| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SANDØYA |


 

 

 

Jon Nirisen f. ca 1745 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kari Gundersdatter f. ca 1734 og 2. gang med Gro Knudsdatter f. ca 1764)

 

 

 

Jon Nirisen, født ca 1745 i Tinn,[i] død 21.10.1818 på Sandviken u/Sandøya i Eidanger,[ii] gravlagt 27.10.1818 på Eidanger kirkegård.[iii]

Han var sønn av Niri Olsen og Gro Gregersdatter i Tinn.

 

Jon kom fra Havsstaul u/Bøen i Tinn. Se mer under hans søster Gunhild Nirisdatter på Siktesøya.

 

Han giftet seg 1. gang i 1782.

 

Bamble viet 11.07.1782:

Ungkarl Jon Nirisen med enken Karen Gundersdatter

begge i Langesund.

 

I 1786 var de bosatt i Brevik ifølge skifte etter hans kone Karen Gundersdatters bror dette året. Karen døde i Brevik i 1796.

 

Han giftet seg 2. gang i 1798.

 

Brevik: trolovet 29.03.1798, viet 24.04.1798

Jon Nerisen, enkemand og pigen Groe Knudsdatter

Caut.: Niels Pedersen, Jon Andersen

 

Han har nå kommet til Sandøya som husmann på Sandviken og nevnes der i 1801. Det var trolig Jon som ryddet denne plassen på slutten av 1790 tallet.

 

Bosatt som husmann under Sandøya i 1801:

John      Nirissen           Mand                   56       2det ægteskab Husmand

Groe     Knudsdtr          Kone                   37    1ste ægteskab 

John      Christensen     Tjenestedreng     12

      

Gravlagt som "Jon Nerisen Oxøen, husmand 78 aar".

 

 

(1) Gift 11.07.1782 i Bamble,[1] med Karen Gundersdatter, f. 1734 i Østre Glittum i Bamble,[2] (datter av Gunder Christensen og Karen Olsdatter), døpt 19.09.1734 i Bamble,[3] d. 1796 i Brevik, gravlagt 10.04.1796 på Brevik kirkegård.[4]

 

Karen:

Gunner Glettum og Kari Olsdatters barn Kari.

Faddere: Ambor Gunnersdatter, Anne Gunnersdatter, Anne Haukedal, Hans Høen, Lars Gunnersen

 

Hun var enke etter Nils Christensen Sandøya da hun giftet seg med Jens i 1782. Hun bodde da i Langesund. Se Sandøya denne gården

 

Hun nevnes i skifte etter sin bror Jens i 1786.

 

1786 26/5, 87 26/4 Protokoll 11 fol. 155b

Glittum østre

Jens Gundersen +       h. Aase Knudsdtr. +  

            Arvinger på Mannens side:

            1.  Elias Gundersen +, 2 barn.         se sk.pr. 11 s. 155

            2.  søster Anne Gundersdtr. + 3 barn.  ---    " ---

            3.  søster Anne G.dtr. d.y. + "vet ikke arvinger"

                    g.m. Mads Hansen Vegårdshei

            4.  halvsøster Karin Gundersdtr.

                    g.m. Jon Nerisen Berg, bor i Brevik

            Arvinger på avdøde hustrus side neves ikke her.

Brutto: 59 - 2 - 20

Netto: 38 - 3 - 22

 

Gravlagt som "Kari Gundersd. - Jon Nirisons kone 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 255b

Skifte 23. april 1796 i Brevig

Kari Gunnersdatter, død - Enkemand Jon Nirisen

Den afdødes arvinger:

1. Broder Hans Gunnersen som søefarende skal være afgaaet til Westindien for omtr. 30 aar

2. Søsteren Helge Gunnersdatter skal oppholder sig i London.

 

 

(2) Gift 24.04.1798 i Brevik kirke,[5] med Gro Knudsdatter, f. ca 1764.[6]

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 457.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 599.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[6]  1801 tellingen.[i]  1801 tellingen.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 602.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.