| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SANDØYA |


 

 

 

 

Simon Eggertsen f. 1720 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Johanne Ellingsdatter f. ca 1721 og 2. gang med Anne Haraldsdatter f. ca 1718)

 

 

Simon Eggertsen, f. 1720 i Brevik,[1] døpt 17.03.1720 i Brevik kirke,[2] d. 1771 på Sandøya i Eidanger,[3] gravlagt 08.07.1771 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Eggert Simonsen Sandøya.

 

Egert Simmensen og Johanne Hansdatters ægte barn Navnl. Simmon

baaren af Mad. Bodel Jacob Nielsens, assist: Karen Simmensdatter, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Rolf Larsen, Abraham Hansen, Vetle Ammundsen.

 

Han giftet seg 1. gang i 1745.

 

Bamble viet 02.09.1745

Simon Egertsen Sandøe og Johanna Ellingsdatter Voje.

 

Han fikk i 1747 festebrev på gården Sandøya av Fredrich Meyer:

Anno 10.04.1747 – Hr. Fredrich Mayers fæstebref paa 2 huder i Sandøen til Simon Egertsen, dat. 4/2 sidsl. med revers.

 

Han kjøpte gården Auen i 1750 og solgte den igjen i 1752:

Anno 12.11.1750 – Sorenskriver Odderbachs auctioensskiøde paa grd. Ougen i Eidanger til Simon Eggertsen for 205 rd. (dat. 11.11.1750)

Anno 03.04.1753 – Lyst Simon Eggertsens skiøde til Stener Nielsen paa 1 hud og 3 skind jordgods i grd. Ougen i Eidanger sogn med bøxel i herligheder for 280 rd. med videre. (dat. 18.11.1752)

 

Han giftet seg 2. gang i 1760.

 

Brevik: trolovet 04.03.1760

Enkemanden Simen Eggertsen Sandøen og pigen Anne Haraldsdatter

Caut.: Ole Biønnæs, Jacob Birkøen.

 

Brevik 1762:

Nr 87

Mand og hustru: Jens Andersen og kone

Piiger over 12 aar: Giertrud Persdatter

Huusfolk: 1. Simen Sandøen og kone, Søn Lars, 2. Bent Johansen Skomager

De uformuende: Friderik Snedker, een gammel fattig Stymger?

 

Han solgte i 1764 gården Auen sammen med Steener Nilsen:

Anno 22.05.1764 – Steener Nielsen Ougen og Simon Eggertsen Herøes skiøde paa 1 hud og 6 skind i grd. Augen til Sr. Jacob Nielsen Grubbe for 505 rd. (dat. 21.05.1764)

 

Brevik 1770:
34.
Simon Eggertsen, 50 aar, født i Eidanger, 1 sønn
Lars Simonsen, 23 aar, født i Brevik

 

Gravlagt som "Simon Sandøe 50 aar".

 

Det var skifte etter han på Rødningen under Herøen i Eidanger i 1771.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 51

9.6., 3.8., 8.11.1771 - Hærøen i Eidanger Pl. "Rødningen"

       Simon Egertsen g.1. Johane Ellingsdtr. død, g.2. Anne Haraldsdtr.

       Barn:

1.    Lars Simonsen 24 år.

Laugverge for enken Hans Herøen

Formynder Nils Bamble

       Ingen Barn i 2det ægtesk.

Brutto 123-2-4.

Boets utg: 202-2-14 = Boet fallit på 79-2-10.

 

 

(1) Gift 02.09.1745 i Bamble kirke,[5] med[6] Johanne Ellingsdatter, f. ca 1721,[7] (datter av Elling Nilsmundsen og Mari Torsdatter), d. 1753 på Auen i Eidanger,[8] gravlagt 20.02.1753 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Johanne:

Hun kom fra Voje i Drangedal da hun giftet seg med Simon.

 

Hun ble nevnt i skifte etter sin mor på Kjellstad i Bamble i 1759.

 

Kjellestad i Bamble "Kielstad" 3.12.1759 Sk.pr. 6a, Fol. 111

Maren Thorsdtr. død.

Barn: 1. Thor Ellingsen (myndig). 2. Lars Ellingensen (myndig). 3. Anne død (etterl.3 barn): a) Lars Gullichsen, myndig. b) Elling Gullichsen. c) Gunder Gullichsen 22 år. 4. Karen (g. Niels Nielsen Dahl død). 5. Marte Ellingsdtr. (g. Nils Evensen Bamle). 6. Johanne Ellingsdtr. død (g. Simon Egertsen). a) Lars Simonsen 16 år. b) Maren Simonsdtr. 13 år.

Brt: 635-3-19. Net: 603-3-19.

 

Gravlegges som "Simon Auens kone Johanne Ellingsdatter 32 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 469          

26.7.1755 - Auen i Eidanger  

       Johanne Ellingsdtr. død, e.m. Simon Eggertsen.

       Barn:

1.    Lars Simonsen 10 år.

2.    Marie Simonsdtr. 5 år.

Jordegods: i Auen 3 skind takst 60 rd.

Brutto 440-2-20.

Netto: 381-0-18.

 

Som formynder for datteren Marie ble oppnevnt Stian Blago (Blago er det gamle navnet på gården Kjellestad i Bamble).

 

 

(2) Han giftet seg i 1760 med[10] Anne Haraldsdatter, f. 1725 i Sannidal,[11] døpt 18.02.1725 i Sannidal (datter av Harald Madsen og Guri Knudsdatter), d. 1804 i Brevik,[12] gravlagt 29.02.1804 på Brevik kirkegård.[13]

 

Anne:

Hennes far bodde i 1762 hos hennes søster Gro i Brevik.

 

Bosatt hos sin søster Gro sin sønn Tollef i Brevik i 1801 "Anne Haraldsdtr, Mandens moster, 82 aar, Ugivt, Nyder almisse".

 

Gravlagt som "Simon Sandøens enke Anne Haraldsdatter 86 aar".

 

 

 

I.    Lars Simonsen, (sønn av Simon Eggertsen og Johanne Ellingsdatter) f. 1745 på Sandøya i Eidanger,[14] døpt 12.09.1745 i Brevik kirke,[15] konfirmert 29.04.1764 i Brevik kirke.[16],[17]

      

       Simon Sandøens Drbr. Lars

       baaren af Berthe Anders Nielsens, Martha Thorsdatter, mandfaddere: Ole Biønæs, Jacob Birchøen, Thor Larsen

      

       Han er 10 år under skifte til moren i 1755.

      

       Konfirmert som "3. Laers Simonsen Sandøen".

      

       Han ble nevnt under skifte etter faren i 1771, 24 år gammel.

 

 

 

II.   Maren Simonsdatter, (sønn av Simon Eggertsen og Johanne Ellingsdatter) f. 1748 på Sandøya i Eidanger,[18] døpt 29.01.1748 i Brevik kirke.[19]

      

       Simon Sandøens Pigebr. Maren

       baaren af Martha Kieldstad, Karen Wethlesdatter, mandfaddere: Niels Hoøen, Jacob Birchøen, Stian Kieldstad

      

       Hun var 5 år under skifte til moren i 1755.

      

       Trolig boende på Skavråker i 1762:

       Gaardsnavn: Schaverager

       Andre husboende: piige Mari Simensdatter

      

       Hun er ikke nevnt under skifte etter faren i 1771.

 

 

 

III. Johan Simonsen, (sønn av Simon Eggertsen og Johanne Ellingsdatter) f. 1753 på Auen i Eidanger,[20] døpt 16.02.1753 i Brevik kirke,[21] d. 1753 på Auen i Eidanger,[22] døpt 17.06.1753 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Simen Auens barn navnl. Johan

       baaren af Hans Vervogens k., assist: Karen Vetlesdatter, mandfaddere: Isak Sørensen Schebs, Anders Vetlesen

      

       Gravlagt som "Simen Auens barn Johan 4 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 72.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, side 66.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen