| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

Arne Olsen, født ca 1550 og Anne Anundsdatter, født omkring 1570 sin familie

 

 

 

 

Arne Olsen, født ca 1550.

 

Fra gamlegjerpen.no:

Arne Borge fikk rundt 1584 bygd den kjente Borgestua som i dag står i Brekkeparken i Skien. På et trebrett på bygningen er det skåret inn følgende: ”GUDS FRED Arnie Olvesen 1584”. (U ble skrevet som V på den tiden. G.S.)

 

Arne Borge var i 1591 en av tre utsendinger fra Gjerpen som skulle møte som Gjerpens representanter i Oslo for å hylle Kong Christian IV’s kroning ("kongehyllinga 1591"). De andre representantene fra Gjerpen var lensmann Simen Dyresen Meen og Nils Riising.

 

Arne Borge eide i 1615 7 huder i Ø. Borge samt 9 skinn i Skjelsvik i Eidanger. Av odelsskattelisten fra 1624 kan vi se at han eide 7 huder og 3 skinn i Borge og at dette var "giftingsgods", altså eide han dette gjennom sin kone.

 

Se gamlegjerpen.no (Borge Østre)

 

Arne hadde denne delen i Skjelsvik mellom 1611 og 1619. I 1620 nevnes ikke parten i Skjelsvik, men 3 skinn i Borge var kommet til.

 

Han skattet i 1626 for siste gang, også da for 7 huder 3 skinn i Borge. Godset nevnes som giftegods. Christen Amundsen Borge hadde året etter dette godset.

 

 

Han giftet seg med Anne Anundsdatter, født omkring 1570 på Borge i Gjerpen (datter av Anund Solvesen og Christensdatter).

 

Anne:

Hennes far, Anund Solvesen, ble bruker av Østre Borge i Gjerpen. Han nevnes i 1541 og 1560. Han fikk deler av Kiste i Siljan, Landsverk (Sauherad?) og tre huder i Borge i arv. Han makeskifter deler av Eftedal i Hedrum som han byttet til seg av sin søstersønn Dyre Tjøstolsson samt av Kiste i Siljan til svogeren Bjørn Ormsson og hans hustru Åse Solvesdatter mot 10 skinn i Borge og 2 daler.

 

 

 

I.    Amund Arnesen Skjelsvik, født omkring 1580 på Borge i Gjerpen.[1] .

      

       Han var nok sønn av Arne Olsen og Anne Anundsdatter på Borge i Gjerpen.

 

 

       Gift[2] med Amund Skjelsviks kone, født omkrinf 1580

      

       Se Skjelsvik

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Per Reidar Christiansen, "Ætten og Asdal og Tangall i Bamble" (NST Bind XLII - hefte 1) (2009)