| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

 

Christen Ingebretsen f. 1735 og Anne Nilsdatter f. ca 1721 sin familie

 

 

 

 

Christen Ingebretsen, født 1735 på Østgarden i Nesherad,[i] (sønn av Ingebret Olsen og Liv Asgeirsdatter), død 1797 på Bassebo i Eidanger,[ii] gravlagt 06.01.1797 på Eidanger kirkegård.2 .

 

Christen kom fra kom fra Østgarden i Nesherad.

 

17.10.1763 giftet Kristen Ingebretsen og enken Anne Nilsdatter seg i Lunde kirke.

 

Christen og Anne fikk, foruten undernevnte barn Live og Margrethe, barna:

Gunne Kristensen (1764 - 1764) oppkalt etter Annes første ektemann

Mari Kristensdtr (1772 - 1773)

 

Christen nevnes i skifte etter sin bror Ole i 1781.

 

21.9. 1781 Østgaarden, Nesherad

Skifte etter Ole Ingebretsen

1 Fuld broder Christen Ingebretsen boende paa pladsen Saga under Basseboe i Ejdanger Prgl

 2 Fuld syster Dorthe Ingebretsdtr gm Niels Hansen Kirkestue

3 Half broder Askier Christensen Milkaasen her i prgl

4 Half broder Tosten Christensen her i sognet

(Skifte fra Ole Bjørn Darrud)

 

Den 12.6. 1783 selger Kristen konas arv i Ytterbø til hennes sønn i første ekteskap, Svennung Gunnesen. Da oppgir Kristen at han bor på «Saga under Basseboe» i Eidanger. (Info fra Ole Bjørn Darrud)

 

Christen og Anne har da bodd en tid på Ytterbø i Lunde før de kom til Bassebo i Eidanger med barna Live og Margrete.

 

Christen nevnes under Bassebo i 1782:

Basseboe Plads, Christen, 1 kone

 

Han døde der i 1797.

 

Gravlagt som "Christen Pedersøn Barseboe 64 aar". Han ble her feilskrevet for Pedersen.

 

 

Gift 17.10.1763 i Lunde kirke,[iii] med Anne Nilsdatter, født ca 1721 (datter av Nils Tygesen og Margith Olsdatter), død 1801 på Nøklegård eie i Eidanger, gravlagt 21.01.1801 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

Anne:

Anne kom fra Sundbø i Flåbygd.

 

Hun var enke etter Gunne Sveinungsen Ytterbø da hun giftet seg i 1763.

 

Det var skifte etter hennes far i 1761 på Rui under Sundbø.

 

1.9. 1761 Rui, Flåbygd

Skifte etter Niels Tyggesen

Encke Margith Olsd og deres børn:

Ole Nielssøn myndig

Tygge Nielssøn myndig

Halvor Nielssøn myndig

Anne Nielsd gm Gunne Ytterbøe i Lundeherret

Ingeborg Nielsd 25 aar

Kari Nielsd gm Stener Pedersøn Aschier

 

Det var skifte etter Anne Nilsdatters første ektemann på Ytterbø i Lunde.

 

12.2. 1763 Ytterbøe, Lunde

Skifte etter Gunne Svennungsen

Encke Anne Nielsdtr og deres børn:

Svennung Gunnesen 2 aar

Laugverge Anders Kittilsen Nedre Eichen

Formynder farbroder Anders Gunnulsen Walen

Bestefader Svennung Gunnulsen og hustru Anne Gunnesdtr her paa gaarden.

 

Hun ble da enke i 1797 og døde hos sin datter Margrethe på Nøklegård i 1801.

 

Gravlagt som "Anne Nilsdatter Nøchlegaard ejet 80 aar".

 

 

 

I.    Live Christensdatter, født 07.09.1765 på Ytterbø i Lunde,[v] døpt 08.09.1765 i Bø i Telemark, konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.[vi] .

      

       Christen Ytterbøe D: Liv

       Test. Andres Gunnesen, Andres Kittelsen, Gonne Steenuldsen, Bergit Subdal og Ragnil Aase

      

       Konfirmert i Eidanger i 1782 bosatt på Bassebo som "Live Christensdatter p. Barseboe 15".

      

       Hun giftet seg i Brunlens i 1791.

      

       Cop. 13. oktober 1791 i Brunlanes

       Enkemand Niels Sørensen Mørje med

       Pigen Live Christensdatter fra Eidanger

       Caut: Hans Pedersen Saga i Eidanger og Anders Pedersen Mørjerød.

 

       Søsteren Margrethe er fadder for flere av hennes barn.

      

       I 1801 var ei Gunild Knudsdatter bosatt hos dem. Hun står som Live sin mor. Jeg er nok Jøran Knudsdatter som var Nils sin mor. Hun ble enke på Mørje i 1800.

      

       Brunlanes - Tanum - Mørje 1801:

       Niels         Sørensen          Mand               50                    2.egtesk.          Bonde og gaardbrug

       Live          Christensdtr    Hans kone       30                    1.egteskab      

       Jacob        Nielsen            Deres børn      20                    Ugift   

       Hans         Nielsen            Deres børn      17                  

       Søren        Nielsen            Deres børn      7                    

       Ole           Nielsen            Deres børn      4                    

       Gunild      Knudsdtr         Hendes moder 52                    Enke efter 1.egteskab 

 

      

       Gift 13.10.1791 i Brunlanes,[vii] med Nils Sørensen, født ca 1740,[viii] (sønn av Søren Larsen og Kari Nilsdatter), død 1814 på Mørje i Brunlanes.8

      

       Nils:

       Han kom fra Mørje i Brunlanes og ble også bosatt der.

 

        Han ble nevnt i skifte etter sin far i 1801.


Larvik Sorenskriveri, Skifte protokoll nr. 14 (1793-1808) side 285
Skifteforretning 12. Febr. 1801efter afgagne Mand Søren Larsen Mørjøe i Tanum Sogn
Enke Jøran Knudsdatter
Barn:
I første ægteskab med Kari Nieldatter
- Sønnen Niels Sørensen, myndig, bor paa gaarden Mørje.
I andet ægteskab med Mari Jacobsdaater
1. Sønnen Christian Sørensen, myndig, bor paa gaarden Aas i Eidanger.
2. Datteren Kari Sørensdatter, enke efter Søren Iversen paa Langestrand.
3. Datteren Mari Sørensdatter, ugift, tiener hos Hr. Oberste de Seue påå Ødelund.
I tredie ægteskab med Line Nielsdatter
- Sønnen Hans Sørensen, 16 aar gammel, i tieneste hos broderen Christian Sørensen
paa garden Aas i Eidanger.
(så står det noe om enken Jøran Knudsdatter som jeg ikke klarer å tyde. IK)
Til formynder for de umyndig blev halvbroderen Niels Sørensen.
Inntekt: 22-1-2
utgift: 21-1-1

 

       De er faddere for barn av denne familien i Brevik flere ganger:

      

       Brevik: viet 10.10.1800  

       Ole Sørensen og Anne Helvig Halvorsdatter

       Caut.: Carl Coch, Jens Halvorsen.

      

       Nils hadde jo ikke en bror som het Ole?

 

 

      

        A.    Ingeborg Nilsdatter, født 1792 på Mørje i Brunlanes, døpt 26.01.1792 i Berg kirke i Brunlanes.[ix]

              

               Mørge - Nils Sørensen og Live Christensdatters datter Ingeborg

               Lisbeth Olsdatter Tvedalen, Margrethe Christensdatter Eidanger, Søren Nilsen Mørge, Anders Persen Mørgerød, Hans Persen Saga

              

 

 

        B.    Søren Nilsen, født 1793 på Mørje i Brunlanes,[x] døpt 03.02.1793 på Tanum kirke i Brunlanes.[xi]

              

               Mørge - Nils Sørensen og Live Christensdatters søn Søren

               Anne Margrete Anundsdatter Baalsrød, Margrethe Christensdatter Langangen, Knud Jacobsen Tvedalen, Anders Pedersen Mørgerød, Søren Fransen Omsland

              

              

 

        C.    Søren Nilsen, født 1794 på Mørje i Brunlanes, døpt 06.07.1794 i Tanum kirke i Brunlanes,[xii] konfirmert 08.02.1807 i Brevik kirke.[xiii]

              

               Mørge - Nils Sørensen og Live Christensdatters søn Søren

               Jøran Knudsdatter ibid (Mørje), Mari Berndtsdatter Breche, Søren Fransen Bassebu, Christian Lunde i Eidanger

              

               Det er usikkert, men det kan være han som ble konfirmert i Brevik i 1807 som "Søren Nilsen 16 aar".

 

              

 

        D.    Ole Nilsen, født 1797 på Mørje i Brunlanes, døpt 31.03.1797 i Tanum kirke i Brunlanes.[xiv] .

              

               Mørge - Nils Sørensen og Live Christensdatters søn Ole

               Anne Anundsdatter Tvedalen, Mari Sørensdatter Manvig, Abraham Olsen Westmøen, Andreas Pedersen Mørgerød, Hans Pedersen Saga

              

 

      

 

II.   Margrethe Christensdatter, født 14.10.1768 på Ytterbø i Lunde,[xv] døpt 16.10.1768 i Bø i Telemark, død 28.02.1847 på Langemyr u/Nøklegård i Eidanger, gravlagt 10.03.1847 på Eidanger kirkegård.[xvi] .

      

       Christen Ytterbøe D: Margit

       Test. Andres Gunnesen, Andres Kittelsen, Johannes Tollevsen, Bergit Subdal og Anne Ødegaarden

      

       Hun bodde på Langangen da hun giftet seg i 1793.

      

       Trol. 13/6-1793 i Eid. Copul. 7/9-1793.

       Soldat og uk. Søren Frantzøn Schye og P. Margrete Christensd. paa Langang.

       Caut: Jacob Omsland og Jacob Langang.

      

       Hun bruker søsteren Live Christensdatter som fadder for flere av hennes barn. Margrethe er også fadder for flere av hennes barn som ble døpt i Brunlanes.

 

       Hennes far, Christen Engebrictsen ibid (Bassebo), var fadder for hennes barn i 1794.

      

       Hun døde bosatt hos sin datter Anne Christine.

      

       Gravlagt som "Margrethe Christensdatter 80 år - Enke - Langemyr u/Nøklegaard".

      

 

       Gift 07.09.1793 i Eidanger kirke,[xvii] med Søren Frantsen, født 1769 på Sletholt i Kjose i Brunlanes,15 (sønn av Frants Sørensen og Berthe Arnesdatter), døpt 28.08.1768 i Kjose kirke i Brunlanes,[xviii] død 01.05.1841 på Langangen i Eidanger, gravlagt 07.05.1841 på Eidanger kirkegård.16

      

       Søren: Frandz Sletholts søn Søren.

       Test.: Anun Krogens kone, Ragnild Bærou, Lars Sletholdt, Henrich Bærou, Søren Strand.

      

       Han kom fra Sky i Brunlanes da han giftet seg.

      

       Søren fikk i 1796 festebrev på et stykke ford under Langangen og Nøklegård.

      

       Finner han som husmann under Nøklegård i 1801:

       Søren                  Frantzen          Mand          32        1ste ægteskab  Husmand

       Margrethe          Christensdtr    Kone           30         1ste ægteskab 

       Frantz                Sørensen         Deres børn    5                    

       Anne Christine   Sørensdt.        Deres børn    3                    

       Anders               Olsen              Fostersøn      1         

      

       Gravlagt som "Søren Frantsen 69 1/2 år - Huusmand - Langangen".

      

       Se Langangen

 

 

 

 [i]  Alder ved død.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[iii]  Informasjon gitt av Ole Bjørn Darrud.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Alder ved konfirmasjonen.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[vii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 339.

[viii]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 365.

[ix]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 193-194.

[x]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 550.

[xi]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 199-200.

[xii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 207-208.

[xiii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[xiv]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 223-224.

[xv]  1801 tellingen.

[xvi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xvii]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[xviii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 49.