| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Hans Gunvaldsen f. ca 1683 og Birthe Mortensdatter f. ca 1685 sin familie.

 

 

 

Hans Gunvaldsen, født ca 1683, død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.12.1716 i Solum i Telemark.[1] .

Han var sønn av Gunvald Hansen.

 

Han kom fra Åses i Brunlanes. Hans far var Gunvald Hansen som ifølge Lorens Berg bodde i Porsgrunn. Dette hadde han nok fra skifte etter hans farfar Hans Sørensen på Åres ca 1675. (Brunlanes bygdebok bind II)

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Gundvaldsen Ores", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Solum viet 05.08.1708:

Hans Gunvolds. og Børte Mortensd. |: brøllup :|

 

Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som " Hans Gundersen Aaraas". Han betalte 3 Rd. 3 ort 6sk i skatt.

 

Gravlagt som "Hans Gunvoldsøn 33 aar 5 maaneder 2 dage".

 

(Solumslekt)

Skifte 18. september 1720 på Vestsida, Porsgrunn: Hans Gunvaldsen død, enka Berte Mortensdatter og deres barn Morten Hansen 12 år og Anne Hansdatter 4

år. Verge for enka hennes bror Jens Mortensen.

 

 

Gift 05.08.1708 i Solum i Telemark,[2] med Birthe Mortensdatter, født ca 1685 (datter av Morten Rasmussen og Anne Jensdatter), død 1752 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.04.1752 i Solum i Telemark.[3]

 

Birthe:

Hun giftet seg 2. gang i Solum i 1720 med Jens Andersen f. omkring 1690.

 

Solum- viet 14.12.1720 ved Solum:

Jens Anderssøn og Birthe Mortensdatter.

 

Gravlagt som "Birthe Mortensdatter 67 aar 4 mnd 2 uger".

 

 

 

I.    Morten Hansen, født 1709 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 01.04.1709 i Solum i Telemark,[4] død 1732 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 14.07.1732 i Solum i Telemark.[5] .

      

       Til daaben Hans Gunvoldsens barn nafnl. |: Morten :|.

      

       Gravlagt som "Morten Hansøn 23 aar 4 maaneder 5 dage".

      

 

 

II.   Anne Hansdatter, født 1714 i Solum i Telemark, døpt 20.05.1714 i Solum i Telemark.[6] .

      

       Døpt Hans Gunvoldsøns barn kaldet Ane.)

      

 

 

III. Anne Hansdatter, født 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 24.11.1716 i Solum i Telemark,[7] død 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 25.09.1734 i Solum i Telemark.[8] .

      

       Hans Gundvoldsøns barn kaldet Anne.

       Faddere: Jacob Hansøn, Christen Skredder, Jens Mortensøn, Karen Gundvoldsdatter, Ingebor Nielsdatter.

      

       Gravlagt som "Anne Hansdatter 17 aar 10 maaneder 6 dage".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[2]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 137.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 168.

[4]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 148.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 155.

[6]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 241.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 9.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 156.