| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Lisbeth Knudsdatter f. ca 1667 sin familie (Hun giftet seg 2. gang med Lars Amundsen f. ca 1663 og 3. gang Mathias Hansen f. ca 1648)

 

 

 

 

Lisbeth Knudsdatter, født ca 1667,[1] død 1746 i Porsgrunn, gravlagt 22.05.1746 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Hun var enke etter Kittil Gullichsen. Se Østre Porsgrunn 1701

 

Hun giftet seg 2. gang i 1713.

 

Trol. 30/8-1713. Copul. 24/9-1713.

I Porsgrunden: Lauridtz Amundsøn og Elisabeth Knudsd.

Caut: Erich Andersen Møller ved Hære (Herre) og Ole Andersen ved Porsgrunden.

Hafde Cop: S: (seddel) fra M: Morland.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1723.

 

Trol. 24/1-1723 i Eid. Copul. 28/3-1723.

Matthias Hanssøn med Lispet Knudzd.

Caut: Lave Arnessøn Flom og Ole Amundssøn Faas.

Copulations Seddel fra Berthell Haggedorn i Scheen.

 

Jeg finner familien under Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Mathias Hansøn gl. 81 aar har tient for Matros er gift med Lisbeth Knudsdatter gl. 58 aar.

Bruger Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Safver, haver 2de Børn Kield Larsøn gl. 11 aar, er hieme hos forældrene og Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener hos Lars Halvorsøn.

Haver og en Stifsøn Amund Larsøn Corporal, gl. 25 aar.

 

Datteren Karen Kittilsdatter var da fra hennes 1. ekteskap.

 

Hun var gift tre ganger, men av en eller annen grunn nevnes hus som «Kittilds Lisbet» da hun ble gravlagt. Kittil var hennes 1. ektemann.

 

Gravlegges som "Kittilds Lisbeth fra Porsgrund 70 aar".

 

 

(1) Gift 24.07.1713,[3] med Lars Amundsen, f. ca 1663,[4] d. 1719 på Osebakken i Eidanger,[5] gravlagt 27.06.1719 på Eidanger kirkegård.4

 

Lars:

Gravlagt som "Laers Emundsøn fra Ossebachen 56 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 14a

Skifte 1. August 1725 udi Porsgrund østre

Afgangne Laers Simonsen, død 1719 - efterladte hustrue Lisbeth Knudsdatter (Her skulle det nok stått Lars Amundsen. JO)

"hands efterladte og med hende sammenauflede børn":

1. Amun Laersen, 25 aar.

2. Kiel Laersen, 11 aar.

Stif-faderen Mathias Hansen verge for hans umyndige Stif-søn.

Boets midler: 43-1-22

Boets gield: 32-0-16

Netto: 11-1-6.

 

 

Lars Amundsen må ha fått sønnen Amund før han ble gift med Lisbeth Knudsdatter i 1713:

 

I.    Amund Larsen, (sønn av Lars Amundsen og Mor til Amund Larsen) født ca 1700,1,4 død 1740 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.06.1740 i Gjerpen.[6]

      

       Han bodde med sin fars 2. kone Lisbeth Knudsdatter og hennes 2. ektemann i 1725. Han nevnes der som stesønn.

 

       Han var nevnt i skifte etter sin far Lars Amundsen. Hans stefar, Matthis Hansen Kjelstad, var trolover.

      

      

       Gift 27.06.1727 i Eidanger kirke,3 med Anne Halvorsdatter, født ca 1698,1 død 1771 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.08.1771 i Gjerpen.6

      

       Se Porsgrunn 1725 -1762

 

 

 

(2) Gift 28.03.1723 i Eidanger kirke,1,2 med Mathias Hansen, f. ca 1648,1 (sønn av Hans Haraldsen), d. 1741 i Porsgrunn,[7] gravlagt 01.03.1741 på Eidanger kirkegård.5

 

Mathias:

Han ble skrevet som Kjelstad da han ble gravlagt. Han var nok fra Kjelstad i Bamble. En Knud og en Hans nevnes der av landkommisjonen i 1661. I 1664 manntallet nevnes Hans Haraldsen som enebruker på Kjelstad. Han nevnes der med sønnene Mattis og Harald på henholdsvis 3 1/2 år og 1/2 år. Dette med alderen stemmer ikke helt med det som nevnes senere, men det er innenfor de unøyaktighetene som var på denne tiden.

 

Mathias kan ha vært gift før i Brevik. En Mathis Hansen ble enkemann i Brevik i 1720.

 

Gravlegges som "Mathias Hansøn Kielstad fra Porsgrund 93 aar".

 

 

 

 

I.    Kjeld Larsen, (sønn av Lars Amundsen og Lisbeth Knudsdatter) f. 1714 i Eidanger,[8] døpt 10.05.1714 i Eidanger kirke.6

      

       Lauritz Amundsen og Lisbeth Knudsdatter - Kiel

       Faddere: baaren af Mr. Boumanns kieriste Else Søfrensdatter Brinch, ashist: Maren Viggers, mandfaddere: Rasmus Malling, Michel Olsen, Daniel Christensen Arfveschuf.

      

      

       Gift 30.12.1748 i Eidanger kirke,2 med Marthe Isachsdatter, f. omkring 1720.[9]

 

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

II.   Dorthea Larsdatter, (datter av Lars Amundsen og Lisbeth Knudsdatter) f. 1717 i Eidanger,[10] dåp 01.08.1717 i Eidanger kirke,8 d. 1717 på Osebakken i Østre Porsgrunn,[11] gravlagt 21.11.1717 på Eidanger kirkegård.9

      

       Lars Emmundsen og Lisbet Knudsdatter - Dorthea

       Faddere: baaren af Mad. Boumans, ashist: Mad. Gunild Kristie?, mandfadder: Herman Leopoldus, Job og Daniel Christensen Arveschov.

      

       Hun gravlegges som "Lars Emmundsøn fra Osebachens og Lisbeth Knudsdatters lille datter Dorthea 16 uger 5 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.

[11]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.