| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Torjus Jonsen f. 1761 og Agnete Jonsdatter f. ca 1751 sin familie

 

 

 

Torjus Jonsen, født 1761 på Skare i Morgedal i Kviteseid,[1] døpt 06.12.1761 i Brunkeberg kirke i Kviteseid.1

Han var sønn av Jon Jensen og Guro Knutsdatter.

 

Joen Schare S: Torgjus

Test. Tallefv Groven, Gunild? Hufvestad, Margit Bygland, Gunlofv Kyndehej, Gunild Gjersund

 

Han kom fra Skare i Morgedal i Kviteseid. Se Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud

 

Han nevnes i skifte etter sin far i 1766.

 

Fra Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud:

Skifte 1766 Skare i Morgedal, Kviteseid

15.7. 1766 Schare i Morgedahl af Bruncheberg Annex, Kviteseid

Skifte efter Jon Jensen

Enke Guroe Knudsdtr og deres børn:

1 Knud Jonsen 12 aar

2 Jens Jonsen 8 aar

3 Torgius Jonsen 4 aar

4 Gunnild Jonsdtr 11 aar

5 Ingeborg Jonsdtr 6 aar

6 Margith Jonsdtr 1 ½ aar

Formynder for 1 og 4, Aslach Aslachsen Sandland

Formynder for 2 og 3 Jens Olsen Tolnes

Formynder for 5 og 6 Neri Aslachsen

Enkens Laugværge Aslach Sandland

Fastegods:

Udj Schare i Bruncheberg 2 tønder med Byxel

Arvelig bekommen efter hendes Moder den 13. Sep 1731

 

Torjus Jonsen i her i Østre Porsgrunn var bror av Knud Jonsen Hovholt og Jens Jonsen Hvalen.

 

Torjus giftet seg i Østre Porsgrunn i 1787.

 

Østre Porsgrunn 02.05.1787:

Trol. ungkarl Torjus Jonsen med pigen Agnethe Jonsdatter.

 

Østre Porsgrunn 21.06.1787:

Cop. ungkarl Torjus Joensen med pigen Agnethe Joensdatter.

 

De var bosatt i østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 168

Torjus Johnsen - Huusejer - 42 aar - Begge i 1ste ægteskab - Daglønner

Agnethe Jahnsdtr - Hans kone - 50 aar - Begge i 1ste ægteskab

Kirsten - Deres datter - 8 aar

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.146

Avskrift 1

Hugger Torjus Johnsen 65 aar

Kone Agnete Johnsdatter 63 aar

Datter Kirstine Gurine 21 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Torius Jonsen 60 aar

Kone Agnete Jonsdatter 62 aar

Datter Kirsten Gurine 22 aar

 

De var logerende i dette huset i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 149

Erich Hejer - 35 aar - Mæster Skomager

Kirsten Torgiusdatter - 32 aar - Konen

Torgius Erichsen - 9 aar - Sønnen

Gulbrand Erichsen* - 3 aar - Sønnen

Andreas Erichsen* - 1 aar - Sønnen

Torgius Jonsen - 67 aar - Logerende Arbeydsmand

Agnete Jonsdatter - 71 aar - Konen

 

 

Forlovet 02.05.1787 i Østre Porsgrunn,[2] gift 21.06.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Agnete Jonsdatter, født ca 1751,1 død 07.11.1829, gravlagt 16.11.1829.[4]

 

 

Agnete:

Gravlagt som "Konen Agnete Johnsdatter, 77 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

 

I.    Jon Torjusen, f. 1787 i Østre Porsgrunn, d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.08.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Gravlagt som "Torjus Jonsen og Agnethe Joensdatters hiæmmedøbte barn Joen 4 timer".

 

 

 

II.   Kirsten Gurine Torjusdatter, f. 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 15.11.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[6] d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.07.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Døbt Torjus Joensen og Agnete Joensdatters barn Kirsten Gurine.

       Test: Hach Sørensens kone Karen Andersdatter Løche, pigen Maria Eliasdatter Laschen, Lars Haachesen, Hans Olsen Riis, Ole Johannisen.

      

       Gravlagt som "Torjus Joensens barn Kirsten Gurine 4 aar".

 

 

 

III. Kirsten Gurine Torjusdatter, født 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt Torjus Jonsen og Agnetha Jonsdatters barn Kirsten Gurine.

       Test: Lars Olsens kone Pernille Rolfsdatter, pigen Elen Jensdatter, Lorentz Hansen, Svend Ingbrichsen, Christopher Andersen, Jacob Olsen.

      

       Konfirmert som "Kirstine Gurine Torjusdatter 15 ½ aar - Døpt i Østre Porsgrund kirke den 19. sønd. 1793".

 

      

       Gift 20.07.1815 i Østre Porsgrunn,[10] med Erich Gulbrandsen Hejer, født 1790 i Eidanger,1,[11] (sønn av Gulbrand Eriksen Hejer og Anne Andersdatter), døpt 29.10.1790 i Eidanger kirke.11

      

       Erich:

       Sergiant Gulbran Hejer og k. Anne Andersdtr. - Eric

       Faddere. 1. Sidsel Andersdtr. Hogholt 2. Anne Jacobsdtr. Tweten 3. Halvor Hogholt 4. Ole ibid 5. Abraham Gundersen Ore-Rødningen.

      

       Konfirmert som "Erich Gulbrandsen Hovet 15".

      

       Ifølge Eidanger bygdebok deltok Erich Gulbrandsen i krigen mot svenskene i 1814. Han var musketer i "Det eidangerske Kopani".

      

       Østre Porsgrunn - viet 20/7-1815

       Erich Guldbransen, 25 Aar Skomager i Ø. Porsgr.

       Kirstine Gurine Torjusd., 22 Aar af Arbejderstanden.

       Forl: Lars Pettersen og Engelbreth Isachsen.

      

       Han var far til Torjus Erichsen, og nevnes da som skomaker. Han søsken Anne og Anders var faddere for sønnen Torjus.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 149

       Erich Hejer - 35 aar - Mæster Skomager

       Kirsten Torgiusdatter - 32 aar - Konen

       Torgius Erichsen - 9 aar - Sønnen

       Gulbrand Erichsen* - 3 aar - Sønnen

       Andreas Erichsen* - 1 aar - Sønnen

       Torgius Jonsen - 67 aar - Logerende Arbeydsmand

       Agnete Jonsdatter - 71 aar - Konen.

 

 

       Barn:

 

      

A.       Torjus Eriksen, født 03.10.1816 i Østre Porsgrunn,[12] døpt 06.10.1816 i hjemmet,[13] konfirmert 21.04.1833 i Porsgrunn.[14]

 

               Født 03.10.1816 – hjemmedøpt 06.10.1816 – bekreftet i kirken 24.11.1816: Torjus Erichsen – Skomager Erich Guldbrandsen og Hustrue Kirsten Gurine Torjusdatter i østre Porsgrund, faddere: Anne Guldbrandsdatter, Marthe Maria Larsdatter, begge af Tienesteclassen i østre Porsgrund, Hugger Torjus Johnsen, Matros Lars Pedersen, Arbeidsmand Anders Guldbrandsen, Tienstkarl Christen Johnsen, Ditto Hans Hansen, alle fra østre Porsgrund

 

               Konfirmert som "9. Torjus Erichsen, døbt 24.11.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Skomager Erich Guldbrandsen Hejer og hustru Kirsten Gurine Torjusdatter".

              

              

               Gift 11.12.1856 i Eidanger kirke,12,[15] med Birthe Marie Hansdatter, født 13.04.1819 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger (datter av Hans Sørensen og Anne Margrethe Jacobsdatter), døpt 20.05.1819 i Eidanger kirke.[16]

              

               Birthe:

               Birthe Marie - Foreldre: Hans Sørensen og Anne Margrete Jacobsdatter Studsrød, husmend (hjemmedøbt 18.04).

              

 

 

        B.    Guldbrand Erichsen, født 13.12.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 03.02.1822 i Østre Porsgrunn,[17] konfirmert 16.04.1837 i Porsgrunn.[18]

              

               Født 13.12.1821 – hjemmedøpt 16.12.1821 – bekreftet i kirken 03.02.1822: Guldbrand Erichsen – Skoemager Erich Guldbrandsen og Hustrue Kirsten Gurine Torjusdatter af østre Porsgrund, faddere: Matros Lars Pettersens Kone Ingeborg Guldbandsdatter af østre, Pige Asberg Halvorsdatter af vestre Porsgr., Garver Daniel Olsen Ruth, Matros Bærulf Larsen, Dagarbeider Christen Johnsen, Alle fra østre Porsgr., Bonde Jens Johnsen Rønningen, Do Gunder Sørensen Valen, Tjenestdreng Anders Guldbrandsen, Matros Lars Knudsen, Alle fra Eidanger Sogn.

              

               Konfirmert som "8. Gulbrand Erichsen, døbt 23.02.1822, fødested østre Porsgrund, foreldre Skomager Erich Guldbrandsen Hejer og hustru Kirsten Gurine Torjusdatter af østre Porsgrund".

              

 

 

        C.    Anders Erichsen, født 15.04.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 18.07.1824 i Østre Porsgrunn,17 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[19]

              

               Født 15.04.1824 – hjemmedøpt 15.04.1824 – bekreftet i kirken 18.07.1824: Anders Erichsen – Skomager Erich Guldbrandsen Hejer og Hustrue Kirsten Gurine Torjusd. fra østre Porsgr., faddere: Bonde Gunder Sørensen Valens Kone Guri Margrethe Jensdatter fra Eidanger, Pige Ingeborg Christensd. fra østre Porsgr. (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn»), Høker Iver Kjøstelsen, Tømmermand Torsten Jacobsen, Matros Lars Pettersen, Daglønner Christen Johnsen, Do Anders Guldbrandsen Hejer, Tjenestkarl Giert Giertsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "5. Andreas, døbt 18.07.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Skomager Erik Heier og hustru Kirsten Torjusdatter".

              

 

 

        D.    John Erichsen, født 15.12.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 04.02.1827 i Østre Porsgrunn.17

              

               Født 15.12.1826 – hjemmedøpt 07.01.1827 – bekreftet i kirken 04.02.1827: John Erichsen – Skomager Erich Guldbrandsen Hejer og Hustrue Kirsten Gurine Torjusdatter af østre Porsgr., faddere: Rorskarl Peder Andersens Kone Marthe Marie Larsd., Pige Marthe Marie Hansdatter, Begge fra østre Porsgr., Bonde Gunder Sørensen Walen fra Eidanger, Matros Lars Pettersen, Do Christen Pedersen, Dagarbeider Anders Guldbrandsen, Do Christ. Johnsen, Skomagersvend Tøves Andersen Knap, Alle fra østre Porsgrund.

              

 

 

 

 

 

 [1]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 130-131.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[4]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 163.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 154-155.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 300-301.

[10]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 29.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 27.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 134.

[15]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 253.

[16]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 268.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.