       Faddere: baaren af Madamme Niels Halfvorsens, Magdallene Udsler, Margrethe Pedersdatter, Monsiur Job Christensen Arveschow, Even Rolfsen.

      

       Gravlegges som "Solfve Andersøn fra Osebachens lille søn Anders 1 aar 16 uger 1 dag".

      

      

 

VII. Anna Christine Solvesdatter, (datter av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1726 på Osebakken i Eidanger,10 døpt 28.04.1726 i Eidanger kirke,10 d. 1726 på Osebakken i Eidanger,11 gravlagt 25.08.1726 på Eidanger kirkegård.11

      

       Solfve Andersen og Martha Gundersdatter - Anna Christine

       Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter fra Osebachen, Margrette Madtsdatter, mandfaddere: Hendrich Rolfsen, Laers Laersen Osebachen.

      

       Gravlegges som "Solfve Andersøns lille datter fra Osebachen Anna Christine, betaler jorden 16 uger 4 dager".

      

 

 

VIII. Ragnhild Solvesdatter, (datter av Solve Andersen og Martha Gundersdatter) f. 1727 på Osebakken i Eidanger,10 døpt 13.09.1727 i Eidanger kirke,10 d. 1730 i Eidanger,11 gravlagt 18.05.1730 på Eidanger kirkegård.11

      

       Solfve Andersen fra Ossebachen og Martha Gundersdatter - Ragnill

       Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Laers Laersen, Arne Laersen.

      

       Gravlagt som " Solfve Andersøns lille datter Ragnill  2 aar 7 maaneder".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.