| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

 

Søren Jensen Kierulf født ca 1691 og Anne Sofie Sahlgaard f. omkring 1700 sin familie.

 

 

 

 

Søren Jensen Kierulf, født ca 1691 i Nibe i Danmark,[1] død 1732 i Drangedal, døpt 03.04.1732 i Gjerpen kirkegård.[2],[3]

Han var sønn av Jens Sørensen Kjærulf og Dorthea Clemensdatter Weidemann

 

KJÆRULFSKE STUDIER

BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

1914-1918

 

Om hans far:

 

Jens Sørensen Kjærulf, f. 16 . ., død 1710-14, Fiskeri[1]reder og Handelsmand i Nibe. Gift o. 1687 med

Dorthea Weidemann, døbt Aalborg Budolfi 18. Jan.

1664, begr. Viborg Søndre Sogn 23. Marts 1723, 59

Aar gl., »med Ringen, Jordspaakastelse, Siungen og

Ligprædiken«, Datter af Købmand i Aalborg og Nibe

Clemen Christoffersen Weidemann og Marie Lukasdatter Paludan.

16. Februar 1672 fæstede Jens Kjærulf et Fiskegarnsstade ved Nibe af Levetzau til Oxholm, og 31.

Aug. 1695 gav han paa Nibe Ting sin Svigermoder

Afkald for sin Hustrus Fædrenearv; 1698 havde han

Proces med Anders Kjærulf til Bjørnsholm angaaende

Fiskegarnsstade, og 1699 lejede han Sandvaad Fiskeriet for Kokkedals Grund af Forpagteren der, Hans

Hansen1

.

Paa et Pulpitur — smykket med 12 Apostelbilleder —, som 12 Nibinger ca. 1706 lod opsætte i

Nibe Kirkes vestre Ende, staar hans Navn J. Sørenson Kw. (? :Kjærulf); han nævnes endnu i Tingbogen 1710, men ikke i Krigsstyrtaksationen 1714,

hvorfor det maa formodes, at han er død i Mellemtiden. Hans Enke flyttede til sin Søn Lukas i

Viborg.

 

Om Søren:

 

Søren Jensen Kjærulf, f. Nibe o. 1691, død Drangedal 1732, begr. Gjerpen 3. April, 

boede 1721 og 1727 i Solum ved Skien og var 1731 konstitueret Sorenskriver i Bamle og havde sin Broder

Lukas til Kautionist. Er antagelig ham, der 4. Novbr. 1728 aflagde Borgered paa Raadhuset i Skien

Gift med Anne Sofie Sahlgaard, det vist var Søster til Rasmus Sahlgaard paa Kongsberg,

som 15. Sept. 1733 fik en Søn døbt Søvren Kierulf

 

Søren sin bror, Hans Jensen Kierulf, nevnes i Østre Porsgrunn.

 

Søren fikk borgerskap i Skien i 1728.

 

Borgerskap i Skien:

Søfren Kierulf. B. på handel og negotie 11/11 1728.

 

Søren Kierulf overtok som sorenskriver for Nedre Telemark da Conrad Fredrik Grøtter som hadde embedet ble sinnsyk høsten 1729. Søren hadde embedet til han døde i 1732.

 

Fra "Våre Sorenskriver" av Arnet Olafsen:

13. Conrad Frederik Grøtter den 4. september 1719. Tidligere

materialskriver ved Kongsberg sølvverk. Blev

sinnssyk høsten 1729 og amtmannen konstituerte T.

Hichmann. Imidlertid fikk Søren Kierulf kongens bestalling

til å forestå embedet og suksedere Grøtter.

Denne blev frisk igjen det følgende år og overtok embedet

som han innehadde til sin død i 1738

 

Gravlagt som "Sorenskriveren Søren Kierulf 41 aar 3 mnd døde i Drangedal".

 

 

 

Han giftet seg med Anne Sofie Sahlgaard, født omkring 1700,[4] død 1750 i Langesund, gravlagt 23.04.1750 på Brevik kirkegård.[5]

 

Søren:

Hun ble gravlagt i Brevik som "Søren Kierulfs Enke fra Langesund".

 

 

 

I.    Fredricha Kierulf, født omkring 1720.1

 

      KJÆRULFSKE STUDIER
BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS 
GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD 
1914-1918 
Frederikke Kjærulf, f. 17 . ., død 1763, gift Bamle 
26. Januar 1742 efter kgl. Bevilling med Ebbe 
Ebbesen, f. 17. ., d. 1758. De boede en Tid i 
Langesund, senere i Frederiksstad. Flere Børn. 

 

      De boede en tid i Langesund, senere i Frederiksstad.

      

       Gift 26.01.1742 i Bamble,[6] med Ebbe Ebbesen, født omkring 1715 i København i Danmark.1

      

       Se Brevik 1725 -1762

 

 

      

II.   Maria Sørensdatter Kierulf, født 1721 i Vestre Porsgrunn, døpt 27.04.1721 i Solum,2 død 1744 i Brevik, gravlagt 18.02.1744 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet Maria.

       Faddere: Secretaire Leopoldus, fogden Sweder, Mons: Bouman, Mons: Grot, frue Secretairs, Madame Bouman, Jomfrue Kiøp

      

       KJÆRULFSKE STUDIER
BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS 
GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD 
1914-1918 
Maria Kjærulf, døbt Solum Søndag misericordia 
1721, død Brevik 1744, Skifte 12/3, gift med Hans 
Mouritzen With, der overlevede hende, og med 
hvem hun havde en Datter Gurine Kathrine 
With, som arvede 33 Daler efter Moderen

 

       Gift 09.02.1742 i Eidanger kirke,[8] med Hans Mauritsen With, født omkring 1715.1

      

       Se Brevik 1725 -1762

 

 

 

III. Frederik Christian Kierulf, født 1722 i Solum, døpt 10.05.1722 i Solum,[9] død 24.04.1783 i Århus i Danmark.1

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet Fridrich Christian.

       Faddere: Hans Gregersøn, David Xti, Jan von Cappelen, Søfren Kierulf, Madame Ryssel, Anne Baar?, Bolette von Cappelen.

      

       KJÆRULFSKE STUDIER

       BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

       GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

       1914-1918

       Frederik Christian Kjærulf, døbt Solum Søndag

       rogata 1722, død Aarhus o. 24. April 1783,

       Student fra Christiania, imm. Kbh. 1742, nævnes i Københavns Mandtal 1743 og er vist den

       Mons. F. C. Kierulf, stud. juris, der 1762 logerede i Københavns østre Kvarter 289 (Mandtal).

       Blev 21. Septbr,. 1768 udnævnt til Herredsskri_ver i Galten, V. Lisbjerg, Hasle og Hovlbjerg

       Herreder, døde i yderste Fattigdom, og hans

       eneste Arving var Broderen Jens. Gift I Kbh.

       Trinit. (viede paa den reformerte Skole i Aaben_raa) 13. Januar 1769 med Jomfru Anna Bolg_korn, f. 17 . ., død 17 . ., gift, II med Mariane

       Sofie . . . . . . . . der overlevede ham.

      

 

       (1) Gift 13.01.1769 på Aabenraa i Danmark,1 med Anna Bolgkorn, født omkring 1725.

      

 

       (2) Gift1 med Mariane Sofie, født omkring 1730.

      

 

 

IV. Conrad Sørensen Kierulf, født 1723 i Solum, døpt 24.06.1723 i Solum,12 død 1723 i Solum, gravlagt 20.11.1723 i Solum.

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet Conrad.

       Faddere: Geheimeraad Adler, Obrist Leut: Fien, Capit: Holmboe, Frue Borsis, Jomfru Fien.

      

       Gravlagt som "Conrad Søfrensøn Kierulf 21 uger 3 dage".

      

 

 

V.   Jens Sørensen Kierulf, født 1724 i Solum, døpt 01.10.1724 i Solum,12 død 15.07.1803 i Bergen.1

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet Jens.

       Faddere: GeheimeRaad Adler, Mr: Bouman, Hans Kierulf, Mad: Bouman, Mad:selle Monrath.

      

       KJÆRULFSKE STUDIER

       BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

       GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

       1914-1918

       Jens Sørensen Kjærulf, døbt Solum 16. S. eft. Tr.

       1724, død Bergen 15. Juli 1803, var 1743 Fadder i Langesund, 1783 Bedemand til Domkirken

       i Bergen og havde været det i mange Aar (1762).

       Gift 1749 med Anna Margrete Lorentsdatter

       Schnitler, f. o. 1727, død Bergen 21. Jan. 1804,

       efter hvis Moder og Broder der afholdtes Skifte

       i Bergen 9. og 15. Decbr. 17622. 

       Skifte efter Kjærulf er ikke fundet, da der ikke haves gejst_lig Skifteprotokol fra hin Tid. Anna Margretes

       Død averteres af J. Wesenberg.

 

      

       Gift 1749,1 med Anna Margrete Lorentsdatter Schnitler, født 1727,1 død 21.01.1804 i Bergen.1

 

 

      

VI. James Sørensen Kierulf, født 1726 i Solum, døpt 15.09.1726 i Solum,12 død før 1783.

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet James.

       Faddere: Tolder Koefod, Christen Lund, Rasmus Nielssøn, Niels Jenssøn, Mad: Rhode, Mad: Lund, Anne Povelsdatter til Boumans.

      

       KJÆRULFSKE STUDIER

       BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

       GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

       1914-1918

       James Sørensen Kjærulf, døbt Solum 13. S. eft.

       Tr. 1726, død uden Livsarvinger før 1783. En

       Student James Kjærulf, 16 Aar, nævnes 1748 i

       Kbh. Universitetsmatrikel, og det er muligvis

       ham, der er anført med urigtig Alder, hvad der

       ikke sjældent er Tilfældet.

      

 

 

VII. Anne Sofie Kierulf, født 1727 i Solum, døpt 21.09.1727 i Solum,12 død 1730 i Gjerpen, død 21.06.1730 i Gjerpen.3

      

       Søfren Kierulfs barn kaldet Anne Sophie.

       Faddere: Raadmand Sommer, Joseph Collier, Petter Asløv, Berthel Kierulf, Mad: Sveders, Mad:selle Monrath.

      

       Gravlagt som "Kieruls Anne Sophia, 3 aar. Børnekopper".

      

 

 

 [1]  KJÆRULFSKE STUDIER

BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

1914-1918.

[2]  Solumslekt

[3]  gamlegjerpen.no.

[4]  Stipulert.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[6]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Solum, døpte i 1713-1761 Registert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"