| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STUSRØD |


 

 

 

 

Tollef Johanssen f. 1714 og Anne Tollefsdatter f. 1707 sin familie

 

 

 

Tollef Johannssen, f. 1714 i Vestre Porsgrunn,[1] døpt 07.10.1714 i Solum,[2] d. 1786 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.03.1786 i Vestre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Johannes Jensen og Abelone Tollefsdatter i Solum.

 

Johannes Nielsøns[!] barn kaldet Tollef. 

Faddere: Jacob Hansøn, Christen Skredder, Ifver Michelsøn, Inger Andersdatter, Sara An...

 

Farens navn ble skrevet feil da Tollef ble født.

Foreldrene var viet i Solum i 1706 og døde begge i Vestre Porsgrunn. Faren i 1743 og moren i 1748.

 

Tollef giftet seg 1. gang i 1733.

 

Trol. 22/7-1733 i Eid. Copul. 16/10-1733.

Tollef Johansøn og Anna Tollefsd.

Caut: Michel Larsøn Sætter (segl) og Olle Nordal (segl).

 

De døpte sitt første barn bosatt i Eidanger i 1734 og sitt andre i 1736 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger. De har bare bodd der en kort tid, for i 1739 døpte de barn bosatt i vestre Porsgrunn der de bodde livet ut.

 

Han ble nevnt i skifte etter broren Nils i 1779. Han er da nevnt som myndig, bosatt i vestre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "begravet enkemand Tollef Johannisen 72 aar".

 

 

(1) Gift 16.10.1733 i Eidanger kirke,[4] med Anne Tollefsdatter, f. 1707 på Løberg i Gjerpen,[5],[6] (datter av Tollef Amundsen og Åste Lauritzdatter), døpt 23.10.1707 i Gjerpen kirke,[7] d. 1774 på Vestre Porsgrunn,[8] gravlagt 18.03.1774 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[9]

 

Anne:

Tolf Løbergs datter Anna.

Test: Jacob Løberg. Mathis Løberg. Solve Olssøns qvinde Birte i Scheen. Niels Løbergs qvinde, Tolf Løbergs søster.

 

Hun er nevnt som fosterbarn hos sitt søskenbarn, Ole Ingebretsen, på Oklungen i 1725:

Aachelungen (Oklungen).

Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sigurd Aslachssøn gl. 60 aar tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Amundsdatter gl. 62 aar (Fra Løberg i Gjerpen), har sin Stifsøn hos sig paa Gaarden Olle Ingebretssøn gl. 22 aar, er Soldat og gift med Ingeborg Olsdatter gl. 24 aar, har ingen børn, uden et Fosterbarn Anne Tollefsdatter gl. 18 aar, 1 Tieniste dreng Olle Kullt gl. 46 aar, har iche tient, og er iche døgtig.

Til Gaarden en Flom sauge som Skiæres høst og vaar, en quantum bord til Laurvigs græfskab, som og skov af Furu og Gran til Saugtømer og kulleved, som fremdrives til Laurvigens (Grefskab?)

Ingen Huusmandspladse. Bemeldte Gaard er kjøbt til Laurvigens Græfskab.

 

Gravlagt som "Tollef Johannisens kone Ane Tollefsdatter 66 aar".

 

 

(2) Gift 03.02.1776 i Solum,[10] med Guri Christensdatter, f. 1744 i Solum,[11] (datter av Christen Eriksen og Marthe Pedersdatter), døpt 19.01.1744 i Solum kirke,[12] d. 1803 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.11.1803 i Vestre Porsgrunn.[13]

 

Guri:

Christen Erichsøns og Marthe Pedersdatters barn Guri.
Faddere: Søfren Biørbech, Jon Stafdall, Marthe Otterkiill, Inger Hougen.

 

Hennes far, Christen Eriksen (1708-1777), kom fra Skilbred i Solum. Moren, Marte Pedersdatter f. ca 1711, var han første kone. Moren døde på Vold i Solum i 1747. Hennes far giftet seg på nytt med Marte Andersdatter (omkring 1700 - 1762). Faren og hans 2. kone døde i Vestre Porsgrunn.

 

 

 

I.    Tollef Tollefsen, (sønn av Tollef Johanssen og Anne Tollefsdatter) f. 1734 i Eidanger,[14] døpt 29.04.1734 i Eidanger kirke,[15] d. 1735 i Eidanger, gravlagt 05.06.1735 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Tollef Johansen og Anna Tollefsdatter - Tollef

       Faddere: baaren af Inger Nordal, Karen Larsdatter, mandfaddere: Adrian Sudsrød, Hans Olsen Kaasen, Civert Ellefsen.

      

       Det er nok denne sønnen som ble gravlagt som " Tollef Johannisøn og Anna Tollefsdatters ægte barn (Ingen navn. J.O.) 6 aar 6 uger". Presten har nok skrevet feil. Det skulle nok stått "1 aar 6 uger".

 

 

 

II.   Bodil Tollefsdatter, (datter av Tollef Johanssen og Anne Tollefsdatter) f. 1736 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[17] døpt 02.04.1736 i Eidanger kirke,[18] d. 1808 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 11.12.1808 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Tollef Studsrøds ægte datter Nomine Bodil       

       Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone, Karen Larsdatter Studsrød, mandfaddere: Siul Ochlungen, Carl Aarholt.

      

       Hun trolovet seg i Porsgrunn med sin far som trolover.

      

       Porsgrunn troloves 23.01.1766:

       Enkemand Lars Evensen af Jerpen Sogn med pigen Bodel Tollufsdatter af Vestre Porsgrund.

       Forlovere Tolluf Johannisen og Tosten Isaachsen.

      

       Her er hun fadder for sin søsters barn i 1762:

       Margrete, foreldre Torsten Isachsen og Gunild Tollevsdatter Porsgrund.

       Faddere: Maren Larsdatter, Bothil Tollevsdatter, Tollev Johansen, Hans Isachsen, Isach Klyve.

      

       I 1801 var den 63 år gamle Bodil Tollefsdatter ført som enke etter første ekteskap hos Johannes Larsen i Vestre Porsgrunn som «Mandens Moder», hvor hun har sit «Ophold af Sønnen».

 

       Gravlagt som "Lars Evensens enke Bodil Tollefsdatter 75 aar".

 

      

       Gift 1766, med Lars Evensen, født 1740 på Nøklegård i Gjerpen,[i] (sønn av Even Gundersen og Margrethe Larsdatter), døpt 26.06.1740 i Gjerpen,[ii] død 1777 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.05.1777 i Vestre Porsgrunn kirkegård.[iii] .

      

       Lars

       Even Nøglegaards Lars

       Test: Haral Berreberg, Eric Halvorssøn, Ole Gunnerssøn, Aslac Venstøbs qvinde, Sit(sel)

       Lars hadde vært gift før. Han giftet seg 1. gang 13.10.1763 i Gjerpen.3

 

       Gjerpen Viede 13.10.1763:

       Lars Evensen og Guri Jansdatter.

 

          Lars giftet seg da (i 1763) med Guri Jansdatter, født 1740 på Grini i Gjerpen,1 (datter av Jan Sørensen og Anne Jacobsdatter), døpt 06.03.1740 i Gjerpen,[iv] død 1764 i Gjerpen, gravlagt 07.04.1764 i Gjerpen.3

 

       Guri:

       Jan Grinjs tvillinger Gurj og Dorte.

       Test: Niels Janssøn, Lars Grinj, Niels Grinj, Christen Haubache, Abraham Rising, Jørgen Grinjs qvinde Karen, Kirsten, Anne Grinj.

      

       De fikk en datter Karen i 1763. Henne var moren Guri sin brødre, Søren og Jacob, faddere for. Datteren Karen døde i 1764.

 

       Guri døde i 1764 og ble gravlagt som "Lars Evensens kone 33 aar".

 

       Lars giftet seg 2. gang i 1766.

      

       Lars fikk 6 barn (1 i første ekteskap og 5 i andre), men bare et levde opp. Fadderen, Johannes Hansen, som de brukte for sønnen Johannes i 1768, var gift med hans søster Maren Evensdatter.

      

       Gravlagt som "Lars Evensen 39 aar".

 

 

       Lars Evensen og Bodil Tollefsdatter sitt barn som vokste opp:

 

 

        A.    Johannes Larsen, født 1768 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, døpt 23.03.1768 i Gjerpen.11

              

               Lars Evensens drengebarn Johannes fra BradsbergKleven.

               Test: Ole Isachsens kone, Marthe Erichsdatter, Ole Nielsen, Johannes Hansen.

              

               I Vestre Porsgrunn i 1801 er den 32 år gamle Johannes Larsen ført som huseier og «Daglønner, udygtig til Søetiæneste» i første ekteskap med Ingeborg Nielsdatter 28 år.

 

              

               Gift 31.05.1799 i Vestre Porsgrunn kirke,11 med Ingeborg Nilsdatter, født ca 1773,12 død 1802 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 07.07.1802 på Vestre Porsgrunn kirkegård.11

 

 

 

 

III. Gunild Tollefsdatter, (datter av Tollef Johanssen og Anne Tollefsdatter) født 1739 på vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.04.1739 i Solum,[v] død 1769 på Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.03.1769 på Vestre Porsgrunn kirkegård.6

      

       Tollef Johannesøns og Anne Tollefsdatters barn Gunnild.

       Faddere: Michell Junchte, Christian Nielssøn, Povell Christianssøn, Marthe Christensdatter, Anne Johannisdatter.

 

       De fikk ei datter Margrethe Vestre Porsgrunn i 1760 som døde der i 1761. De fikk så to barn til som levde opp.

      

       Hun døde i Vestre Porsgrunn i 1769. Gravlagt som "Tosten Isaachsens k. Gunille Tollefsdatter 29 aar".

 

 

       Gift 17.10.1760 i Solum,6 med Torsten Isachsen, født 1737 på Skilbred i Solum (sønn av Isach Torstensen og Margrethe Jacobsdatter), døpt 26.12.1737 i Solum,[vi] død 1789 på Vestre Porsgrunn, gravlagt 17.05.1789 på Vestre Porsgrunn kirkegård.6

      

       Torsten:

       Isach Skiltbreds og Margrete Jacobsdatters barn Tosten.

       Faddere: Christen Nyhuus, Jan Jacobsøn, Isach Jacobsøn, Anne Rugtvedt, Gunnild Erichsdatter

 

       Han giftet seg 2. gang i Vestre Porsgrunn i 1770 med Synøve Larsdatter f. ca 1737. Hun døde i Vestre Porsgrunn i 1771. Tosten giftet seg da 3. gang i Solum i 1781 med Johanne Johannesdatter f. 1751 på Falkum eje i Gjerpen.

 

       Han døde i Vestre Porsgrunn i 1789.

      

       Gravlagt som "Tosten Isaachsen 52 aar"

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Margrethe Torstensdatter, født 1762 på vestre Porsgrunn i Solum, døpt 09.09.1762 i Solum.[vii] .

              

               Margrete, foreldre Torsten Isachsen og Gunild Tollevsdatter Porsgrund.

               Faddere: Maren Larsdatter, Bothil Tollevsdatter, Tollev Johansen, Hans Isachsen, Isach Klyve

              

               Tror det er hun som gifter seg i Brevik i 1786. Hennes søster Karen finner en som fadder og forloveren Abraham Isachsen er nok bror av hennes far.

 

              

               Forlovet 21.02.1786 i Brevik,[viii] gift 15.06.1786 i Brevik kirke,16 med Albreth Jacobsen, født 1761 i Brevik (sønn av Jacob Albrethsen og Anne Mogensdatter), døpt 08.03.1761 i Brevik kirke,[ix] konfirmert 04.10.1778 i Brevik kirke.[x]

              

               Se Brevik 1801

              

              

              

        B.    Karen Torstensdatter, født 1765 i Vestre Porsgrunn,[xi] døpt 10.02.1765 i Vestre Porsgrunn kirke,[xii] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke.[xiii] .

              

               døbt Tosten Isaachsens og Gunille Tollufsdatters barn Karen.

               Test: Isaach Clausen, Johannes Povelsen, Hans Isaachsen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Karen Jensdatter

              

               Det var nok hun som ble konfirmert i Eidanger i 1780 som "Kari Tostensdatter p. Røra 16".

              

               Hun giftet seg nok i Brevik i 1790. Forloveren Abraham Isachsen var nok hennes fars bror.

              

              

               Forlovet 10.05.1790 i Brevik,[xiv] gift 08.07.1790 i Brevik kirke,22 med Johannes Erichsen, født 1759 i Brevik (sønn av Erich Andersen og Johanne Johannesdatter), døpt 08.02.1759 i Brevik kirke,[xv] død 1809 i Brevik, gravlagt 25.05.1809 på Brevik kirkegård.[xvi]

              

               Se Brevik 1801

 

 

      

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 4.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 4.

[3]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 54,55.

[9]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 54,55.

[10]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 77.

[12]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 77.

[13]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 296-297.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 293.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[19]  Solumslekt, Solumslekt.[i]  Alder ved død.

[ii]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 1 (1681-1746), skannet av digitalarkivet, side 140.

[iii]  Solumslekt, Solumslekt.

[iv]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 1 (1681-1746), skannet av digitalarkivet, side 148.

[v]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 65.

[vi]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 62.

[vii]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 2-3.

[viii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[ix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[x]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[xi]  Alder ved konfirmasjonen.

[xii]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[xiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[xv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[xvi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.