| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Svend Nilsen f. ca 1682 og Charlotte Amalie Neuspitzer f. ca 1680 sin familie

 

 

Svend Nilsen, f. ca 1682,[1] d. 1726 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.04.1726 i Vestre Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Nils Jensen og Kirsten Svendsdatter i Vestre Porsgrunn.

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen)

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1712 som "70. Svend Nielsen Heiby-3-3-6".

 

Hans søster Ingeborg Nilsdatter var gift med Peder Torstensen og nevnes i Porsgrunn i 1712.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Svend Nielsen Hebøe", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Solum viet 09.12.1707:

Suend Niels. og Charlotta Amalia, deris brøllupsdag.

 

Han nevnes blant sjøfolk i Porsgrunn i 1712 som ” Svend Nielsen Heiby”. Han betalte 3 Rd. 3 ort 6 sk. i skatt.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Svend Nielssøn Heboe 44 aar mindre 2 maaneder 13 dage".

 

(Fra Solumslekt)

Skifte 16. mars 1728 i Vestre Porsgrunn:

Svend Nielsen Heboe død, enka Madame Charlotha Amalia Neuspitzer og deres barn:

Margaretha Svendsdatter 20 år

Sophia Margaretha Svendsdatter 16 år.

Verge for barna ble deres fasters mann Peder Moelhaugen. Enka tok til verge Mr. Gunder Solvesen.

 

 

Gift 09.12.1707 i Solum,2 med Charlotte Amalie Neuspitzer, f. ca 1680 (datter av Johan Jacob Neuspitzer og Sophie Cronborg), d. 1734 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 16.02.1734 i Vestre Porsgrunn.2

 

Charlotte:

Gravlagt som "Charlotte Amalia Neuspitzer 54 aar mindre 9 dage".

 

 

 

I.    Margrete Svendsdatter Heboe, født 1708 i Vestre Porsgrunn, døpt 01.08.1708 i Solum,[3] død 1738 i Vestre Porsgrunn,6 gravlagt 30.06.1738 i Solum i Telemark.[4]

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Margrete Svendsdatter Heboe 29 aar 11 maaneder 6 dage".

 

      

       Gift 18.02.1729 i Solum,6 med Iver Michelsen, født ca 1690,[5] (sønn av Michel Iversen og Anne Iversdatter), død 1747 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.08.1747 i Vestre Porsgrunn.6

      

       Iver:

       Hans far nevnes som "Michel Iversen Kleinsmed" i Vestre Porsgrunn. 

 

       Iver var enkemann etter Sophie Amalie Danielsdatter Arveschoug f. ca 1700 som døde i Vestre Porsgrunn i 1727.

      

       Han ble gravlagt som Iver Michelsen Adelslev.

      

       Gravlagt som "Ifver Michelsøn 57 aar 1 mnd 2 uger".

      

       (Fra Solumslekt)

       Skifte 16. august 1747 på Vestsida, Porsgrunn: Enkemannen Ivar Michelsen Smed død, hans barn: Svend Iversen 14 år, Anna Iversdatter 22 år, Sophia Iversdatter 18 år, Anne Maria Iversdatter 16 år. Formynder for Anna: Mr. Arveschoug i Porsgrunn, for Svend: Peder Molhougen, for Sophia og Anne Maria: Willum Albrethsen i Porsgrunn.

 

 

       Barn:

 

             

        A.    Sophia Amalia Iversdatter, født 1730 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.01.1730 i Solum,[6] død 1794 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.10.1794 i Vestre Porsgrunn kirke.[7]

              

               Ifver Smeds barn kaldet Sophia Amalia.

               Faddere: Adolph Neuspitzer, Jacob Hanssøn, Anders Michelssøn, Charlotte Heboes, Anne Lisbeth van Deurs.

              

               Gravlagt som "begravet pigen Sophie Iversdatter 64 aar".

              

 

 

        B.    Anne Maria Iversdatter, født 1731 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 19.12.1731 i Solum i Telemark,[8] død 1801 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 15.02.1801 i Vestre Porsgrunn.[9]

              

               Ifver Smeds barn kaldet Anne Maria.

               Faddere: Jacob van Deurs, Peder Lind, Anne Jensdatter, Barbara Cathrine Clausdatter Tem.

              

               Trolovede 3 Oct 1760 ved Porsgr:

               Jens Olsen og Anne Maria Iversdatter.

               Forlovere Lars Næss og Halvor Isachsen.

              

               Gravlagt som " Jens Olsens k. Anne Maria Iversdatter 64 aar".

              

 

               Gift 30.01.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,[10] med Jens Olsen, født ca 1731, død 1802 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1802 i Vestre Porsgrunn.12

              

               Jens:

               Gravlagt som "Enkemand Jens Olsen 82 aar".

              

 

 

        C.    Svend Iversen, født 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 30.06.1734 i Solum i Telemark.[11]

              

               Ifver Michelssøns og Margrete Svensdatters barn kaldet Svend.

               Faddere: Jens Claussøn, Mats Bech, Ingebor Nielsdatter, Sophie Svendsdatter.

              

               Han ble konfirmert i Solum 9 April 1752.

              

 

 

        D.    Michel Iversen, født 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.07.1738 i Solum i Telemark,[12] død 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.07.1738 i Solum i Telemark.7

              

               Ifver Smeds og Margrete Svendsdatters barn Michell.

               Faddere: Mats Bech, Adolf Neuspitzer, Michell Juncher, Ingebor Molhouen, Sophie Svendsdatter.

              

               Gravlagt som "Michell Ifversøn 6 uger 2 dage".

 

 

      

II.   Jan Jacob Svendsen, født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 12.10.1710 i Solum i Telemark,[13] død 1711 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 15.07.1711 i Solum i Telemark.[14]

      

       Til daaben Suend Nielsens barn nafnl. |: Jan Jacob :|.

      

       Gravlagt som "er død Suend Nielsens barn |: Jan Jacob :|.

      

 

 

III. Jacob Svendsen, født 1711 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.09.1711 i Solum i Telemark,[15] død før 1728.

      

       Til daaben Suend Nielsens barn nafnl. |: Jacob :|.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin far i 1728.

      

 

 

IV. Sophie Margrete Svendsdatter Heboe, født 1713 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.04.1713 i Solum i Telemark,[16] død 1791.6

      

       Til daaben Suend Nielsens barn nafnl. |: Sophia Margrete :|.

      

       Trolovede 14.12.1741 ved Solum:

       Willum Albretsøn Alvart og Sophie Svendsdatter Heboe.

       Forlovere Peder Molhouen og Anders Hansøn.

      

 

       Gift 22.02.1742 i Solum i Gjerpen,[17] med Willum Albretsen, født 1716 på Lyngåsen i Gjerpen (sønn av Albret Olsen og Karen Clausdatter), døpt 26.12.1716 i Gjerpen,[18] død ca 1772 i Amsterdam i Holland.[19]

      

       Willum:

       Albret Lyngaasens søn Villum.

       Test: Per Guldsmed, Tyge hos Wejer, Christen Valebøs qvinde, Per Olsens datter.

      

       Han døde i Amsterdam og det var skifte etter han i vestre Porsgrunn 15.01.1774.

 

       Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Svend Willumsen, født 1742 i Vestre Porsgrunn, døpt 23.09.1742 i Solum,[20] konfirmert 13.04.1760 i Solum,23 død ca 1773 i England.23

              

               Villum Albritsøns og Sophia Svendsdatters barn Svend.

               Faddere: Anders Hansøn, Tosten Molhouen, Ellef Thorsøn, Ingebor Molhouen, Karen Jonsdatter.

              

               Ifølge skifte etter faren døde han i England.

              

 

 

        B.    Claus Willumsen, født 1744 i Vestre Porsgrunn, døpt 18.09.1744 i Solum,23 død 1748 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 12.12.1748 i Solum.23

              

               Willum Albrigtsøns og Sophie Svensdatters barn Claus.

               Faddere: Samuel Viborg, Niels Gundersøn, Christian Danielsøn, Anne Maria Bradtberg, Maria Kiill.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Claus Villumsøn 4 aar 3 mnd".

              

 

 

        C.    Albret Willumsen, født 1746 i Vestre Porsgrunn, døpt 29.09.1746 i Vestre Porsgrunn,23 død 1801 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.11.1801 i Vestre Porsgrunn.23

              

               Villum Albretsøns og Sophie Svensdatters barn Albret.

               Faddere: Niels Biørntvedt, Niels Klyve, Niels Bratsberg, Jøran Biørntvedt, Anne Ifversdatter.

              

               9 Dec 1768 at copuleres 11 Dec 1768 i huuset:

               Ungkarl og matros Albert Willumsen med pigen Else Larsdatter.

               Forlovere Peter Wright og Lars Wright.

              

               3 Oct 1799 efter kgl. bevilling hjemme i huset:

               Enkemand og Styrmand Alberth Willumsen

               og pigen Birthe Hansdatter af Vestre Porsgrund.

               Forlovere P. Schaanning og Ejlert Wright.

              

               Gravlagt som "Albreth Willumsen 55 aar 34 dage".

 

              

(1)   Gift 11.12.1768 i Solum,23 med Else Larsdatter, født omkring 1750.

 

              

               (2) Gift 03.10.1799 i Porsgrunn,23 med Berte Larsdatter, født ca 1764, død 12.05.1820 i Porsgrunn, gravlagt 23.05.1820 i Porsgrunn.[21]

              

               Berte:

               Gravlagt som "Berthe Hansdatter, enke efter Styrmand Albert Willumsen, 56 aar."

              

 

 

        D.    Jens Willumsen, født 1748 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.11.1748 i Solum,23 død 1749 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.01.1749 i Solum.23

              

               Willum Albrethsøns og Sophie Svensdatters barn Jens.

               Faddere: Peder Molhougen, Sven Rasmusøn, Christen Molhougen, Anne Biørntvedt, Karen Halvorsdatter

              

               Gravlagt som "Porsgr: Jens Willumsøn 2 mnd".

              

 

 

        E.    Claus Willumsen, født 1749 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.12.1749 i Solum,23 konfirmert 08.03.1767 i Solum.23

              

               Willum Albretsens og Sophia Svendsdatters barn Claus.

               Faddere: Johannis Thorsen, Johannis Erichsøn, Christopher Olsen, Ingeborg Maalhaugen, Live Maalhaugen.

              

               Han var 24 år gammel og i Holland under skifte etter faren i 1774.

              

 

 

        F.    Peder Willumsen, født 1752 i Vestre Porsgrunn,8 døpt 05.07.1752 i Vestre Porsgrunn,23 død 1795 i Brevik, gravlagt 30.05.1795 på Brevik kirkegård.[22]

              

               Willum Albretsøns og Sophie Svendsdatters tvillingbørn Jens og Peder.

               Faddere: Peder Molhougen, Tosten Molhougen, Niels Pedersøn, Niels Andersøn, Margrete Jørgensdatter, Cathrine Corneliusdatter, Karen Molhougen, Ingebor Halvorsdatter.

              

               Porsgrunn trolovet 07.03.1782 viet 11.04.1782:

               Ungkarl og matros Peder Villumsen af Vestre Porsgrund med pigen Maren Jensdatter.

               Forlovere Søren Snidker og Jens Torjusen.

              

               Gravlagt som "Peder Willumson 45 aar".

 

              

               Gift 11.04.1782 i Porsgrunn,23 med Mari Jensdatter, født ca 1749,8 død 1800 i Brevik, gravlagt 30.03.1800 i Brevik kirkegård.[23]

              

               Mari:

               Gravlagt som "Peder Willemsens enke Mari Jensdatter 51 aar".

 

               Se Brevik 1782-1801

              

 

 

        G.    Jens Willumsen, født 1752 i Vestre Porsgrunn, døpt 05.07.1752 i Solum,23 død 1794 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.10.1794 i Vestre Porsgrunn.23

              

               Willum Albretsøns og Sophie Svendsdatters tvillingbørn Jens og Peder.

               Faddere: Peder Molhougen, Tosten Molhougen, Niels Pedersøn, Niels Andersøn, Margrete Jørgensdatter, Cathrine Corneliusdatter, Karen Molhougen, Ingebor Halvorsdatter.

              

               De bodde i Vestre Porsgrunn.

 

              

               Gift 03.01.1781 i Gjerpen,23 med Anne Nilsdatter, født 1746 på Grini i Gjerpen,8 (datter av Nils Axelsen og Maren Tollefsdatter), døpt 20.11.1746 i Gjerpen,23 død 02.11.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 14.11.1819 i Vestre Porsgrunn.24

              

               Anne:

               Niels Grinies pigebarn Anna.

               Test: Tolf Toftes kone, Marthe Hansdatter, Lars Giertsen, Peder Tofte, Gunder Tofte.

              

               Gravlagt som "Anne Nielsdatter Grini, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 72 aar".

 

 

              

        H.    Willum Willumsen, født 1755 i Vestre Porsgrunn, døpt 31.08.1755 i Solum,23 død 15.09.1838 i Vestre Porsgrunn.23

              

               Wilhelm Albretsens og Sophie Svensdatters barn Wilhelm.

               Faddere: Morten Jonsen, Lars Rørholt, Jens Christensen, Else Kirstine Ouensdatter, Dorthe Maria Nielsdatter.

 

              

               Gift 04.11.1781 i Porsgrunn,23 med Karen Kirstine Olsdatter, født 1753 på Eltvedt i Solum (datter av Ole Haraldsen og Marthe Jacobsdatter), døpt 03.08.1753 i Solum,23 død 25.04.1832 i Vestre Porsgrunn.23

              

               Karen: Ole Eltvets og Marthe Jacobsdatters barn Karen Kistine.

               Faddere: Erich Eltvedt, Lars Haraldsøn Kiørholt, Abraham Jonsøn Biørntvedt, Aslaug Klyve, Maren Haraldsdatter Eltvedt.

 

 

      

V.   Lisbet Kirstine Svendsdatter, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.09.1715 i Solum i Telemark,[24] død før 1728.

      

       Svend Nielsøns barn kaldet Lisbet Kirstine.

       Faddere: Bendix Olsøn, Jan Jonsøn, Malene Pedersdatter, Malene Jensdatter.

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter sin far i 1728.

      

 

 

VI. Jens Svendsen, født 1719 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 12.11.1719 i Solum i Telemark,[25] død 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 15.08.1720 i Solum i Telemark.[26]

      

       Svend Nielsøns barn kaldet Jens.

       Faddere: Hans Svas, Niels Nielsøn, Peder Molhouen, Anne Buers, Sophie Jan Jacobsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Jens Svendsøn 9 maaneder".

      

 

 

VII. Tomas Svendsen, født 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 03.11.1720 i Solum i Telemark,[27] død før 1728.

      

       Svend Nielsøns barn kaldet Thomas.

       Faddere: Monsr: Kierulf, Jens Kiill, Ingebreth Bomhof, Birthe Jensdatter, Lisbeth Madtzdatter.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin far i 1728.

      

 

 

VIII. Kirsten Svendsdatter, født 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.11.1721 i Solum i Telemark,[28] død før 1728.

      

       Svend Nielsøn Heboes barn kaldet Kisten.

       Faddere: Van Deurs, Peder Molhouen, Jens Mortensøn, Caecilia hr: Anders Baars, Birthe Morthensdatter?.

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter sin far i 1728.

      

 

 

IX. Nils Svendsen, født 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.05.1723 i Solum i Telemark,[29] død 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.07.1723 i Solum i Telemark.

      

       Svend Nielsøns barn kaldet Niels.

       Faddere: Lars Hattun, Isach Leth, Niels Søfrensøn, Maria Sparris, Sophie Jan Jacobsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Niels Svendsøn Heboe 11 uger mindre 1 dag".

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert

[2]  Solumslekt

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 41.

[7]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 46.

[9]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 295.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 209.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 63.

[13]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 175.

[14]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 190.

[16]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 222.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 194.

[18]  gamlegjerpen.no.

[19]  Skifte etter han.

[20]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[21]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 6.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 16.

[26]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 148.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 18.

[28]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 21.

[29]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 24.