| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

 

Hans Fredriksen Holm født ca 1701 og Chatarine Elisabeth Scherven født ca 1705 sin familie

 

 

 

Hans Fredriksen Holm, født ca 1701,[1] død 1740 i Holmestrand, gravlagt 16.04.1740 i Holmestrand.

Han var sønn av Fredrich Fredrichsen Holm og Margrethe Hansdatter Skielschøer.

 

Han var sønn til Kapteinløyntnant Fredrich Fredrichsen Holm, født 1670, død 1717 i Pommern. Fredrich var gift med Margrethe Hansdatter Skielschøer.

 

Brødre Even og Fredrich Fredrichsøn Holm var begge Kapteinløyntnanter fra Holmestrand, broren Even Fredrichsen Holm er nevnt i flere steder i Svelvik bygdebok og Hurum, under Berger og Eik.

 

Det var skifte etter faren Fredrich Fredrichsen Holm i Holmestrand i 1721:

 

Holmestrand, skiftet sluttet 17.01.1721, datert 18.01.1721 - Protokollreferanse:2 - Side:22b -Løpenummer:10237

Navn                                        Rolle                Relasjon til avdøde     Stilling/stand                                               Bosted                               Alder                          

Friderich Friderichsen            arvelatar                                              borger til Tønsberg, sjøkapteinløytnant       Sønden paa Holmestrand            

Margrethe Hansdtr                 arving              ektefelle                                              

Friderich Friderichsen            arving              sønn                                                                                                                        20 år   

Hans Friderichsen                  arving              sønn                                                                                                                        16 år   

Ewen Friderichsen                  andre               bror                                        

Lorentz Hansen                       andre               svoger                                     

Merknad: "Som wed Døden er Afgaaen udi Kongl: Mayts: Søetieniste, og ""sckal wære Død og begraven i Pommeren"

 

Hans sønn Ole nevnes i manntallrullene for 1770 som født i Holmestrand.

 

Han døde i Holmestrand og nevnes som 39 år gammel da han gravlegges der  i 1740.

 

 

Han giftet seg med Chatarine Elisabeth Scherven, født ca 1705,[2] (datter av Oluf Lauritzen Schjerven og Inger Christiansdatter Schurmann), død 1770 i Brevik, gravlagt 02.11.1770 på Brevik kirkegård.[3]

 

Chatarine:

Hennes far var kjøpmann og sagbrukseier i Larvik. Det var vel da trolig der de giftet seg. Der mangler registreringen for den perioden.

 

Hennes mor var datter av borger i Skien Christian Schurmann og Inger Isaachsdatter Groll.

 

Hun har kommer til Brevik etter at hennes mann døde.

 

Gravlagt som "Chatarine Elisabeth Schierwen Sl. Hans Holms 65 aar 25 uger".

 

 

 

I.    Fredrich Hansen Holm, født 1727 i Holmestrand,3 døpt 04.08.1727 i Holmestrand,[4] død 1768 i Brevik, gravlagt 28.11.1768 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Gravlagt som "Fridrich Hanson Holm 41 aar".

      

 

 

II.   Ole Hansen Holm, født 1729 i Holmestrand, døpt 27.11.1729 i Holmestrand.[6]

 

 

 

III. Ole Hansen Holm, født 1730 i Holmestrand,3 døpt 21.12.1730 i Holmestrand,[7] død 1773 i Brevik, gravlagt 13.03.1773 i Brevik kirkegård.[8]

      

      

       (1) Gift 14.09.1758 i Brevik kirke,[9] med Birthe Margrethe Gjertsdatter, født 1738 i Brevik (datter av Gert Bentsen og Karen Nilsdatter Kirchetorp), døpt 04.05.1738 i Brevik kirke,[10] død 1765 i Brevik, gravlagt 13.06.1765 på Brevik kirkegård,3 konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke.[11]

      

      

       (2) Gift 27.05.1767 i Brevik kirke, med Fransiska Georgina Krøger, født omkring 1725,[12] (datter av Johan Krøger og Maren Franzdatter Cudrio).

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

IV. Nils Hansen Holm, født 1732 i Holmestrand, døpt 21.07.1732 i Holmestrand,[13] død 1733 i Holmestrand, gravlagt 08.12.1733 i Holmestrand.[14]

 

 

 

V.   Jens Smith Hansen Holm, født 1733 i Holmestrand, døpt 13.10.1733 i Holmestrand.[15]

      

       Har sett nevnt at han døde i 1734.

      

 

 

VI. Nils Hansen Holm, født 1734 i Holmestrand, døpt 19.10.1734 i Holmestrand.[16]

 

 

 

VII. Lars Scherven Hansen Holm, født 1735 i Holmestrand, døpt 21.11.1735 i Holmestrand,[17] død 1737 i Holmestrand, gravlagt 12.03.1737 i Holmestrand.[18]

 

 

 

VIII. Margrethe Hansdatter Holm, født 1737 i Holmestrand, døpt 21.07.1737 i Holmestrand.[19]

 

 

IX. Inger Hansdatter, født 1738 i Holmestrand, døpt 14.09.1738 i Holmestrand,[20] død 1739 i Holmestrand, gravlagt 14.03.1739 i Holmestrand.[21]

      

 

 

X.   Hans Hansen Holm, født 1739 i Holmestrand,13 døpt 07.11.1739 i Holmestrand,[22] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke,12 død 1797 i Brevik, gravlagt 09.09.1797 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Konfirmert som "1. Hans Hansen Holm".

      

      

       Gift 08.11.1771 i Brevik kirke,[24] med Else Alette Dorothea Arentzdatter Bøchman, født omkring 1750.

      

       Se Brevik 1782

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[4]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 38.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[6]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 49.

[7]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 57.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 68.

[14]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 77.

[15]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 76.

[16]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 83.

[17]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 89.

[18]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 96.

[19]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 97.

[20]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 103.

[21]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 106.

[22]  Kirkebok for Holmestrand Ministerialbok nr. I 1A (1707 - 1778), side 109.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.