| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Margrethe Marie Nilsdatter Falch f. 1767 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Helge Christensen f. 1760 og 2. gang med Christen Olsen f. ca 1775)

 

 

 

Margrethe Marie Nilsdatter Falch, født 1767 i Kongsberg i Buskerud,[1] døpt 26.03.1767 i Kongsberg i Buskerud.[2]

Hun var datter av Nils Olsen Falch og Walborg Povelsdatter Paus på Kongsberg.

 

Hennes far var smed på Kongsberg og født på Kongsberg i 1737 som sønn av Ole Thoresen Falch og Margrethe Marie Mogensdatter. Moren var født i Lårdal i Telemark i 1729.

 

Margrethe Marie giftet seg 1. gang i 1789.

 

Holla forlovet 04.12.1788, gift 15.01.1789:

Ungkarl Helgie Christensen Værket og Pige Margrethe Marie Nielsdatter Falk.

Caut: Hr. Fændrik Bomhof og Hr. Christopher Bomhof.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1807.

 

Cop. 29/12-1807. Ø. Porsgr.

Uk. Christen Olsen med enken Margrethe Nielsd.

Forl: Bent Wiig, John Omholdt.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.27

Avskrift 1

Smed Christen Olsen 39 aar

Søn Ole Christensen 6 aar

Kone Margrethe Maria 48 aar

Datter Johanne Fridrikke 14 ½ aar

Datter Helle Marie 11 aar

Logerende Jacob Christensen 37 aar

Logerende Skrædder Dahl 28 aar

Sønn Aadne Dahl 5 aar

Sønn Nicolai Dahl 3 aar

Sønn Tarald Dahl 3 aar

Konen Marthe Hansdatter 32 aar

Logerende Anders Andersen 25 aar

 

Avskrift 2

Huseier Smed Christen Olsen 40 aar

Kone Margrethe Nilsdatter 50 aar

Søn Ole Christensen 7 aar

Stedatter Amborg Helgesdatter 17 aar

Stedatter Johane Helgesdatter 14 aar

Stedatter Helle Helgesdatter 12 aar

Logerende

Ole Olsen Bage-Svend 24 aar

Konen Antonette Olsdatter 32 aar

Sønnen Olavius Olsen 1 aar

Dagleyer Christopher Olsen 24 aar

Konen Kirsten Andersdatter 25 aar

Datteren Anne Christophersdatter ½ aar

 

Vi ser her at hun nevnes som enke i 1825 tellingen.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus.27

Christen Smeds Enke - 58 aar          

Ole Christensen - 15 aar - Søn

Ole Olsen Myhrene - 32 aar - Logerende Arbeidsmand*

Boel Steffensdatter - 38 aar - Konen

Steffen Olsen - 3 aar - Sønnen

Gunnild Olsdatter - 8 aar - Datteren

Kattarine Olsdatter - 68 aar – Svigermoder

 

 

(1) Gift 15.01.1789 i Holla,1 med Helge Christensen, f. 1760 i Ulefoss Jernverk i Holla (sønn av Christen Hansen og Karen Helgesdatter), døpt 04.05.1760 i Holla,1 d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.09.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

 

Helge:

Christen Smeds og Karen Helgesdatters Helge.

Faddere: Ole Edberg, Niels Pedersen, Jan Augustiniusen, Karen Pedersdatter, Gunnil Bentsdatter.

 

Konfirmert 6. oktober 1776 i Holla.

 

Borgerbrev 17. desember 1798 i Skien:

Helge Christensen av Ø. Porsgrunn. Hadde lærebrev av 03.07.1789 fra Skiens smedlaug.

Borgerbrev som smed 17.12.1798.

 

Han var i 1801 bosatt i Østre Porsgrunn med sin familie, far og to søsken. Hans mor var fra Gulset i Gjerpen og søster til Christense Helgesdatter som var gift med Søren Nilsen Røra.

 

Hans bror Hans Petter Christensen var også gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 35

Helje Christensen - Huusejer - Begge i 1ste ægteskab - Borger og smed

Margrethe Maria Nielsd - Hans kone - 32 aar - Begge i 1ste ægteskab

Karen Christine - Deres børn - 11 aar

Hans Petter - Deres børn - 9 aar

Niels - Deres børn - 7 aar

Wolborg - Deres børn - 5 aar

Amborg - Deres børn - 3 aar

Johanne Friderica - Deres børn - 2 aar

Christen Hansen - Mandens fader - 76 aar - Enkemd. i 1ste ægtesk. - Smed og svag

Jacob Christensen - Mandens broder - 24 aar - Ugivt - Smed svend

Christence Christensdtr - Mandens søster - 23 aar - Ugivt

Christen Olsen - 26 aar - Ugivt - Smed svend

 

F.C. Knudsen:

Bjørntvedtgaden 2, L.matr.no. 208. Halvor A. Lie's enkes hus

I 1792 overtages huset af Helge Christensen smed og Knud Jensen.

I 1798 deles tomten.

 

Gravlagt som "Helje Christensen 44 aar". 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 72a

Skifte 22. mai 1807 i Østre Porsgrund

Afgangen mand Helge Christensen

Enke Margrethe Nielsdatter

Barn:

1. Sønnen Hans Helgesen 15 aar

2. Datteren Karen Kirstine Helgesdatter

3. Datter Walborg Helgesdatter 18 aar

4. Datteren Amborg Fridericha Helgesdatter 8 aar

5. Datteren Johanna Fridericha Helgesdatter 6 aar

6. Datteren Helle Marie Helgesdatter 4 aar

Laugverge for enken Kiøbmand Hr. Jørgen Aal

Formynder John Olsen Omholt, Christen Scheldrup.

 

 

(2) Gift 29.12.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Christen Olsen, født ca 1775,[5] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[6] død 05.12.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.12.1824 i Østre Porsgrunn.[7]

 

Christen:

Konfirmert som "4. Christen Olsen 16 aar".

 

Bosatt hos Helge Christensen i Østre Porsgrunn i 1801" Christen Olsen, 26 aar, Ugivt, Smed". Da denne Helge Christensen døde giftet han seg med enken etter han.

 

Cop. 29/12-1807. Ø. Porsgr.

Uk. Christen Olsen med enken Margrethe Nielsd.

Forl: Bent Wiig, John Omholdt.

 

Gravlagt som "Christen Olsen, Kleinsmed i østre Porsgrund, 50 aar".

 

 

 

I.    Karen Christine Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 21.02.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 08.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt Helje Christensen og Margrethe Maria Nielsdatters barn Karen Christine.

       Test: Lars Sørensens kone Trine Olsdatter, pigen Karen Maria Christensdatter, Anders sadelmager, Jens Tostensen, Lars Jørgensen, Kittel Jensen.

      

       Konfirmert som "Karen Christine Heljesdatter 14".

 

       Hun gifter seg nok her i 1816.

      

       Viet Porsgrund 01.03.1816:

       Peder Pedersen Schwatz 22 aar Matros i Solums Sogn, og Karen Kirstine Helgesdatter 25 aar af Almuestanden. Forlovere Ole Torjersen Skotte og John Andersen Lindrup.

      

 

       Gift 01.03.1816 i Porsgrunn,[10] med Peder Pedersen Schwatz, født ca 1796.[11]

 

 

 

II.   Hans Petter Helgesen, (sønn av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 09.03.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.7

      

       Døbt Helje Christensen og Margrethe Maria Nielsdatters barn Hans Petter.

       Test: Knud Jensens kone Asber Clausdatter, pigen Gunbor Knudsdatter, Lars Sørensen, Anders Henrichsen, Anders Norvig.

      

       Konfirmert som "Hans Petter Helgesen 14 ½".

 

 

 

III. Nils Helgesen, (sønn av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 01.06.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.08.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.2

      

       Døbt Helje Christensen og Margrethe Nielsdatters barn Niels.

       Test: Hans Torjusens kone Ane Maria Christensdatter, pigen Karen Tostensdatter, Christen Jonsen, Kittel Jensen, Lars Jørgensen.

      

       Gravlagt som "Helje Smeds søn Niels 10 aar".

 

 

 

IV. Valborg Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 25.09.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Døbt Helge Christensen og Margarethe Maria Nielsdatters barn Walborg

       Fadd: Kittil Jensens kone Kirsti Amundsdatter, pigen Mathea Dorthea Nielsdatter, Christen Jensen, Jens Thorstensen, Jacob Christensen.

 

 

 

V.   Amborg Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 20.05.1798 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Helje Christensen og Margrethe Maria Nielsdatters barn Amborg

       Faddere: Christen Jensens kone Marthe Maria Sørensdatter, pigen Christence Christensdatter, Lars Sørensen, Kittil Jensen, Knud Jensen, Michel Halvorsen.

 

 

 

VI. Johanne Frederica Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) født 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 08.12.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 01.10.1815 i Østre Porsgrunn.[17]

      

       Helje Christensen og Margrethe Maria Nielsdatters barn Johanna Friderica.

       Faddere: Hans Barnstorffs kone Mette Pettersdatter, pigen Maria Clausdatter, Halvor Michelsen, Kittil Jonsen, Kield? Jensen, Johan Rosensted.

      

       Konfirmert som "Johanne Frederika Heljesdatter østre Porsgrund, foreldre Helje Christensen og Maria Nielsdatter østre Porsgrund, døbt 08.12.1799 østre Porsgrund".

      

 

 

VII. NN Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) f. 1801 i Østre Porsgrunn, d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.11.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.2

      

       Gravlagt som "Helje Christensens dødfødte pigebarn".

 

 

 

VIII. Helle Maria Helgesdatter, (datter av Helge Christensen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 03.07.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 18.04.1819 i Østre Porsgrunn.17

      

       Helje Christensen og Margretha Maria Falks barn Helle Maria.

       Faddere: Christen Hansens kone Anna Sophia Halvorsdatter, pigen Maria Clausdatter, Halvor Michelsen, Kittil Jensen, Jens Tostensen, Niels Siversen.

      

       Konfirmert som "Helle Maria Helgesdatter østre Porsgrund, foreldre Helge Christensen og Margrethe Marie Falk østre Porsgrund, døbt 03.07.1803 østre Porsgrund".

      

 

 

IX. Orsilla Dorthea Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) født 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 24.05.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[19] død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.09.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Christen Olsen og enken Margrethe Nielsdatters barn Orsilla Dorthea.

       Faddere: Bent Johannesen Wiigs kone Christine Rasmusdatter, pigen Johanne Larsdatter, John Omholdt, Hans Olsen Mæster, Knud Olsen.

      

       Gravlagt som "Christen Olsens datter Aasille Dorthea 2 aar".

      

 

 

X.   Ole Christensen, (sønn av Christen Olsen og Margrethe Marie Nilsdatter Falch) født 14.05.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 22.05.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[21] konfirmert 22.04.1827 i Østre Porsgrunn.17

      

       Christen Olsen og Margrethe Maria Nielsdatters barn Ole fød 14de Maj.

       Faddere: John Omholdts kone, pigen Karen Hansdatter, Torsten Jacobsen, Gunder Kiøstolsen, Lars Nielsen.

      

       Konfirmert som "Ole Christensen østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Christen Olsen og hustru Margrethe Marie Nielsdatter østre Porsgrund, døbt 22.05.1808 østre Porsgrund".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt, Solumslekt.

[2]  Kirkebok for Kongsberg, Ministerialbok nr. 4 (1756-1768), skannet av digitalarkivet, side 160.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[5]  Alder ved konfirmasjonen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 164-165.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[10]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[11]  Alder ved vielsen.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 242-243.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 248-249.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 262-263.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 278-279.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 284-285.