| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOLTET |


 

 

 

Gunder Hansen f. ca 1684 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Eli Abrahamsdatter f. ca 1678 og 2. gang med Berthe Anundsdatter f. ca 1709)

 

 

 

 

Gunder Hansen, f. ca 1684, d. 1767 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 11.01.1767 i Gjerpen.[1]

 

Trolig nevnt blant strandsittere i Porsgrunn i 1712 som ”Gunvold Hansen” og betalte 9 Rd. 19½ ort. i krigsskatt.

 

Han kom fra Ås i Gjerpen da han giftet seg 1. gang.

 

Gjerpen Trolovet 16 Trin. 1720:

Gunner Hanssøn Aas og Elen Abrahamsdatter fra Øfrum.

Caut: Hans Svinh(olt).

 

Gjerpen Viet 21 trin. 1720:

Gunnar Hansson og Elen Abrahamsdatter fra Øfrum.

 

Gunder og Ellen var bosatt på Øvrum før de kom til Eidanger. De kan ha døpte døtrene Anne og Dorthe før de kom til Eidanger. De er ikke funnet døpt i Gjerpen eller Eidanger.

 

Han fikk bygselsbrev på gården Holte i Eidanger i 1729:

Anno 19.11.1729 – Hr. Friderich Meyers Bøxel seddel til Gunner Hansen paa 1 hud i grd. Holte i Eidanger sogn. Dat. 08.11.1729 som fandtes in dupplæs og paa jen parten fandtes leilendings forbud og stædq maals brefets efterlenke.

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1746 med Berthe Anundsdatter. De døpte en sønn, Halvor, i 1747 og da finner vi Abraham Gundersen som fadder. Dette er nok da hans sønn fra sitt første ekteskap.

 

Gjerpen trol. d.28. julij 1746:

Gunder Hansen og Berthe Amundsdatter Søli ejet.

 

Gjerpen viet d.25.oct. 1746:

Gunder Hansen og Berthe Anundsdatter.

 

Gravlagt som "Gunder Hansen f. Osebachen, 83 aar".

 

 

(1) Gift 20.10.1720 i Gjerpen kirke,[2],[3] med Eli Abrahamsdatter, f. ca 1687 på Øvrum i Gjerpen,[4] (datter av Abraham Ibsen og Marthe Olsdatter), d. 1735 på Holtet i Eidanger,[5] gravlagt 27.05.1735 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Eli:

Hennes mor, Marthe Olsdatter, døde hos dem på Holtet, 70 år gammel.

 

Gravlegges som "Gunder Hansøn Holthes qvinde Ellen Abrahamsdatter 48 aar".

 

 

(2) Gift 25.10.1746 i Gjerpen, med Berthe Anundsdatter , f. ca 1709, (datter av Anund Andersen og Ragnild Ingebretsdatter ), d. 1774 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 26.10.1774 i Gjerpen.

 

Berthe:

Hun kom fra Øveråsen. 

 

Hun var enke etter Halvor Gundersen Øveråsen f. 1703 d. 1742. En av fadderne for hennes barn sammen med Gunder Hansen i 1747 var hennes datter fra 1. ekteskap Ellen Halvorsdatter.

 

Gravlagt som "Berthe Amundsdtr. f. Oseb. 65 aar".


 

I.    Ingeborg Gundersdatter, f. 1721 på Øvrum i Gjerpen,(datter av Gunder Hansen og Eli Abrahamsdatter) døpt 28.09.1721 i Gjerpen.[7]

      

       Gunder Hanssøns datter Ingeborg

       Faddere: Gullic Espedal, Gunder Øfrum, Hans Aas, Lars Hanssøns qde i Scheen, Marta Nærum.

 

 

II.   Abraham Gundersen, f. 1724 på Øvrum i Gjerpen,[8] (datter av Gunder Hansen og Eli Abrahamsdatter) døpt 13.08.1724 i Gjerpen,[9] d. 1762 i Porsgrund,[10] gravlagt 27.06.1762 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Gunder Øfrums Abraham

       Faddere: Isac Nærum, Gunder Øfrum, Mathis Langerøs qde., Karen Øfrum.

 

      

       Gift 09.02.1750 i Eidanger kirke,[12] med Anna Knudsdatter, f. ca 1722,[13] d. 1771 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.04.1771 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

      

 

III. Anne Gundersdatter, f. omkring 1727.[15](datter av Gunder Hansen og Eli Abrahamsdatter), d. 1795 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.01.1795 i Gjerpen.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1756.

      

       Gjerpen, d. 5.Aug. 1756 viet:

       Søren Hansen Cart(?) og Anne Gundersdtr.

 

       Trolig datter her. Der er trolig hennes søster Marthe Gundersdatter som var fadder for deres barn i 1757.

      

       Gravlagt som "Rasmus Bjørnssøns kone Anne Gundersdtr. f. Aasebakken 70 aar".

 

      

       (1) Gift 11.11.1750 i Gjerpen, med Christen Larsen, f. ca 1708, d. 1755 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.06.1755 i Gjerpen.

      

       Christen

       Bosatt i Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 195.

 

        Se gamlegjerpen.no

 

       Gravlagt som "Christen Smed f. Oseb. 47 aar".

      

       23/6/1755      CHRISTEN SMED                         Skifte 207

       Hus i          Arvinger:                             Pro.k. 4, s. 465a

       Gjerpens-      Enka Ane Gundersdatter

       Porsgrunn      og deres 3 barn: (Helst bare de to siste. Se nedenfor!)

                      1. Anders Christenssen   11 år

                      2. Abraham Christenssen 1/2 "

                      3. Karen Christensdtr.    3 ".

                      Formynder for Anders: Solve Isakssen Meen.

                      ----"---- -"- Abraham og Karen: morbroren Abraham

                                              Gunderssen, bor i Porsgrunn.

                      Enkas laugverge ble Anders Jacobssen i Skien.

       Brt: 263 - 0 - 19

       Net: 150 - 0 - 12 1/2

       NB! Det ser av enkelte ting i skiftet ut som den eldste søn Anders

           Christenssen skulle være av et tidl. ekteskap. Det heter at hans

           mødrene arv var 51 rdlr 4 1/2 sk. (etter skifte av 11.6.1749).

           - Han fikk sin mødrenearv utloddet av posten gjeld.

 

      

       (2) Gift 05.08.1756 i Gjerpen, med Søren Hansen Karth, (sønn av Hans Andersen Karth og Kirsten Sørensdatter) f. ca 1732, d. 1758 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 30.05.1758 i Gjerpen.

 

      Søren

      Han var enkemann etter Marte Marie Nilsdatter Sundsåsen f. 1720 d. 1755.

 

       Han er nevnt i skifte etter faren i 1739.

       

       Gravlagt som "Søren Hansen Cart f. Oseb. 26 aar".

      

       30/9/1758      SØREN HANSSEN SMED      Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 72a.

       Hus i          Arvinger:

       Gjerpens-      Enka Anne Gundersdatter

       Porsgrunn      og Søren Smeds 2 kull barn:

                      1. Med første kone Marthe Grina (Lima?) (Hima?)

                         a. Hans Sørenssen, .... år

                      2. Med siste kone Anne Gundersdtr.:

                         b. Marthe Dorthe Sørensdtr.

                 Formynder for Hans Sørenssen ble Peter Nielssen Sunsaasen.

                 Enka tok Anders Jacobssen til laugverge og han skulle også

                 ha tilsyn med enkas vergemål for sin datter.

       Brt: 243 - 2 - 14

       Net:  21 - 2 -  6 1/4.

 

        

     (3) Gift 13.01.1767 i Gjerpen, med Rasmus Bjørnsen, f. ca 1729, d. 1795 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 05.07.1795 i Gjerpen.

      

       Rasmus

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 45

       Mand og hustru: CansellieRaad Snell Properitair for Næs Jernværk

       Børn over 12 aar: Jomfrue Malene Snell, Jomfrue Elenora Snell

       Tjenestefolk: Studios Ole Petter Horster, Kudsk Rasmus Biørnsen

       Drenger over 12 aar: Rasmus Knudsen

       Piiger over 12 aar: Margrete Retz, Andrea Bull, Hyllelor Steen, Ellen Kielle, Anne Torjusdatter, Karen Andersdatter, Ingebor Olsdatter, Ellen Askiersdatter

       Andre hos sig havende folk: 1. Frue Generalinde Snell, Piiger: Halene Barbara Holm, Anne Cathrine Holm, Tiener Tommes Frølund 2. ObersteLevtrant Laceman, Tiener Ole Andersen, Kudsk Johan Christopher Scach

       De uformuende: Anders Jørgensens Enke fattig med smaa børn, Anne Lisbeth Olsdatter, een skøbelig piige

      

       Bosatt på Osebakken (Ø. Borge) Storgaden 195 i 1782.

      

       Gravlagt som "Gunnil Maria Rasmusdtr. f. Aasebn. 41 1/3 aar".

 

       

       Barn:

 

      A.   NN Christensdatter, (datter av Christen Larsen og Anne Gundersdatter) f. 1751 på Osebakken i Gjerpen, d. 1751 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.09.1751 i Gjerpen.[1]

            

             Gravlagt som "Christen Smeds dødf. pb.".

 

 

       B.   Karen Christensdatter, (datter av Christen Larsen og Anne Gundersdatter) f. 1752 på Osebakken i Gjerpen, døpt 22.10.1752 i Gjerpen.[2]

            

             Christen Smeds pb. Karen fra Osebachen

            

             Faddere: Solve Isaksens kone, Dorthe Gundersdtr., Søren Rollfsen, Lars Isaksen, Gullich Stephensen.

 

            

             Gift 1781, med Ole Amundsen , f. omkring 1750.

            

             Ole

             Han var matros og de var bosatt i Skiensgt. 2b ifølge Gamle Gjerpen.

 

 

 

            

       C.   Abraham Christensen, (sønn av Christen Larsen og Anne Gundersdatter) f. 1755 på Osebakken i Gjerpen, døpt 19.01.1755 i Gjerpen, d. 27.11.1814 på Osebakken i Gjerpen.

            

             Bosatt i  Ligaden 2 på Osebakken (Ø. Borge) 1801.

 

            

             Gift 24.11.1782 i Østre Porsgrunn kirke, med Birthe Kistine Andersdatter, f. 1756 i Porsgrund, (datter av Anders Gundersen og Agata Tygesdatter ), døpt 11.04.1756 i Eidanger kirke, d. 1812 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 03.06.1812 i Gjerpen.

            

             Birthe

             Anders Gundersens barn fra Porsgrund Birthe Kistine                                        

            

             Faddere: baaren af Halvor Smeds kone, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Jens Juul, Rasmus Nielsen Smeds dreng, Ole Hank hos Capt. Rask

            

             Østre Porsgrunn 05.02.1782:

             Trol. ungkarl Abraham Christensen med enken Birthe Kirstine Andersdatter.

            

             Østre Porsgrunn 24.11.1782:

             Cop. ungkarl Abraham Christensen med enken Birthe Kirstine Andersdatter.

            

             Trol. 5/2-1782.

             Matros og uk. Abraham Christensen med Enken after afg. Niels Jensen Juul, Birthe Kirstine Andersd.

             Cav: Rasmus Biørnsen, Ole Andersen.

 

             Gravlagt som "Abraham Christenssøns kone Birthe Kirstine Andersdtr. f. Aasebn, sagt at være 56 1/6 aar".

 

             Se Østre Porsgrunn 1762-1781

 

 

            

       D.   Marthe Dorte Sørensdatter, (datter av Søren Hansen Karth og Anne Gundersdatter) f. 1757 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.09.1757 i Gjerpen.

            

             Søren Hansens pb. Marthe Dorthe fra Osebachen.

             Test: Solve Isachsens kone, Marthe Gundersdtr., Niels Andersen, Andreas Hansen.

           

 

       E.   Gunhild Maria Rasmusdatter, (datter av Rasmus Bjørnsen og Anne Gundersdatter) f. 1767 i Osebakken i Gjerpen, døpt 15.11.1767 i Gjerpen, d. 1809 på Osebakken i Gjerpen.

            

             Rasmus Biønsens pb. Gunnil Maria fra Osebachen

             Faddere: Anders Olsens kone, Else Kistine Sørensdtr., Anders Carth, Søren Eriksen.

            

             Hun var, ifølge Gamle Gjerpen, tjenestepike hos sin halvsøster Karen Christensdatter i Skiensgt. 2b i 1801.

            

             Døde ugift.

 

 

       F.   Ellen Rasmusdatter, (datter av Rasmus Bjørnsen og Anne Gundersdatter) f. 1770 på Osebakken i Gjerpen, døpt 06.05.1770 i Gjerpen.

            

             Rasmus Biørnsens pb. Elen fra Osebachen

             Faddere: Amun Engebretsens kone, Karen Christensdtr., Nils Simensen, Amun Knudsen.

            

             Bosatt hos Christen Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 "Ellen Rasmusdtr., Tienestefolk, 30 aar, Ugivt".

 

            

             Gift 01.05.1803 i Porsgrunn, med Daniel Olsen, f. 1779 på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen,  (sønn av Ole Danielsen og Kirsti Olsdatter ), døpt 03.01.1779 i Gjerpen.

            

             Daniel

             Ole Danielsens db. Daniel fra Sølie Ejet

             Faddere: Engebret Hansens kone, Inger Danielsdtr., Christen Madsen, Stephen Danielsen, Lars Danielsen.

            

             Det er nok han som er nevnt i skifte etter søsteren Karen Olsdatter i Østre Porsgrund i 1804

            

             Bosatt hos Hans Bærnstorf i Østre Porsgrunn i 1801 "Daniel Olsen, Logerende, 23 aar, Ugivt, Dagarbejder".

            

              Porsgrunn Cop. 1/5-1803.

              Uk. Daniel Olsen og p. Ellen Rasmusd.

              Forl: Lars Hansen Tambur, Torjus Johnsen.

 


IV. Dorthe Gundersdatter, f. ca 1729,[16] (datter av Gunder Hansen og Eli Abrahamsdatter) d. 1814 på Herøya i Eidanger,[17] gravlagt 01.05.1814 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Trolig datter her. Hun var fadder til det som nok var hennes bror Abraham Gundersens barn i Porsgrunn i 1754. Han var også fadder for hennes barn.

 

      

       Gift 08.07.1756 i Eidanger kirke,[19] med Israel Sørensen, f. ca 1733 i Stokke i Vestfold,[20] (sønn av Søren Hansen og Dorthe Jørgensdatter), konfirmert 01.10.1752 i Eidanger kirke.[21]

      

       Se Herøya

 

 

V.   Martha Gundersdatter, f. 1730 på Holtet i Eidanger,[22] (datter av Gunder Hansen og Eli Abrahamsdatter) døpt 25.06.1730 i Eidanger kirke.[23]

      

       Gunder Hansen Holte og Ellj Abrahamsdatter - Martha

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Maren Christensdatter Flaachstad, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Errich Olsen Lunde, Christopher Olsen tienner paa Silien.

 

 

 

VI. Halvor Gundersen , (sønn av Gunder Hansen og Berthe Anundsdatter) f. 1747 på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen, døpt 07.05.1747 i Gjerpen,[24] d. 1759 på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 21.01.1759 i Gjerpen.[25]

      

       Gunder Hanssens db. Halvor

       Faddere: Lars Lies kone, Elen Halvorsdtr., Even Borge, Hans Larsen Aas, Abraham Gundersen.

      

       Gravlagt som "Gunder Rønningens s. Halvor 9 aar".

 


 

 

 


[1]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Alder ved død.

[9]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Alder ved konfirmasjonen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".