| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

4. Vaateklev

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her ca 1700 til 1713 (Berthe til 1730)

 

Lars Christensen f. ca 1673 var nok sønn av Christen Larsen Valler. Lars giftet seg i 1699 med Berthe Christensdatter f. ca 1660 og ble bosatt på Vaateklev. Lars døde på Vaateklev i 1713 og Berthe i 1730. De fikk trolig ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1715 til 1762

 

Hans Christensen f. ca 1680 var bror av overnevnte Lars Christensen Vaateklev. Hans giftet seg i 1709 med Rebekka Pedersdatter f. ca 1685. De døpte sitt første barn på Valler, men ble bosatt på Vaateklev. Hans døde der i 1721. Enken, Rebekka Pedersdatter, giftet seg 2. gang samme året med svensken Erland Pedersen f. ca 1689. De bodde videre på Vaateklev og nevnes der i tellingen i 1725. Erland døde bosatt på Vaateklev i 1738. Rebekka levde helt til 1762. Den siste tiden da bosatt på Vaateklev hos sin sønn Christen Hansen.

 

Rebekka Pedersdatter og Hans Christensen sine barn:

Pernille Hansdatter f. 1712 d. 1791

Anne Hansdatter f. 1715 d. 1716

Christen Hansen f. 1717 d. 1791

Hans Hansen f. 1721 d. 1721

 

Rebekka Pedersdatter og Erland Pedersen sine barn:

Magdalene Erlandsdatter f. 1724 d. 1726

Peder Erlandsen f. 1727 d. 1786

Magdalene Erlandsdatter f. 1731 d. 1772

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Nevnt her i 1720

 

Lars Nilsen(Holte) f. omkring 1695 hadde en datter som døde i 1720 bare 2 år gammel på Vaateklev u/Prestegården.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1732

 

Barbara Andersdatter f. ca 1668 hadde vært gift med Peder Madsen og døde trolig bosatt på Vaateklev u/Prestegården i 1732. 

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1745 til 1791

 

Sønnen til Hans Christensen Vaateklev, Christen Hansen f. 1727, giftet seg i 1745 med Maren Olsdatter f. 1717 fra Nordre Lunde. De ble bosatt på Vaateklev og i 1746 døde Maren der. Christen giftet seg 2. gang i 1749 med Maren Eriksdatter f. ca 1723. Hun døde på Vaateklev i 1781 og Christen døde der i 1791.

 

Christen Hansen og Maren Olsdatter sine barn:

Kirsten Christensdatter f. 1745 d. 1791

Maren Christensdatter f. 1746 d. 1746

 

Christen Hansen og Maren Eriksdatter sine barn:

NN Christensen f. 1749 d. 1749

Hans Christensen f. 1756 d. 1790

 

Familieark