| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

 

Bendik Olsen f. ca 1677 og Anne Clausdatter f. ca 1681 sin familie.

 

 

 

Bendik Olsen, født ca 1677 på Gomøy i Sannidal.[1]

 

Ifølge Leif Biberg Kristensen kan han ha vært sønn av Ole Jacobsen Gumøy.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Bendix Olsen Gummø", født i Sannichedal sogn, gift og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

(Solumlekt):

Solum viet 05.08.1706:

Bendix Ollsen og Anna Clausdaatter deris brøllupsdag.

 

Innrullert 28. juni 1723: «Bendik Olsen Gumøe, fødestæd Gumøe i Sannikedahl, boestæd Porsgrund, 46 aar, gift. Befaren, 4 rd. aarlig. 32 aar faret ved Søen til Coffardie, 3 aar i aars tieniste ved Holmen, 3 aar for Styrmand sidste Orlog

 

 

Gift 05.08.1706 i Solum i Telemark,[2] med Anne Clausdatter, født ca 1681 (datter av Claus Alvart), død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 12.05.1727 i Solum i Telemark.[3]

 

Anne:

Leif Biberg Kristensen skriver om en mulig Claus Alvart med tre barn i Porsgrunn/Gjerpen, Anne Clausdatter, Karen Clausdatter og Jens Clausen Alvart:

 

1. Ved dåpen til ett av barna til Albret Olsen Lyngåsen og Karen Clausdatter, Torger døpt 04.02.1714 i Gjerpen, er som faddere nevnt «Jens Claussøn

og Bendix fra Porsgrunden». Disse har jeg identifisert som Jens Clausen Alvart og Bendik Olsen, gift med Anne Clausdatter. Jeg finner ikke noen

annen grunn til at disse to skulle være med som faddere ved en dåp i Gjerpen enn nært slektskap.

 

2. Tilnavnet «Alvart» går igjen på flere av Jens Clausens barn, og på Willum Albretsen Alvart, sønn av Albret Olsen og Karen Clausdatter.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Anne Clausdatter 46 aar 2 maaneder 16 dage".

 

 

 

I.    Claus Bendiksen, født ca 1707, død 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.04.1721 i Solum i Telemark.[4] .

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Claus Bendixsøn 14 aar 12 dage".

 

      

 

II.   Anne Bendiksdatter, født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum,[5] døpt 28.09.1710 i Solum i Telemark,[6] død 1778 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.02.1778 i Gjerpen.[7] .

      

       Til daaben Bendix Ollsens barn nafnl. |: Anne :|.

      

       Hun giftet seg i Eidanger i 1738.

      

       Trol. 5/11-1737 i Eid. Copul. 4/1-1738.

       Andreas Hansøn fra Porsgrund og Anne Bendixd.

       Caut: Bertel Arveskoug, Halvor Arveskoug.

      

       De nevnes Storgaden. no. 167 på Osebakken av Finn C. Knudsen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Familie 11 - 1762)

      

       Gravlagt som "Andreas Hansens kone f. Oseb. 65 aar".

 

      

       Gift 04.01.1738 i Eidanger kirke,[8] med Andreas Hansen Duus, født 1712 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Hans Erichsen Duus og Dorthe Villadsdatter), døpt 24.03.1712 i Gjerpen,7 død 1794 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 17.05.1794 i Gjerpen.7

      

       Andreas:

       Gravlagt som "Andreas Duus f. Aasebakken 85 aar".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Hans Andreasen, født 1733 på Osebakken i Gjerpen, død 1733 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.10.1733 i Gjerpen.[9] .

              

               Gravlagt som "Andreas Hanssøns Hans 3/4 aar".

              

 

 

        B.    Anne Marie Andreasdatter, født ca 1737, død 1744 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 23.02.1744 i Gjerpen.9 .

              

               Gravlagt som "Andreas Hanssøns Anne Maria, 7 aar".

              

 

 

        C.    Anne Magrethe Andreasdatter, født 1738 på Osebakken i Gjerpen,[10] døpt 14.03.1738 i Gjerpen,7 død 1803 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.11.1803 i Gjerpen.9 .

              

               Andreas Hanssøns Anne Margrete fra Osebachen

               Faddere: --------- ------, Anders hos Aal, Halvor ------, Else Jobsdatter.

              

               Gravlagt som "Anne Margarete Duus f. Aasebn 65 2/3 aar".

              

 

 

        D.    Abraham Andreasen, født 1739 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.09.1739 i Gjerpen,[11] død 1740 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 26.06.1740 i Gjerpen.9 .

              

               Andreas Hanssøns Abraham fra Osebachen

               Faddere: Christen Smed, Anders Kølnæs og qde., Sophia Svendsdatter.

              

               Gravlagt som "Andreas Hanssøns Abraham, 1/3 aar".

              

 

 

        E.    Mette Marie Andreasdatter, født 1742 på Osebakken i Gjerpen, døpt 22.03.1742 i Gjerpen.11 .

              

               Andreas Hanssøns Mette Marie

               Faddere: Per Olssøn, Nils Perssøn, Anders Hanssøns qde., Ingeborg Jensdatter.

              

 

 

        F.    Wilhelm Andreasen, født 1743 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.12.1743 i Gjerpen.11 .

              

               Andreas Hanssøns Villum

               Faddere: Bertel Jobssøn, Hans Buer, Hans Bertelssøns qde., Mette Marie Kiil.

              

 

 

        G.    Bendik Andreasen, født 1746 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.06.1746 i Gjerpen,7 død 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.08.1799 i Gjerpen.[12] .

              

               Andreas Hansens drengebarn fra Osebachen Bendix

               Faddere: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersdatter, Anders Kiølnes, Anders Olsen.

              

              

               Gift 28.09.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[13] med Berthe Frandsdatter, født 1755 i Porsgrund,[14] (datter av Frads Simensen og Ingeborg Andersdatter), døpt 31.08.1755 i Eidanger kirke,14 død 07.09.1828 på Osebakken i Gjerpen.7

              

               Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

 

        H.    Karen Andreasdatter, født 1749 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.01.1749 i Gjerpen,11 død 1749 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.05.1749 i Gjerpen.9 .

              

               Andreas Hansens pb. Karen fra Osebachen

               Faddere: Christen Jacobsens kone, Maren Jensdtr., Knud Kiølnæs, Vilhelm Albretsen, Christen Pedersen

              

               Gravlagt som "Andreas Hansens dtr. Karen 16 uger".

              

 

        I.     Isak Andreasen, født 1750 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.06.1750 i Gjerpen,11 død 1750 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.07.1750 i Gjerpen.9 .

              

               Andreas Hansens tvillingsønner Isak og Andreas fra Osebachen

               Faddere: Simon Pedersens kone, Knud Kiølnæses kone, Kisten Gregersdatter, Margrethe Pedersdatter, Gunder og Christen Borge, Anders og Halvor Christensønner, Isak Stephensen.

              

               Gravlagt som "Andreas Hansens s. Isak 3 uger".

              

 

        J.     Andreas Andreasen, født 1750 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.06.1750 i Gjerpen,11 død 1751 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.05.1751 i Gjerpen.9 .

              

               Andreas Hansens tvillingsønner Isak og Andreas fra Osebachen

               Faddere: Simon Pedersens kone, Knud Kiølnæses kone, Kisten Gregersdatter, Margrethe Pedersdatter, Gunder og Christen Borge, Anders og Halvor Christensønner, Isak Stephensen.

              

               Gravlagt som "Andreas Hansens s. Anders 1 aar".

              

 

        K.    Daniel Andreasen, født 1752 på Osebakken i Gjerpen, døpt 16.06.1752 i Gjerpen.11 .

              

               Andreas Hansens db. Daniel fra Osebachen

              

               Faddere: Christen Molhouens kone, Anne Larsdatter, Knud Kiølnæs, Jacob Svensen, Engebr. Engebr.sen.

 

      

III. Barbara Bendiksdatter, født 1712 i vestre Porsgrunn i Solum, død 1712 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 26.12.1712 i Solum i Telemark.[15] .

      

       Til daaben Bendix Ollsens barn nafnl. |: Barbara :| er død.

      

 

 

IV. Marthe Bendiksdatter, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 07.07.1715 i Solum i Telemark,[16] død 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 18.06.1717 i Solum i Telemark.[17] .

      

       Bendix Olsøns børn, tvende, det ene kaldet Marthe.

       Faddere: Byfogden Fredrich Hendrichsøn, Morten Morland, Mad: Wischer, Magdalena Jensdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Marthe Bendixdatter 2 aar".

      

 

 

V.   Barbara Bendiksdatter, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 07.07.1715 i Solum i Telemark,10 død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.06.1727 i Solum i Telemark.3 .

      

       Bendix Olsøns børn, tvende, det andet kaldet Barbara.

       Faddere: Mons: von Deurs, Jens Kiil, Mad. Peder Lychis, Mademsll. Malling.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Barbara Bendixdatter 12 aar".

      

 

 

VI. Sophie Bendiksdatter, født 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 11.04.1721 i Solum i Telemark,[18] død 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.06.1723 i Solum i Telemark.[19] .

      

       Bendix Olsøns barn kaldet Sophie.

       Faddere: Hans Svatz, Jan Usler, Thore Gunderssdatter, Dorthe Jensdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Sophie Bendixdatter 2 aar 2 maaneder 3 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 98.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 152.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 149.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 174.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814

registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Skifte etter moren.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814

registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Solumslekt, Solumslekt.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[15]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 216.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 6.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 19.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.