| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKRAPEKLEV |   


 

 

Amund Clausen f. ca 1675 og Marthe Andersdatter f. ca 1669 sin familie

 

 

 

Amund Clausen, f. ca 1675,[1] d. 1740 i Gjerpen, gravlagt 21.10.1740 i Gjerpen.[2] 

Han var sønn av Claus Johannesen og Live Enggraf i Gjerpen. 

 

Se gamlegjerpen.no

 

De giftet seg i Gjerpen som "Amund Clausson og Martha Andresdatter Enggraf.", og forlovet seg som "Amund Claussen Enggraf og Marta Andersdatter fra Vestborge".

 

De døpte barn bosatt på Engraf i Gjerpen.

 

De nevnes også som brukere av Øvre Sørli i Gjerpen. Han døper barn der i 1710 var bruker der i 1716 ifølge gamlegjerpen.no.

 

Amund fikk festebrev på Skrapeklev i Eidanger i 1720:

Anno 07.11.1720 - Hr. Assessor og Laugmand Langes stedsmaal seddel til Amund Clausen paa Skrabeklef 3 huder til laugstoelens grd. (datert 02.11.1720)

 

I matrikulen av 1723 nevnes Lagstolen i Skien som eier av Skrapeklev og Amund som oppsitter.

 

Skrapeklev 1725:

Sckrabeklef

Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af Amund Clausen gl. 50 aar, har tient for Soldat i 10 aar, er frisk, gift med Marte Andersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne, Lars Amundsøn gl. 20 aar er vandvidig, Anders Amundsøn gl. 17 aar iche Soldat og 1 datter Børte Amundsdatter gl. 14 aar, desforuden haver hand sin Brodersøn hos sig til Fosterbarn Nafnlig Halvor Olsøn gl. 10 aar, ingen Tienistefolch.

Til Gaarden er Skoug til huushielp og Gjærdefang, mend iche til nogen Laste eller Tømer.

Ingen Huusmandspladse er beliggende under Same Gaard eller nogen videre Herlighed.

 

Dette med brodersønnen som het Halvor Olsen på 10 år betyr da at Amund hadde en bror som het Ole Clausen som fikk en sønn Halvor rundt 1715. (Han var født i 1718.)

 

De døde begge i Gjerpen, trolig bosatt på Osebakken.

 

Gravlagt som "Amund Claussøn. 60 aar".

 

 

Gift 29.07.1703 i Gjerpen kirke,1,[3] med Marthe Andersdatter, f. ca 1669 på Vestre Borge i Gjerpen (datter av Anders Amundsen og Anders Amundsen sin kone), d. 1738 i Gjerpen, gravlagt 1738 i Gjerpen.2 

 

Marthe:

De bruker "Oluf Vestborges qvinde Else" som fadder til datteren Berthe i 1708. Denne Else er Else Andersdatter var datter til Anders Anundsen fra Vestre Borge. Marthe ble oppgitt å komme fra Vestre Borge så dette er nok helt sikkert hennes søster.

 

Hun ble også nevnt som fadder i en dåp i Gjerpen i 1702 dom "Anders Vestborges datter Marta".

 

Gravlagt i feb. 1738 som "Amund Claussøns Marta, 68 aar".

 

 

 

I.    Lars Amundsen, f. 1703 på Engraf i Gjerpen,1 døpt 02.12.1703 i Gjerpen kirke.[4] 

 

       Amund Enggrafs Søn Lars.

       Test: Oluf Vestborg"e". Abraham Øfrum. Jon Enggrafs qvinde Maren. Jon Menstads qvinde Kirsten. Oluf Flotterøs pige Karen.

 

      

       Han fikk et uekte barn med Berte Jensdatter, f. ca 1693,[5] (datter av Jens Olsen og Anne Michelsdatter), d. 1768 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

 

       Berte:

       Foreldrene bodde på Tangen u/Herøya. Vi finner en fadder fra Tangen og fadderen Karen Jensdatter var hennes søster.

 

       Barn:

 

       A.   Jacob Larsen, f. 1733 i Eidanger,[7] døpt 21.06.1733 i Eidanger kirke.6 

 

             Birthe Jensdatters u-ægte barn N: Jacob. (Når det gjelder barnefaderens navn vises det til side 344 i kirkeboken. Der finnes et skriftemål der hun utlegger et "half taabelig mennische ved nafn Lars Amundsen Scrabeklef" som barnefader. Han står oppført som "vandvidig" i sjeleregisteret av 1725. JO).                                                   

             Faddere: baaren af Birthe Simonsdatter, Karen Jensdatter, mandfaddere: Hans Pedersen Tangen, Anders Christiansen Brønsøe.

 

 

      

II.   Anders Amundsen, f. 1705 på Engraf i Gjerpen,1 døpt 10.05.1705 i Gjerpen kirke.4 

 

       Annund Enggrafs Søn Anders.

       Test: Ivar Sølj. Ole Claussen hos Gunnar Øfrum. Siverts Anna i Borrestadsstranden. Ragnild hos Iver Sølj. Jon Svendsens qvinde Kirsten.

 

 

 

III. Berthe Amundsdatter, f. 1708 på Engraf i Gjerpen,1 døpt 28.05.1708 i Gjerpen kirke.4 

 

       Anund Enggrafs datter Birte.

       Test: Hans Borge. Jørgen Silien i Ejdanger. Oluf Vestborgs qvinde Else. Jon svendskes qvinde Kirsten.

 

 

 

IV. Ole Amundsen, f. 1710 på Søli Øvre i Gjerpen,[8] døpt 25.12.1710 i Gjerpen,2 d. 1724 på Skrapeklev i Eidanger,[9] gravlagt 25.03.1724 på Eidanger kirkegård.7 

 

       Amund Claussøns søn Oluf fra Ø. Sølj

       Faddere: Gunder Øfrum. Jon Svendssøn i Stranden. Oluf Borges qvinde. Stephans qvinde i Stranden.

      

       Han gravlegges som "Amund Skrabbeklefvens søn Olle Amundsøn 12 aar 2 maaneder 8 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, døpte 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 6.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.