| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Hans Jensen Kierulf f. ca 1699 og Else Sørensdatter Brinch f. ca 1694 sin familie

 

 

 

Hans Jensen Kierulf, f. ca 1699,[1] d. 1743 i Eidanger,1 gravlagt 09.07.1743 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i 1731.

 

Copul. 15/11-1731 i Porsgrund.

Signiur, Hans Kierulf med ænke Madamme Else Brinch

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Niels Jacobsen Porsgrund hans skiøde til Hr. Cammerraad Kierulf paa en Kornlyche, Myren kaldet, under Biørntvedt gaard for 18 rd. (datert 16.08.1742)

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 25. Aalle-gaarden - Baumanngaarden

I 1732 blev han gift med James Bowmanns enke, Else Brinch, og overtog med hende Bowmanns gaard og forretning. I 1742 kjøbte han af Niels Jacobsen dennes løkke «Myren» kaldet, som laa op til Kierulfs eiendom.

 

Han var bror av Sorenskriver i Bamble, Søren Kiærulf, og drev trelasthandel i Porsgrunn.

 

I 1742 solgte Kammer Raad Kierulfs som eide og til brødrene Deichmann:

Anno - 1742 - 9. april - Hr. Kammer Raad Kierulfs skiøde til disse Carl Deichmænnænners huus i Porsgrund, en del Grunde og Grd. Kleven for 830 rd. (datert 16.03.1742)

 

I 1746 holdes auktion efter avdøde cancelliraad Kierulf over hans gaard som beskrives saaledes: «2 etager i høiden, I 2 jern kakkelovne i værelserne samt en indmuret bryggekjedel med laag, aparte udhuser og gaardsrum med springvand udi; item en søebod tilligemed et lidet logihus, staaende strags ved bryggen, hvorudi én kakkelovn, frugt-, urte- og engehauge, samt bolverk og lasteplads».

Cancelliraad Løvenskiold kjøber eiendommen for 2,201 Rdl. Det i beskrivelsen nævnte springvand i gaardsrummet er senere, antagelig i Niels Johnsens tid, forlenget ud i Aallegaden, eller Skolegaden som den nu kaldes. Her stod indtil byen i 1868 fik sit eget vandverk, en vandpost, hvorfra husene i nabolaget hentede sit vand. Paa veien op til Bjørntvedt, i krydset ved Høegh-alléen, der hvor bestyrer Tovsens hus nu staar, var et stort vandhus, hvorfra vandet i trærør lededes ned til vandposten i Aallegaden.

 

 

Han gravlegges som "Velædle og Velbyrdige CammerRaad Hans Jensøn Kierulf 44 aar".

 

 

 

Gift 15.11.1731 i Eidanger kirke,[3] med Else Sørensdatter Brinch, f. ca 1694 i Arendal,[4] (datter av Søren Andersen og Karen Brinch), d. 1746 i Eidanger,4 gravlagt 30.06.1746 i Eidanger kirkegård.2

 

Else:

 

Hun var enke etter James Bowman i Østre Porsgrunn da hun giftet seg med Hans Kierulf.

 

 

Gravlagt som "H. Frue CammerRaad Kierulfs N. Else Brinch, 58 aar".

 

 

 

I.    James Kierulf, f. 1733 i Eidanger,[5] døpt 02.03.1733 i Eidanger kirke.5

      

       Monsieur Hans Kierulf og Else Brinch - James

       Faddere: baaren af fru Cansellie Raad Inger, Frøcen Fien, mandfaddere: Hr. Cansellie Raad Leopoldus, Capitain Hans Holmboe, Hr. Tolder Nicolaj Friesenberg, Mons. Søfren Leopoldus.

      

      

 

II.   Jens Andreas Kierulf, f. 1735 i Eidanger,[6] døpt 01.02.1735 i Eidanger kirke,6 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke.[7]

      

       Mons. Hans Kierulf og Madam Else Søfrensdatter Brinch - Jens Andreas

       Faddere: baaren af frue Conferenceraad Else Hr. Deichmans, Madam Catharina Susanna Hr. Tolder Koefoeds, mandfaddere: Hr. Justittraad Herman Leopoldus, Mons. Vilhelm Deichman, Monsieur Niels Aal.

      

       Han konfirmeres i 1752 som "Jens Andreas Kierulf i Porsgrund 17 aar".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 96.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.