| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Bendik Andreasen f. 1746 og Berthe Frandsdatter f. 1755 sin familie

 

 

 

Bendik Andreasen, f. 1746 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.06.1746 i Gjerpen,[1] d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.08.1799 i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Andreas Hansen Duus og Anne Bendiksdatter på Osebakken.

 

Andreas Hansens drengebarn fra Osebachen Bendix

Faddere: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersdatter, Anders Kiølnes, Anders Olsen.

 

Han giftet seg i 1777.

 

Østre Porsgrunn 28.09.1777:

Cop. hiæmme i huuset matros Bendix Andreasen med pigen Birthe Fransdatter.

 

Cop. 7/10-1777 hiemme i Huuset efter Kongl. bev. af 13. Sept. 1777.

Matros, Bendix Andersen med p. Birthe Fransd.

Cav: Sannes, Andreas Hansen.

 

Denne familien døpte barn i Østre Porsgrunn før de blir bosatt på Osebakken (u/Østre Borge) i Storgaden 167b på Gjerpen siden.

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 61)

 

28/4/1800      BENDIX ANDREASSEN                     Skifte 865

Osebakken      Arvinger:                             Pro.k. 12, s. 458b

               Enka Berthe Bertelsdatter og barna:

               1. Frantz Bendixsen             18 år.

               2. Karen Bendixdtr.             22 "

               3. Anne Ulrikka Bendixdtr.      20 "

               4. Mette Marie Bendixdtr.       16 "

               5. Ingeborg Gurine Bendixdtr.   13 "

               6. Andrea Bendixdtr.            10 "

               7. Anne Elisabeth Bendixdtr.     7 "

               8. Benedicta Welemine Bendixdtr. 4 "

               9. Susanna Marie Bendixdtr.      2 "

               Laugverge for enka ble hr. Jacob Aalborg i Porsgrunn.

               Formynder for alle barna ble kammerherre Løvenskiold.

Brt: 316 - 0 - 20

Net: 13 - 2 - 18  

                     "Disse ca. 13 - 14 rdl. ble innsat hos enka, men

               tilhøre avdødes søster Anne Magrethe som fyllestgjøring

               for noe av hennes innestående arv i boet."

Jordegods: Stervbohuset samt en engløkke u/Ø.Borge, vurdert for 300 rdl.

 

 

Gift 28.09.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Berthe Frandsdatter, f. 1755 i Porsgrund,[4] (datter av Frads Simensen og Ingeborg Andersdatter), døpt 31.08.1755 i Eidanger kirke,4 d. 07.09.1828 på Osebakken i Gjerpen.1

 

Berthe:

Ingeborg Andersdatters uægte og hiemmedøbte barn navnl. Berthe - barnefader Frands Simensen

Faddere: baaren af Solve Tangens kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Kiøstol Simensen, Lars Olsen.

 

Hennes mor, Ingeborg Andersdatter, døpte Berthe som et uekte barn bosatt i Porsgrund i 1755. Vanskelig å si hvem hun var. Hennes far jobbet hos Deichmand da hun ble døpt.

I folketelling 1801 på Borge østre i Gjerpen er den 69 år gamle Ingebor Andersdatter ført bosatt hos dem som ugift og «konens moder».

 

Gravlagt som "Berthe Frantsdatter, Osebakken, 77 aar, Bendix Andreasens Enke".

 

 

 

I.    Karen Bendiksdatter Storm, f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 23.10.1777 i Østre Porsgrunn kirke,3 d. 1853.1

      

       Døbt Bendix Andreasen og Birthe Fransdatters barn Karen Storm.

       Test: Frue Benedicta Henricha Løvenskiold, Frøken Charlotte Løvenskiold, Cancellieraad Deichmand, Lieutenant Scrøder, Tolder Rasch.

 

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1804.

      

       Gjerpen 11.05.1804:

       Erich Arnessøn og Karen Bendixdatter Storm fra Fossum Verk

       efter Copulations Bevilling. Caut: KammerHr. og Amtmand Løvenskjold.

 

      

       Gift 11.05.1804 i Gjerpen,2 med Erich Arnesen, f. 1779 på Hytten u/Fossum jernverk i Gjerpen,[5] (sønn av Arne Erichsen og Kirsten Olsdatter), døpt 01.04.1779 i Gjerpen.[6]

      

       Erich:

       Arne Erichsens drengebarn Erich fra Hytten.

       Test: Anders Aarhuuses kone, Dorthe Maria Jansdatter, Christen Lund, Ole Nielsen, Søren Christian Condrop.

      

       Under folketelling i 1801 på Bolviks jernverk i Solum var den 22 år gamle Erich Arnesen ført som losjerende skriverkarl hos Christian Ancher Collet.

 

 

       Fant et av barna konfirmert i Porsgrunn:

 

 

        A.    Arnoldus Erichsen, født 1813 i Solum, døpt 14.03.1813 i Solum,[7] konfirmert 05.10.1828 i Porsgrunn.7

              

               Konfirmert som "Arnoldus Arnesen østre Porsgrund, foreldre Forvalter Erich Arnesen og Mad. Karen Perelia Arnesen født Bendixen Solum Sogn, døbt 14.03.1813 Solum".

 

 

      

II.   Anne Ulricha Bendiksdatter, f. 1779 i Østre Porsgrunn,5,[8] døpt 19.03.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[9] d. 1803 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.01.1803 i Gjerpen.[10]

      

       Døbt Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Ane Friderich? (tilklusset).

       Test: Justiceraad Raschs frue Adelheide, Jomf. Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenskiold, Taxandeur Alexander Borch, Mons. Winholdt.

      

       Bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Ulrica Bendixdtr., Tienestefolk, 21 aar".

 

       Hun giftet seg i 1802.

 

       Porsgrunn Cop. 13/10-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

       Uk. Ole Olsen Bratterud og p. Anne Ulrica Bendixd.

       Forl: Lauge Knudsen, Lars Glose.

 

       Gravlagt som "Ole Bratteruds kone Anne Ulrica Bendixdatter fra Aasebakken sagt at være 25 aar og deres dødfødte drengebarn".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 589a

       Skifte 16. februar 1803 paa Osebachen i Østre Porsgrund

       Anne Uldriche Bendiksdatter, død - Enkemand Ole Bratterøe

       Arvinger:

       1. Moderen Berthe Frantksdatter enke af Bendix Andreasen

       2. Broderen Frantz Bendiksen 21 aar, tiener hos Uldrich von Cappellan i Schien

       3. Søsteren Karen Bendiksdatter 25 aar, tiener hos H. Kammerherre Løvenskiold paa Fossum

       4. Søsteren Mette Maria Bendiksdatter 20 aar i København

       5. Søsteren Ingeborg Bendiksdatter 14 aar og hos Kemmerherre Løvenskiold i Porsgrund

       6. Søsteren Andrea Bendiksdatter 12 i 13 aar i tieneste hos H. Søren Rasch i Porsgrund

       7. Søsteren Anne Elisa Bendiksdatter 10 aar hos frøken Gyldenpalm

       8. Søsteren Bendicte Wilhelmina Bergithe Bendiksdatter 6 aar, hiemme hos moderen

       9. Søsteren Susanna Maria Bendiksdatter 5 aar og ligesaa hiemme hos moderen

       Laugværge for Berthe Frantsdatter H. Jacob Aalborg

       Formynder Laue Knudsen Berg.

 

      

       Gift 13.10.1802 i Porsgrunn,[11] med Ole Olsen, født ca 1770, død 01.06.1838 på Rennesund i Kilebygda,[12] gravlagt 24.06.1838 i Melum i Solum.

 

       Ole:

       Han kalles Bratterud.

 

       Bosatt på Rafnes i Bamble, senere på Rennesund i Kilebygda.

      

       Han giftet seg 2. gang med Inger Johanne Halvorsdatter

      

       Porsgrunn Cop. 18/6-1807. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.

       Enkem. Ole Olsen Bratterud og p. Inger Johanne Halvorsd.

       Forl: (Forvalter) Moldrup, Tollef Svennungsen.

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

      

      

III. Frants Bendiksen, f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 29.07.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.09.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.12

      

       Døbt Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz.

       Test: Ane Malene Olsdatter, Anne Birthe Matthiasdatter, Bærulf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Engelbrichsen.

      

       Gravlagt som "Bendix Andreasens barn Frantz 8 uger".

 

 

 

IV. Frants Bendiksen, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 17.11.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 16.03.1847 på Osebakken i Gjerpen.1

      

       Døbt i vestre kirke Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz.

       Test: Ane Malene Olsdatter, Karen Løcke, Bæruf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Ingebrichsen, Solve Bærufsen.

      

       Bosatt hos Christen Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 "Frantz Bendixen, Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

       Ifølge Eidanger bygdebok bind 3 side 122 var han 1. gang gift med Benedicte Paus som var datter av presten i Kviteseid, Hans Paus. De skulle ha fått en datter, Regine Henriette, i Larvik i 1803. Dette stemmer ikke. Presten Hans Paus i Kviteseid døde i 1715 og Denne Regine Henriette som ble døpt i Larvik i 1803 var datter av Nils Rejersen og Inger Hansdatter Horn som senere nevnes på Østre Borge. Frants står også som ungkar da han giftet seg i Skien i 1804.

 

       Skien Trol. 11/12-1804. Cop. Samme Dato:

       Uk. Frants Bendixen og Jfr. Anne Clausen.

       Cav.: John Johannessøn, A. J. Zimmermann.

      

       Borgerbrev 31. januar 1805 i Skien:

       Frantz Bendixen av Ø. Porsgrunn. Hadde vært anvendt ved kjøpmann Uldrich Friderich v. Cappelens kontor og handelsforretninger. Borgerbrev som høker 31.01.1805. Utvidet til borgerbrev som kjøpmann i detalj 23.11.1816. Utvidet til også å omfatte næringsdrift som spisevert og traktør 25.11.1840.

      

       Han kjøpte en del av Myrene Bnr. 16 under Bjørtvedt og ble bosatt der. Han overtok senere Storgaten 167 i Porsgrund fra sin mor. Han var blant annet handelsmann og skipsreder.

 

      

       Gift 11.12.1804 i Skien,[15] med Anne Clausdatter, f. 1783 i Skien (datter av Claus Tollefsen og Birthe Nilsdatter), døpt 21.05.1783 i Skien,1 d. 10.09.1836 på Osebakken i Gjerpen.1

 

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Benedichta Claudia Frantsdatter, født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 20.01.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

              

               Frantz Bendixen og Anne Clausdatters barn Benedictha Claudia.

               Faddere: John Johannesen Gloses? kone Birthe Nielsdatter, pigen Magnild Sørensdatter, Andreas Zimmermann, Michel Halvorsen, Ole Moe, Arne Berg.

              

 

 

        B.    Anne Ulrica Frantsdatter, født 1806 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.01.1806 i Gjerpen.[17]

              

               Frans Bendixssøns pb. Anne Ulrica f. Aasebakken

               Faddere: Arne Erikssøns k., Ingebor Bendixdatter, Ole Bratterud, Michel Halvorssøn, Carl Lundstrøm.

              

 

 

        C.    Andreas Frantsen, født 1807 på Osebakken i Gjerpen, døpt 30.12.1807 i Gjerpen.17

              

               Frans Bendixssøns db. Andreas f. Aasebakken

               Faddere: Nils Jacobssøns k., Andrea Bendixdatter, Jon Grorud, Michel Halvorssøn, Ole Arnessøn.

              

 

 

        D.    Bendik Frantsen, født 1809 på Osebakken i Gjerpen, døpt 26.11.1809 i Gjerpen.17

              

               Frans Bendixssøndb. Bendix f. Aasebakken

               Faddere: Bendix Anderssøns enke, Anne Lise Bendixdatter, Ole Arnessøn, Valentin Simonssøn, Nils Sivertssøn.

              

 

 

        E.    Ulrikke Frantsdatter, født 1811 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.05.1811 i Gjerpen.17

              

               Frans Bendixssøns pb. Ulrica f. Aasebakken

               Faddere: Karen Arnesen, Karen Abrahamsen, Abraham Bruun, Michel Halvorssøn, Iver Kiøstolssøn, Christen Tofte.

              

               Ifølge gamlegjerpen.no var hennes mann skipskaptein og de var bosatt på Osebakken.

              

 

               Gift17 med Thomas Ludvigsen Ørbæk, født omkring 1810.

              

 

 

        F.    Andriette Frantsdatter, født 1814 på Osebakken i Gjerpen, døpt 21.11.1814 i Gjerpen.17

 

 

 

        G.    Carl Benedictus Frantsen, født 1816 på Osebakken i Gjerpen, døpt 02.11.1816 i Gjerpen.17

 

 

 

        H.    Wilhelm Frantsen, født 1818 på Osebakken i Gjerpen, døpt 05.03.1818 i Gjerpen,17 død 1819 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.11.1819 i Gjerpen.17

              

               Gravlagt som "Wilhelm, Osebakken, 1 ¾ aar, Fad. Kjøbm. Frants Bendixen".

              

 

 

        I.     Anette Frantsine Frantsen, født 1820 på Osebakken i Gjerpen, døpt 18.08.1820 i Gjerpen,17 død 01.06.1876 på Osebakken i Gjerpen.17

              

 

               Gift 1848,17 med Tobias Peder Wiibe, født 28.06.1815 på Follestad i Gjerpen (sønn av Frederik Georg Wiibe og Frederike Hansine Timmermann), døpt 27.08.1815 i Gjerpen,17 død 1891.17

              

               Tobias:

               Tobias Peder - Lærer ved Barneskolen i Skien, Frederik Georg Wiibe, Frederike Hansine Timmermann Follestad       

               Faddere: Mad. Petronelle Hansen, Jfr. A. M. Wiibe, ......, Apoteker Mülerts, Pastor Taraldsen.

              

               Han var enkemann bosatt i Storgaten 209 på Osebakken i 1875. Han nevnes som "Skibsreder, Kæmner, Handlende, Regnskbsfr. i Pensionsindretningen, Directour i første norske Assuranceforening".

              

 

 

        J.     Wilhelm Andreas Frantsen, født 1826 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.08.1826 i Gjerpen,17 død 1826 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.11.1826 i Gjerpen.17

              

               Gravlagt som "Wilhelm Andreas, Osebakken, 3 maaneder, Hiemmedøbt".

              

 

      

V.   Mette Marie Bendixdatter, f. 1784 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 16.12.1784 i Gjerpen,1 konfirmert 12.04.1800 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

      

       Bendix Andreasens pb. Mette Maria fra Osebachen

       Faddere: Anne Malene Olsdtr., Inger Sommer, Jacob Thommesen, Knud Svendsen, Lars Hansen, Svend Knudsen.

      

       Konfirmert som "Mette Maria Bendixsdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Mette Bendixdtr., Hendes pige, 16 aar, Ugivt".

      

       Gjerpen - Cop. 24/10-1813.

       Handelsfuldmægtig Ole Olsen og Mette Marie Bendixen, Bevilling.

      

       Senere bosatt i Ligaden 22 på Osebakken (Østre Borge).

 

      

       Gift 24.10.1813 i Gjerpen,1 med Ole Olsen, født omkring 1780.

 

 

      

VI. Andreas Bendiksen, f. 1786 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.10.1786 i Gjerpen,1 d. 1786 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 31.12.1786 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreasens db. Andreas fra Osebachen

       Faddere: Hans Berulfsens kone, Anne Svendsdatter, Svend Engelsen, Knud Svendsen, Peder Tolfsen.

      

       Gravlagt som "Bendix Andreasens s. Andreas 12 uger".

 

 

 

VII. Ingeborg Gurine Bendiksdatter, født 1787 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 23.11.1787 i Gjerpen,1 konfirmert 08.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[19] død 29.11.1824 på Herre i Bamble, gravlagt 06.12.1824 i Porsgrunn.2

      

       Bendix Andreasens pb. Ingebor Gurine fra Osebachen

       Faddere: Malene Olsdtr., Helvig Halvorsdtr., Knud Svendsen, Peder Tollefsen, Svend Engebretsen, Gunder Olsen.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Gurine Bendixdatter 16 ½".

 

       Hun nevnes hos Løvenskiold i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       S. v. Løvenskiod - 72 - Gaardeyer Kammerhr, Hr.

       Carl Løvenskiold - 23

       E. Løvenskiold - 20 - Frøken

       Hend. Løvenskiold - 19 - Frøken

       Juliane Wulframsdorf - 31 - mamesel

       E. Bierk - 32 - Jomf Hushold.

       Jongebor Bendigsdatter - 26 - Pige

       Sofie Condrup - 23          

       Pernille Sorensdatter - 20           

       Gurie Jorgensdatter - 23

       Kiesten Jensdatter - 22   

       Sedsel Sorensdatter - 60 

        ? Halvorssen Halvorssen - 20 - Dreng

       Anders Gunderssen - 19   - Dreng

       Torsten Anderssen - 30    - Dreng

       Laers Laerssen Jeger - 27           

 

       Gjerpen 20.10.1823

       Ungkarl Jens Tollefsen Ravnæs 26 aar, og pige Ingeborg Gurine Bendixdatter Mela 36 aar.

       Forlovere: Skolelærer? S. Johnsen, Snedker A. Bentsen af Skien.

      

       Bosatt en tid i Storgaden 206 i Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Ingeborg Gurine Tollefsen født Bendixen, gift med Fuldmægtig ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen, 39 aar".

 

      

       Gift 20.10.1823 i Gjerpen,2 med Jens Tollefsen, født 1797 på Vold i Solum (sønn av Tollef Jensen og Ragnhild Svendsdatter), døpt 26.02.1797 i Solum.2

      

       Jens:

       Et Drengebarn kaldet Jens, foreldre Tollef Jensen Vold og Ragnille Svensdatter.

       Faddere: Ingeborg Jørgensdatter, Dorthe Erichsdatter, Ole Svendsen, Niels Christensen, Ole Ingebrichtsen, Axel Jensen.

 

 

       Barn:

 

        A.    Ingeborg Gurine Jensdatter, født 10.11.1824 på Herre i Bamble, døpt 06.12.1824 i Porsgrunn,[20] død 06.01.1825 på Herre i Bamble, gravlagt 13.01.1825 i Porsgrunn.20

              

               Født 10.11.1824 – døpt 06.12.1824: Ingeborg Gurine – Contorist ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen og Hustru Ingeborg Gurine Tollefsen, født Bendixen, faddere: Daglønner Jørgen Pedersens Kone Marthe Dorthea Tollefsd. af vestre Porsgr., Pige Benedicte Vilhelmine Bendixsen fra Gjerpen, Kiøbmand Frants Bendixen fra Osebakken, Forvalter Abraham Bruun fra Herre, Beggmester? (Dette var nok en Belgmaker fra Heggemoen under Espevalen i Holla). JO) Johannes Nilsen fra Volds Jernværk, Klokker i Solum Ole Johnsen, Daglønner Svend Tollefsen sammesteds fra.

              

               Gravlagt som "Ingeborg Gurine Jensdatter, Datter af Fuldmegtig ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen og hustrue Ingeborg Gurine Bendixdatter, 7 uger".

 

      

 

 

VIII. Andrea Bendiksdatter, født ca 1790.5,7

 

        Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Andrea Bendixdtr., Opfostrings barn, 11aar".       

 

       Viet Gjerpen 20/8-1815

       Peder Hansen, uk., "Parkgartner"? hos "procurator"? Jørgen Aall i Porsgrund, 28

       Andrea Bendixd. af Oseb., P., 26.

       Forlovere: H. Wenstøb, kontorist hos Jørgen Aall i Porsgrund, Snedkermester A. Berg boende i Porsgrund.

 

      

       Gift 20.08.1815 i Gjerpen kirke,17 med Peder Hansen Paus, født 1786 i Kviteseid i Telemark (sønn av Hans Nicolai Hansen Paus og Dorthe Marie Usler), døpt 27.08.1786 i Kviteseid i Telemark,[21] konfirmert 08.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke.19

      

       Peder:

       Hans Nicolai Paus S: Peder

       Test. Nicolai Nissen Paus, Christoffer Blom, Anlev Olsd Næs, Aslev Svennungsd Kirkebøe, Targier Oversd Kirkebøe

 

       Konfirmert som "Peder Hansen Paus 16 ½".

      

       Han nevnes her i 1815

 

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hus.33

       Avskrift 1

       Grosserer Jørgen Aall 44 aar

       Sønn Niels Weyer Aall 16 ¼ aar

       Student Jørgen L Berg 27 aar

       Mecanicus Halvor Wenstøb 30 aar

       Contoir Betient Poul Linaae 22 aar

       Gartner Peder Paus 26 aar

       Tienestedreng Anders Jacobsen 26 aar

       Tienestedreng Andreas Sørensen 20 aar

       Tienestedreng Ole Tostensen 19 aar

       Tienestedreng Jørgen Knudsen 16 ¼ aar

       Madame Birgithe Aall 44 aar

       Jomfrue Charlotte Winge 35 aar

       Jomfrue Maren Boe 33 aar

       Jomfrue Marie Linaae 29 aar

       Datter Amborg Nicoline 19 aar

       Datter Hanna 18 aar

       Datter Marie Anne 14 aar

       Datter Wilhelmine 8 aar

       Datter Constance 6 aar

       Datter Elise Jørgine 4 aar

       Tienestepige Bolette Lef…..? 33 aar

       Tienestepige Maren Larsdatter 22 aar

       Tienestepige Gunnild Thorsdatter 22 aar

       Tienestepige Maren Nilsdatter 24 aar

       Tienestepige Karen Hansdatter 35 aar

       Tienestepige Karen Nilsdatter 24 aar

       Tienestepige Inger Aavaldsdatter 23 aar

      

       Avskrift 2

       Gaardejer Hr. Jørgen Aall 44 aar

       Madame Berget Aall 45 aar

       Jomfrue Amborg Aall 20 aar

       Jomfrue Hanna Aall 18 aar

       Sønn Nils W. Aall 17 aar

       Jomfrue Wilhelmine F Aall 8 aar

       Jomfrue Marieanne Aall 14 aar

       Jomfrue Constance Aall 6 aar

       Jomfrue Eliseabeth Jørg. Aall 5 aar

       Jørgen Flood 22 aar

       Jomfrue Marie Linaae 29 aar

       Jomfrue Karen Linaae 26 aar

       Jomfrue Scharlodte Winge 34 aar

       Jomfrue Marie Kirstine Boe 34 aar

       Poul Linaae 23 aar

       Gartner Peder Hansen Paus 28 aar

       Jørgen Knudsen 15 aar

       Matros Andreas L Svensen 22 aar

       Dreng Anders Nygaard 27 aar

       Dreng Ole Tostensen 20 aar

       Pige Boel Steffensdatter 30 aar

       Pige Maren Nilsdatter 25 aar

       Pige Carolina Nilsdatter 25 aar

       Pige Maria Hansdatter 28 aar

       Pige Anne Nilsdatter 19 aar

       Pige Gunil Torsdatter 22 aar

       Pige Kistine Marie Wenstøb 18 aar

 

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Hans Benedictus Paus, født 08.12.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 13.02.1816 i Østre Porsgrunn,21 konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.[22]

              

               Født 08.12.1815 – hjemmedøpt 10.12.1815 – bekreftet i kirken 13.02.1816: Hans Benedictus – Gartner Peder Hansen Paus og Kone Andrea Bendiksen i østre Porsgrund, faddere: Kiøbmand Frans Bendiksens Kone Anne Bendiksen født Tollefsen, Jomfrue Ingeborg Bendiksen, Kiøbmand Olsen fra Osebakken, Seiglmager Michel Halvorsen, Fuldmegtig Paul Linaae, Contoirist Ellef Fundemark fra østre Porsgrund, Forvalter Erich Arnesen fra Bolvigs Jærnværk

              

               Han ble konfirmert som "3. Hans Benedictus Paus, døbt 13.02.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Gartner og Kiøbmand Peter Paus og Madame Andrea Paus født Bendixen".

              

 

 

        B.    Adam Paus, født 19.08.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 08.11.1817 i Østre Porsgrunn,21 konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.22

              

                Født 19.08.1817 – hjemmedøpt 19.08.1817 – bekreftet i kirken 08.11.1817: Adam Paust – Gartner Peder Hansen Paust og Mad. Andrea Bendikdatter i østre Porsgrund, faddere: Kiøbmand Ole Olsens Kone Madam Mette Olsen, Jomfrue Elisa Bendiksen, begge fra Osebakken, Kiøbmand Ole Arnesen, Do Niels Sørensen, begge fra østre Porsgrund, Styrmand Samuel Viborg fra Brevig, Kontorist Jacob Njegaard

              

               Konfirmert som "4. Adam Paus, døbt 08.11.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Gartner og Kiøbmand Peter Paus og Madame Andrea Paus født Bendixen".

              

 

 

        C.    Bergitte Daarte Paus, født 14.07.1822 i Holla, døpt 24.08.1822 i Holla, konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[23]

              

               Født 14/7-1822. Holden. Birgithe Dorthea.  Gartner Peder Paus og Andrea Bendixen.

               Fadd: Madame Arnesen, Jomfrue Bendixen, Forvalter Rolsted, Masmester Svendson Wrk., Bogholder J. R. Foss og A. Rolsted.

              

               Konfirmert som "27. Bergitte Daarte Paus, døbt 24.08.1822, fødested Holden, foreldre Gartner P. Paus og hustru Andrea Bendixen".

              

 

 

        D.    Pauline Andrea Paus, født 14.10.1824 i Holla, døpt 14.10.1824 i Holla, konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[24]

              

               Født 14/10-1824. Holden. Pauline Andriette. Gartner Peder Paus og Andrea Bendixen.

               Fadd: Madame Svendsen, Jomfrue T. Kondrop (Condrup), Jomfrue B. Arnesen, forvalter Knutzen, Hr. P. Collet, J. P. Foss og A. Rolsted.

              

               Konfirmert som "28. Pauline Andrea, døbt 14.10.1824, fødested Holden, foreldre Gartner Peder Paus og hustru Andrea Bendixen".

 

 

      

IX. Anne Elisabeth Møller Bendiksdatter, født 1792 på Osebakken i Gjerpen,8 døpt 23.12.1792 i Gjerpen,1 død 04.11.1852 på Fossum i Gjerpen.17

      

       Bendix Andreæsøns pb. Anne Elisabeth-Møller fra Aasebakken

       Faddere: Mariken Amundsdtr., Lovise Ludvigsdtr., Brynild Borge, Peder Tolfssøn, Svend Engelbertssøn.

 

       Ifølge gamlegjerpen giftet seg seg på Kongsberg i 1832. Fant ikke vielsen der?

      

       (1) Gift,1 med Helge Reiersen, født 1805 i Holla,1 (sønn av Reier Tallachsen og Mari Helgesdatter), døpt 23.08.1805 i Holla.[25]

      

       Helge:

       f. 23/8-1806(!). (Må være f. 23/8-1805. Vaksinert 6/8-1806.) Helgen.

       Rejer Tallacsen og Mari Helgesdatters Helge.

       Fadd: Helge Brynildsen, Mons Tronsen, Lars Tallaksen, Anne Knudsd., Pernille Tallaksd.

 

      

       (2) Gift 22.04.1841 i Gjerpen,1 med Hans Jensen, født 1782 på Sætre i Luksefjell i Gjerpen,1 (sønn av Jens Hansen og Anne Isaksdatter), døpt 01.12.1782 i Gjerpen,17 død 23.03.1859 på Fossum i Gjerpen.17

      

       Hans:

       Jens Hansens db. Hans fra Sæteret i Luxefjeld

       Faddere: Aslak Moes kone, Maren Aslaksdtr., Povel Vebiønsen, Erik Hansen.

      

       Hans foreldre bodde på Sætret i Luksefjell og deretter på Ekornrød under Mo.

      

       Hans ble bosatt på Fossum. Han var enkemann etter Karen Maria Nilsdatter Høyer da han giftet seg i 1841.

 

 

      

X.   Benedicta Vilhelmine Bendiksdatter, født 1796 på Osebakken i Gjerpen,8 døpt 25.09.1796 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreæssøns pb. Benedicte Wilhelmine Birgitte

       Faddere: Thore Christensdtr., Ulrica Bendixdtr., Engelbert Olessøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.

      

       Han var skomaker fra Rafnes

      

       Familien bodde på Vestsiden i Porsgrunn hvor Tollef var skomaker i 1848.

 

      

       Gift 15.10.1833 i Gjerpen,1 med Tollef Pedersen, født 14.05.1807 på Dorholt i Bø i Telemark (sønn av Peder Tollefsen og Svanaug Knudsdatter), døpt 18.05.1807 Lunde kirke,22 konfirmert 20.10.1822 i Porsgrunn.7

      

       Tollef:

       Peder Tollevsen Dorholt og Svanoug Knudsd S: Tollev,

       Test. Hans Piberud, Gunder Rødningen, Margit Rødningen, Kari Hægna, Marthe Tollevsd

 

       Konfirmert som "Tollef Pedersen Herre, foreldre Peder Tollefsen og hustru Svanov Knudsdatter Herre, døbt 04.03.1807 Bøe".

      

       Gjerpen viet 15/10-1833

       Tollef Pedersen, Lunde og Ravnes, uk., 26. F: Peder Tollefsen.

       Benedicte Wilhelmine Bergite Bendixen, Oseb. og Fossum, p., 35. F: Bendix Andreasen.

       Forlovere: Borger Ingebretsen Fossum, Jacob Olsen Fossum.

      

       De nevnes med to barn på Søndre Venstøp i Gjerpen i 1835. Tollef var skomaker. Se gamlegjerpen.no (fam.9)

      

      

 

XI. Susanna Marie Bendiksdatter, f. 1798 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 16.09.1798 i Gjerpen.1

      

       Bendix Andreæsøns pb. Susanne Marie f. Aasebakken

       Faddere: Gunnil Marie Olesdtr., Karen Bendixdtr., Jacob Jonssøn, Erik Arnessøn, Frans Bendixsøn.

      

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Solumslekt

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[12]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[15]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 268-269.

[17]  gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[21]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[22]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 130.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 277.

[24]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 278.

[25]  gamleholla.no.